<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

தே - முதல் சொற்கள்
தே 4
தே_இளங்குமரன் 1
தேக்கி 2
தேங்கலன் 1
தேங்கனி 1
தேங்கி 1
தேங்கிய 1
தேங்கு 1
தேச 3
தேசத்தில் 1
தேசத்து 4
தேசம் 4
தேசன் 1
தேசு 3
தேசு_அறு 1
தேசும் 2
தேடி 1
தேடித்து 1
தேடுக 1
தேடுகின்றான் 2
தேடுதலே-கொலோ 1
தேடும் 1
தேம் 51
தேம்ப 1
தேம்படு 1
தேம்பினர் 1
தேமா 2
தேமாவே 2
தேய்க்குறுவாய் 1
தேய்த்தால் 1
தேய்த்திட 1
தேய்த்து 1
தேய்தர 1
தேய்ப்ப 1
தேய 2
தேயத்து 1
தேயம் 1
தேயன் 1
தேயும் 1
தேர் 58
தேர்கள் 2
தேர்களே 1
தேர்ச்சி 1
தேர்த்த 1
தேர்த்தது 1
தேர்த்தன 3
தேர்த்து 5
தேர்ந்த 1
தேர்ந்து 8
தேர்ந்துகொண்டு 1
தேர்ந்துழி 1
தேர்ந்துள 1
தேர 5
தேரன் 2
தேரனார் 1
தேரனும்மே 1
தேரனுமே 1
தேரான் 3
தேரி 1
தேரில் 1
தேரின் 6
தேரினும் 3
தேருடன் 1
தேரும் 7
தேரை 1
தேரையாய் 1
தேரொடு 1
தேரோய் 1
தேரோன் 1
தேவ 6
தேவகுமாரன் 1
தேவசேனன் 3
தேவதாரமே 1
தேவதை 1
தேவர் 17
தேவர்-தம் 4
தேவர்-மாட்டு 1
தேவர்_கோனை 1
தேவர்க்கு 2
தேவர்க்கும் 1
தேவர்கட்கு 1
தேவர்கள் 6
தேவர்கள்-தம் 1
தேவரவணத்து 1
தேவரில் 1
தேவருக்கும் 1
தேவரும் 2
தேவருமாய் 1
தேவருள் 2
தேவரே 3
தேவரை 1
தேவன் 11
தேவன்-கண் 2
தேவனா 1
தேவனாய் 1
தேவனுக்கு 1
தேவனும் 2
தேவனே 3
தேவனை 1
தேவா 1
தேவாதி 4
தேவாதி_தேவ 2
தேவாதி_தேவருமாய் 1
தேவாதி_தேவன் 1
தேவி 58
தேவி-தன் 5
தேவி-தன்னுடன் 1
தேவி-தன்னை 1
தேவி-தன்னோடு 1
தேவி-தனை 1
தேவி-தானும் 2
தேவி_கோன் 1
தேவிக்கா 1
தேவிக்கு 5
தேவிதான் 1
தேவிமார் 3
தேவிமார்-தங்களை 1
தேவிமார்கள் 3
தேவிமார்களும் 1
தேவிமாரும் 1
தேவிமாருள் 1
தேவியர் 13
தேவியர்க்கு 1
தேவியரே 1
தேவியரை 1
தேவியார் 1
தேவியின் 2
தேவியீர் 1
தேவியும் 5
தேவியே 1
தேவியை 6
தேவியோடும் 3
தேவிளங்குமரர் 1
தேவு 4
தேவொடு 1
தேள் 1
தேற்ற 5
தேற்றம் 1
தேற்றலும் 1
தேற்றலையேல் 1
தேற்றார் 1
தேற்றி 2
தேற்றிடில் 1
தேற்றிய 1
தேற்றினன் 1
தேற்றினார் 1
தேற்று 1
தேற்றுவன் 1
தேற்றுவனர் 1
தேறல் 4
தேறலும் 1
தேறலொடு 1
தேறார் 2
தேறி 10
தேறியது 1
தேறியவன் 1
தேறின் 1
தேறின 1
தேறினர் 1
தேறினன் 1
தேறினார் 1
தேறினாளே 1
தேறினானே 1
தேறினும் 1
தேறு 1
தேறுதல் 1
தேறும் 4
தேறுவார் 1
தேறுற 1
தேன் 73
தேன்களா 1
தேன்களே 1
தேனின் 2
தேனீ 1
தேனும் 9
தேனொடு 3 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  தே (4)
தே மரு சிலாதலம் திருத்தி தெய்வமாம் - சூளாமணி:3 116/2
கடிய ஆயின கள் அவிழ் தே மலர் - சூளாமணி:4 145/2
தே தா என்றே தேனொடு வண்டு திசை பாடும் - சூளாமணி:10 1747/1
திருந்திய திலத கண்ணி தே_இளங்குமரன் போலும் - சூளாமணி:10 1791/1

 TOP
 
  தே_இளங்குமரன் (1)
திருந்திய திலத கண்ணி தே_இளங்குமரன் போலும் - சூளாமணி:10 1791/1

 TOP
 
  தேக்கி (2)
பெயரும் தெள் திரை பிறங்கலுள் பிணங்கிய பெரு வரை அகில் தேக்கி
 வயிர வேதிகை மலைவது கோபுர வாய்-தலின் படி தீண்டி - சூளாமணி:8 879/2,3
நான மண்ணி அகில் தேக்கி நாவி கமழும் எழில் ஆகம் - சூளாமணி:9 1474/3

 TOP
 
  தேங்கலன் (1)
தேங்கலன் அரசன் செம் கை செவி முதல் செறிய சேர்த்தி - யசோதர:2 138/2

 TOP
 
  தேங்கனி (1)
தேங்கனி குழவி தீ நீர் செம் பழ திரள் இன் கண்ணி - சூளாமணி:8 921/1

 TOP
 
  தேங்கி (1)
தேம் கமழ் பவழ செவ்வாய் முறுவல் நீர் பருகி தேங்கி
 ஈங்கு இவை அனைய தோற்றி இன்பமே பெருக நின்ற - சூளாமணி:11 1842/2,3

 TOP
 
  தேங்கிய (1)
தேங்கிய உவகையர் தெரிந்து சொல்லினார் - சூளாமணி:5 425/4

 TOP
 
  தேங்கு (1)
தேங்கு நீர் கடல் அம் தானை சித்திரதரன் இ வையம் - சூளாமணி:8 837/3

 TOP
 
  தேச (3)
தேச நல் புரங்கள் எங்கும் திகழ் பணி குமரன் கீர்த்தி - நாககுமார:2 60/2
இனிய சூதில் ஆடலுக்கு இசைந்த தேச மன்னரை - நாககுமார:2 72/1
தேச மிலைச்சரில் சேர்வுடையாரவர் - சூளாமணி:11 1977/1

 TOP
 
  தேசத்தில் (1)
வெற்றி வேல் மகதவன் வேந்தன் தேசத்தில்
 இற்றவர் காட்டும் இயல்பின் நன் நூல் உரை - உதயணகுமார:2 149/1,2

 TOP
 
  தேசத்து (4)
போவது உன் தேசத்து என்றல் புரவலன் கடன்-அது ஆகும் - உதயணகுமார:1 95/3
சொல் அரிய சுராட்டிர தேசத்து
 பல் சனம் நிறை பரங்கிரியாநகர் - நாககுமார:1 30/1,2
போக நீ தேசத்து என்று புரவலன் சொன்னான் என்ன - நாககுமார:3 84/3
தீவினுள் வாழும் குமானுயர் தேசத்து
 மேவி உறையும் மிலைச்சர் என பெயர் - சூளாமணி:11 1973/1,2

 TOP
 
  தேசம் (4)
அங்கு உள தேசம் எல்லாம் அடிப்படுத்து இனிது இருந்தார் - உதயணகுமார:1 26/4
சென்று அவனை காண்டும் என்று தேசம் முன்னி சென்றனன் - உதயணகுமார:1 70/4
இதம் உள தேசம் பார்த்தே இனிய தம் புரி அடைந்தார் - உதயணகுமார:5 251/4
தேசம் தாம் பல திரிய அ தென்திசை நீலகேசி - நீலகேசி:1 44/3

 TOP
 
  தேசன் (1)
சிவமயமாய் நின்ற திகழ் தேசன் நீயே சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே - நாககுமார:1 20/4

 TOP
 
  தேசு (3)
தேசு ஒர் ஓசனை திளைத்திட முளைத்து எழு தினகரன் அனையார்கள் - யசோதர:5 328/2
தேசு_அறு திகரியும் செவ்வன வெளவுமே - சூளாமணி:5 402/4
தேசு அகம் மூசிய ஆழியன் சீர் தமர் - சூளாமணி:7 662/3

 TOP
 
  தேசு_அறு (1)
தேசு_அறு திகரியும் செவ்வன வெளவுமே - சூளாமணி:5 402/4

 TOP
 
  தேசும் (2)
சென்றது சிறந்து முன்னே திருவொடு திறலும் தேசும்
 ஒன்றிய அழகும் கல்வி ஒளி அமை குலத்தோடு எல்லாம் - யசோதர:2 107/2,3
கருத்தும் மாண் குலனும் தேசும் கல்வியும் வடிவும் தம்மில் - சூளாமணி:7 667/1

 TOP
 
  தேடி (1)
தன் இறை தேடி போந்தார் தரை_மகள் திலதம் போலும் - நாககுமார:3 78/3

 TOP
 
  தேடித்து (1)
பன்ன அரும் சேனை சென்று பார் எங்கும் தேடித்து அன்றே - உதயணகுமார:1 30/4

 TOP
 
  தேடுக (1)
துன்னிய சோகம் மேவி துயர் எய்தி தேடுக என்றான் - உதயணகுமார:1 30/3

 TOP
 
  தேடுகின்றான் (2)
பெருநிதி காண்கிலாமல் பேர்க்குநர் தேடுகின்றான் - உதயணகுமார:3 162/4
வண்டு அலர் சோலை மாடம் வனம் எங்கும் தேடுகின்றான்
 தொண்டை வாய் உடைய வேகவதியும் சூதினிலே வந்தாள் - உதயணகுமார:5 261/3,4

 TOP
 
  தேடுதலே-கொலோ (1)
தீய வல்_வினை தேடுதலே-கொலோ
 மேய மேதி பிணத்தை மிசைந்தனள் - யசோதர:3 218/2,3

