<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

பீ - முதல் சொற்கள்
பீசத்தின் 1
பீசத்து 2
பீசம் 5
பீடம் 4
பீடமும் 1
பீடிகைக்-கண் 1
பீடிற்கே 1
பீடு 13
பீடுறு 1
பீதக 1
பீலி 5
பீலிய 1
பீழை 1
பீழைமை 1


 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பீசத்தின் (1)
வலிசெய்து பீசத்தின் மாண்பும் அழித்திட்டு - நீலகேசி:5 598/1

 TOP
 
  பீசத்து (2)
மங்கின பீசத்து உருவம் மலரின்-கண் - நீலகேசி:5 583/2
இரு வகை பீசத்து இயல்வும் அழித்து - நீலகேசி:5 597/1

 TOP
 
  பீசம் (5)
மாதுளம் பீசம் உண் மாண் அரக்கின் நிறம் - நீலகேசி:5 576/3
பீசம் எனப்பட்டது எட்டே பிறிது அங்கு ஒன்று - நீலகேசி:5 579/1
அயல் அரக்கு அட்டக பீசம் உண்டாங்கு - நீலகேசி:5 580/1
அரக்கொடு பீசம் அற கெட்டு அ ஆற்றல் - நீலகேசி:5 601/1
இடு பீசம் அன்றால் இறுங்கு ஆதி அன்றால் - நீலகேசி:5 644/1

 TOP
 
  பீடம் (4)
தம் திரு_அடிகள் ஏந்தும் தமனிய பீடம் ஆக - யசோதர:1 42/2
முனை முக வாயில் பீடம் முன்னர் உய்த்திட்டு நிற்ப - யசோதர:1 57/3
ஆரியன் அலர்ந்த சோதி அரும் கல பீடம் நெற்றி - சூளாமணி:6 510/3
பீடம் ஏறி பெருந்தகையார்க்கு எலாம் - நீலகேசி:3 235/3

 TOP
 
  பீடமும் (1)
திரு மணி பீடமும் செதுக்கம் ஆயவும் - சூளாமணி:5 371/2

 TOP
 
  பீடிகைக்-கண் (1)
திரு முத்த பீடிகைக்-கண் சித்தரையும் சிந்தித்து ஓர் - நீலகேசி:2 165/3

 TOP
 
  பீடிற்கே (1)
பீடிற்கே எனின் நின்னில் பெரும் செல்வர் திருந்தினார் - நீலகேசி:4 272/2

 TOP
 
  பீடு (13)
பெறு பொருள் செறி பீடு உடை கல்வியும் - உதயணகுமார:1 35/2
பெரும் தெரு நடுவுள் தோன்ற பீடு உடை குமரன் தானும் - உதயணகுமார:1 97/2
பிங்கல கடகர் என பீடு உடை குமரரும் - உதயணகுமார:3 178/1
பின் அவன் நினைத்த போழ்தே பீடு உடை அமரன் வந்தான் - உதயணகுமார:5 245/4
பேதையை கண்டு பீடு உடை காளையும் - உதயணகுமார:5 263/3
பிறை-அது போல் வளர்ந்து பீடு உடை குமரன் ஆனான் - நாககுமார:2 59/4
பீடு உடை அயனார் தந்த பெரு_மகள் இவள் என்று உள்ளே - யசோதர:2 110/3
பீடு உடை நடையினன் பெரிய நம்பியே - சூளாமணி:3 76/4
பெற்று நின்ற பெற்றியான் பீடு யாவர் பேசுவார் - சூளாமணி:4 137/4
பேணலாம் பிறபிற பீடு காண்பதே - சூளாமணி:9 1213/4
பேரொடு உறு பீடு உடையன் ஆர் என வினாவி - சூளாமணி:9 1281/3
பீடு அடைந்தவர் பிடர் புடைப்ப ஆனையின் - சூளாமணி:9 1398/2
பெண்ணின் பிறவியும் பீடு உடைத்து அன்றே - சூளாமணி:11 1984/4

 TOP
 
  பீடுறு (1)
பெரு வரை வெள்ளி மீதில் பீடுறு புரம் புக்கானே - உதயணகுமார:5 258/4

 TOP
 
  பீதக (1)
பேர் ஒளி பீதக உடையர் பைம்பொனால் - சூளாமணி:11 1878/1

 TOP
 
  பீலி (5)
கட்டிய கண்ணி பீலி தலையின கழல்காய் போல - சூளாமணி:9 1429/3
பீலி அம் தழையொடு பிணையல் வேய்ந்தன - சூளாமணி:10 1763/2
பீலி அம் தழை பிணித்திட்ட வட்டமும் - சூளாமணி:11 1884/1
பிடிப்பது பீலி பிற உயிர் ஓம்பி - நீலகேசி:4 333/1
ஆட்டு ஒருகால் மயில் பீலி உகும் அவை - நீலகேசி:4 334/1

 TOP
 
  பீலிய (1)
கோலும் பீலிய கோடு உயர் குன்றின் மேல் - சூளாமணி:1 21/2

 TOP
 
  பீழை (1)
பீழை பதகர் பிறக்கும் இடமே - சூளாமணி:11 1927/4

 TOP
 
  பீழைமை (1)
பீழைமை பலவும் செய்து பிணி படை பரப்பி வந்து - சூளாமணி:11 1857/1

 TOP