<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

மீ - முதல் சொற்கள்
மீ 8
மீ_உலகில் 1
மீக்கூர 1
மீட்கலாம் 1
மீட்கிய 1
மீட்குவம் 1
மீட்சி 4
மீட்சி_இல் 1
மீட்சியில் 1
மீட்டு 13
மீட்டுணர்வு 2
மீட்டும் 10
மீட்டே 3
மீண்டது 1
மீண்டதே 2
மீண்டவன் 1
மீண்டனர் 1
மீண்டனன் 1
மீண்டாள் 1
மீண்டு 2
மீண்டும் 2
மீண்டுவர 1
மீண்டே 1
மீண்டேன் 1
மீதியல் 1
மீதில் 8
மீது 32
மீதும் 1
மீதூர 1
மீதே 1
மீமிசை 8
மீள் 1
மீள்குவம் 1
மீள்பவன் 1
மீள்வது 1
மீள்வாரும் 1
மீள 1
மீளி 1
மீளிமை 1
மீளும் 3
மீளுமாறு 1
மீறாது 1
மீறினன் 1
மீன் 17
மீனாய் 1
மீனின் 3
மீனும் 3
மீனை 1
மீனொடு 1


 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மீ (8)
ஐம் மிகும் கணை மதன் அம்பு மீ குளிப்பவும் - உதயணகுமார:2 123/2
வடிவுடன் பெறுவை என்ன வன்மையினில் தேறி மீ
 கடி கமழ் சாரலில் கண்ட மா தவன் மகள் - உதயணகுமார:2 134/2,3
மாடமாளிகை மிசை மங்கையரும் ஏறி மீ
 கூடி நின்று இரு மருங்கும் கொற்றவனை வாழ்த்தினார் - உதயணகுமார:3 184/1,2
தோத்திரங்கள் கொண்டு மீ தொடுத்து ஒலியின் வாழ்த்தியே - உதயணகுமார:6 359/2
மங்குல் வாடை மந்தார் வனம் மீ துழாய் - சூளாமணி:4 124/1
பைம்பொன் மாலை வார் மத பரூஉ கை ஈர் உவாக்கள் மீ
 செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் - சூளாமணி:6 503/3,4
கார் ஐயமுறு கையாய் கற்பகரும் மீ_உலகில் - சூளாமணி:11 2040/3
ஓதியே வைத்தார் அ ஓத்து எலாம் மீ கிடந்த - நீலகேசி:5 469/2

 TOP
 
  மீ_உலகில் (1)
கார் ஐயமுறு கையாய் கற்பகரும் மீ_உலகில்
 சீர் ஐயம் இல்லாத திரு மலர் தார் தேவரே - சூளாமணி:11 2040/3,4

 TOP
 
  மீக்கூர (1)
பொறை-வயின் நோய் மீக்கூர பொருவு_இல் வான் கோள்கள் எல்லாம் - உதயணகுமார:1 15/2

 TOP
 
  மீட்கலாம் (1)
செத்த நல் தேவி-தன்னை திருப்பவும் மீட்கலாம் என்று - உதயணகுமார:3 152/1

 TOP
 
  மீட்கிய (1)
திறையும் மீட்கிய வலித்த அ செருக்கு உடை சிறியோன் - சூளாமணி:7 704/4

 TOP
 
  மீட்குவம் (1)
கூறும் மன் மகளுடன் கொற்றவனை மீட்குவம் - உதயணகுமார:1 66/4

 TOP
 
  மீட்சி (4)
மருவிய மனத்து மீட்சி வதம் இவை ஐந்தோடு ஒன்றி - யசோதர:4 242/3
விலை_இல் பேர்_அருளின் மாட்சி விளைப்பது களவின் மீட்சி
 உலைதல்_இல் பெருமை திட்பம் உறு வலி ஒழிந்தது ஈயும் - யசோதர:4 243/3,4
மீட்சி_இல் பேர்_இன்ப வெள்ளத்து உழவே - சூளாமணி:11 2017/4
மீட்சி இலதாய் விரிந்து உந்திய இன்ப வெள்ள - நீலகேசி:1 121/3