 TOP
 
  தேடும் (1)
தேடும் சிறு பேய் பெரும் பேய்த்தியை சென்று பற்றும் - நீலகேசி:0 8/3

 TOP
 
  தேம் (51)
தேம் கொள் கண்ணியை செல்வனும் கண்டு உடன் - உதயணகுமார:5 264/2
தேம் கமழ் அமளி தேம்ப செறிந்தனர் திளைத்து விள்ளார் - யசோதர:2 91/4
தேம் மாண் அலங்கல் திருமால் நெடுஞ்சேந்தன் என்னும் - சூளாமணி:0 4/2
புலவர் தேம் பிழி மகிழ் குரவை பொங்குமே - சூளாமணி:1 34/2
செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் - சூளாமணி:2 37/3
தேம் பழுத்து இனிய நீர் மூன்றும் தீம் பலா - சூளாமணி:2 49/1
தேம் குழல் மங்கைமார்கள் திலகமாய் திகழ நின்றார் - சூளாமணி:2 64/2
பொற்பு அகம் கமழ பூத்த தேம் துணர் பொறுக்கல் ஆற்றா - சூளாமணி:2 67/3
சென்று அவன் காக்க என மொழிந்து தேம் குழல் - சூளாமணி:3 117/3
தேம் துணர் சுமந்து ஒசிந்து அசைந்த தேவதாரமே - சூளாமணி:4 135/4
தெய்வ யாறு காந்தள் அம் சிலம்பு தேம் கொள் பூம் பொழில் - சூளாமணி:4 136/1
தேம் குலாம் அலங்கல் மாலை செறி கழல் மன்னர் மன்ன - சூளாமணி:4 161/1
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி - சூளாமணி:4 162/2
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை - சூளாமணி:4 215/2
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை - சூளாமணி:4 215/3
தேம் துணர் பல உளவேனும் செம் குழை - சூளாமணி:4 221/1
தேம் கமழ் அலங்கல் வேலோன் திறைகொளல் ஒழிந்து செல்லும் - சூளாமணி:5 305/2
திரு மனை கிழத்தி-தன் தேம் கொள் சில் மொழி - சூளாமணி:5 423/1
தேம் கமழ் பொழில் திகழ் சிலாதலம் இது ஆக்கி - சூளாமணி:6 447/2
பூ மறிந்த தேம் குழல் முடி பொதிந்து வீழ்த்து உலாய் - சூளாமணி:6 487/3
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப சிவந்து உரையாடல் வேண்டா - சூளாமணி:6 524/2
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை - சூளாமணி:6 545/1
தேம் மயங்கிய செங்கழுநீர் அணி - சூளாமணி:7 615/2
பூம் கண் தேம் மொழி போதனத்து இறைவன்-தன் புதல்வர் - சூளாமணி:7 701/2
தேன் அவாவி மூசுகின்ற தேம் பிறழ் பூ தாம் கலந்து - சூளாமணி:7 792/1
தேம் மரு திலத கண்ணி திவாகரதேவன் என்பான் - சூளாமணி:8 832/3
சேயவர்க்கு உருவம் காட்டி தேம் நிரை கொண்ட அன்றே - சூளாமணி:8 854/4
தெய்வம் நாறுவ தேம் கொள் செய்குன்றமும் - சூளாமணி:8 897/2
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் திரு நகர் முற்றம் சேர்ந்தான் - சூளாமணி:8 911/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் சித்திரதரனை கூவி - சூளாமணி:8 918/1
தேம் கமழ் குழலினாரும் தாயரும் செவ்வி காப்ப - சூளாமணி:8 989/3
தேம் மிடை கானல் வேலி செழு மணல் குவாலும் குன்றும் - சூளாமணி:8 992/1
தெளித்தது செறி பொழில் தேம் பெய் மாரியே - சூளாமணி:8 1067/4
தேம் துவலை வீசி உளர்கின்றது ஒரு தென்றல் - சூளாமணி:8 1092/2
மருவி தேம் கனி கொண்டு உள்ளால் மனம் கொள வழிந்த காம - சூளாமணி:8 1112/2
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப இனி சிறிது உண்டு நின்றது - சூளாமணி:9 1201/2
எடுத்து மறிக்கப்பட்டான் போல் இலங்கு பூணும் ஆரமும் தேம்
 தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் - சூளாமணி:9 1350/3,4
ஆம்பல் நாணும் தேம் மொழி நல்லார் அலர் தூவி - சூளாமணி:9 1525/2
தேம் மரையாளும் சே_இழையாளும் திருமாலும் - சூளாமணி:9 1526/3
தேம் கமழ் தெய்வ செம்பொன் தாமரை சுரி வெண் சங்கம் - சூளாமணி:10 1558/1
பின்னிய தாது மல்க பில்கிய தேம் பெய் மாரி - சூளாமணி:10 1560/3
போது விரி தேம் குழலி பூம் பொழில் அணைந்தாள் - சூளாமணி:10 1614/4
தேம் பொழி செய்யுள் இன்பம் செவி முதல் சேர்த்துவாரும் - சூளாமணி:10 1638/4
அள்ளுறு தேம் கனி அதாய் பொன் திரள் அசைந்து - சூளாமணி:10 1646/2
தேம் துணர் அகன்ற தெள் நீர் திரு மணி உருவ வாவி - சூளாமணி:10 1670/3
தேம் மரு குடை இலை கவிப்ப தேவியர் - சூளாமணி:10 1692/3
தேம் மரு குழல் அம் சாயல் தேவி கை பட்டது அன்றே - சூளாமணி:10 1704/4
தேம் மரு செங்கழுநீரின் செவ் இதழ் - சூளாமணி:10 1733/1
தேம் கமழ் பவழ செவ்வாய் முறுவல் நீர் பருகி தேங்கி - சூளாமணி:11 1842/2
தேம் கொண்ட பைம் தார் திறல் மன்ன யார் எனில் - சூளாமணி:11 1951/2
தேம் கமழ் ஒலி கோதாய் சித்தமே அல்லது இல்லை - நீலகேசி:3 259/2

 TOP
 
  தேம்ப (1)
தேம் கமழ் அமளி தேம்ப செறிந்தனர் திளைத்து விள்ளார் - யசோதர:2 91/4

 TOP
 
  தேம்படு (1)
தேம்படு கிளவி நீ சிந்தி என்னவே - நீலகேசி:8 822/4

 TOP
 
  தேம்பினர் (1)
சிந்தையில் நினைந்து நொந்து தேம்பினர் புலம்ப கண்டு - யசோதர:5 304/3

 TOP
 
  தேமா (2)
தேமா நின்று எதிர்கொள்ள சிறு குயில் போற்று இசைத்தனவே - சூளாமணி:4 169/2
திரு மருவிய செழு நிழலன செம் குழையன தேமா
 வரி மருவிய மதுகரம் உண மணம் விரிவன நாகம் - சூளாமணி:6 431/2,3

 TOP
 
  தேமாவே (2)
விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே
 விரை ஏந்து தளிர் ஈனில் வேனில் தென்றல் அலர்தூற்ற - சூளாமணி:8 1126/2,3
நிரை ஏந்து வடு நீயே படுதி வாழி தேமாவே - சூளாமணி:8 1126/4

 TOP
 
  தேய்க்குறுவாய் (1)
சொல்லிய வாய் தேய்க்குறுவாய் சொல்லிக்கொள் வலி-அதனால் - நீலகேசி:4 294/3

 TOP
 
  தேய்த்தால் (1)
பல்லொடும் பட தேய்த்தால் பயம் பெரிதும் படும் அன்றோ - நீலகேசி:4 294/4

 TOP
 
  தேய்த்திட (1)
கடவுள் யானையை காலில் தேய்த்திட
 இடர்படும் களிறு எய்தி ஓடுமே - உதயணகுமார:6 314/3,4

 TOP
 
  தேய்த்து (1)
தேய்த்து காலின் நேர் தீ உமிழ்வ போல் - உதயணகுமார:6 311/3

 TOP
 
  தேய்தர (1)
நிரையா முகில் முடி தேய்தர நிமிரும் நிலம் இதனுள் - சூளாமணி:9 1314/3

 TOP
 
  தேய்ப்ப (1)
தோளொடு தோள்கள் தேய்ப்ப சுடர் அணி சுடர்ந்து சிந்த - சூளாமணி:9 1433/3

 TOP
 
  தேய (2)
வரு பகை பலவும் தேய வர செங்கோல் உய்க்கும் காலை - உதயணகுமார:1 29/2
தேய வினை வெல்லும் தெய்வ மனிதருள் - சூளாமணி:11 2021/1

 TOP
 
  தேயத்து (1)
தேயத்து யார் உளர் செய்பவர் என்பவே - நீலகேசி:5 539/4

 TOP
 
  தேயம் (1)
தேயம் காவலனாய் திசை யாவினும் - நீலகேசி:1 23/2

 TOP
 
  தேயன் (1)
திரிலோக லோகமொடு தேயன் நீயே தேவாதி_தேவன் எனும் தீர்த்தன் நீயே - நாககுமார:1 18/2

