<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

சோ-முதல் சொற்கள்
சோக 2
சோகத்தால் 1
சோகத்தாள் 1
சோகத்து 1
சோகத்தொடு 1
சோகம் 5
சோணாடு 1
சோணிதக்கண்ணனோடு 1
சோணிதம் 1
சோணை 2
சோதனை 2
சோதனைதான் 1
சோதி 34
சோதிகள் 1
சோதிட 2
சோதிய 2
சோதியால் 1
சோதியான் 3
சோதியின் 2
சோதியை 3
சோப்பி 1
சோபனங்கள் 1
சோபனம் 6
சோம்பி 3
சோம்பினன் 1
சோம்பினை 1
சோமகர் 1
சோர் 15
சோர்-தொறும் 2
சோர்_குழல் 1
சோர்_குழலும் 1
சோர்கின்ற 2
சோர்கின்றாள் 2
சோர்கின்றான் 5
சோர்குவான் 1
சோர்தர 9
சோர்தல் 1
சோர்ந்த 1
சோர்ந்தவால் 1
சோர்ந்தவே 1
சோர்ந்தன 2
சோர்ந்தனர் 1
சோர்ந்தனள் 1
சோர்ந்தார் 1
சோர்ந்தாள் 3
சோர்ந்தான் 3
சோர்ந்திலார் 1
சோர்ந்து 8
சோர்ந்தும் 1
சோர்பவை 1
சோர்வது 1
சோர்வாள் 3
சோர்வாளை 1
சோர்வான் 3
சோர்விலீர் 1
சோர்விலை 1
சோர்வினோடு 1
சோர்வு 20
சோர்வு_இலாள் 1
சோர்வுற 3
சோர்வுறு 1
சோர்வுறுதலும் 1
சோர்வுறும் 1
சோர்வை 1
சோர 41
சோரவும் 1
சோரவே 5
சோரன் 1
சோரா 2
சோரி 35
சோரிய 1
சோரியது 1
சோரியள் 1
சோரியன் 1
சோரியின் 9
சோரியும் 5
சோரியை 2
சோரியொடு 2
சோரினும் 1
சோருதல் 1
சோருதிர் 1
சோருநர் 1
சோரும் 18
சோலை 48
சோலை-தோறும் 2
சோலை-வாய் 3
சோலைகள் 2
சோலைகள்-தோறும் 1
சோலைத்து 1
சோலையில் 5
சோலையின் 6
சோலையும் 4
சோலையூடு 1
சோலையை 3
சோலைவாய் 1
சோளர் 1
சோற்றின் 1
சோறு 3
சோறும் 1
சோனகர் 1
சோனகேசர் 1
சோனை 13
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  சோக (2)
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா - அயோ:3 15/2
சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா - அயோ:10 54/4

 மேல்
 
  சோகத்தால் (1)
ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால்
 பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை - பால:11 12/2,3

 மேல்
 
  சோகத்தாள் (1)
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த - சுந்:14 34/1

 மேல்
 
  சோகத்து (1)
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன - அயோ:4 89/3

 மேல்
 
  சோகத்தொடு (1)
சோகத்தொடு இறைஞ்சினர் சொல்லினரால் - யுத்3:21 2/4

 மேல்
 
  சோகம் (5)
சோகம் தீர்ப்பவள் என்று சுமித்திரை - அயோ:4 28/3
செருந்தியின் மலர் தாங்கும் செறி இதழ் வன சோகம்
 பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் - அயோ:9 8/2,3
சோகம் எய்தினன் துணை துளங்கினான் - கிட்:3 53/4
சாகையும் உணர்த்துதி தவிர்த்தி சோகம் போர் - கிட்:16 18/3
சோகம் வந்து உறுவது தெளிவு தோய்ந்து அன்றோ - சுந்:5 68/1

 மேல்
 
  சோணாடு (1)
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை - கிட்:13 30/1

 மேல்
 
  சோணிதக்கண்ணனோடு (1)
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர் - யுத்3:21 9/1

 மேல்
 
  சோணிதம் (1)
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் - யுத்3:28 26/2

 மேல்
 
  சோணை (2)
சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் - பால:9 1/4
துறை எலாம் கமலம் ஆன சோணை ஆறு அடைந்தது அன்றே - பால:17 2/4

 மேல்
 
  சோதனை (2)
பொன் தோள் வலி நிலை சோதனை புரிவான் நசை உடையேன் - பால:24 18/2
சோதனை நோக்கி செய்தி துடிப்பு இலை என்ன சொன்னான் - யுத்4:37 6/4

 மேல்
 
  சோதனைதான் (1)
துள்ளும் பொறியின் நிலை சோதனைதான்
 வெள்ளம் தரும் இன் அமுதே விதியோ - யுத்1:3 105/3,4