 TOP
 
  மீட்சி_இல் (1)
மீட்சி_இல் பேர்_இன்ப வெள்ளத்து உழவே - சூளாமணி:11 2017/4

 TOP
 
  மீட்சியில் (1)
மீட்சியில் வீட்டு_உலகு எய்தும் வீரனே - சூளாமணி:12 2072/4

 TOP
 
  மீட்டு (13)
மிக்க புண்ணியன் மீட்டு வந்து உடன் - உதயணகுமார:5 292/2
மீட்டு உரை கொடாது சால விம்மலோடு இருப்ப நோக்கி - சூளாமணி:6 517/2
மீட்டு அது மெய்ம்மையாக வியந்து உரை விரிக்கல் ஆமோ - சூளாமணி:6 526/4
மெல்லிய மாலை-தம்மால் விசித்தலை விடுத்து மீட்டு
 மல் உயர் அலர்ந்த மார்பின் மாதவி பேதை ஆர்த்த - சூளாமணி:6 559/2,3
மீட்டு ஒர் சொல் கொடா விம்மிதத்தனாய் - சூளாமணி:7 588/3
மீட்டு இளம் குமரர் கண்டு விடு சுடர் இலங்க நக்கு - சூளாமணி:7 693/1
மேல் அவாம் நெடும் கண் ஓட மீட்டு அவை விலக்க மாட்டாள் - சூளாமணி:8 979/3
வெம்புகின்ற மனத்தினனாய் வெய்யோன் மீட்டு விறலோன் மேல் - சூளாமணி:9 1347/2
மீட்டு மீட்டு இவை சொல்லின மெய்யுரை - நீலகேசி:5 533/3
மீட்டு மீட்டு இவை சொல்லின மெய்யுரை - நீலகேசி:5 533/3
மீட்டு அவை ஒன்று என வேண்டல் வேண்டுமே - நீலகேசி:8 808/4
அது என மீட்டு இருந்து ஆறு என்று எண்ணுவாய் - நீலகேசி:8 813/3
கொண்டு மீட்டு அவை கூறுதல் கூறுங்கால் - நீலகேசி:10 873/3

 TOP
 
  மீட்டுணர்வு (2)
நினைவு மீட்டுணர்வு ஊகம் நேர்தரு - நீலகேசி:1 119/1
கூறலாமோ மீட்டுணர்வு கொண்டு உணர்வான் இல்லாக்கால் - நீலகேசி:5 569/4

 TOP
 
  மீட்டும் (10)
விதி நனி துரப்ப மீட்டும் நினைப்பதே விளைக்கும் உள்ளம் - சூளாமணி:8 990/2
வீறு பெறு மெல்_இயலை ஆட்டிய பின் மீட்டும்
 நாறு மலர் நந்தனவனத்தனவொடு எல்லா - சூளாமணி:8 1091/2,3
வெம் சினம் கனன்று மீட்டும் விஞ்சையன் அவனை நோக்கி - சூளாமணி:9 1140/2
நன்றுநன்று உரைத்தி மீட்டும் நல்லையே பெரிதும் ஏடா - சூளாமணி:9 1448/2
ஆயிடை அனன்று மீட்டும் அழல் உமிழ் ஆழி வேந்தன் - சூளாமணி:9 1453/1
விண்களை வெதுப்பும் நீர்மை வெய்யன் உள் வெகுண்டு மீட்டும்
 கண்களை துயிற்றும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் - சூளாமணி:9 1455/1,2
அரு மணி கலாப அல்குல் அவிழ் துகில் அசைத்து மீட்டும்
 திரு மணி_வண்ணனோடும் தேவியர் திளைத்து தெள் நீர் - சூளாமணி:10 1680/1,2
எழுவர் புகைஇந்து எழுந்த பின் மீட்டும்
 வழுவினர் வீழ்வர் மறிந்தும் அவ்வாறே - சூளாமணி:11 1929/2,3
மறத்தல்_இல் யோகபாவ மாசுதாம் மீட்டும் என்பது - நீலகேசி:4 427/3
ஒட்டி மீட்டும் உரைத்து உளம்-தான் கொளீஇ - நீலகேசி:10 861/3