 TOP
 
  தேயும் (1)
தேர்ந்து செகுப்பவும் தேயும் சிலவே - சூளாமணி:11 1961/4

 TOP
 
  தேர் (58)
நிரை மணி தேர் நிலத்தில் புரளவும் - உதயணகுமார:1 56/3
காசு_இல் தேர் மிசை காவலுடன் செல - உதயணகுமார:1 61/1
திவளும் மாலை தேர் மிசை செம்மல் வந்தடைந்தனன் - உதயணகுமார:1 63/4
பருவம் மிக்கு இலங்கும் கோதை பதுமை தேர் ஏறி வந்து - உதயணகுமார:3 157/1
அதிர் மணி ஆற்றும் தேர் ஆயிரத்திருநூறே - உதயணகுமார:3 174/4
தேவியர் மூவர் கூட தேர் மன்னன் சேர்ந்து செல் நாள் - உதயணகுமார:4 240/1
வெற்றி தேர் ஏறி வென் வேல் வேந்தனும் தேவி-தானும் - உதயணகுமார:5 250/1
வான் உழை செல்லும் மன்னிய தேர் மிசை - உதயணகுமார:5 274/3
அன்பால் வான் வழியாய் மணி தேர் செல - உதயணகுமார:5 275/1
படு மத யானை தேர் மா வாள் நாற்படையும் சூழ - நாககுமார:1 13/2
படு மத களிறும் தேர் மா புகழ்பெற ஊர்ந்து மூன்றாம் - நாககுமார:2 59/3
தொக்க கலை சிலை அயில் பயின்று மிகு தொல் தேர்
 ஒக்க மிக்க களிறுடனே ஊர்ந்து தினம் சென்றான் - நாககுமார:5 160/3,4
பரி மிசை படை பயின்றும் பார் மிசை தேர் கடாயும் - யசோதர:4 261/1
ஆடு கொடி யானை அதிர் தேர் புரவி காலாள் - யசோதர:5 276/2
செம் சுடர் கடவுள் திண் தேர் இவுளி கால் திவள ஊன்றும் - சூளாமணி:2 38/1
போது தேர் முகத்தும் புருவ கொடி - சூளாமணி:4 153/3
வாம் மான் தேர் மன்னற்கு மங்கலம் சொல் மகளிரை போல் - சூளாமணி:4 169/3
ஆழி தேர் அரவ தானை அரசர்_கோன் புதல்வன் அம் தார் - சூளாமணி:5 321/2
தேர் அணி அரவ தானை சித்திர தேரின் பேரான் - சூளாமணி:5 327/3
தேர் அணி கடல் படை திவிட்டன் சென்று பின் - சூளாமணி:5 403/1
தேர்த்த வீரர் தேர் குழாம் திசைத்த பல் சன குழாம் - சூளாமணி:6 475/2
அல்லதூஉம் கருமம் ஆவது அலங்கு தார் இவுளி திண் தேர்
 வல்லவன் இளைய நம்பிக்கு உரியளா வழங்கப்பட்டாள் - சூளாமணி:6 515/1,2
இவரும் மா மணி கொடுஞ்சிய இவுளி தேர் காலாள் - சூளாமணி:7 709/1
தேர் அணங்குறுக்கும் மாட தேவரவணத்து செல்வன் - சூளாமணி:8 834/2
துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர்
 கணி அளப்பு_அரிய நீர கல்லென கலந்த அன்றே - சூளாமணி:8 841/3,4
ஆர் அணி உருவ திண் தேர் ஆனை மேல் அருக்ககீர்த்தி - சூளாமணி:8 845/3
விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர்
 புரைசை யானையின் எருத்திடை அரசனும் புகழொடு பொலிவுற்றான் - சூளாமணி:8 872/3,4
பளிங்கின் ஒள் அறை பரப்பிடை பாய்வித்த பரு மணி நெடு மான் தேர்
 வளம் கொள் நம் படை கடலிடை மறித்தவை சுழல்கின்ற வகை நோக்காய் - சூளாமணி:8 885/3,4
பட்டம் ஆர் நெடும் தேர் பைம்பொனால் மிடை - சூளாமணி:8 894/1
பைம்பொன் செய் பரவை தட்டில் பரு மணி பதித்த திண் தேர்
 கம்பம் செய்து உலகம் எல்லாம் கை வளை கொள்வ போல - சூளாமணி:8 914/2,3
பஞ்சு இலங்கு தேர் அல்குல் பாடக கால் பாவையர்கள் பலர் பாராட்ட - சூளாமணி:8 1035/3
கதிர் மணி தேர் கொடிஞ்சு ஏறி காக்கைகள் - சூளாமணி:9 1220/1
சூழிய ஆனைகள் மாவொடு தேர் பல - சூளாமணி:9 1227/3
பொன் தவழ் தேர் கலிமாவொடு போதகம் - சூளாமணி:9 1230/1
தேரொடு தேர் கலிமாவொடு மா பல - சூளாமணி:9 1233/3
பொருபாலவர் கண் சுழல பொரு தேர்
 வரு பால் அறியாமை மயங்கினவே - சூளாமணி:9 1236/3,4
அரசுகள் அவிந்தன அரவ தேர் குழாம் - சூளாமணி:9 1250/2
அம்பு பெய் தூணிய அரவ தேர் குழாம் - சூளாமணி:9 1277/2
பொங்கு புலி தேர் பெயரன் போந்து பொரலுற்றான் - சூளாமணி:9 1284/4
பரி சேர் அணி உயர் தேர் மிகு பல யானையும் எறியா - சூளாமணி:9 1296/3
பரி போல்வன பிடியா உடல் அடியா இடைபடு தேர்
 பொரி போல் எழ உதையா இவன் வருகின்றது ஒர் பொலிவே - சூளாமணி:9 1311/3,4
தேர் முகம் சிதைவுற்றதே - சூளாமணி:9 1362/4
செம்பொனால் இயன்ற தேர் சிந்தி வீழ்ந்தன - சூளாமணி:9 1388/2
சிலை தடுமாறின சிலைத்த தேர் குழாம் - சூளாமணி:9 1394/2
மணி அவிர் தேர் எனும் மதலை நாயகர் - சூளாமணி:9 1403/3
ஆலும் மால் புரவி திண் தேர் அரசனது அரவ தானை - சூளாமணி:9 1442/2
செம்பொன் சுருளை மெல் விரலால் திருத்தி செறிந்த தேர் அல்குல் - சூளாமணி:10 1753/1
முடி அரக்கு பூம் கண்ணி மூரி தேர் வேந்தர்-தமை முறையா காட்டி - சூளாமணி:10 1801/3
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த - சூளாமணி:10 1804/1
மாழை தேர் மருங்கு அறா மணி முடியும் அணிகலமும் திறையா வவ்வி - சூளாமணி:10 1804/2
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த - சூளாமணி:10 1804/3
தேர்த்தன தேர் குழாம் திகைத்த பல் உயிர் - சூளாமணி:11 1882/2
நண்ணல் ஆவ வல்ல தேர்
 எண்ணல் ஆவது இல்லையே - நீலகேசி:1 98/3,4
நெருங்குபு போய் நீர் உண்ணா தேர் பண்ணா நெடும் கடைக்கு - நீலகேசி:2 167/2
அப்படித்தே எனின் வாயில் அடைப்பு ஒழிக யானை தேர்
 எப்படியும் இயங்குக நும் இறை_மகற்கும் இசை-மின் என்று - நீலகேசி:2 170/1,2
திருவே இவை எம் பொருள் தேர் எனவும் - நீலகேசி:5 484/4
நின்றே அறிவான் தனிமையினால் என தேர் இனி நீ - நீலகேசி:5 509/2
தினைத்துணையும் ஆகாமை தேர் இது நீ என்றாள் - நீலகேசி:5 654/4

 TOP
 
  தேர்கள் (2)
நெறி ஆர் நிரை மாவொடு தேர்கள் எடுத்து - சூளாமணி:9 1237/1
முரிந்தன மணி நெடும் தேர்கள் முத்து உக - சூளாமணி:9 1395/1

 TOP
 
  தேர்களே (1)
திண் திறல் தேர்களே செறிந்த என்னவும் - சூளாமணி:9 1269/1

 TOP
 
  தேர்ச்சி (1)
நன்று தீது என்னும் தேர்ச்சி நவின்றிலன் ஆதலால் யான் - சூளாமணி:7 695/2

 TOP
 
  தேர்த்த (1)
தேர்த்த வீரர் தேர் குழாம் திசைத்த பல் சன குழாம் - சூளாமணி:6 475/2

 TOP
 
  தேர்த்தது (1)
செல்லும் வாய்-தோறும் செல்வ விழவு அணி தேர்த்தது அன்றே - சூளாமணி:11 1868/4

 TOP
 
  தேர்த்தன (3)
தேர்த்தன மலரும் செம்பொன் சுண்ணமும் திசைகள் எல்லாம் - சூளாமணி:10 1826/2
தேர்த்தன தேர் குழாம் திகைத்த பல் உயிர் - சூளாமணி:11 1882/2
திருந்திய சாமரை திசைகள் தேர்த்தன
 பரந்து எழு பாற்கடல் பரவை வெண் திரை - சூளாமணி:11 1883/2,3

 TOP
 
  தேர்த்து (5)
விஞ்சையர் குருதி நீர் வெள்ளம் தேர்த்து எழ - சூளாமணி:9 1408/2
செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ - சூளாமணி:10 1683/3
திரை செறி கனை கடல் சென்று தேர்த்து என - சூளாமணி:10 1768/3
தெரு உடை திசைமுகம் தெளிப்ப தேர்த்து அரோ - சூளாமணி:10 1773/2
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் - சூளாமணி:11 2054/2

 TOP
 
  தேர்ந்த (1)
திருந்து ஞானத்தில் தேர்ந்த முனி உரை - உதயணகுமார:6 349/1

 TOP
 
  தேர்ந்து (8)
தீது அறும் திறம் தேர்ந்து புணர்ந்தனன் - உதயணகுமார:5 263/4
திறத்து அறி பொருள்கள் ஆறும் தேர்ந்து பஞ்சத்திகாயம் - உதயணகுமார:6 332/3
திருவுளம் பற்றி தேர்ந்து அறிவிக்க என - நாககுமார:4 104/3
சிங்கம் இவன் என்று தெளி தேர்ந்து உணரின் வேந்தே - யசோதர:5 274/4
சீறில் தேர்ந்து உணர்வு இன்றி செகுத்திடும் - சூளாமணி:7 620/1
செஞ்செவே பகையாம் எனில் தேர்ந்து கண்டு - சூளாமணி:7 646/3
செதுக்கமும் பலி பெறு தெருவும் தேர்ந்து போய் - சூளாமணி:8 1060/3
தேர்ந்து செகுப்பவும் தேயும் சிலவே - சூளாமணி:11 1961/4

 TOP
 
  தேர்ந்துகொண்டு (1)
தேர்ந்துகொண்டு ஒருவர் இன்றி தெய்வமே செகுத்திடு என்றான் - சூளாமணி:9 1426/4

 TOP
 
  தேர்ந்துழி (1)
தீது இது என்ற பிசிதமும் தேர்ந்துழி
 சாதம் நல்ல தகர் முகத்து படின் - யசோதர:3 194/1,2

 TOP
 
  தேர்ந்துள (1)
தீமை தொழிலவை தேர்ந்துள அன்றே - சூளாமணி:5 295/4

 TOP
 
  தேர (5)
தேர சொல்லு நின் திண் பொருள் என்றனள் - நீலகேசி:3 241/4
மூங்கைமையான் மொழி கொண்டேல் மொக்கல நல் தேர யான் - நீலகேசி:4 271/3
தீங்கே நுமர் செய்கை தேர மற்று என்றாள் - நீலகேசி:4 329/4
திருவத்தது என் பொருள் ஆதலை தேர தெளி இது என்றாள் - நீலகேசி:4 387/4
சினவினும் தேர ஒன்று செப்புவன் செல் கதீயுள் - நீலகேசி:4 433/3

 TOP
 
  தேரன் (2)
தேரன் சிறிதே தெரி கோதையை நக்கனனே - நீலகேசி:4 412/4
தேரன் நீ சொன்ன தன்னம் சேரல ஆக என்றாள் - நீலகேசி:4 437/4

 TOP
 
  தேரனார் (1)
சிங்கதத்தர் எனப்படும் தேரனார்
 சங்க போதியிலாள்-கண் தயாச்செய - நீலகேசி:3 245/1,2

 TOP
 
  தேரனும்மே (1)
தேறார் தெருண்டார் என சொல்லினன் தேரனும்மே - நீலகேசி:4 420/4

 TOP
 
  தேரனுமே (1)
தெருண்டனம் பாகுபாடு உற்றற்கும் என்றனன் தேரனுமே - நீலகேசி:4 396/4

 TOP
 
  தேரான் (3)
தாமரை தயங்கு சோதி தார் அணி துரக தேரான் - சூளாமணி:8 832/4
மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான்
 கன்னியை காக்கும் நீர்மை கடல் படை பரப்பி சென்றான் - சூளாமணி:8 843/3,4
பொங்கு அலர் அணிந்த பைம் தார் புலி பெயர் பொலம் கொள் தேரான்
 மங்கல களிற்றினான்-தன் மருமகன் மகர முந்நீர் - சூளாமணி:8 844/2,3

 TOP
 
  தேரி (1)
தேரி உண்டலின் தீயும் உண்டு இல்லை கண் - நீலகேசி:10 877/3

 TOP
 
  தேரில் (1)
வரை நிகர் யானை ஊர்ந்து மாவுடன் தேரில் ஏறி - உதயணகுமார:1 104/3

 TOP
 
  தேரின் (6)
நலம் திகழ் தேரின் ஏற்றி நன்கு உஞ்சையினி-தன்னில் - உதயணகுமார:4 211/3
கள் அவிழ் மாலை வேந்தன் கதிர் மணி தேரின் ஏறி - உதயணகுமார:5 249/3
செல்வ இந்திரன் அனுப்ப திரு மணி தேரின் ஏறி - உதயணகுமார:5 302/3
அலங்கல் அம் புரவி தானை அரும் கல தேரின் பேரன் - சூளாமணி:5 322/3
தேர் அணி அரவ தானை சித்திர தேரின் பேரான் - சூளாமணி:5 327/3
தீண்டலும் ஒட்டலும் தேரின் இலாதவன் - நீலகேசி:7 745/3