 மேல்
 
  சோதி (34)
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை - பால:5 35/3
பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல் - பால:10 23/1
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி - பால:10 69/3
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப - பால:12 3/3
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் - பால:12 20/3
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் - பால:15 29/1
காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச - பால:16 14/3
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் - பால:16 22/1
சோதி நீள் முடி மன்னரும் துன்னினார் - பால:21 48/4
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து - பால:22 13/3
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல் - பால:23 61/1
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி
 வளைக்கலாம் என்று அ வானோர் கண்ணையும் மறைத்த அன்றே - அயோ:3 79/3,4
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த - அயோ:6 26/3
சோதி ஆம் தன்மையின் துயிறல் மேயினான் - அயோ:14 118/4
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி - ஆரண்:6 51/2
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த - ஆரண்:10 110/1
சோதி சுடர் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற - ஆரண்:15 43/3
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி
 குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ - கிட்:2 32/2,3
செக்கர் மெய் தனி சோதி சேர்கலா - கிட்:3 66/2
தூண்டு சோதி கொடு முடி தோன்றலால் - கிட்:13 12/2
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா - கிட்:13 52/2
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி - கிட்:15 26/1
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் - சுந்:2 74/2
வசை அற விளங்கும் சோதி மணியினால் அமைந்த மாடத்து - சுந்:2 97/2
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி
 ஆழியன் நடுவண் தோன்றும் அருக்கனே அனையன் ஆனான் - சுந்:8 16/3,4
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால் - சுந்:13 9/2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று - யுத்1:3 122/2
மண்டலத்து உறையும் சோதி வள்ளலே மறையின் வாழ்வே - யுத்1:7 7/2
மாசு அற்ற சோதி வெள்ளத்து உச்சியின் வரம்பில் தோன்றும் - யுத்1:9 72/3
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் - யுத்1:10 11/1
மாரனும் மருள செய்த மாளிகை மற்றோர் சோதி
 சேர்தலும் தெரிவ அன்றேல் தெரிகில தெரிந்த காட்சி - யுத்1:10 16/2,3
வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர - யுத்2:19 246/2
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய் - யுத்2:19 262/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1

 மேல்
 
  சோதிகள் (1)
எறிக்கும் சோதிகள் யாவையும் தொக்கன எனலாம் - ஆரண்:13 87/2

 மேல்
 
  சோதிட (2)
தொத்து இனம் இருள் வர தூண்ட சோதிட
 வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே - அயோ:2 40/3,4
மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை - யுத்4:41 52/2

 மேல்
 
  சோதிய (2)
தான் உயர் புகழ் என தயங்கு சோதிய
 ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா - பால:3 33/2,3
சோதிய சோரியும் தூவும் துன்னிய - ஆரண்:7 36/2

 மேல்
 
  சோதியால் (1)
குயிலும் மா மணி குழுவு சோதியால்
 வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா - கிட்:3 32/3,4

 மேல்
 
  சோதியான் (3)
சோதியான் மகன் நிற்கு என சொல்லினான் - சுந்:12 101/4
சோதியான் உதயம் செய்தான் உற்றது ஓர் துணிதல் ஆற்றேன் - யுத்3:24 55/3
சோதியான் மகன் வாயுவின் தோன்றல் மற்று - யுத்4:39 2/1

 மேல்
 
  சோதியின் (2)
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய - அயோ:7 1/1
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின - யுத்2:16 272/2

 மேல்
 
  சோதியை (3)
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை
 திரு உற பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை - பால:5 101/3,4
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் - பால:23 49/2
வாள் நிலா முறுவலன் வயங்கு சோதியை
 காணலனே-கொலாம் கதிரின் நாயகன் - ஆரண்:6 13/1,2

 மேல்
 
  சோப்பி (1)
மாக மா மரங்கள் எல்லாம் கடாத்திடை வண்டு சோப்பி
 ஆகினும் ஆம் அது அன்றேல் கரும்பு என்றே அறையலாமால் - யுத்2:18 215/3,4

 மேல்
 
  சோபனங்கள் (1)
தேவர் நின்று ஆசி கூற முனிவர் சோபனங்கள் செப்ப - சுந்:2 118/2

 மேல்
 
  சோபனம் (6)
என்றலும் திரிசடை இயைந்த சோபனம்
 நன்று இது நன்று எனா நயந்த சிந்தையாள் - சுந்:3 36/1,2
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் - யுத்4:40 3/1
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம்
 வாழி சோபனம் மங்கல சோபனம் - யுத்4:40 3/1,2
வாழி சோபனம் மங்கல சோபனம் - யுத்4:40 3/2
வாழி சோபனம் மங்கல சோபனம்
 ஆழி ஆன அரக்கனை ஆரிய - யுத்4:40 3/2,3
சூழி யானை துகைத்தது சோபனம் - யுத்4:40 3/4

 மேல்
 
  சோம்பி (3)
சொல்லும் சுமந்தேன் இரு தோள் என சோம்பி ஓங்கும் - அயோ:4 135/2
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் - சுந்:9 66/4
சோம்பி துறப்பென் இனி சோறும் உவந்து வாழேன் - யுத்2:19 12/4

 மேல்
 
  சோம்பினன் (1)
சூலம் அன்னது ஓர் வாளியால் சோம்பினன் சாம்பன் - யுத்2:15 199/4

 மேல்
 
  சோம்பினை (1)
தோளினை தின்னுகின்ற சோம்பினை துடைத்தி என்றான் - ஆரண்:7 62/4

 மேல்
 
  சோமகர் (1)
சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர்
 சோனகேசர் துருக்கர் குருக்களே - பால:21 47/3,4