 TOP
 
  மீட்டே (3)
மெய் புடை தெரிந்து சொன்ன தூதுவர் அவரை மீட்டே
 இப்படி இவைகள் சொல்லி பெயர்-மின் நீர் என்று வென்றி - சூளாமணி:7 700/2,3
வேக விறல் ஆழி மீட்டே பெயர்ந்து தன் - சூளாமணி:9 1468/2
கோடிக்குன்றம் கொண்டு அது மீட்டே கொள நாட்டி - சூளாமணி:9 1521/2

 TOP
 
  மீண்டது (1)
கள் கமழ் கோதையர் கணமும் மீண்டது
 வட்கி நம் இறைவற்கு வலிது தெவ் என - சூளாமணி:7 691/2,3

 TOP
 
  மீண்டதே (2)
திளைத்து முன் சிறிதிடம் சென்று மீண்டதே - சூளாமணி:10 1686/4
வேல் படை வீரனை தொழுது மீண்டதே - சூளாமணி:12 2108/4

 TOP
 
  மீண்டவன் (1)
மீண்டவன் வந்து ஊர் புக்கு வேந்தனை வணங்கி நிற்ப - உதயணகுமார:4 195/1

 TOP
 
  மீண்டனர் (1)
விதி படு மனிசரை வெருவி மீண்டனர்
 அதிசயம் இது என அலர நக்கனன் - சூளாமணி:9 1381/2,3

 TOP
 
  மீண்டனன் (1)
நலம்பெற திறையுடன் நர_பதியும் மீண்டனன் - உதயணகுமார:3 172/4

 TOP
 
  மீண்டாள் (1)
ஒழுகிய உள்ளம் தையற்கு ஒழியும் என்று உவந்து மீண்டாள் - யசோதர:2 103/4

 TOP
 
  மீண்டு (2)
மீண்டு விஞ்சையர் ஏற்றனர் - சூளாமணி:9 1358/2
விஞ்சையர் உலகினில் மீண்டு வாழ்க என - சூளாமணி:9 1489/3

 TOP
 
  மீண்டும் (2)
மதி கதிர் அவியும் அத்த வான் கிரி கண்டு மீண்டும்
 இதம் உள தேசம் பார்த்தே இனிய தம் புரி அடைந்தார் - உதயணகுமார:5 251/3,4
வென்றவன் கோயில் வலம்கொண்டு மீண்டும் ஒர் - சூளாமணி:11 1913/3

 TOP
 
  மீண்டுவர (1)
மிஞ்சி நெஞ்சில் அன்புடன் மீண்டுவர எண்ணினன் - உதயணகுமார:2 126/1

 TOP
 
  மீண்டே (1)
புனை வளையவர்கள் போகம் புறக்கணித்திட்டு மீண்டே
 கன வரை அனைய மார்பன் கடி கமழ் அமளி ஏறி - யசோதர:2 125/2,3

 TOP
 
  மீண்டேன் (1)
மெய் தெரிய கண்டே தளர்ந்து கண் புதைத்து மீண்டேன்
 என்னை நீ முனிதி என்றிட்டு இசைக்கலன் அவற்கு இது என்றாள் - யசோதர:2 104/3,4

 TOP
 
  மீதியல் (1)
மீதியல் வடகம் பற்றி வெண் நகை நக்கு நின்றான் - சூளாமணி:10 1565/4

 TOP
 
  மீதில் (8)
முகில் தவழ் மாட மீதில் முத்து அணி மாலை நான்றே - உதயணகுமார:1 9/1
பொற்பு உடை மஞ்சம் மீதில் பொலிவுடன் இருந்த போழ்தில் - உதயணகுமார:1 12/4
தாள் ஒத்த கொம்மை மீதில் தரத்தினால் இழிந்தான் அன்றே - உதயணகுமார:1 84/4
அறுநூற்றின் மீதில் ஐம்பது ஆன நல் சேரி-தானும் - உதயணகுமார:1 90/1
இசைந்தவர் இழிந்த பின்னை இரு நிலம் மீதில் வீழ - உதயணகுமார:1 114/2
ஒருங்கு முன் கையின் மீதில் ஓர் ஐஞ்ஞூறு அடித்துவிட்டாள் - உதயணகுமார:4 226/3
பெரு வரை வெள்ளி மீதில் பீடுறு புரம் புக்கானே - உதயணகுமார:5 258/4
சேந்தனன் எருத்தின் மீதில் திரும்பிக்கொண்டு ஏகி வேழம் - உதயணகுமார:6 330/2