 TOP
 
  தேரினும் (3)
தேரினும் தேரினும் திளைக்கின்றார் சிலர் - சூளாமணி:9 1272/3
தேரினும் தேரினும் திளைக்கின்றார் சிலர் - சூளாமணி:9 1272/3
தேரினும் இனி அது செய்தவர் இல் என செப்புவவே - நீலகேசி:9 829/4

 TOP
 
  தேருடன் (1)
ஈரெண்ணாயிரம் இன் மணி தேருடன்
 ஈரெண்ணாயிர விற்படையாளரே - உதயணகுமார:1 43/3,4

 TOP
 
  தேரும் (7)
ஈரிரண்டாயிரங்கள் எழில் மணி பொன்னின் தேரும்
 போர் இயல் புரவி மானம் பொரு விலை ஆயிரம்மும் - உதயணகுமார:1 108/2,3
கயந்தலை களிரும் தேரும் வையமும் கவின ஏறி - சூளாமணி:4 168/3
படு கடா களிறும் தேரும் புரவியும் பண்ணுக என்றான் - சூளாமணி:8 912/4
பொன் நுதல் பிடியும் தேரும் வையமும் இழிந்து புக்கு - சூளாமணி:8 996/2
பை பருகும் மணி உமிழ்ந்து பண நாகம் இரை தேரும் பருவ மாலை - சூளாமணி:8 1033/3
பொன் ஆர் தேரும் புரவிகளும் மிடைந்து பூமி பொறை கூர - சூளாமணி:9 1337/2
மான யானை-தம்மோடே மலைந்த தேரும் மாறு ஏற்ற - சூளாமணி:9 1338/2

 TOP
 
  தேரை (1)
திரு_உடையாய் அவகாயத்து தேரை அடி தெருட்டாய் - நீலகேசி:5 504/4

 TOP
 
  தேரையாய் (1)
தேரையாய் குறளும் சிந்தும் மிதந்தன சில்ல சிந்தி - சூளாமணி:10 1677/2

 TOP
 
  தேரொடு (1)
தேரொடு தேர் கலிமாவொடு மா பல - சூளாமணி:9 1233/3

 TOP
 
  தேரோய் (1)
விரை செலல் இவுளி தேரோய் விஞ்சையர் உலகம் ஆளும் - சூளாமணி:9 1133/1

 TOP
 
  தேரோன் (1)
என்றலும் அது கேட்டு எரி உடை தேரோன் என்பவனாம் இவன் என்றே - சூளாமணி:9 1321/1

 TOP
 
  தேவ (6)
தேவ இ நகரின் இடுக்கண் தீர்க்கை நின் கடன்-அது ஆகும் - உதயணகுமார:1 95/2
மருவிய புகழ் பல தேவ நீள் முடி - சூளாமணி:9 1500/2
திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ - சூளாமணி:11 1904/3
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ - சூளாமணி:11 1911/3
நன்றாக உரைத்தனை நீ நர_தேவ நின் அவையுள் - நீலகேசி:2 173/1
ஏரண தேவ இழுதைமை சொல்லுதி - நீலகேசி:5 615/2

 TOP
 
  தேவகுமாரன் (1)
மிக்க அவன்-தன் நாமமும் மிகு தேவகுமாரன்
 தொக்க கலை சிலை அயில் பயின்று மிகு தொல் தேர் - நாககுமார:5 160/2,3

 TOP
 
  தேவசேனன் (3)
செரு மாலை மன்னர் இறை தேவசேனன் எதிரே சிவந்து செலவே - சூளாமணி:9 1328/4
செய்யுற்ற போழ்தின் எதிரே விலங்கி இது தேவசேனன் மொழியும் - சூளாமணி:9 1334/2
சேமம் ஆர்ந்த தனி செங்கோல் தேவசேனன் கை வாளால் - சூளாமணி:9 1335/2

 TOP
 
  தேவதாரமே (1)
தேம் துணர் சுமந்து ஒசிந்து அசைந்த தேவதாரமே - சூளாமணி:4 135/4

 TOP
 
  தேவதை (1)
தொண்டர் கொண்டு தொழும் துரு_தேவதை - யசோதர:1 18/3

 TOP
 
  தேவர் (17)
விண் உறை தேவர் போல வியாள மாவியாளர் வந்தார் - நாககுமார:3 79/4
செய துதி தேவர் கூறி சிறந்த பூசனையும் செய்ய - நாககுமார:5 165/3
உறு தவர் தேவர் நான்கும் முற்று எழு குழாத்தினோடே - நாககுமார:5 168/4
திசை எலாம் தெளிந்தன தேவர் பொன் நகர் - சூளாமணி:3 73/1
சிமை கொள் தேவர் போல நின்று திகழுகின்ற சோதியார் - சூளாமணி:6 502/4
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை - சூளாமணி:6 545/1
விஞ்சையர் மிதுன தேவர் விண் இயங்கு உருவம் எல்லாம் - சூளாமணி:8 851/2
நரகர் விலங்கு மனிதர் நல் தேவர்
 விரவினவர்-தம் விகற்பம் உரைப்பின் - சூளாமணி:11 1922/1,2
சிலர் மாண சேர்த்துவார் தேவர் ஆயது பொழுதே - சூளாமணி:11 2049/4
திரு முடி மணி துணர் தேவர் கொண்டு போய் - சூளாமணி:12 2098/2
செங்கோல் இனிது ஓச்சி தேவர் காப்ப திருமாலும் - சூளாமணி:12 2129/3
தேன் ஒடுங்கும் குழலாட்கு தேவர் மன்னும் தந்தது - நீலகேசி:1 37/2
வேமானியர் என ஐவர் இ தேவர் விரித்து உரைப்பின் - நீலகேசி:1 87/2
நம்பு ஒன்று இங்கு இவை போல நரர் தேவர் உயிர்களையும் - நீலகேசி:4 312/3
மக்கள் உடம்பொடு தேவர் உடம்பு இடை - நீலகேசி:5 605/1
தீயவையே செய்யும் தேவர் அ தீ_வினை தீர்க்கிற்பவோ - நீலகேசி:9 842/2
தீங்கு ஒன்றும் உரையன்-மின் தேவர் தம் ஊணினை சேண் நின்று தாம் - நீலகேசி:9 844/3

 TOP
 
  தேவர்-தம் (4)
திரு மலி தவத்தின் சென்று தேவர்-தம் உலகில் பெற்றது - யசோதர:1 40/3
கிளரும் சூழ் ஒளி கின்னர தேவர்-தம்
 வளரும் பூண் முலையாரொடு வைகலால் - சூளாமணி:4 123/1,2
திங்கள் முக்குடை கவிப்ப தேவர்-தம் திருந்து அவை தெருள - நீலகேசி:2 157/3
தேறும் ஆறு என்னை நின்னை தேவர்-தம் தேவர்க்கும் தேவா - நீலகேசி:2 158/4

 TOP
 
  தேவர்-மாட்டு (1)
செம் துணர் நறு மலர் தெளித்து தேவர்-மாட்டு
 இந்திரன்_அனையவன் இறைஞ்சி ஏத்தினான் - சூளாமணி:3 89/3,4

 TOP
 
  தேவர்_கோனை (1)
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை
 தீம் தொடை நரம்பின் தெய்வ செழும் குரல் சிலம்ப ஏத்த - சூளாமணி:6 545/1,2

 TOP
 
  தேவர்க்கு (2)
அந்தர காலம் தேவர்க்கு அரசனாய் ஆண்டுவந்தான் - சூளாமணி:5 354/4
தின்றவர்க்கு யாவையும் தீ_வினை சேரல தேவர்க்கு போல் - நீலகேசி:9 841/2

 TOP
 
  தேவர்க்கும் (1)
தேறும் ஆறு என்னை நின்னை தேவர்-தம் தேவர்க்கும் தேவா - நீலகேசி:2 158/4

 TOP
 
  தேவர்கட்கு (1)
பூத தேவர்கட்கு எனா புல்லியோர்கள் கொல்லவும் - நீலகேசி:1 105/2

 TOP
 
  தேவர்கள் (6)
தேவர்கள் உலகம் எல்லாம் செழு மணம் அயர்ந்து கூட்ட - சூளாமணி:6 560/2
தேவர்கள் திசைமுகம் காப்ப மா நிதி - சூளாமணி:9 1553/1
தேவர்கள் திசைமுகம் காப்ப தீம் சுவை - சூளாமணி:10 1693/1
திலகம் இவர் என தேவர்கள் ஆவர் - சூளாமணி:11 2006/3
இங்கு இருவர் தேவர்கள் வளர்ப்ப இயல்கின்றார் - சூளாமணி:11 2025/4
செம் தாரோய் தேவர்கள் செய் திறல் தொழில் மற்று உடையரே - சூளாமணி:11 2053/4

 TOP
 
  தேவர்கள்-தம் (1)
தேவர்கள்-தம் திறம் உரைத்தல் தேவருக்கும் அரிது எனினும் - சூளாமணி:11 2039/2

 TOP
 
  தேவரவணத்து (1)
தேர் அணங்குறுக்கும் மாட தேவரவணத்து செல்வன் - சூளாமணி:8 834/2

 TOP
 
  தேவரில் (1)
செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் - சூளாமணி:6 503/4

 TOP
 
  தேவருக்கும் (1)
தேவர்கள்-தம் திறம் உரைத்தல் தேவருக்கும் அரிது எனினும் - சூளாமணி:11 2039/2

 TOP
 
  தேவரும் (2)
தேவரும் மனிதர்-தாமும் செறி கழல் விஞ்சையாரும் - சூளாமணி:10 1555/1
தேவரும் பிதிரரும் நுதலிய கொலைகளில் தீ_வினை-தாம் - நீலகேசி:9 837/1

 TOP
 
  தேவருமாய் (1)
திரிலோகமும் தொழவே தேவாதி_தேவருமாய் - நாககுமார:4 120/3

 TOP
 
  தேவருள் (2)
உத்தம தேவருள் உய்க்கும் உணர் நீ - சூளாமணி:11 2000/4
செத்தவர் அப்பொழுதே தேவருள் செல்பவேனும் - நீலகேசி:3 263/1

 TOP
 
  தேவரே (3)
தேவரே எனினும் தோன்ற சில் பகல் செல்ப ஆயில் - சூளாமணி:6 519/2
செம் சுடர் திலத கண்ணி தேவரே தெரியும் காலை - சூளாமணி:6 525/2
சீர் ஐயம் இல்லாத திரு மலர் தார் தேவரே - சூளாமணி:11 2040/4