 மேல்
 
  சோர் (15)
சோர் பொழுது அணி_நகர் துறுகுவர் எதிர்வார் - பால:5 127/3
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் - பால:10 7/4
கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார் - பால:17 23/2
சோர் குழல் ஒருத்தி தன் வருத்தம் சொல்லுவான் - பால:19 42/1
சோர இன் உயிர் சோரும் ஓர் சோர்_குழல் - பால:21 40/2
அம்பியின் தலைவன் கண்ணீர் அருவி சோர் குன்றின் நின்றான் - அயோ:8 21/4
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் - ஆரண்:13 136/2
தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல் - ஆரண்:15 32/2
சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா - கிட்:13 59/3
சோர்_குழலும் மற்று அவனொடு உற்றபடி சொன்னாள் - கிட்:14 55/4
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் - சுந்:10 43/2
வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் - சுந்:11 7/4
சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம் - யுத்3:22 130/2
பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும் - யுத்3:31 144/2
குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் - யுத்4:38 32/4

 மேல்
 
  சோர்-தொறும் (2)
சோர்-தொறும் சோர்-தொறும் உயிர்த்து தோன்றினான் - சுந்:14 14/4
சோர்-தொறும் சோர்-தொறும் உயிர்த்து தோன்றினான் - சுந்:14 14/4

 மேல்
 
  சோர்_குழல் (1)
சோர இன் உயிர் சோரும் ஓர் சோர்_குழல்
 கோர வில்லி முன்னே எனை கொல்கின்ற - பால:21 40/2,3

 மேல்
 
  சோர்_குழலும் (1)
சோர்_குழலும் மற்று அவனொடு உற்றபடி சொன்னாள் - கிட்:14 55/4

 மேல்
 
  சோர்கின்ற (2)
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற
 அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு - ஆரண்:12 11/2,3
சோர்கின்ற அருவி கண்ணான் துணைவனை நோக்கி சொல்லும் - யுத்1:12 35/4

 மேல்
 
  சோர்கின்றாள் (2)
துனி வரு நலத்தொடு சோர்கின்றாள் ஒரு - பால:19 50/1
தூது பெற்றிலள் இன் உயிர் சோர்கின்றாள்
 போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை - பால:21 23/2,3

 மேல்
 
  சோர்கின்றான் (5)
சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் - அயோ:5 40/4
துன்று தாமரை கண் பனி சோர்கின்றான் - அயோ:10 51/4
பொடி தலம் தோள் உற புரண்டு சோர்கின்றான் - அயோ:11 89/4
சுட்ட கங்குல் நெடிது என சோர்கின்றான்
 முட்டு அமைந்த நெடு முடக்கோனொடு - ஆரண்:14 22/1,2
துன்ன_அரும் துயரத்து சோர்கின்றான் தனை - கிட்:6 26/2

 மேல்
 
  சோர்குவான் (1)
துப்பு உற சிவந்த வாய் நினைந்து சோர்குவான்
 இ புறத்து இரும் கரை மருங்கின் எய்தினான் - யுத்1:4 24/3,4

 மேல்
 
  சோர்தர (9)
சுழலிடு கூந்தலும் துகிலும் சோர்தர
 தழல் இடு வல்லியே போல சாம்பினான் - பால:10 43/3,4
மலங்கு உழை என உயிர் வருந்தி சோர்தர
 பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் - பால:10 45/3,4
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர
 நுடங்கிய மின் என நொய்தின் எய்தினாள் - பால:13 56/2,3
அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால் - பால:19 24/3
சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் - பால:20 31/1
அஞ்சன கண்ணின் நீர் அருவி சோர்தர
 பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் - அயோ:4 193/3,4
ஆய் மலர் நயனங்கள் அருவி சோர்தர
 தீ எரி செவியில் வைத்தனைய தீய சொல் - அயோ:11 45/2,3
சொல்லொடும் சினத்தொடும் உணர்வு சோர்தர
 வில்லொடும் கண்ண நீர் நிலத்து வீழவே - அயோ:14 49/3,4
ஊறு சோரியொடு உள்ளமும் சோர்தர
 தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே - யுத்2:19 126/2,3

 மேல்
 
  சோர்தல் (1)
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் - அயோ:6 32/4

 மேல்
 
  சோர்ந்த (1)
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த
 பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை - பால:2 13/3,4

 மேல்
 
  சோர்ந்தவால் (1)
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் - சுந்:13 10/4

 மேல்
 
  சோர்ந்தவே (1)
ஊட்டில கறவை நைந்து உருகி சோர்ந்தவே - அயோ:4 207/4

 மேல்
 
  சோர்ந்தன (2)
குங்குமம் உதிர்ந்தன கோதை சோர்ந்தன
 சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின - பால:19 63/1,2
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப - யுத்4:32 9/2

 மேல்
 
  சோர்ந்தனர் (1)
உக்கனர் உயங்கினர் உருகி சோர்ந்தனர்
 துக்கம் நின்று அறிவினை சூறையாடவே - அயோ:4 195/3,4

 மேல்
 
  சோர்ந்தனள் (1)
வேர்த்தனள் வெதும்பினள் மெலிந்து சோர்ந்தனள்
 பார்த்தனள் ஒருத்தி தன் பாங்கு_அனாளையே - பால:19 54/3,4

 மேல்
 
  சோர்ந்தார் (1)
சோனை மாரியின் சொரிந்தனர் தேவரும் சோர்ந்தார்
 ஏனை நிற்பவும் திரிபவும் இரங்கின எவையும் - யுத்3:22 199/2,3

