<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ரா-முதல் சொற்கள்
ராக 2
ராகவனை 1
ராகு 1
ராசர் 2
ராசி 3
ராசி-மேல் 1
ராசிகள் 1
ராசியால் 1
ராசியினின் 1
ராசியும் 2
ராசியே 6
ராசியோடு 1
ராமரை 1
ராமன் 1
ராமனும் 6இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  ராக (2)
மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை - யுத்1:11 19/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் - யுத்2:16 291/1

 மேல்
 
  ராகவனை (1)
ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் - யுத்1:11 19/1

 மேல்
 
  ராகு (1)
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் - யுத்1:11 19/4

 மேல்
 
  ராசர் (2)
அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் - பால:21 46/3
சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர் - பால:21 48/2

 மேல்
 
  ராசி (3)
வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல் - அயோ:5 4/2
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் - அயோ:14 10/2
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை - யுத்2:19 94/3

 மேல்
 
  ராசி-மேல் (1)
அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல்
 விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன - யுத்2:18 95/2,3

 மேல்
 
  ராசிகள் (1)
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள்
 பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற - அயோ:14 34/1,2

 மேல்
 
  ராசியால் (1)
வண்டு இமிர் கோதையர் வதன ராசியால்
 பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன - பால:14 24/2,3

 மேல்
 
  ராசியினின் (1)
ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் - யுத்1:11 19/3

 மேல்
 
  ராசியும் (2)
தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும்
 காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே - அயோ:12 58/3,4
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும்
 சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் - கிட்:14 33/2,3

 மேல்
 
  ராசியே (6)
உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே - பால:19 36/4
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே - அயோ:2 38/4
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே - அயோ:3 66/4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே - அயோ:12 27/4
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே - கிட்:10 14/4
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே - யுத்2:18 91/4

 மேல்
 
  ராசியோடு (1)
கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் - அயோ:3 100/3

 மேல்
 
  ராமரை (1)
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் - ஆரண்:1 30/1

 மேல்
 
  ராமன் (1)
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம - யுத்4:42 11/3

 மேல்
 
  ராமனும் (1)
தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும்
 தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் - ஆரண்:9 21/1,2

 மேல்