 TOP
 
  தேவரை (1)
பண்பு_இலி தேவரை நுதலிய கொலையினில் பல் வினை-தான் - நீலகேசி:9 840/3

 TOP
 
  தேவன் (11)
வெள்ளிய மலையில் தேவன் விரை குழலாள் வயிற்றின் - உதயணகுமார:5 249/1
திரிலோக லோகமொடு தேயன் நீயே தேவாதி_தேவன் எனும் தீர்த்தன் நீயே - நாககுமார:1 18/2
வியந்தர தேவன் வந்து வந்தனைசெய்து நிற்ப - நாககுமார:3 95/1
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை - சூளாமணி:6 545/1
இங்கு இவளை முன் படைத்த தேவன் என் இன் உயிரை - சூளாமணி:8 1115/3
தேவன் உரைப்ப தெளிந்தேன் பின் தெளிந்த எல்லாம் - நீலகேசி:0 5/1
தேவன் என்று தெளியும் தெளிந்த பின் - நீலகேசி:2 210/2
தேவன் ஆகி திரிந்து தான் காட்டிக்காண் - நீலகேசி:4 320/4
தேவனை இவன் தேவன் என எண்ணி - நீலகேசி:5 542/1
ஒளி கிளர் தேவன் உளன் என்னும் ஆறோ - நீலகேசி:5 606/4
தேவன் திருந்து அடி சிந்தி மற்று என்றாள் - நீலகேசி:5 624/4

 TOP
 
  தேவன்-கண் (2)
தேவன்-கண் வைத்த சிரத்தை செயல் அன்று - நீலகேசி:4 339/3
தேவன்-கண் போல திருந்திய மாதுளம் - நீலகேசி:5 581/3

 TOP
 
  தேவனா (1)
உளத்தை ஓரலனேல் அவன் தேவனா
 கிளத்தல்-தான் ஓர் கிழமையும் போலுமே - நீலகேசி:2 209/3,4

 TOP
 
  தேவனாய் (1)
நல்ல வானில் தேவனாய் நாகம் முறைசெய்ய கேட்டு - உதயணகுமார:6 354/2

 TOP
 
  தேவனுக்கு (1)
தேவனுக்கு அமிர்தமாம் தெய்வமாம் என - சூளாமணி:5 419/3

 TOP
 
  தேவனும் (2)
சிந்தையின் நல்லவன்-தன் வழி தேவனும்
 வெம் தொழிலான் வழி வீறு_இல் நரகனும் - நீலகேசி:5 578/3,4
தீயான் ஒருவன் நின் தேவனும் என்றாள் - நீலகேசி:7 774/4

 TOP
 
  தேவனே (3)
தேவனே என செல்வனும் செலும் - உதயணகுமார:5 284/2
சீர் அணி திரு_மொழி தெய்வ தேவனே - சூளாமணி:5 403/4
திரிந்து ஒழிந்த காட்டினால் தேவனே என்றும் - நீலகேசி:6 700/5

 TOP
 
  தேவனை (1)
தேவனை இவன் தேவன் என எண்ணி - நீலகேசி:5 542/1

 TOP
 
  தேவா (1)
தேறும் ஆறு என்னை நின்னை தேவர்-தம் தேவர்க்கும் தேவா - நீலகேசி:2 158/4

 TOP
 
  தேவாதி (4)
திரிலோக லோகமொடு தேயன் நீயே தேவாதி_தேவன் எனும் தீர்த்தன் நீயே - நாககுமார:1 18/2
திரிலோகமும் தொழவே தேவாதி_தேவருமாய் - நாககுமார:4 120/3
திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ - சூளாமணி:11 1904/3
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ - சூளாமணி:11 1911/3

 TOP
 
  தேவாதி_தேவ (2)
திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ
 பெருமானே நின் பெருமை நன்கு உணரமாட்டார் பிணங்குவார்-தம்மை வினை பிணக்கு ஒழிக்கல் ஆமே - சூளாமணி:11 1904/3,4
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ - சூளாமணி:11 1911/3

 TOP
 
  தேவாதி_தேவருமாய் (1)
திரிலோகமும் தொழவே தேவாதி_தேவருமாய்
 எரி பொன் உயிர் விளங்கி இனிய முத்தி சேர்பவரே - நாககுமார:4 120/3,4

 TOP
 
  தேவாதி_தேவன் (1)
திரிலோக லோகமொடு தேயன் நீயே தேவாதி_தேவன் எனும் தீர்த்தன் நீயே - நாககுமார:1 18/2

 TOP
 
  தேவி (58)
நயந்தனன் தேவி காதல் நல் மனத்து அழுங்கி பின்னும் - உதயணகுமார:3 151/3
காட்டும் நம் தேவி என்று கால் விசை நடவா மன்னன் - உதயணகுமார:3 153/2
தருவன் நீ இழந்த தேவி தரணியும் கூட என்ன - உதயணகுமார:3 156/3
ஊடிய தேவி தன்னை உணர்வினும் ஒளியினாலும் - உதயணகுமார:4 202/3
ஆறில் ஒன்று இறைகொண்டு ஆளும் அரசன் மா தேவி அன்ன - நாககுமார:1 9/1
மன்னன் இன்புற்று மா தேவி ஆகவே - நாககுமார:1 32/1
ஏர் அணி முடி வேந்தன் மா தேவி என்று - நாககுமார:1 34/3
சீர் அணி தேவி நாமம் செயவதி என்பது ஆகும் - நாககுமார:3 75/4
தன்னவன் தேவி பேரும் தக்க சிரீமதி ஆம் அம் பொன் - நாககுமார:3 79/2
நந்தனராசன் தேவி நாமம் தாரணி ஆம் புத்திரி - நாககுமார:3 89/2
அரிவரராசன் தேவி அருந்ததி அனைய கற்பின் - நாககுமார:4 113/1
வனை மலர் மாலை வேலான் மற்றொரு வணிகன் தேவி
 புனை மலர் கோதை நல்லாள் பொற்பு உடை வசுமதிக்கு - நாககுமார:5 146/2,3
மருவிய தேவி ஆகி மயலுறுகின்ற அன்றே - நாககுமார:5 149/4
இங்கு வந்து அரசன் ஆனாய் இனி அந்த தேவி வந்து - நாககுமார:5 150/2
சென்று தேவி சிறப்பு-அது செய்தும் அஃது - யசோதர:1 15/2
தேவி சிந்தை சிதைந்தனள் சீறுமேல் - யசோதர:1 16/3
தேவி மாடம் அடைந்து செறி கழல் - யசோதர:1 19/2
தேவி எம் இடர் சிந்துக என்று அரோ - யசோதர:1 19/4
சினம் மலி தேவி கோயில் திசைமுகம் அடுத்து சென்றான் - யசோதர:1 30/3
இனையவர்-தம்மை தேவி இரும் பலியிடத்து உய்க்க என்றான் - யசோதர:1 58/3
மண்ணினுக்கு அரசன் தேவி மதி மயக்குற்றிருந்தாள் - யசோதர:2 95/4
மன்னன் மா தேவி நின்னை வருத்துவான் வகுத்த கீதத்து - யசோதர:2 104/1
தேவி நீ கமலை ஆவாய் திரு உளத்து அருளப்பட்டான் - யசோதர:2 109/1
மண் பெற்ற இறைவன் தேவி மனம் பெற்று மகிழ்வேன் என்னின் - யசோதர:2 113/3
இவ்வகை மொழிவோன்-தன்னை இறையவன் தேவி மேவும் - யசோதர:2 114/1
அட்ட மா பங்கன் சீறி அழன்றிட்டவாறும் தேவி
 இட்டத்திற்கு அவனை ஆங்கே இயைவித்தவாறும் கூடற்கு - யசோதர:2 115/2,3
மற்று மா மன்னன் தேவி வரும் முறை மரபின் வந்தே - யசோதர:2 129/3
கரவினில் தேவி தீமை கட்டுரைத்திட்டது என்னா - யசோதர:2 135/1
பரவி நற்கு இறைவி தேவி பணிந்தனை சிறப்புச்செய்தால் - யசோதர:2 135/3
கை பலி கொடுத்து தேவி கழல் அடி பணியில் காளை - யசோதர:2 136/3
கனவு உரை பிறிது தேவி கட்டுரை பிறிது ஒன்று ஆயிற்று - யசோதர:2 143/2
அனையதை அறிந்து தேவி அவமதித்து எனை விடுத்தான் - யசோதர:2 149/3
கனை கழல் அரசன் தேவி கருதியது-அது முடித்தாள் - யசோதர:2 157/3
தேவி என்னை முனிந்தனை சென்று ஒரு - யசோதர:3 220/1
அன்று தேவி அலைப்ப அழிந்து உயிர் - யசோதர:3 222/3
வீங்கு இரும் குவவு கொங்கை மிகாபதி மிக்க தேவி
 தாங்க அரும் கற்பின் தங்கை சசி என்பாள் சசியோடு ஒப்பாள் - சூளாமணி:2 63/3,4
தேவி பட்டம் சேர்பவள் அன்றே திரு_அன்னாள் - சூளாமணி:5 311/4
பெண் ஆர் சாயல் பெற்றனள் தேவி பெறு பட்டம் - சூளாமணி:5 315/4
தேவி மற்று அவள் தெய்வம் வழிபட - சூளாமணி:5 338/1
தங்கிய தடம் கொள் மார்பன் சயசேனன் அவற்கு தேவி
 செங்கயல் நெடும் கண் செவ்வாய் பிரீதிமதி பயந்த காளை - சூளாமணி:5 353/2,3
பண் நவில் களி நல் யானை பவனவேகற்கு தேவி
 கண் நவில் வடிவின் காந்திமதி அவள் காதல் பாவை - சூளாமணி:6 532/2,3
மாசு_இல் நால் கடல் அம் தானை மன்ன மற்று அவற்கு தேவி
 தூசினால் துளும்பும் அல்குல் சுதஞ்சனை சுடரும் பூணாய் - சூளாமணி:6 536/3,4
தேவி அமர் கோயிலது செவ்வனம் அடைந்தாள் - சூளாமணி:8 862/4
அன்ன வகை தேவி மகளோடு அமரும் எல்லை - சூளாமணி:8 866/1
புனை மலர் அலங்கல் மார்பின் பூமி அம் கிழவன் தேவி
 வன மலர் உருவ கண்ணி மணி_வண்ணன் மார்பு தோயும் - சூளாமணி:8 993/2,3
வாங்கு நீர் உலகம் காக்கும் மன்னவன் பட்ட தேவி
 ஓங்கு இரும் கற்பினாளுக்கு உய்ப்பள் என்று உணர்த்தி போந்தாள் - சூளாமணி:8 1005/3,4
வளம் தரு கோயில் முன்னி மணி_வண்ணன் பயந்த தேவி
 அளந்து அறிவு அரிய கற்பின் அமிர்து_அனாள் அருகு சேர்ந்தாள் - சூளாமணி:8 1006/3,4
வையகத்து அரசன் தேவி மலர் அடி வணங்கலோடும் - சூளாமணி:8 1007/2
மாலை ஆங்கு அடைந்த போழ்தில் மங்கல தேவி பட்டம் - சூளாமணி:9 1547/1
சென்று தேவி கடி காவின் விழாவில் - சூளாமணி:10 1570/3
தேவி காவு நனி சேர்குவம் என்றான் - சூளாமணி:10 1584/4
திருந்திய மணி நகை தேவி இவ்வழி - சூளாமணி:10 1601/1
மின் தவழும் மேனியொடு தேவி வெளி பட்டாள் - சூளாமணி:10 1608/4
வடமலை நகரம் ஆளும் மன்னவன் தேவி பெற்ற - சூளாமணி:10 1698/2
தேம் மரு குழல் அம் சாயல் தேவி கை பட்டது அன்றே - சூளாமணி:10 1704/4
தேவி_கோன் தமன் தொழுது ஒருவன் செப்பினான் - சூளாமணி:10 1727/4
சேம செல்வன் தேவி பயந்தாள் திசை எல்லாம் - சூளாமணி:10 1744/3
நெறி என்னை இந்திரன்-தன் நெடு நகர்க்கு அவன் தேவி
 குறியளோ நெடியளோ நூல் ஒழிப்பாய் கூறிக்காண் - நீலகேசி:4 300/3,4

