<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

கீ-முதல் சொற்கள்
கீட்டிசை 1
கீடத்தை 1
கீடம்-போல் 1
கீண்டதாம் 2
கீண்டதால் 1
கீண்டது 3
கீண்டதும் 1
கீண்டன 3
கீண்டனவோ 1
கீண்டாலும் 1
கீண்டான் 2
கீண்டிலது 1
கீண்டிலென் 1
கீண்டு 6
கீத 2
கீதங்கள் 3
கீதத்தின் 1
கீதத்து 1
கீதம் 9
கீர்த்தி 8
கீர்த்தியான் 1
கீர்த்தியானுக்கு 1
கீர்த்தியின் 1
கீர்த்தியை 1
கீர்த்தியோய் 1
கீழ் 52
கீழ்-காறும் 1
கீழ்-பால் 4
கீழ்ப்பட்டது 1
கீழ்ப்பட 2
கீழ்மை-தானோ 1
கீழ்மைத்து 1
கீழ்மையர் 1
கீழ்மையால் 1
கீழ்மையும் 3
கீழ்மையே 1
கீழ்மையோர் 1
கீழ 1
கீழரும் 1
கீழவர் 1
கீழவோ 1
கீழன 4
கீழா 1
கீழும் 8
கீழுமாய் 1
கீழுமே 1
கீழுற 3
கீழை 3
கீழொடு 1
கீழோய் 1
கீழோர் 1
கீளா 1
கீற்று 1
கீற 6
கீறலால் 1
கீறா 1
கீறி 6
கீறிட 1
கீறிடின் 1
கீறிய 5
கீறின 1
கீறினது 1
கீறினீர் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  கீட்டிசை (1)
கீட்டிசை வாயிலின் வைகும் கீழவர் - யுத்1:5 23/1

 மேல்
 
  கீடத்தை (1)
அஞ்சிறை அறுபதம் அடைந்த கீடத்தை
 தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல் - ஆரண்:7 124/1,2

 மேல்
 
  கீடம்-போல் (1)
குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல்
 நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ - யுத்4:40 52/3,4

 மேல்
 
  கீண்டதாம் (2)
கேழ்_இலாள் நிறை இறை கீண்டதாம் எனின் - சுந்:3 67/1
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய - சுந்:11 36/2

 மேல்
 
  கீண்டதால் (1)
கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் - சுந்:3 42/4

 மேல்
 
  கீண்டது (3)
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என - ஆரண்:15 7/4
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் - சுந்:1 20/1
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் - யுத்3:24 33/1

 மேல்
 
  கீண்டதும் (1)
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது - யுத்1:9 44/1

 மேல்
 
  கீண்டன (3)
கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே - கிட்:11 82/4
கீண்டன புவியினை கிழித்த மாதிரம் - யுத்3:20 40/2
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா - யுத்3:22 14/1

 மேல்
 
  கீண்டனவோ (1)
கீண்டனவோ என்பர் கீழவோ என்பர் - யுத்4:37 68/2

 மேல்
 
  கீண்டாலும் (1)
கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் - யுத்3:24 27/2

 மேல்
 
  கீண்டான் (2)
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே - ஆரண்:12 72/4
கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா - சுந்:1 74/2

 மேல்
 
  கீண்டிலது (1)
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை - சுந்:14 33/2

 மேல்
 
  கீண்டிலென் (1)
கீண்டிலென் வாய் அது கேட்டும் நின்ற யான் - அயோ:11 70/3

 மேல்
 
  கீண்டு (6)
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக - ஆரண்:7 105/1
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த - சுந்:1 9/4
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி - சுந்:1 11/1
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் - சுந்:2 216/2
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் - சுந்:5 20/4
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு
 நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி - யுத்4:33 24/2,3

 மேல்
 
  கீத (2)
மந்திர கீத ஓதை வலம்புரி முழங்கும் ஓதை - பால:14 78/1
வேத கீத அமுது அள்ளி விழுங்க - யுத்1:11 9/4

 மேல்
 
  கீதங்கள் (3)
கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்ன ஆங்கு - பால:16 29/3
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த - அயோ:3 86/3
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற - சுந்:1 61/1