 மேல்
 
  சோர்ந்தாள் (3)
சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில் - ஆரண்:14 77/3
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் - யுத்3:23 8/3
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் - யுத்3:23 9/4

 மேல்
 
  சோர்ந்தான் (3)
சொல்லலும் அரசன் சோர்ந்தான் துயர் உறு முனிவன் நான் இ - அயோ:6 11/3
ஒன்றானும் உணர்ந்திலன் ஆவி உலைந்து சோர்ந்தான்
 நின்றாரும் நடுங்கினர் நின்றுள நாளினாலே - ஆரண்:10 154/2,3
தோள் இணை பற்றி ஏந்தி தழுவினன் அழுது சோர்ந்தான்
 வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க - சுந்:11 8/2,3

 மேல்
 
  சோர்ந்திலார் (1)
சொரிந்தன குருதி தாம் இறையும் சோர்ந்திலார் - யுத்2:16 261/4

 மேல்
 
  சோர்ந்து (8)
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து
 மழை உறா மின்னின் அன்ன மருங்குல் போல் நுடங்கி நின்றாள் - பால:21 9/3,4
தொழுது சோர்ந்து அயர்வாள் இந்த தோன்றலை - பால:21 24/3
தொள்கின்-தலை எய்திய மான் என சோர்ந்து நைவாள் - ஆரண்:13 44/2
தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி - கிட்:8 3/3
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் - சுந்:2 200/3
மறம் கிளர் மான யானை வயிற்றின ஆக வாய் சோர்ந்து
 உறங்கின கேடு உற்றாலும் உணர்வரோ உணர்வு இலாதார் - யுத்1:8 20/3,4
கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் - யுத்3:26 63/4
தொழுவதே மேகம் மாரி சொரிவதே சோர்ந்து நாம் வீழ்ந்து - யுத்3:26 66/3

 மேல்
 
  சோர்ந்தும் (1)
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் - யுத்4:42 7/4

 மேல்
 
  சோர்பவை (1)
தந்த வார் குழல் சோர்பவை தாங்கலார் - பால:14 41/1

 மேல்
 
  சோர்வது (1)
அம்பொடு சோர்வது ஓர் மயிலும் அன்னவள் - பால:10 49/2

 மேல்
 
  சோர்வாள் (3)
உயங்கும் உணர்வும் நல் நலமும் உருகி சோர்வாள் உயிர் உண்ண - பால:10 64/3
தோற்றான் மெய் என்று உலகம் சொல்லும் பழிக்கும் சோர்வாள் - அயோ:4 51/4
அன்று அவர்க்கு அடுத்தது உன்னி மழை கண் நீர் அருவி சோர்வாள் - ஆரண்:12 56/4

 மேல்
 
  சோர்வாளை (1)
சோர்வாளை ஓடி தொழுது ஏந்தினன் துன்பம் என்னும் - அயோ:4 140/1

 மேல்
 
  சோர்வான் (3)
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் - கிட்:7 79/4
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான்
 போவுண்டது என்னின் ஐய புணர்க்குவன் மாயம் என்று - யுத்2:19 231/2,3
ஆவியும் உடலும் ஒன்ற தழுவினன் அழுது சோர்வான் - யுத்4:41 116/4

 மேல்
 
  சோர்விலீர் (1)
சோர்விலீர் மெய் முறை சொல்லுவீர் என்றான் - யுத்1:4 41/4

 மேல்
 
  சோர்விலை (1)
சோர்விலை சொல்லுதி என்ன சொல்லினான் - சுந்:12 68/3

 மேல்
 
  சோர்வினோடு (1)
துன்ன அரும் பெரும் சுழி அழிப்ப சோர்வினோடு
 இன் நகை நுளைச்சியர் இழைக்கும் ஆழி சால் - யுத்1:4 27/2,3

 மேல்
 
  சோர்வு (20)
சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல - பால:15 2/2
துனி உன்னி நலம் கொடு சோர்வு உறு-கால் - பால:23 12/2
மானம் மணி முடி மன்னவன் நிலை சோர்வு உறல் மதியான் - பால:24 25/1
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா - அயோ:5 36/3
சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் - அயோ:5 40/4
தூயவன் பணியா-முன்னம் சொல்லுவாள் சோர்வு இலாள் அம் - ஆரண்:6 34/1
துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் - ஆரண்:10 16/2
சோர்வு இல விளம்பு புள் துவன்றுகின்றது - கிட்:1 13/4
சோர்வு இலன் நிலைமை எல்லாம் தெரிவுற சொல்லலுற்றான் - கிட்:2 25/4
துயிலேன் ஒருவேன் உயிர் சோர்வு உணர்வாய் - கிட்:10 53/3
சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன் - கிட்:10 69/1
சொல்லீர் என் சிறை தோன்றும் சோர்வு இலா - கிட்:16 48/2
காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும் - கிட்:17 8/2
சோர்வு உறு மனத்தது ஆகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி - சுந்:1 34/3
சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ - சுந்:2 64/3
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் - யுத்1:3 115/2
சொற்ற யாவையும் சோர்வு இன்றி சொல்லினார் - யுத்1:9 65/2
சொல் என பிழைப்பு இலா சூலம் சோர்வு இலான் - யுத்2:16 254/4
சேயிரும் குருதியில் திரிவ சோர்வு இல - யுத்3:20 46/2
சோர்வு இலாது யாம் காண்குறும் அளவையும் தொடர்ந்து - யுத்4:41 12/3