 TOP
 
  தேவி-தன் (5)
தேவி-தன் இடை சென்று எய்தி சிறப்பொடு வணக்கம்செய்தே - யசோதர:2 145/3
தேவி-தன் தாதைக்கு ஏற்ற பெரும் சிறப்பு இயற்றி செல்வன் - சூளாமணி:9 1551/1
செங்கயல் உருவ வாள் கண் தேவி-தன் குறிப்பில் சேர்ந்த - சூளாமணி:10 1624/1
திருமுகம் தொழுது காட்ட தேவி-தன் மருங்கு நின்ற - சூளாமணி:10 1696/2
செல்வியை திரு குழல் திருத்தி தேவி-தன்
 அல்குல் மேல் இனிதின் அங்கு இருவி ஆயிடை - சூளாமணி:10 1761/1,2

 TOP
 
  தேவி-தன்னுடன் (1)
மாண்ட தேவி-தன்னுடன் மரித்திடுவன் நான் என்றான் - உதயணகுமார:2 140/2

 TOP
 
  தேவி-தன்னை (1)
செத்த நல் தேவி-தன்னை திருப்பவும் மீட்கலாம் என்று - உதயணகுமார:3 152/1

 TOP
 
  தேவி-தன்னோடு (1)
அருள் முனி அருள கேட்டு அரசன் தன் தேவி-தன்னோடு
 இருவரும் இறைஞ்சி ஏத்தி எழில் மனைக்கு எழுந்து வந்து - நாககுமார:2 47/1,2

 TOP
 
  தேவி-தனை (1)
இந்த நல் கிராதன் தேவி-தனை விடுவித்த பின்பு - நாககுமார:3 95/2

 TOP
 
  தேவி-தானும் (2)
வெற்றி தேர் ஏறி வென் வேல் வேந்தனும் தேவி-தானும்
 மற்று நல் தோழன்மாரும் வரிசையின் ஏறி வானம் - உதயணகுமார:5 250/1,2
அ நகர்க்கு அதிபன் ஆன வனராசன் தேவி-தானும்
 மன்னிய முலையினாள் பேர் வனமாலை மகள் நல் நாமம் - நாககுமார:3 99/1,2

 TOP
 
  தேவி_கோன் (1)
தேவி_கோன் தமன் தொழுது ஒருவன் செப்பினான் - சூளாமணி:10 1727/4

 TOP
 
  தேவிக்கா (1)
துன்பம் மிகவும் பெருக சொற்கு அரிய தேவிக்கா
 அன்பு மிக்கு அரற்றுவதை அகல்வது பொருள் என - உதயணகுமார:2 146/1,2

 TOP
 
  தேவிக்கு (5)
இள மயில் அனைய தேவிக்கு இரங்கிய சாதானிகன் தான் - உதயணகுமார:1 24/3
அவ குறிகள் கண்டு அரசன் அன்பில் தேவிக்கு ஏதம் என்று - உதயணகுமார:2 139/2
விருப்பு உடை நல் தேவிக்கு வேந்தன் மிக்கு அரற்றுவான் - உதயணகுமார:2 141/4
சேதன வடிவு தேவிக்கு எறிந்தனர் தெரிவு ஒன்று இல்லார் - யசோதர:2 155/3
தீது எலாம் தேவிக்கு தெரிய செப்புவேன் - சூளாமணி:10 1594/4

 TOP
 
  தேவிதான் (1)
செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் - சூளாமணி:10 1756/3

 TOP
 
  தேவிமார் (3)
அரும் கல குழாத்து அரசன் தேவிமார்
 பெரும் குலத்தவர் பெயர்ந்து கண்டதும் - சூளாமணி:7 591/1,2
அன்னம்_அனையார் அயகண்டன் தேவிமார்
 பொன் அவிர் பூம்_குழையார் பொங்கு ஏந்து இளம்_முலையார் - சூளாமணி:9 1469/2,3
செழும் மலர் அணி குழல் தேவிமார் என - சூளாமணி:10 1718/3

 TOP
 
  தேவிமார்-தங்களை (1)
தேவிமார்-தங்களை கூவி செவ்வனே - சூளாமணி:12 2095/2

 TOP
 
  தேவிமார்கள் (3)
தேவிமார்கள் கலன் அழித்து சேணி உலகம் சென்று எய்தி - சூளாமணி:9 1485/2
திரு வளர் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் தேவிமார்கள்
 உரு வளர் கொம்பர்_அன்னாள் அருள் அறிந்து உழையர் ஆனார் - சூளாமணி:10 1623/3,4
மன்னவன் தேவிமார்கள் மணவினை கோலம்செய்து - சூளாமணி:10 1628/2

 TOP
 
  தேவிமார்களும் (1)
திரு மணி_வண்ணனும் தேவிமார்களும்
 அரு மணி_வண்ணனுக்கு அருகு தோன்றினார் - சூளாமணி:11 1900/3,4

 TOP
 
  தேவிமாரும் (1)
பிரிதிவிதேவி ஓர் நாள் பெரும் குழு தேவிமாரும்
 அரிய நல் பரமன் கோயில் அன்புடன் போக எண்ணி - நாககுமார:2 50/1,2

 TOP
 
  தேவிமாருள் (1)
மன்னவன் மயூரகண்டன் மற்று அவன் தேவிமாருள்
 மின் அவிர் மருங்குல் நீலாங்கனை என விளங்கி நின்றாள் - சூளாமணி:5 296/2,3

 TOP
 
  தேவியர் (13)
தேவியர் மூவர் கூட தேர் மன்னன் சேர்ந்து செல் நாள் - உதயணகுமார:4 240/1
அதிக எண்ணாயிரமான தேவியர் - உதயணகுமார:5 294/4
விஞ்சையர் தொழ வீறும் தேவியர்
 பஞ்சின் மெல் அடி பாவைமாருடன் - உதயணகுமார:5 296/1,2
மற்றும் தேவியர் மன்னும் எண்ணாயிரர் - நாககுமார:1 28/1
வந்து தேவியர் மன்மத_வாளியின் மகிழ்ந்து உடன் புடைசூழ்ந்தார் - யசோதர:5 327/4
மற்று அவன் தேவியர் மகர வார் குழை - சூளாமணி:2 59/1
ஆயிரர் அவர் அவர்க்கு அதிக தேவியர்
 மா இரு விசும்பினின் இழிந்த மாண்பினார் - சூளாமணி:2 62/1,2
தேவியர் மருள செய்து சிகழிகை சேர்த்துவாரும் - சூளாமணி:10 1634/4
எழு மலர்த்து அனைய தோளான் தேவியர் இனையர் ஆனார் - சூளாமணி:10 1642/4
சென்று என சிறந்த காதல் தேவியர் திளைக்கும் போழ்தில் - சூளாமணி:10 1678/2
திரு மணி_வண்ணனோடும் தேவியர் திளைத்து தெள் நீர் - சூளாமணி:10 1680/2
தேவியர் திரு மணி மேனி நீர் துடைத்து - சூளாமணி:10 1688/1
தேம் மரு குடை இலை கவிப்ப தேவியர்
 பூ மரு மடந்தையர் போன்று தோன்றினார் - சூளாமணி:10 1692/3,4

 TOP
 
  தேவியர்க்கு (1)
நல் நிலத்து அதிசயங்கள் நர_பதி தேவியர்க்கு
 பன்னுரை செய்து காட்டி பரமன்-தன் கோயில்-தன்னை - நாககுமார:1 14/2,3

 TOP
 
  தேவியரே (1)
அழிந்து அலரா காரிகைமார் அமர்_அரசர் தேவியரே - சூளாமணி:11 2059/4

 TOP
 
  தேவியரை (1)
இ கிரமத்து இந்திரன் இருடிகளை தேவியரை
 தக்கதா தொழுதக்கால் அவர் தலைவர் எனலாமோ - நீலகேசி:4 290/3,4

 TOP
 
  தேவியார் (1)
தேவியார் சீறடி சென்னி சேர்த்தலும் - சூளாமணி:10 1593/2

 TOP
 
  தேவியின் (2)
தேவியின் வரவும் நல்ல திருமகன் செலவும் கேட்டு - உதயணகுமார:1 25/1
விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் - யசோதர:2 111/4

 TOP
 
  தேவியீர் (1)
தேவியீர் நீர் வேண்டியது என் திரு_மனை துறந்து பின் - உதயணகுமார:6 357/1

 TOP
 
  தேவியும் (5)
தேவியும் வந்து கூடி சிறந்த நல் புதல்வர்-தம்மை - உதயணகுமார:1 25/3
இடை மின் தேவியும் சானகி என்பவள் - உதயணகுமார:6 337/3
செல்வன் சிரீவர்மன் தேவியும் சிரீமதி - நாககுமார:1 30/3
பிரிதிவி நல் தேவியும் தன் பெருமகனை விட்டு - நாககுமார:5 158/2
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி - சூளாமணி:10 1757/3

 TOP
 
  தேவியே (1)
தேவியே ஆக அன்ன திருவொடும் இருவர் ஆவான் - சூளாமணி:9 1131/3

 TOP
 
  தேவியை (6)
விழைந்த வேந்தன் தேவியை விரகினால் பிரித்திடின் - உதயணகுமார:2 129/3
கலம் திகழும் யூகியும் காவலன்-தன் தேவியை
 சில தினம் பிரிவிக்க சிந்தை கூர தோன்றினான் - உதயணகுமார:2 135/3,4
நிலம் திகழ் சுருங்கையில் நீதி_மன்னன் தேவியை
 இலங்கு சாங்கியம் மகள் எழில்பெற கொண்டுவந்து - உதயணகுமார:2 137/1,2
மன்னன்-தன் தேவியை மாதே எங்கு போனது என் - நாககுமார:2 65/1
சென்றனை பலிகொடுத்து தேவியை மகிழ்வி என்றாள் - யசோதர:2 142/4
திரு மலர் பாவை அன்ன தேவியை செவ்வி காண்பார் - சூளாமணி:10 1635/2