 மேல்
 
  கீதத்தின் (1)
மகர வீணையின் மந்தர கீதத்தின் மறைந்த - சுந்:2 27/1

 மேல்
 
  கீதத்து (1)
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் - சுந்:3 86/3

 மேல்
 
  கீதம் (9)
வயிரியர் மதுர கீதம் மங்கையர் அமுத கீதம் - பால:13 40/1
வயிரியர் மதுர கீதம் மங்கையர் அமுத கீதம்
 செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் - பால:13 40/1,2
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம்
 பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் - பால:13 40/2,3
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் - பால:13 40/3
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே - அயோ:3 64/4
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை - கிட்:13 28/3
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற - சுந்:1 61/1
மங்கல கீதம் பாட மலர் பலி வகுக்கின்றாரை - சுந்:2 113/4
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம்
 கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை - யுத்3:25 1/2,3

 மேல்
 
  கீர்த்தி (8)
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற - பால:5 56/1
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் - பால:5 62/3
உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் - பால:12 6/2
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே - அயோ:2 34/1
கானினும் பெரியர் ஓசை கடலினும் பெரியர் கீர்த்தி
 வானினும் பெரியர் மேனி மலையினும் பெரியர் மாதோ - சுந்:7 4/3,4
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர - யுத்3:21 21/3
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி - யுத்3:26 48/1
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி - யுத்4:41 50/2

 மேல்
 
  கீர்த்தியான் (1)
ஊழி-தோறும் புதிது உறும் கீர்த்தியான் - சுந்:3 96/4

 மேல்
 
  கீர்த்தியானுக்கு (1)
பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் - யுத்2:19 231/4

 மேல்
 
  கீர்த்தியின் (1)
ஓங்கிஓங்கி வளர்ந்து உயர் கீர்த்தியின்
 பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே - பால:21 49/3,4

 மேல்
 
  கீர்த்தியை (1)
ஆடின அலகையும் ஐயன் கீர்த்தியை
 பாடின பரந்தன பறவை பந்தரே - பால:8 43/3,4

 மேல்
 
  கீர்த்தியோய் (1)
உன்னுடை தமரோடு உயர் கீர்த்தியோய்
 மன்னி வாழ்க என்று உரைத்து அடல் மாருதி - யுத்4:39 13/2,3

 மேல்
 
  கீழ் (52)
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி - பால:3 13/2
மழை விழும் விழும்-தொறும் மண்ணும் கீழ் உற - பால:3 54/3
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற - பால:7 16/1
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி - பால:10 63/1
உய்த்தனர் நிலம் முதுகு உளுக்கி கீழ் உற - பால:13 10/2
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் - பால:16 33/4
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து - பால:19 15/3
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன - பால:22 22/3
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ - பால:24 9/1
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ்
 தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற - அயோ:10 45/2,3
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே - ஆரண்:6 100/3
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ்
 ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா - ஆரண்:10 50/2,3
வேந்தன் ஒளி அன்றியும் மேலொடு கீழ் விரித்தான் - ஆரண்:10 157/2
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே - ஆரண்:12 72/4
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் - ஆரண்:13 43/1
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ்
 காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்தின களித்த போலாம் - ஆரண்:13 137/1,2
கிற்பது ஓர் காட்சியது எனினும் கீழ் உற - கிட்:1 5/2
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் - கிட்:2 33/2
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர - கிட்:4 10/4
ஏழு மா மரம் உருவி கீழ் உலகம் என்று இசைக்கும் - கிட்:4 16/1
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் - கிட்:6 33/4
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த - கிட்:7 64/3
மேல் நகும் கீழ் நகும் இனி என் வேண்டுமோ - கிட்:10 87/4
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை - கிட்:12 1/1
நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல - சுந்:1 3/3
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் - சுந்:1 20/1
திம் நாக மாவில் செறி கீழ் திசை காவல் செய்யும் - சுந்:1 39/2
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் - சுந்:2 51/3
வேந்தர் வேதியர் மேல் உளோர் கீழ் உளோர் விரும்ப - சுந்:2 133/3
மேக்கு நால் வகை மேகமும் கீழ் விழ - சுந்:2 147/1
பனியின் வேலையில் இலங்கையை கீழ் உற பாய்ச்சி - சுந்:3 136/2
நீடுறு கீழ் திசை நின்ற யானையின் - சுந்:4 47/1
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ்
 பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ - சுந்:4 56/3,4
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் - சுந்:5 79/4
நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ் நிலை - சுந்:13 8/1
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ்
 ஆழம் நூறு யோசனை ஆழி மால் வரை - யுத்1:5 18/1,2
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் - யுத்1:6 21/3
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் - யுத்1:13 18/4
மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற - யுத்2:15 66/3
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் - யுத்2:15 98/3
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ்
 எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை - யுத்2:18 72/1,2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு - யுத்2:18 90/1
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் - யுத்2:19 34/3
ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ்
 தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற - யுத்3:22 132/2,3
ஆயதன் வட கீழ் பாகத்து ஆயிரம் அருக்கர் ஆன்ற - யுத்3:24 51/1
வேத்தவை கீழ் உளோர்கள் கீழ்மையே விளைத்தார் மேலாம் - யுத்3:25 9/3
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற - யுத்3:27 67/1
இறக்கம் கீழ் இலா பாதலத்து உறைகின்ற இகலோர் - யுத்3:30 22/2
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி - யுத்3:31 32/1
அண்டமும் கீழ் மேலாக ஆகியது அதனை அண்ணல் - யுத்3:31 224/3
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் - யுத்4:37 199/4
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் - யுத்4:41 65/4

