<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

கௌ-முதல் சொற்கள்
கௌசிகனை 1
கௌவ 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
    கௌசிகனை (1)
கல்வி கரை உற்ற முனி கௌசிகனை மேலோய் - பால:22 40/2
 
    கௌவ (1)
தள்ளா ஓதி கோபத்தை கௌவ வந்து சார்ந்ததுவும் - சுந்:4 54/3