 TOP
 
  தேவியோடும் (3)
போக நல் தேவியோடும் போந்தது போல நாமும் - உதயணகுமார:3 161/3
சீர்மை நல் தேவியோடும் செல்வனும் மனை புகுந்தே - உதயணகுமார:4 199/2
கடி மலர் சாந்தும் ஏந்தி காவலன் தேவியோடும்
 கொடி நிரை பொன் எயிற்கு குழுவுடன் சென்ற அன்றே - நாககுமார:1 13/3,4

 TOP
 
  தேவிளங்குமரர் (1)
தேவிளங்குமரர் போல செவ்வியில் பயந்தாள் அன்றே - உதயணகுமார:1 25/4

 TOP
 
  தேவு (4)
இசைந்தவர் சொல்ல கேட்டே இன்புற தேவு ஆயிற்றே - உதயணகுமார:1 114/4
சிறந்த அ தேவு எய்தி சேர்தலும் சீராது - நீலகேசி:5 599/3
ஏற்ற தவத்தவன் தேவு எனல் என்-கொல் - நீலகேசி:5 604/3
தீர்த்தன் திரு நாமம் கொள்ளாத தேவு உளவோ - நீலகேசி:6 661/4

 TOP
 
  தேவொடு (1)
திரு வகை தேவொடு பூவும் சிதைத்தேன் - நீலகேசி:5 597/2

 TOP
 
  தேள் (1)
உண்ணி முகுட்டை எறும்பு எறி தேள் முதலா உடைய - நீலகேசி:1 79/1

 TOP
 
  தேற்ற (5)
வியந்து நல் அமைச்சர் தேற்ற வெம் கடும் கானம் புக்கான் - உதயணகுமார:3 151/4
மிகை கமழ் நீரில் தேற்ற மெல்_இயல் தேறினாளே - யசோதர:2 130/4
கணம் குழை அஞ்சல் என்று கரு மணி_வண்ணன் தேற்ற
 பணம் குலாம் பரவை அல்குல் பாவையும் பரிவு தீர்ந்தாள் - சூளாமணி:10 1708/3,4
சாதமாம் உயிர் தன்மையில் தேற்ற தவறு எவனோ - நீலகேசி:5 496/4
மூடர்-கண் தேற்ற முடிவும் உண்டாமோ - நீலகேசி:7 775/4

 TOP
 
  தேற்றம் (1)
இறப்புவம் அதன்-கண் தேற்றம் இனிது வைத்திடும்-மின் என்றான் - யசோதர:1 73/3

 TOP
 
  தேற்றலும் (1)
சித்தமே நல்லது என்றால் தேற்றலும் ஆவது உண்டோ - நீலகேசி:3 260/2

 TOP
 
  தேற்றலையேல் (1)
தெற்றென தீர்ந்து ஓர் பொருள் என்னை தேற்று இனி தேற்றலையேல்
 மற்று அது ஆமை மயிர் என சொல்லுவன் மன்னும் என்றான் - நீலகேசி:4 388/3,4

 TOP
 
  தேற்றார் (1)
நுண்ணிய நூலின் அன்றி நுழை பொருள் உணர்த்தல் தேற்றார்
 எண்ணிய துணிந்து செய்யும் சூழ்ச்சியும் இல்லை அன்றே - சூளாமணி:5 242/3,4

 TOP
 
  தேற்றி (2)
கோது_இலா குணங்கள் தேற்றி கொழித்து உரை கொளுத்தல் என்றான் - சூளாமணி:6 566/4
பொய்ந்நெறி ஆதலை தேற்றி போகு என - நீலகேசி:8 790/3

 TOP
 
  தேற்றிடில் (1)
தீமானுயர் திறம் தேற்றிடில் தீவின் சிறு நிலத்தார் - நீலகேசி:1 83/1

 TOP
 
  தேற்றிய (1)
தேற்றிய இரண்டினும் தென்முகத்தது - சூளாமணி:5 391/3

 TOP
 
  தேற்றினன் (1)
தேற்றினன் திரு மகிழ் தெய்வ காளையே - சூளாமணி:9 1208/4

 TOP
 
  தேற்றினார் (1)
என்று தான் இளையரை முனிவர் தேற்றினார் - சூளாமணி:12 2105/4

 TOP
 
  தேற்று (1)
தெற்றென தீர்ந்து ஓர் பொருள் என்னை தேற்று இனி தேற்றலையேல் - நீலகேசி:4 388/3

 TOP
 
  தேற்றுவன் (1)
தேற்றுவன் கேள் நீ தெருண்டிருந்து என்றாள் - நீலகேசி:5 628/4

 TOP
 
  தேற்றுவனர் (1)
தேற்றுவனர் போல் அவுணர் சென்று திரிகின்றார் - சூளாமணி:9 1280/4

 TOP
 
  தேறல் (4)
தேன் இலங்கு அருவிய திணையும் தேறல் சேர் - சூளாமணி:1 12/2
தார் செய் கொன்றை தளித்த தண் தேறல் உண்டு - சூளாமணி:1 26/1
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி - சூளாமணி:4 162/2
தாது நின்ற தேறல் நீர் தளித்து இவற்றின் மேல் அளி - சூளாமணி:6 491/1

 TOP
 
  தேறலும் (1)
தெங்கு அம் தீம் குலை ஊறிய தேறலும்
 வங்க வாரியும் வார் அலை வாரியும் - சூளாமணி:1 32/2,3

 TOP
 
  தேறலொடு (1)
சின்ன மலர் துன்னு குழல் தேறலொடு சோர - சூளாமணி:6 449/3

 TOP
 
  தேறார் (2)
தேறார் திரு அறம் தேறினும் நல் வதம் - சூளாமணி:11 1955/2
தேறார் தெருண்டார் என சொல்லினன் தேரனும்மே - நீலகேசி:4 420/4

 TOP
 
  தேறி (10)
வடிவுடன் பெறுவை என்ன வன்மையினில் தேறி மீ - உதயணகுமார:2 134/2
திறம் இது உணர்ந்து தேறி தீ_கதி பிறவிக்கு அஞ்சி - நாககுமார:5 170/3
திரு_உடை அடிகள் தந்த திரு_அற பயனும் தேறி
 வெருவி நாம் விடுத்த வாழ்க்கை விடுவதற்கு அஞ்சல் உண்டோ - யசோதர:1 46/3,4
தையலாள் மெல்ல தேறி சாரனை மகிழ்ந்து நோக்கி - யசோதர:2 121/1
வெருவரு மொழியில் தேறி மேல்முறை தொழிலன் ஆனான் - சூளாமணி:8 926/4
செய் ஒளி செக்கர் என்னும் செம் புனல் பரந்து தேறி
 வெய் ஒளி நிறைந்த நீல விசும்பு என்னும் மணி கொள் பொய்கை - சூளாமணி:8 1030/1,2
பயில் உடை உலகம் தேறி பட்டதும் உணர்ந்தது அன்றே - சூளாமணி:9 1456/4
தேறி நின்ற பொழுதோடு இ ஏழு ஆம் திறத்தினாலும் - நீலகேசி:5 569/3
இ தவம் இ பொருள் தேறி யான் செயின் - நீலகேசி:8 789/3
திறத்தின் நீ சொன்ன யாவையும் தேறி நின்று - நீலகேசி:10 893/2

 TOP
 
  தேறியது (1)
தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும் - நீலகேசி:4 393/2

 TOP
 
  தேறியவன் (1)
தத்துவம் தேறியவன் செய்த தானங்கள் - சூளாமணி:11 2000/2

 TOP
 
  தேறின் (1)
தேறின் யாரையும் தேறும் செருக்கொடு இவ்வாறு - சூளாமணி:7 620/3

 TOP
 
  தேறின (1)
தேறின ஆறு அவற்று உண்மை எனக்கு தெருட்டல் நலிந்து - நீலகேசி:5 507/2

 TOP
 
  தேறினர் (1)
தெய்வதம் என்று தேறினர் செய்யும் சிறப்பு என்றும் - நீலகேசி:5 564/1

 TOP
 
  தேறினன் (1)
தேறினன் எழுந்திருந்து தீயவர்கள் யானையை - உதயணகுமார:1 66/1

 TOP
 
  தேறினார் (1)
தேறினார் மொழிகள் கொண்டு செவி சுடு சொற்கள் கேட்டும் - சூளாமணி:9 1447/3

 TOP
 
  தேறினாளே (1)
மிகை கமழ் நீரில் தேற்ற மெல்_இயல் தேறினாளே - யசோதர:2 130/4

 TOP
 
  தேறினானே (1)
இன் இயல் ஞான வேழத்து எழில் எருத்து தேறினானே - சூளாமணி:12 2113/4

 TOP
 
  தேறினும் (1)
தேறார் திரு அறம் தேறினும் நல் வதம் - சூளாமணி:11 1955/2

 TOP
 
  தேறு (1)
தீத்தனை போலவும் தேறு என்று அவனை தெருட்டினளே - நீலகேசி:5 517/4

 TOP
 
  தேறுதல் (1)
மெய்ப்பொருள் தேறுதல் காட்சி விளக்கு அது - சூளாமணி:11 2018/1

 TOP
 
  தேறும் (4)
தேறின் யாரையும் தேறும் செருக்கொடு இவ்வாறு - சூளாமணி:7 620/3
அறிய தேறும் திறத்தது எவ்வாறு எனில் - சூளாமணி:7 648/1
சென்று அவன் ஆற்றல் தானே கண்ட பின் தேறும் அன்றே - சூளாமணி:9 1144/2
தேறும் ஆறு என்னை நின்னை தேவர்-தம் தேவர்க்கும் தேவா - நீலகேசி:2 158/4

