<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

பை-முதல் சொற்கள்
பை 12
பைங்கிளியோடும் 1
பைதலை 1
பைந்தொடி 1
பைப்பய 1
பைப்பைய 2
பைம் 52
பைம்_தொடி 3
பைம்_தொடிக்கு 1
பைம்பொன் 4
பைய 4
பையர் 1
பையவே 1
பையுயிர்த்து 1
பையுள் 4
பையுளாள் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  பை (12)
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல - பால:10 16/2
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் - பால:10 66/2
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் - பால:16 23/2
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் - பால:22 14/2
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே - அயோ:3 58/4
பை அணை பல் தலை பாந்தள் ஏந்திய - கிட்:10 2/1
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை - சுந்:12 2/2
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் - சுந்:14 2/3
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி - சுந்:14 47/1
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி - யுத்1:12 13/2
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் - யுத்2:18 245/4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் - யுத்2:19 206/3

 மேல்
 
  பைங்கிளியோடும் (1)
பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி - பால:10 21/1

 மேல்
 
  பைதலை (1)
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை
 இத்தனை பொழுதுகொண்டு இருப்பதோ எனா - சுந்:12 2/2,3

 மேல்
 
  பைந்தொடி (1)
பதவிய மனிதரேனும் பைந்தொடி நின்னை தந்த - சுந்:3 144/1

 மேல்
 
  பைப்பய (1)
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் - ஆரண்:3 27/2

 மேல்
 
  பைப்பைய (2)
பெயர்த்து பைப்பைய அயர்வு தீர்ந்து இனையன பேசும் - ஆரண்:13 94/4
பாதியின் மேல்செல நூறி பைப்பைய
 போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் - சுந்:12 23/3,4

 மேல்
 
  பைம் (52)
பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து - பால:5 59/2
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் - பால:6 6/1
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் - பால:7 53/2
பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள் - பால:10 39/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே - பால:11 10/3
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் - பால:12 1/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட - பால:16 21/3
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற - பால:17 28/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் - பால:20 23/2
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் - பால:20 25/4
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 14/1
பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் - பால:23 69/1
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் - பால:23 78/2
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் - அயோ:3 92/4
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் - அயோ:4 153/1
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை - அயோ:4 172/2
பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் - அயோ:5 9/2
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல - அயோ:9 5/1
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன - அயோ:11 25/1
பாதுகம் தலை கொடு பரதன் பைம் புனல் - அயோ:14 137/1
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் - கிட்:7 116/2
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி - கிட்:7 155/4
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே - கிட்:10 101/1
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் - கிட்:13 49/1
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி - கிட்:16 44/1
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் - சுந்:1 12/4
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் - சுந்:7 32/2
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண - சுந்:8 5/3
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை - சுந்:11 10/2
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை - சுந்:12 12/1
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் - சுந்:13 52/4
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் - சுந்:13 56/4
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் - யுத்1:4 109/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி - யுத்1:10 14/1
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் - யுத்1:12 43/4
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற - யுத்2:15 8/1
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் - யுத்2:16 10/1
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் - யுத்2:17 58/4
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் - யுத்2:18 185/2
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி - யுத்2:18 236/3
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் - யுத்2:19 65/4
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் - யுத்2:19 66/1
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் - யுத்3:20 91/3
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி - யுத்3:22 34/3
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் - யுத்3:22 124/3
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி - யுத்3:23 28/1
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர் - யுத்3:30 21/2
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் - யுத்3:31 8/2
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் - யுத்4:40 33/1
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் - யுத்4:40 105/3
பார மா மதில் அயோத்தியின் எய்தி நின் பைம் பொன் - யுத்4:41 12/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் - யுத்4:41 21/4

 மேல்
 
  பைம்_தொடி (3)
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் - அயோ:4 153/1
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் - சுந்:13 56/4
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் - யுத்4:41 21/4

 மேல்
 
  பைம்_தொடிக்கு (1)
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே - கிட்:10 101/1

 மேல்
 
  பைம்பொன் (4)
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் - அயோ:10 26/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ - ஆரண்:7 52/4
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன்
 தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் - ஆரண்:10 162/3,4
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி - ஆரண்:13 43/3

 மேல்
 
  பைய (4)
வேண்டும் மெய் உரை பைய விளம்பினான் - சுந்:12 106/4
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி - சுந்:14 47/1
குழையுறு மெய்யன் பைய வரன்முறை கூறலுற்றான் - யுத்1:13 4/4
பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய
 திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி - யுத்2:17 75/2,3

 மேல்
 
  பையர் (1)
ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய் - பால:16 32/3

 மேல்
 
  பையவே (1)
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே
 வந்து அடுத்து உளது இனி வருத்தம் நீங்குவாய் - கிட்:10 101/1,2

 மேல்
 
  பையுயிர்த்து (1)
பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும் - யுத்1:13 2/2

 மேல்
 
  பையுள் (4)
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் - அயோ:6 38/2
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி - அயோ:8 18/2
பால் நிற அமளி சேர்ந்தான் பையுள் உற்று உயங்கி நைவான் - ஆரண்:10 97/4
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து - கிட்:6 26/3

 மேல்
 
  பையுளாள் (1)
பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள்
 சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் - பால:19 34/1,2

 மேல்