 மேல்
 
  கீழ்-காறும் (1)
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல - அயோ:4 116/2

 மேல்
 
  கீழ்-பால் (4)
கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த - பால:10 72/3
பரிதி வானவனும் கீழ்-பால் பரு வரை பற்றா-முன்னம் - அயோ:6 6/1
மல்லல் கிரியின் தலை வந்தனன் வாலி கீழ்-பால்
 தொல்லை கிரியின் தலை தோற்றிய ஞாயிறு என்ன - கிட்:7 37/3,4
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் - யுத்2:16 8/2

 மேல்
 
  கீழ்ப்பட்டது (1)
யானை-மேல் பறை கீழ்ப்பட்டது எறி மணி இரதத்து ஆழி - யுத்3:22 6/1

 மேல்
 
  கீழ்ப்பட (2)
வேர் மேல்பட வன் தலை கீழ்ப்பட நூக்கி விண்ணோர் - சுந்:1 42/3
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட
 புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் - யுத்2:15 119/3,4

 மேல்
 
  கீழ்மை-தானோ (1)
வீவினை உறுதல் ஐய மேன்மையோ கீழ்மை-தானோ
 ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற - யுத்2:16 139/2,3

 மேல்
 
  கீழ்மைத்து (1)
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே - கிட்:13 55/1

 மேல்
 
  கீழ்மையர் (1)
விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் - சுந்:2 196/1

 மேல்
 
  கீழ்மையால் (1)
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் - சுந்:5 20/4

 மேல்
 
  கீழ்மையும் (3)
வினையினால் வரும் மேன்மையும் கீழ்மையும்
 அனைய தன்மை அறிந்தும் அழித்தனை - கிட்:7 121/2,3
தலைமையும் கீழ்மையும் தவிர்தல் இன்றியே - கிட்:10 11/1
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது - யுத்1:2 99/2

 மேல்
 
  கீழ்மையே (1)
வேத்தவை கீழ் உளோர்கள் கீழ்மையே விளைத்தார் மேலாம் - யுத்3:25 9/3

 மேல்
 
  கீழ்மையோர் (1)
கீழ்மையோர் சொல்-கொடு கெடுதல் நேர்தியோ - யுத்1:4 10/3

 மேல்
 
  கீழ (1)
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் - சுந்:2 153/2

 மேல்
 
  கீழரும் (1)
விலங்களும் வேலையும் மேலும் கீழரும்
 அலங்கு ஒளி திரிதரும் உலகு அனைத்தையும் - யுத்4:37 72/1,2

 மேல்
 
  கீழவர் (1)
கீட்டிசை வாயிலின் வைகும் கீழவர்
 ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 23/1,2

 மேல்
 
  கீழவோ (1)
கீண்டனவோ என்பர் கீழவோ என்பர் - யுத்4:37 68/2

 மேல்
 
  கீழன (4)
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன
 மலர்ந்த வாயில் புனல் வழங்காமையால் - அயோ:11 25/1,2
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் - ஆரண்:7 91/2
மிடைந்த பேர் அண்டங்கள் மேல கீழன
 உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் - ஆரண்:12 8/3,4
மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை - ஆரண்:13 75/4