 TOP
 
  தேறுவார் (1)
தேறுவார் உளரோ தெருண்டார்களே - நீலகேசி:2 216/4

 TOP
 
  தேறுற (1)
ஓதினை தேறுற நீர்க்கு உரைத்தாய் மற்றும் - நீலகேசி:4 365/3

 TOP
 
  தேன் (73)
தேன் உமிழ் அலங்கல் தோளான் செல்வத்தில் குபேரன் அன்னான் - உதயணகுமார:1 10/3
தேன் எனும் கொடி எனும் சிறந்த கொங்கை நீ எனும் - உதயணகுமார:2 143/2
புலம்பு வண்டு தேன் இனம் பூம்_குழல் மேல் ஆடவே - உதயணகுமார:4 235/4
தேன் நெய் தோய்ந்த திரு மொழி மா தவர் - உதயணகுமார:6 352/2
பாங்கு வண்டொடு பாடின தேன் இனம் - யசோதர:1 11/4
முனை_திறம் முருக்கும் ஆற்றல் மூரி தேன் தாரினாய் நின் - யசோதர:1 58/1
அடங்கலன் அயர்ந்து தேன் வாய் அமிர்தமும் பருகி அம் பொன் - யசோதர:2 92/2
மழுகு இருள் இரவின் வைகி மாளவ பஞ்சம தேன்
 ஒழுகிய மிடற்று ஓர் காளை_உள்ளவன் யாவன் என்றே - யசோதர:2 103/1,2
ஒருவின புலைசு தேன் கள் ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் என்றான் - யசோதர:4 242/4
பொருள்-வயின் இறுக்கம் இன்மை புணர்த்திடும் புலைசு தேன் கள் - யசோதர:4 244/2
நிழல் அகம் தவழ்ந்து தேன் நிரந்து தாது சேர் - சூளாமணி:1 10/1
ஆவி உண்டு அடர்த்த தேன் அகத்து மங்கையர் - சூளாமணி:1 11/2
தேன் இலங்கு அருவிய திணையும் தேறல் சேர் - சூளாமணி:1 12/2
மெய் விரிந்தன வேங்கையும் சோர்ந்த தேன்
 நெய் விரிந்தன நீள் இரும் குன்று எலாம் - சூளாமணி:1 17/3,4
நின்று தேன் நிரந்து ஊத விரிந்து அரோ - சூளாமணி:1 18/3
ஏறி வண்டு இனம் ஊன்ற இழிந்த தேன்
 ஊறி வந்து ஒழுகும் ஒருபால் எலாம் - சூளாமணி:1 19/3,4
தேன் அளாம் உருவம் கண்ணி செல்வர் தோள் திளைக்கும் மாடம் - சூளாமணி:2 40/2
தீம் கரும்பு அமிழ்தம் ஊட்டி தேன் அளாய் பிழிந்த போலும் - சூளாமணி:2 63/1
அம் சுடர் அகில் புகை அளைந்து தேன் அளாய் - சூளாமணி:3 86/2
மூசு தேன் நெடும் கடை மூன்றும் போய் புறத்து - சூளாமணி:3 93/3
தேன் அகத்து உறையும் செழும் சந்தன - சூளாமணி:4 125/1
ஊது தேன் இறகு ஊன்றி இருத்-தொறும் - சூளாமணி:4 153/2
தேன் தளங்கு குழலீர் நும் செவ்வாயின் எழில் நோக்கி - சூளாமணி:4 176/3
முனிவரர் திருந்து அடி வணங்கி மூசு தேன்
 பனி மலர் விரவிய படலை மார்பினான் - சூளாமணி:4 206/1,2
தேன் உயர் திரு மலர் சேடம் கொண்ட பின் - சூளாமணி:4 218/2
தேன் மகிழ் தெரியலாய் நின் திரு குலம் தெளிப்ப வந்த - சூளாமணி:5 277/1
மிகு கதிர் விலங்கல் ஆர் வேந்தன் தேன் உடைந்து - சூளாமணி:5 363/1
ஒலி விழா வண்டு இனம் ஊத ஊறு தேன்
 மலி விழா பிணையலும் மணம்கொள் சாந்தமும் - சூளாமணி:5 365/1,2
தாயரை மறைக்கிய குவளை தாது தேன்
 பாய மோந்து இறைஞ்சினார் பாவைமார்களே - சூளாமணி:5 369/3,4
பொன் அவிர் மணி கழல் புலம்ப தேன் இனம் - சூளாமணி:5 375/1
தேன் உடை அலங்கலான் தெய்வ மார்பகம் - சூளாமணி:5 407/3
அரு மணி தெரியல் தேன் அழிய வைகினான் - சூளாமணி:5 423/4
தேன் அளாவு வண்டு கொண்டு தென்றல் சென்று எழுந்ததே - சூளாமணி:6 489/4
போது உலாய வேரி மாரி சாரலாய் பொழிந்து தேன்
 கோதலால் நெரிந்த தாது கால் குடைந்து கொண்டு உறீஇ - சூளாமணி:6 492/1,2
தெளிர் முத்த மணலும் செம்பொன் சுண்ணமும் சிதர்ந்து தீம் தேன்
 தளிர் முத்தம் மலரும் போதும் சாந்தமும் உழக்கி வண்டு ஆர் - சூளாமணி:6 507/1,2
வெறியும் வேரியும் விம்மி விரிந்து தேன்
 செறியும் தொங்கல் செம்பொன் முடி மன்னனே - சூளாமணி:7 645/3,4
செம் சுடர் சிலம்பு பாட தேன் திசை பரவ சேர்ந்தார் - சூளாமணி:7 675/4
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப - சூளாமணி:7 703/1
அழல் அணி அசோகம் செம் தாது அணிந்து தேன் அரற்ற நின்று - சூளாமணி:7 757/1
இணைந்து தேன் முழங்க விண்ட ஏழிலம்பாலை வெண் பூ - சூளாமணி:7 758/1
நம்ப தேன் பாட மஞ்ஞை நாடகம் நவில்வ காணாய் - சூளாமணி:7 766/4
தேன் அவாவி மூசுகின்ற தேம் பிறழ் பூ தாம் கலந்து - சூளாமணி:7 792/1
இள வாழை நுதி கமழ் தேன் ஒழுகி - சூளாமணி:7 804/2
தேன் அவாம் செழு மலர் செறிந்த குஞ்சியுள் - சூளாமணி:7 822/2
தேன் உயர் அலங்கலான் சிறுவன் சொல்லலும் - சூளாமணி:7 825/3
தேன் நெய் பாலொடு கலந்தன சில் மொழி சிறு நுதல் திருவே நம் - சூளாமணி:8 880/1
தென்னென் தேன் நிமிர் திருநிலையகம் எனும் செறி பொழில்அது சேர்ந்தார் - சூளாமணி:8 889/4
மூடிவிட்டு அமர் தேன் முரிவித்தவே - சூளாமணி:8 890/4
முந்தி நின்று இமிர் தேன் முரன்று ஆக்கிய - சூளாமணி:8 892/1
தேன் இவர் குழலி மற்று இ திரு நுதல் மடந்தை என்ன - சூளாமணி:8 1017/2
அடைந்து தேன் உறங்கிய அலங்கல் மாலையார் - சூளாமணி:8 1059/2
சென்று தேன் பகர்ந்து செம்பொன் கலம் சிந்தி திளைத்து விம்மி - சூளாமணி:8 1111/3
தேன் ஆர் நறு மேனி தீண்டுதற்கு நோற்றேனே - சூளாமணி:8 1117/4
தண் தேன் காணீர் உம் தளிர் மேனி நாற்றத்தால் - சூளாமணி:8 1120/3
தேன் ஆர் கோதை செங்கயல் வாள் கண் சிறைகொள்ள - சூளாமணி:8 1124/1
தேன் அமர் அகலம் என்னும் செறுவு செம் சால்கள் போக்கி - சூளாமணி:9 1199/2
முளைந்த வாள் எயிற்றவர் முலைகள் பாய்ந்து தேன்
 விளைந்த தார் வெறி கொள வைகும் வேற்றவர் - சூளாமணி:9 1263/1,2
தொடுத்த தேன் தொடர்ந்த ஈ பிறங்கலோடு உடன் - சூளாமணி:9 1402/3
தேன் எறிந்த தாரான் சிறு வரைக்-கண் வீடினான் - சூளாமணி:9 1466/2
ஆங்கு அதன் ஆவியால் அரவ தேன் எழா - சூளாமணி:10 1589/1
செங்கயல்_கண்ணினாளும் செல்வனும் திளைத்து தீம் தேன்
 பொங்கிய அமளி மேலால் புணர் முலை நெருங்க புல்லி - சூளாமணி:10 1706/1,2
தேன் இவர் அலங்கலாய் தீர்க்கப்பட்டதே - சூளாமணி:10 1731/4
தேன் உடை மலர் மழை சிதர்ந்தது அவ்வழி - சூளாமணி:10 1734/2
சிகர மால் யானையான் வழி மருகன் செம் தாமம் தவழ்ந்து தீம் தேன்
 பகரும் மா மணி முடியான் அமரருமே பாராட்டும் படியன் பாவாய் - சூளாமணி:10 1809/3,4
நீர் பலி விரை பலி நிரந்து தேன் இமிர் - சூளாமணி:11 1889/1
திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ - சூளாமணி:11 1904/3
தேன் ஆரும் அரவிந்தம் சென்று ஏந்தும் போழ்து திரு_அடிகள் செம் தோடு தீண்டாவே ஆகில் - சூளாமணி:11 1908/3
தேன் அருளி மந்தார செம் தாமம் தாழ்ந்து திரள் அரைய செம்பவளம் வம்பாக ஊன்றி - சூளாமணி:11 1909/1
காதலரில் பிழையாராய் கள் ஊன் தேன் கடிந்து அகற்றி - சூளாமணி:11 2047/1
தேன் இவர் அலங்கலீர் செவ்வி காண்-மினே - சூளாமணி:12 2092/4
தேன் ஒடுங்கும் குழலாட்கு தேவர் மன்னும் தந்தது - நீலகேசி:1 37/2
தேன் நிரைத்த கரும் குழலாள்-தானும் பின் தெருட்டினாள் - நீலகேசி:2 175/4
கொங்கு ஆட தேன் அறையும் கொய் மருதம் பூ அணிந்த - நீலகேசி:5 470/3

 TOP
 
  தேன்களா (1)
நலம் மிகு மக்களா முதியர் தேன்களா
 குலம் மிகு கற்பகம் குளிர்ந்து தோன்றுமே - சூளாமணி:5 414/3,4

 TOP
 
  தேன்களே (1)
இரைப்ப தேன்களே
 விரை கொள் மாலையாய் - சூளாமணி:7 744/3,4

 TOP
 
  தேனின் (2)
நஞ்சொடு கலந்த தேனின் நறும் சுவை பெரிய ஆக - யசோதர:2 152/1
தேனின் அழி துளி நக்கும் திறத்தது - சூளாமணி:11 1988/3

 TOP
 
  தேனீ (1)
நண்ணிய வண்டொடு தேனீ அனையவும் நால் அறிவே - நீலகேசி:1 79/4

 TOP
 
  தேனும் (9)
சீர் ஏறும் இமில் போல் கொண்டை சில்வண்டும் தேனும் பாட - உதயணகுமார:4 225/1
சிலம்பொடு சிலம்பி தேனும் திரு மணி வண்டும் பாட - யசோதர:2 90/1
இன் அரி சிலம்பும் தேனும் எழில் வளை நிரையும் ஆர்ப்ப - யசோதர:2 93/1
செம் தளிர் புதைந்த சோலை திரு மணி வண்டும் தேனும்
 கொந்துகள் குடைந்து கூவும் குயிலொடு குழுமி ஆர்ப்ப - யசோதர:4 226/1,2
தேனும் வண்டும் தீது_இல பாடும் செறி தாரோய் - சூளாமணி:5 309/1
சுந்தர சுரும்பும் தேனும் சூழ் கழல் நிரையும் ஆர்ப்ப - சூளாமணி:5 362/2
தேனும் வண்டும் பல சென்று திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலாய் - சூளாமணி:9 1474/2
கரு மணி வண்டும் தேனும் கையுற கலந்தது அன்றே - சூளாமணி:10 1680/4
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட - சூளாமணி:10 1754/3

 TOP
 
  தேனொடு (3)
அம் முகத்து தும்பி வண்டு தேனொடு ஆடி ஆர்த்தவே - சூளாமணி:6 490/4
கொந்து தேனொடு குலாய் இணர் கூடி - சூளாமணி:10 1578/2
தே தா என்றே தேனொடு வண்டு திசை பாடும் - சூளாமணி:10 1747/1

 TOP