 TOP
 
  மீது (32)
வரும் நெறி வேயின் மீது வத்தவன் வீணை கண்டு - உதயணகுமார:4 189/3
கந்துக பூசல் காண களிற்றின் மீது ஏறி வந்து - உதயணகுமார:4 222/2
மிக்க பாணி மீது அடிசில் மேதினி - உதயணகுமார:6 322/2
மஞ்சி சூழ் மலையின் மீது வரவீரநாதர் வந்து - நாககுமார:1 11/2
பிறை எயிற்று அரவின் மீது பெற்றிடும் தனையன் கண்டு - நாககுமார:2 52/2
நாகத்தின் சிரசின் மீது நன்மையில் தரித்து என்று எண்ணி - நாககுமார:2 53/1
வென்று அந்த விமலன் மீது விரவிய துதிகள் சொல்லி - நாககுமார:3 92/3
கமல மலர் மீது உறையும் காட்சிக்கு இனி மூர்த்தி - நாககுமார:4 119/1
வங்கம் மீது வந்த ஓர் வணிகனை வினவுவான் - நாககுமார:4 133/3
வெம் சுடர் விரியும் முந்நீர் வேதிகை மீது இட்டன்றே - சூளாமணி:2 38/4
காதின் மீது அணி கற்பக தொத்து இணர் - சூளாமணி:4 153/1
சாம லேகைகள் மயிர் நிரை அல தல மீது
 காம நீர் எரி அகத்து கனன்று எழ நிமிர்ந்த - சூளாமணி:6 463/2,3
நிற வேதிகை மீது நிமிர்ந்த பொழில் - சூளாமணி:7 813/3
போகம் மிகு பூம் தவிசின் மீது புதைவுற்ற - சூளாமணி:8 860/2
மீது உலாம் திகிரி வெய்யோன் மறைதலும் சிறு வெள்ளாம்பல் - சூளாமணி:8 1029/3
மீது உலாம் வெகுளி என்னும் வெவ் அழல் முழங்க மாட்டி - சூளாமணி:9 1195/3
மணி குண்டலங்கள் இரு பாலும் வந்து வரையாக மீது திவள - சூளாமணி:9 1327/3
மீது போக விட்டவன் - சூளாமணி:9 1374/2
விண் தலத்தின் மீது போய் - சூளாமணி:9 1376/3
அரவ நீர் வேலை மீது அலைப்பது ஒத்ததே - சூளாமணி:9 1391/4
மெழுகி மீது ஓர் மணி ஆரம் வீசி கிடந்த விரை ஆகம் - சூளாமணி:9 1475/2
ஒழுகு குருதி சேறு ஆடி ஓடை யானை நுதல் மீது
 வழுவி வீழ்ந்த வகை நாடின் மாயம் போலும் மற வேந்தே - சூளாமணி:9 1475/3,4
பொன் அம் புனை தார் வேந்தரையும் பொருது பட்ட போர்க்களம் மீது
 என்னும் சாடும் எரி வாய் பெய்து இரங்கி அழுது ஆங்கு ஏகினரால் - சூளாமணி:9 1484/2,3
மீது ஆர்ந்த வெண் நிலா சுடர் ஒளியும் வெள்ளி குன்று அனைய தோளும் - சூளாமணி:9 1533/2
மீது ஆடி வில் உமிழும் மிடை மணி ஒண் கலாபங்கள் மிளிர வீக்கி - சூளாமணி:9 1538/3
மீது கொண்ட வடகம் புடை மேவ - சூளாமணி:10 1568/2
பூதி மீது புரளா நரல்கின்றான் - சூளாமணி:10 1568/4
மீது படு பொங்கு அணையின் மெல்லென இருந்தான் - சூளாமணி:10 1604/4
அந்தணன் வினாவ அகம் மீது நினைவானாய் - சூளாமணி:10 1605/3
நல் மலர் தாது மீது அப்பி நங்கைமார் - சூளாமணி:10 1690/3
மீது படு கற்பக இளம் தளிர் மிலைச்சி - சூளாமணி:11 2029/3
மீது வந்து ஏறியும் மேவல் செய்யும் நம் - சூளாமணி:12 2104/2