 மேல்
 
  கீழா (1)
கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா
 நீண்டான் வய கதி நினைப்பின் நெடிது என்ன - சுந்:1 74/2,3

 மேல்
 
  கீழும் (8)
மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை - ஆரண்:2 28/1
கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து - ஆரண்:7 109/3
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன - சுந்:1 19/3
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் - சுந்:2 216/2
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் - யுத்1:3 130/4
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் - யுத்3:22 133/2
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற - யுத்3:31 222/1
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும்
 எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ - யுத்4:38 23/1,2

 மேல்
 
  கீழுமாய் (1)
வேற்றவர் ஆர்த்தனர் மேலும் கீழுமாய்
 காற்று இயக்கு அற்றது கலங்கிற்று அண்டமே - யுத்4:37 79/3,4

 மேல்
 
  கீழுமே (1)
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே - சுந்:2 53/4

 மேல்
 
  கீழுற (3)
மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை - ஆரண்:13 75/4
இரும்பு உற செல்வன இழிவ கீழுற
 அரும் புறத்து அண்டமும் உருவி அ புறம் - யுத்1:6 47/2,3
எரியின் மைந்தன் இரு நிலம் கீழுற
 விரிய நின்ற மராமரம் வேரொடும் - யுத்2:15 60/1,2

 மேல்
 
  கீழை (3)
கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் - சுந்:3 42/4
கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர் - யுத்2:15 56/3
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை - யுத்2:15 85/1

 மேல்
 
  கீழொடு (1)
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய - யுத்3:22 178/3

 மேல்
 
  கீழோய் (1)
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் - யுத்2:15 252/4

 மேல்
 
  கீழோர் (1)
மெய் வினை தவமே அன்றி மேலும் ஒன்று உளதோ கீழோர்
 செய் வினை நாவாய் ஏறி தீண்டலர் மனத்தின் செல்லும் - அயோ:13 61/2,3

 மேல்
 
  கீளா (1)
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா
 ஒன்றும் ஆகின்றது இல்லை என்று இரிந்து ஓடி போன - யுத்2:16 178/3,4

 மேல்
 
  கீற்று (1)
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா - அயோ:4 120/4

 மேல்
 
  கீற (6)
குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின் - சுந்:1 27/2
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற
 பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் - சுந்:1 30/1,2
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் - யுத்1:3 127/4
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் - யுத்2:15 129/4
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய் - யுத்2:19 262/1
மழை விழ மலைகள் கீற மாதிரம் பிளக்க மாதோ - யுத்2:19 273/4

 மேல்
 
  கீறலால் (1)
கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால்
 வளர்ந்தில பிறந்தில செக்கர் வானமே - அயோ:2 42/3,4

 மேல்
 
  கீறா (1)
கீறா நெஞ்சம் பெற்றனென் அன்றோ கெடுவேனே - யுத்3:22 204/4

 மேல்
 
  கீறி (6)
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் - பால:23 21/3
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் - கிட்:16 42/2
குன்றம் தன் வயிறு கீறி பிதுங்கின குடர்கள் மான - சுந்:1 3/4
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத - யுத்2:18 192/4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற - யுத்2:18 193/1
அடைப்ப_அரும் கால காற்றால் ஆற்றலது ஆகி கீறி
 புடைத்து இரிந்து ஓடும் வேலை புனல் என இரியலுற்றார் - யுத்3:27 89/2,3

 மேல்
 
  கீறிட (1)
என்னும் அளவினில் வானகம் இருள் கீறிட ஒளியாய் - பால:24 7/1

 மேல்
 
  கீறிடின் (1)
தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ - பால:0 9/2

 மேல்
 
  கீறிய (5)
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ - பால:24 9/2
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய - பால:24 9/3
கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத - பால:24 9/4
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் - ஆரண்:7 88/1
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல் - யுத்2:19 156/2

 மேல்
 
  கீறின (1)
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் - யுத்3:24 33/4

 மேல்
 
  கீறினது (1)
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் - ஆரண்:13 114/4

 மேல்
 
  கீறினீர் (1)
கேள்வி தீவினை கீறினீர் இருள் - கிட்:16 47/3

 மேல்