 மேல்
 
  சோர்வு_இலாள் (1)
சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் - அயோ:5 40/4

 மேல்
 
  சோர்வுற (3)
வெறுத்தனள் சோர்வுற வீரற்கு உற்றதை - சுந்:12 29/3
வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் - யுத்2:19 86/4
தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற
 அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் - யுத்3:27 50/2,3

 மேல்
 
  சோர்வுறு (1)
சோர்வுறு பாலின் வேலை சிறு துளி தெறித்தவேனும் - யுத்1:9 24/3

 மேல்
 
  சோர்வுறுதலும் (1)
சொரிய வேக வலி கெட்டு உணர்வு சோர்வுறுதலும் - ஆரண்:1 33/4

 மேல்
 
  சோர்வுறும் (1)
சூல் இரும் பெரு வயிறு அலைத்து சோர்வுறும்
 ஆலி அம் கண்ணியர் அறுத்து நீத்தன - சுந்:5 55/1,2

 மேல்
 
  சோர்வை (1)
சொற்றது முடித்தேன் நாளை என் உடல் சோர்வை நீக்கி - யுத்2:19 204/1

 மேல்
 
  சோர (41)
சோர ஒன்றை ஒன்று முன் தொடர்ந்து சீறு இடங்கா மா - பால:3 17/3
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு - பால:10 17/3
குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த - பால:14 54/2
ஆடவர் ஆவி சோர அஞ்சன வாரி சோர - பால:16 11/1
ஆடவர் ஆவி சோர அஞ்சன வாரி சோர
 ஊடலின் சிவந்த நாட்டத்து உம்பர்-தம் அரம்பை மாதர் - பால:16 11/1,2
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் - பால:17 13/4
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் - பால:21 13/2
சோர இன் உயிர் சோரும் ஓர் சோர்_குழல் - பால:21 40/2
தள்ள தன் ஆவி சோர தனி பெரும் பெண்மை-தன்னை - பால:22 6/2
இடையே வளை சோர எழுந்து விழுந்து - பால:23 11/1
மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி - அயோ:3 58/3
முன்னம் முடி என்றனள் வார் விழி சோர நின்றாள் - அயோ:4 147/4
தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர
 ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த - அயோ:6 22/2,3
இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே - அயோ:8 18/3
பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர
 வழு இலா வாய்மை மைந்தர் வனத்து உறை வருத்தம் நோக்கி - ஆரண்:5 3/2,3
குழையுறு மதியம் பூத்த கொம்பனாள் குழைந்து சோர
 தழையுறு சாலை-நின்றும் தனி சிலை தரித்த மேரு - ஆரண்:7 64/1,2
கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர
 நனம் தலைய கொங்கைகள் ததும்பிட நடந்தார் - ஆரண்:10 42/2,3
ஆடவர்க்கு அரசனோடு தம்பியும் அழுது சோர
 காடு அமர் மரமும் மாவும் கற்களும் கரைந்து காய்ந்த - ஆரண்:13 129/2,3
அரும்பு கண் தாரை சோர அழுங்குவேன் அறிவது உண்டோ - கிட்:13 44/2
துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் - சுந்:2 162/2
சோர சோர துளங்குகின்றார் சிலர் - சுந்:2 172/4
சோர சோர துளங்குகின்றார் சிலர் - சுந்:2 172/4
சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர
 மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி - சுந்:2 181/2,3
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் - சுந்:2 186/2
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த - சுந்:3 131/2
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர
 அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் - சுந்:6 60/3,4
சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் - சுந்:11 48/4
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க - யுத்1:9 88/2
ஆறு போல் சோரி சோர அனுமனும் அலக்கண் உற்றான் - யுத்2:15 138/4
சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை - யுத்2:16 69/3
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர
 தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி - யுத்2:16 314/2,3
மன்றல் நாறு தட மேனி-மேல் உதிர வாரி சோர வரும் மாருதி - யுத்2:19 82/3
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் - யுத்2:19 99/2
செம் குழல் கற்றை சோர தெரிவையர் ஆற்ற தெய்வ - யுத்2:19 165/2
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர
 மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் - யுத்2:19 229/2,3
சோரியும் உயிரும் சோர துகைத்தனன் வயிர தோளான் - யுத்3:21 38/4
சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம் - யுத்3:22 130/2
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் - யுத்3:26 54/4
சொற்றது கேட்டலோடும் துணுக்குற உணர்வு சோர
 நல் பெரு வாடை உற்ற மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா - யுத்3:26 57/1,2
மீண்டன மறிந்து சோர விழுந்தன விழுந்த மெய்யே - யுத்3:27 88/3
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான் - யுத்4:37 170/2

 மேல்
 
  சோரவும் (1)
அம் சிறை குருதி ஆறு அழிந்து சோரவும்
 வஞ்சியை மீட்டிலென் என்னும் மானமும் - ஆரண்:13 58/1,2

 மேல்
 
  சோரவே (5)
தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே - அயோ:4 199/4
அந்தரத்து அமரரும் அழுது சோரவே - அயோ:11 88/4
மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே - அயோ:14 52/4
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே - யுத்3:29 5/4
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே - யுத்4:38 19/4