 TOP
 
  மீதும் (1)
வந்தனவும் சென்றனவும் வானத்தின் மேலும் மணி நிலத்து மீதும் நெறி மறிகுவன ஆகி - சூளாமணி:10 1755/2

 TOP
 
  மீதூர (1)
கடும் கதிரோன் மீதூர காணா கோள் எல்லாம் - நீலகேசி:6 695/1

 TOP
 
  மீதே (1)
வெள்ளிய மலையின் மீதே விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் - உதயணகுமார:4 193/1

 TOP
 
  மீமிசை (8)
சமையும் மாடம் மீமிசை சயந்தரன் இருந்ததே - நாககுமார:2 62/4
நந்திய சுடர் மணி நாக மீமிசை
 பைம் துகில் கதலிகை பரந்து தோன்றுவ - சூளாமணி:8 953/1,2
நந்திய சுடர் மணி நாக மீமிசை
 பைம் துகில் கதலி கை பரந்த போலுமே - சூளாமணி:8 953/3,4
திண்ணிய நெடு வரை சென்னி மீமிசை
 விண் இயல் விளங்கு மீன் விழுவ போன்றவே - சூளாமணி:9 1401/3,4
வளம் பெறு மணி நகை மஞ்சம் மீமிசை
 இளம் பெரும் சுரி உளை அரி நின்று ஏந்திய - சூளாமணி:10 1778/2,3
விழு மணி விளங்கிய விலங்கல் மீமிசை
 தழுவிய இளம் மழை தவழ்வது ஒத்ததே - சூளாமணி:11 1872/3,4
வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழம் மீமிசை
 கண் மருட்டுறுப்பன கமல பூ பலி - சூளாமணி:11 1874/1,2
மெய் நிறம் செய்யன வேழம் மீமிசை
 கை நிற மலரொடு கலந்து தோன்றினார் - சூளாமணி:11 1876/3,4

 TOP
 
  மீள் (1)
முற்றிய ஊழி மூன்று ஏறி மீள் வழி - சூளாமணி:5 392/3

 TOP
 
  மீள்குவம் (1)
மீள்குவம் யாம் என்று எணி வெகுண்டு போர்க்களத்தினில் - உதயணகுமார:1 67/1

 TOP
 
  மீள்பவன் (1)
மேய வேட்டை விழைந்தனன் மீள்பவன்
 தாயை வாளியில் தான் உயிர்போக்கினான் - யசோதர:3 189/3,4

 TOP
 
  மீள்வது (1)
மின்னி ஓர் அணி நகை முகிழ்த்து மீள்வது
 கல் நவில் தோளவன் கண் கொண்டிட்டவே - சூளாமணி:8 1129/3,4

 TOP
 
  மீள்வாரும் (1)
கனவினும் என்ன மாந்தர் கண்டு மீள்வாரும் ஆனார் - சூளாமணி:8 1107/4

 TOP
 
  மீள (1)
மொய் அழல் மேல் அவிந்த தழல் மீள மூள்வதே போல் - சூளாமணி:8 1027/3

 TOP
 
  மீளி (1)
மீளி யாக்கைய தாக்கி உண் பேய் கணம் மிகை சூழ் - நீலகேசி:1 32/3

 TOP
 
  மீளிமை (1)
மீளிமை பொறாது வெம்பி வெகுண்டு எழுகின்றது என்றால் - சூளாமணி:9 1169/2

 TOP
 
  மீளும் (3)
காவலொடு மீளும் ஒருவன் அவர் கருத்தின் - சூளாமணி:9 1291/2
தோள் வீசும் ஆறும் அவை மீளும் ஆறும் இடை சொல்லும் வீர மொழியும் - சூளாமணி:9 1331/2
மீளும் மேனி நீரினே - நீலகேசி:1 93/4

