<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

தை-முதல் சொற்கள்
தை 1
தைக்க 4
தைக்கின்ற 1
தைத்த 11
தைத்தது 2
தைத்தவே 2
தைத்தன 3
தைத்தான் 1
தைத்திட 1
தைத்து 2
தைப்ப 1
தைப்புறு 1
தையல் 18
தையல்-தன் 1
தையல்-பால் 1
தையல்-மேல் 1
தையலர் 1
தையலார் 9
தையலார்களே 1
தையலாரும் 1
தையலாரை 1
தையலாள் 4
தையலாளை 2
தையலாளொடும் 1
தையலீர் 1
தையலும் 3
தையலை 12
தையலோ 2
தைவந்திடு 1
தைவந்து 1
தைவர 2
தைவரு 2
தைவரும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  தை (1)
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து - கிட்:15 12/1

 மேல்
 
  தைக்க (4)
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் - ஆரண்:7 20/3
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க
 நினைவும் செய்கையும் மறந்துபோய் நெடு நிலம் சேர்ந்தான் - யுத்3:22 169/3,4
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க
 உருக்கு செம்பு அன கண்ணினன் நெடு நிலம் உற்றான் - யுத்3:22 170/3,4
சத்திரம் மார்பில் தைக்க உயிர்_இலன் என்ன சாய்ந்தான் - யுத்3:26 58/4

 மேல்
 
  தைக்கின்ற (1)
தைக்கின்ற வேல் நோக்கினாள் தன் உயிர் அன்ன மன்னன் - பால:17 20/1

 மேல்
 
  தைத்த (11)
தாக்கு அணங்கு அனைய மேனி தைத்த வேள் சரங்கள் பாராள் - பால:21 15/1
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே - ஆரண்:1 32/4
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் - யுத்1:2 116/4
தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் - யுத்1:6 22/4
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த
 திரு மணி பறித்து தந்த வென்றியே சீரிது அன்றோ - யுத்1:12 46/3,4
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த
 மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான் - யுத்1:12 49/1,2
வைத்தலை கருதி அன்று வானவர் மார்பின் தைத்த
 மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் - யுத்2:16 189/2,3
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் - யுத்2:19 200/2
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு - யுத்2:19 203/3
தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை - யுத்3:23 32/1
அமலன் மேனியில் தைத்த அனந்தமால் - யுத்4:37 32/4

 மேல்
 
  தைத்தது (2)
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை - பால:5 85/2
சத்திரம் மார்பிடை தைத்தது ஒத்ததே - பால:19 45/4

 மேல்
 
  தைத்தவே (2)
தாக்கு அணங்கு_அனையவள் தனத்தில் தைத்தவே - பால:10 36/4
வான நாடியர் மார்பினும் தைத்தவே - பால:21 33/4

 மேல்
 
  தைத்தன (3)
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர - யுத்2:16 213/3
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி - யுத்2:18 183/4
சால்புடை மாதலி மார்பில் தைத்தன
 கோலினும் இலக்குவன் கோல மார்பின் வீழ் - யுத்4:37 77/2,3

 மேல்
 
  தைத்தான் (1)
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் - யுத்3:31 110/2

 மேல்
 
  தைத்திட (1)
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று - சுந்:10 36/3

 மேல்
 
  தைத்து (2)
தலையினில் தைத்து வேறு ஓர் தலை என நின்றது அன்ன - யுத்2:16 193/1
தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 25/4

 மேல்
 
  தைப்ப (1)
வரிந்த வில் அனங்கன் வாளி மனங்களில் தைப்ப மாதர் - பால:21 18/1

 மேல்
 
  தைப்புறு (1)
வன் தைப்புறு நீள் வயிரத்தினையோ - கிட்:10 57/2

 மேல்
 
  தையல் (18)
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் - பால:23 89/4
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி - அயோ:4 59/3
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் - அயோ:6 27/4
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா - ஆரண்:6 27/3
தமியை நீ வருதற்கு ஒத்த தன்மை என் தையல் என்றான் - ஆரண்:6 35/4
தாரணி புரந்த சாலகடங்கட மன்னன் தையல்
 போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த - ஆரண்:6 43/2,3
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள் - ஆரண்:10 69/3
சான்று உள அன்னவை தையல் கேட்டியால் - கிட்:7 25/4
தருவல் என்று இரங்கினாயோ தாமரை மறந்த தையல்
 உருவினை காட்டி காட்டி ஒளிக்கின்றாய் ஒளிக்கின்றாயால் - கிட்:10 60/3,4
தத்துறல் ஒழிந்திலை தையல் நீ எனா - சுந்:5 39/2
கண்ணினும் உளை நீ தையல் கருத்தினும் உளை நீ வாயின் - சுந்:14 30/1
சாலையில் இருந்தாள் ஐய தவம் செய்த தவம் ஆம் தையல் - சுந்:14 31/4
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க - யுத்1:9 37/1
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல்
 பாகனின் பொலிந்து தோன்றும் பவள மாளிகையை பாராய் - யுத்1:10 20/3,4
தையல் காண காட்டு-மின்கள் கண்டால் அன்றி தனது உள்ளத்து - யுத்3:23 3/2
சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் - யுத்3:23 29/4
போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான் - யுத்3:24 1/1
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் - யுத்4:40 29/4