 மேல்
 
  சோரன் (1)
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை - யுத்3:28 53/4

 மேல்
 
  சோரா (2)
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின் - பால:16 9/2
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா
 தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ - யுத்3:28 30/3,4

 மேல்
 
  சோரி (35)
செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் - பால:16 36/4
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி
 சலம் தலைமிக்கது தக்கது என்-கொல் என்று என்று - அயோ:3 17/2,3
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் - ஆரண்:6 91/4
மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் - ஆரண்:7 3/4
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை - ஆரண்:7 13/3
சோரி ஆக்கின போக்கின வனம் எனும் தொன்மை - ஆரண்:7 82/4
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச - கிட்:7 53/2
புண் உற்றது அனைய சோரி பொறியோடும் பொடிப்ப நோக்கி - கிட்:7 81/3
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் - கிட்:16 28/2
தீய்ந்தன செவிகள் உள்ளம் திரிந்தது சிவந்த சோரி
 பாய்ந்தன கண்கள் ஒன்றும் பரிந்திலள் உயிர்க்கும் பெண்மைக்கு - சுந்:3 111/2,3
விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் - சுந்:9 51/4
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ - யுத்2:15 31/1
பாய்ந்த சோரி பரவையில் பற்பல - யுத்2:15 33/1
குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை - யுத்2:15 45/3
ஆறு போல் சோரி சோர அனுமனும் அலக்கண் உற்றான் - யுத்2:15 138/4
சொரிந்த சோரி தன் வாய் வர தூங்குவான் - யுத்2:16 57/4
வறந்தது சோரி பாய வளர்ந்தது மகர வேலை - யுத்2:16 202/3
மாறு வானர பெரும் கடல் ஓட தன் தோள் நின்று வார் சோரி
 ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட - யுத்2:16 336/1,2
நிறை தலை வழங்கும் சோரி நீத்தத்து நெடும் குன்று என்ன - யுத்2:18 221/2
ஈர்த்த சோரி பரவை நின்று ஈர்த்தலால் - யுத்2:19 155/4
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி
 ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி - யுத்2:19 199/2,3
தொலைவு இல் தன்மைய தோன்றுவ போன்றன சோரி
 அலை கொள் வேலையும் அரும் பிண குன்றமும் அணவி - யுத்3:20 57/3,4
சோரி ஆற்றிடை அழுந்தினர் இன் உயிர் துறந்தார் - யுத்3:20 67/4
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி - யுத்3:21 12/4
பெரியவன் தலை-மேல் நின்ற பேர் எழிலாளன் சோரி
 சொரிய வன் கண்ணின் மூக்கின் செவிகளின் மூளை தூங்க - யுத்3:21 35/2,3
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி
 காயத்தின் செவியினூடும் வாயினும் கண்களூடும் - யுத்3:27 73/1,2
செம்_புனல் சோரி செக்கர் திசை உற செறிகையாலும் - யுத்3:28 34/1
ஊழி பெற்ற ஆழி என்ன சோரி நீரினுள்-அரோ - யுத்3:31 94/4
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன - யுத்3:31 127/2
நெய் கொள் சோரி நிறைந்த நெடும் கடல் - யுத்3:31 134/1
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று - யுத்3:31 145/2
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் - யுத்4:32 13/3
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி - யுத்4:32 45/2
குமிழி நீரோடும் சோரி கனலொடும் கொழிக்கும் கண்ணான் - யுத்4:34 22/1
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான் - யுத்4:37 170/2

 மேல்
 
  சோரிய (1)
அளி முற்றிய சோரிய வாரியின் ஆழ் - யுத்3:31 204/3

 மேல்
 
  சோரியது (1)
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி - யுத்4:33 19/2

 மேல்
 
  சோரியள் (1)
சொரிந்த சோரியள் கூந்தலள் தூம்பு என - ஆரண்:7 1/2

 மேல்
 
  சோரியன் (1)
சோரியன் விசும்பினூடு ஓர் இமைப்பிடை தோன்றாநின்றான் - யுத்3:21 23/2

 மேல்
 
  சோரியின் (9)
எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும் - அயோ:10 39/2
உக்க சோரியின் ஈரம் உற்று உருகியது உலகம் - ஆரண்:6 87/4
தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின்
 ஆழ்ந்த தேர் அம்பரத்து ஓட்டி ஆர்க்கின்றான் - ஆரண்:7 126/3,4
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி - ஆரண்:10 24/2
சொரியும் சோரியின் துறை-தொறும் துறை-தொறும் கழிப்ப - யுத்2:16 245/3
ஆறாய் நெடும் கடும் சோரியின் அளறு ஆம் வகை அரைப்பான் - யுத்3:22 117/2
கூறு கூறு ஆக்கிய குவையும் சோரியின்
 ஆறுமே அன்றி ஓர் ஆக்கை கண்டிலன் - யுத்3:27 55/3,4
அம்பு அரங்க அழுந்தின சோரியின்
 அம்பரம் கம் அரும் கலம் ஆழ்ந்து என - யுத்3:31 119/3,4
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் - யுத்3:31 203/1

 மேல்
 
  சோரியும் (5)
தூம வேல் அரக்கர்-தம் நிணமும் சோரியும்
 ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ - பால:8 38/1,2
சோதிய சோரியும் தூவும் துன்னிய - ஆரண்:7 36/2
ஆனையின் குருதியும் அரக்கர் சோரியும்
 ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும் - யுத்2:18 111/1,2
சோரியும் கனலியும் சொரியும் கண்ணினான் - யுத்3:20 34/4
சோரியும் உயிரும் சோர துகைத்தனன் வயிர தோளான் - யுத்3:21 38/4