 TOP
 
  மீளுமாறு (1)
மீளுமாறு அமைப்பன் என்று வேண்டுவ விதியின் ஈந்தான் - சூளாமணி:7 672/4

 TOP
 
  மீறாது (1)
இந்திரன் ஆனை-தானும் இவன் கை யாழ் இசைக்கு மீறாது
 இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ - உதயணகுமார:1 94/1,2

 TOP
 
  மீறினன் (1)
இன்னுரையை மீறினன் இனி அவன் மனை புகுந்து - நாககுமார:2 68/2

 TOP
 
  மீன் (17)
மன்னன் மா மயில் சூகரம் ஆய மீன்
 முன்னை ஆட்டின் வயிற்றில் முடிந்தது ஓர் - யசோதர:3 187/1,2
சுருங்கை அங்கு அவிழ்ந்து என தோன்றும் மீன் குழாம் - சூளாமணி:8 1043/2
வான மீன் உச்சியுள் நின்ற மாற்றலர் - சூளாமணி:9 1224/1
படு மீன் என வீழ்ந்து பதைத்தனவே - சூளாமணி:9 1238/4
விடும் மீன் எறி தூண்டில் விசைத்தன போல் - சூளாமணி:9 1239/2
விண் இயல் விளங்கு மீன் விழுவ போன்றவே - சூளாமணி:9 1401/4
விரவின பரவை பல் மீன் மிடை மணி கலாபம் ஆக - சூளாமணி:10 1701/1
மீன் உடை விரி திரை வெண் சங்கு ஆர்த்தன - சூளாமணி:10 1734/3
மீன் முக விசும்பிடை விரிந்த வெண் நிலா - சூளாமணி:10 1776/1
மேய அ பருவம் விரும்பிய மீன் இனம் - சூளாமணி:11 1934/1
மீன் இவர் விரி திரை வேலி காவல் மேல் - சூளாமணி:12 2092/1
இரை அவா பல் மீன் இடர் உறுவதே போல் - நீலகேசி:1 129/2
மானொடு மீன் இல மன்னும் உடம்படல் - நீலகேசி:4 335/1
கயல் மீன் இரிய கழுநீர் விரியும் - நீலகேசி:5 467/1
முயல் மீன் எறியும் முறியும் கறியாது - நீலகேசி:5 467/3
மண்டையாம் மான் தசை மீன் தடி தோன்றிய - நீலகேசி:5 586/3
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல் - நீலகேசி:6 684/3

 TOP
 
  மீனாய் (1)
மன்னன் மயிலாய் மயிரி முள்_எயினம் மீனாய்
 பின் இரு முறை தகரும் ஆகியவன் ஏகி - யசோதர:5 298/1,2

 TOP
 
  மீனின் (3)
மன்னும் மீனின் வடிவினது ஆயிற்றே - யசோதர:3 179/4
அறுத்த மீனின் அவயவம் ஒன்றினை - யசோதர:3 185/1
மீனின் வந்து வீழ்ந்ததே - சூளாமணி:9 1377/4

 TOP
 
  மீனும் (3)
மற்றை மீனும் ஓர் வார் வலை பட்டதை - யசோதர:3 184/1
சந்திரரும் சூரியரும் தாரகையும் நாள்_மீனும் - சூளாமணி:11 2045/1
மீனும் அல்லவும் வேதனை எய்துழி - நீலகேசி:2 220/3

 TOP
 
  மீனை (1)
வெந்து வேர்த்து இன மீனை விழுங்குவான் - யசோதர:3 180/3

 TOP
 
  மீனொடு (1)
உரைப்ப பேர்_அருள் உண்பன மீனொடு ஊன் - நீலகேசி:3 251/1

 TOP