 மேல்
 
  சோரியை (2)
ஓசை சோரியை நோக்கினன் உடன்பிறப்பு என்னும் - கிட்:7 75/2
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி - யுத்2:18 236/1

 மேல்
 
  சோரியொடு (2)
சிந்து சோரியொடு சாரிகை திரிந்தனன்-அரோ - ஆரண்:1 36/2
ஊறு சோரியொடு உள்ளமும் சோர்தர - யுத்2:19 126/2

 மேல்
 
  சோரினும் (1)
சொற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு சோரினும்
 முற்றுற கேட்ட பின் முனிதி மொய்ம்பினோய் - யுத்1:2 74/3,4

 மேல்
 
  சோருதல் (1)
தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் - சுந்:3 5/3

 மேல்
 
  சோருதிர் (1)
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் - யுத்3:31 61/3

 மேல்
 
  சோருநர் (1)
பொரற்கு இடம் இன்மையின் புழுங்கி சோருநர்
 அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு - ஆரண்:3 6/2,3

 மேல்
 
  சோரும் (18)
சோர இன் உயிர் சோரும் ஓர் சோர்_குழல் - பால:21 40/2
பாத மலரை தொழுது கண்கள் பனி சோரும்
 தாதை அருகு இட்ட தவிசில் தனி இருந்தாள் - பால:22 35/2,3
தொடர்ந்து என துயர்கொண்டு சோரும் நெஞ்சன் - அயோ:3 7/2
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும்
 வையகம் முற்றும் நடந்த வாய்மை மன்னன் - அயோ:3 27/3,4
சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர் - அயோ:4 229/2
சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு - ஆரண்:6 76/3
அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும்
 பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் - ஆரண்:6 90/2,3
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் - ஆரண்:6 91/4
நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா - ஆரண்:10 110/3
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ - ஆரண்:13 63/3
வாடும் வகை சோரும் மயங்குறுமால் - ஆரண்:14 74/3
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று - கிட்:1 9/3
சோரும் ஆர் உயிர் காக்கும் துணிவினால் - சுந்:5 25/4
சோரும் நாகம் நிலன் உற தூங்குமால் - யுத்1:8 34/4
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும்
 இழைக்குவது அறிதல் தேற்றான் இலக்குவா இலக்குவா என்று - யுத்2:19 222/1,2
அம்பின்-வாய் ஆறு சோரும் அரக்கன்-தன் அருள் இல் யாக்கை - யுத்3:21 30/1
என்புகள் உருகி சோரும் கருணை-கொல் யார் அது ஓர்வார் - யுத்3:28 64/4
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ - யுத்4:40 60/4

 மேல்
 
  சோலை (48)
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் - பால:2 9/2
துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை - பால:2 14/4
சோலை மா நிலம் துருவி யாவரே - பால:2 60/1
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ - பால:3 20/3
சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் - பால:6 23/4
தாவும் மா புகை தழுவு சோலை கண்டு - பால:6 25/3
உறங்குகின்றது ஓர் நறு மலர் சோலை புக்கு உறைந்தார் - பால:9 3/4
கரும்பு பாண் செய தோகை நின்று ஆடுவ சோலை - பால:9 7/4
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி - பால:17 2/3
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் - பால:17 3/4
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் - பால:17 34/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் - பால:17 39/2
அனகரும் அணங்கு_அனாரும் அ மலர் சோலை நின்று - பால:18 1/3
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய - பால:19 41/3
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப - அயோ:10 9/3
தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு - அயோ:14 63/1
மொய் கொள் சோலை முன்னினார் - ஆரண்:1 70/3
இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் - ஆரண்:3 27/4
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் - ஆரண்:3 35/4
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் - ஆரண்:3 48/4
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி - ஆரண்:3 57/2
ஏய சோலை இனிது சென்று எய்தினார் - ஆரண்:4 41/4
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை
 தனி இடம் அதனை நண்ணி தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட - ஆரண்:5 7/2,3
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் - ஆரண்:6 64/3
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் - ஆரண்:10 97/3
வேரி அம் சரள சோலை வேனிலான் விருந்து செய்ய - ஆரண்:10 163/2
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா - ஆரண்:13 70/4
உண்ணிய நல்கும் செல்வம் உறு நறும் சோலை ஞாலம் - ஆரண்:16 1/2
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய - கிட்:1 42/2
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் - கிட்:3 30/4
குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே - கிட்:7 2/4
குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே - கிட்:7 2/4
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை
 எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட - கிட்:13 22/2,3
குரும்பை நீர் முரஞ்சும் சோலை குலிந்தமும் புறத்து கொண்டார் - கிட்:15 31/4
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் - சுந்:2 102/3
கள் உறையும் மலர் சோலை அயல் ஒன்று கண்ணுற்றான் - சுந்:2 232/4
என்று சோலை புக்கு எய்தினன் இராகவன் தூதன் - சுந்:3 2/1
தரு உயர் சோலை திசை-தொறும் கரிய தழல் உமிழ் உயிர்ப்பு முன் தவழ - சுந்:3 92/2
மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய் - சுந்:5 64/2
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் - சுந்:6 20/4
மாசு அறு மரங்கள் ஆக குயிற்றிய மதன சோலை
 ஆசைகள்-தோறும் ஐயன் கைகளால் அள்ளி அள்ளி - சுந்:6 41/2,3
பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை
 விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் - சுந்:6 44/1,2
பார் இடு பழுவ சோலை பாலிக்கும் பருவ தேவர் - சுந்:6 55/4
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் - சுந்:6 58/1
புள் திரள் சோலை புறத்தும் - சுந்:13 55/3
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய - சுந்:14 31/3
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை - சுந்:14 35/3
புனை மலர் சரள சோலை நோக்கினன் எழுந்து போனான் - யுத்2:17 4/3

 மேல்
 
  சோலை-தோறும் (2)
தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் - பால:1 20/1
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் - சுந்:2 99/3

 மேல்
 
  சோலை-வாய் (3)
தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் - பால:2 52/2
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய்
 மாடுதான் வைகினான் எரி கதிரும் வைகினான் - கிட்:1 37/3,4
ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை-வாய்
 மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் - கிட்:3 33/1,2

 மேல்
 
  சோலைகள் (2)
பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில - பால:3 46/1
பூ நெருங்கிய புள் உறு சோலைகள்
 தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல - கிட்:15 49/1,2

 மேல்
 
  சோலைகள்-தோறும் (1)
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும்
 அளிக்கும் தேறல் உண்டு ஆடுநர் பாடுநர் ஆகி - சுந்:2 28/2,3

 மேல்
 
  சோலைத்து (1)
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் - சுந்:1 77/4

 மேல்
 
  சோலையில் (5)
வைகிய சோலையில் தானும் வைகினான் - அயோ:12 56/4
மரு கொள் சோலையில் மைந்தரும் வைகினார் - ஆரண்:3 28/4
கந்தம் நோக்கிய சோலையில் இருந்தது காணாள் - ஆரண்:6 83/4
தூய நல் சோலையில் இருந்த சூழல்-வாய் - கிட்:6 1/3
சோலையில் துவசர் இல்லில் சோனகர் மனையில் தூய - சுந்:2 110/2

 மேல்
 
  சோலையின் (6)
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம் - அயோ:5 8/3
ஓடி வந்தனன் சாலையில் சோலையின் உதவும் - ஆரண்:13 71/1
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ - சுந்:3 77/2
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர - சுந்:3 89/2
நஞ்சம் அனையானுடைய சோலையின் நறும் பூ - சுந்:6 14/4
மருளுறு சோலையின் மறைந்து வைகினார் - யுத்1:4 23/3

 மேல்
 
  சோலையும் (4)
சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ - அயோ:14 20/3
குறையும் சோலையும் குளிர்ந்த சாரல் நீர் - கிட்:15 13/2
நிரையும் நீள் நெடும் சோலையும் நிற்குமோ - சுந்:13 12/3
பூ நிறை சோலையும் புரிந்து நோக்கினான் - யுத்1:4 25/4

 மேல்
 
  சோலையூடு (1)
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் - ஆரண்:10 95/4

 மேல்
 
  சோலையை (3)
விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான் - அயோ:5 7/2
மாடு நின்ற அம் மணி மலர் சோலையை மருவி - சுந்:3 1/1
சொல்லிட எளியது அன்றால் சோலையை காலின் கையின் - சுந்:6 57/1

 மேல்
 
  சோலைவாய் (1)
துன்று பூம் சோலைவாய் அரக்கன் தோன்றினான் - சுந்:3 73/4

 மேல்
 
  சோளர் (1)
வங்கர் மாளவர் சோளர் மராடரே - பால:21 46/4

 மேல்
 
  சோற்றின் (1)
செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின்
 தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும் - பால:2 22/2,3

 மேல்
 
  சோறு (3)
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் - பால:12 20/3
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன - அயோ:11 79/3
சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன் - அயோ:11 103/3

 மேல்
 
  சோறும் (1)
சோம்பி துறப்பென் இனி சோறும் உவந்து வாழேன் - யுத்2:19 12/4

 மேல்
 
  சோனகர் (1)
சோலையில் துவசர் இல்லில் சோனகர் மனையில் தூய - சுந்:2 110/2

 மேல்
 
  சோனகேசர் (1)
சோனகேசர் துருக்கர் குருக்களே - பால:21 47/4

 மேல்
 
  சோனை (13)
சோனை வார் குழலினார்-தம் குழாத்து ஒரு தோன்றல் நின்றான் - பால:18 14/2
சோனை வார் குழல் கற்றையில் சொருகிய மாலை - அயோ:3 1/2
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் - அயோ:10 19/2
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் - அயோ:13 20/3
சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் - சுந்:2 24/3
சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர - சுந்:2 181/2
சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர் - சுந்:6 11/1
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த - சுந்:9 6/3
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் - யுத்1:5 47/4
சோனை பட்டது சொல்ல_அரும் வானர - யுத்2:15 50/3
சோனை மாரியின் சொரிந்தனன் அனுமனை தூண்டி - யுத்3:22 57/2
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் - யுத்3:22 66/4
சோனை மாரியின் சொரிந்தனர் தேவரும் சோர்ந்தார் - யுத்3:22 199/2

 மேல்