 மேல்
 
  தையல்-தன் (1)
தையல்-தன் கற்பும் தன் தகவும் தம்பியும் - அயோ:5 47/1

 மேல்
 
  தையல்-பால் (1)
தனி இருந்த உடல் அன்ன தையல்-பால் - ஆரண்:9 26/4

 மேல்
 
  தையல்-மேல் (1)
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற - யுத்2:17 60/3

 மேல்
 
  தையலர் (1)
தையலர் அறுகு தூவி வாழ்த்தினர் தழுவ சார்ந்தான் - யுத்2:19 206/4

 மேல்
 
  தையலார் (9)
தையலார் இழிந்து பாரின் மகளிரை தழுவி கொண்டார் - பால:13 41/2
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே - பால:18 3/4
தையலார் இரைத்து நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் - அயோ:3 86/4
சாந்து அயர் மகிழ்நர்-தம் முடியில் தையலார்
 கூந்தலின் வறுமைய மலரின் கூலமே - அயோ:4 208/3,4
சடை என புனைந்திலன் என்னின் தையலார்
 உடை உயிர் யாவையும் உடையுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 16/3,4
தையலார் நெடு விழி என கொடியன கரங்கள் - ஆரண்:7 81/4
தழுவினர் இருவரும் தழுவி தையலார்
 குழுவொடும் வீரர்-தம் குழாத்தினோடும் புக்கு - கிட்:11 105/2,3
தா அரும் திரு நகர் தையலார் முதல் - சுந்:10 49/1
தப்புதல் இன்றி கொன்று தையலார் கருவும் தள்ளி - யுத்1:3 142/2

 மேல்
 
  தையலார்களே (1)
தம் மனம் என மருள் தையலார்களே - பால:5 42/4

 மேல்
 
  தையலாரும் (1)
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும்
 வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி - யுத்4:42 7/2,3

 மேல்
 
  தையலாரை (1)
சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து - பால:13 49/3

 மேல்
 
  தையலாள் (4)
தையலாள் நயன வேலும் மன்மதன் சரமும் பாய - பால:9 18/1
தையலாள் அமிழ்த மேனி தயங்கு ஒளி தழுவிக்கொள்ள - பால:22 9/2
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட - அயோ:2 57/2
தையலாள் வர கண்டனன் ஆம் என தளிர்ப்பான் - கிட்:12 29/2

 மேல்
 
  தையலாளை (2)
தையலாளை ஓர் தார் அணி தோளினான் - பால:18 25/1
தாவியாது தீது எனாது தையலாளை மெய் உற - ஆரண்:10 92/1

 மேல்
 
  தையலாளொடும் (1)
சந்திர மௌலியும் தையலாளொடும்
 வந்தனன் மலர் அயன் வாக்கினாளுடன் - பால:23 82/2,3

 மேல்
 
  தையலீர் (1)
தாழுமே இராகவன் தனிமை தையலீர் - ஆரண்:12 6/4

 மேல்
 
  தையலும் (3)
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் - பால:11 2/4
தன் துணை தம்பியும் தானும் தையலும்
 தென் திசை நெறியினை சேறல் மேயினான் - அயோ:14 139/3,4
பூவின்-மேல் இருந்த தெய்வ தையலும் பொதுமை உற்றாள் - யுத்2:17 62/1

 மேல்
 
  தையலை (12)
தூய தையலை நோக்கினன் சொல்லுவான் - அயோ:4 225/4
தையலை நோக்கினன் சாலை நோக்கினான் - அயோ:14 81/2
காத்தி தையலை என்று தன் கற்பகம் - ஆரண்:7 17/2
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான் - ஆரண்:14 65/2
போய தையலை தருதிர் என்று இராகவன் புகல - கிட்:10 45/2
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் - கிட்:17 23/2
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் - சுந்:2 197/2
தையலை நோக்கிய தலையன் கையினன் - சுந்:14 22/3
தையலை வணங்கற்கு ஒத்த இடை பெறும் தன்மை நோக்கி - சுந்:14 37/1
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் - யுத்2:16 83/1
தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை - யுத்3:23 32/1
தையலை துணை இலாளை தவத்தியை தரும கற்பின் - யுத்3:26 64/1

 மேல்
 
  தையலோ (2)
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் - சுந்:2 199/2
தையலோ தருமமேயோ யார் அவள் தன்மை தேர்வார் - யுத்2:17 33/4

 மேல்
 
  தைவந்திடு (1)
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை - அயோ:4 70/2

 மேல்
 
  தைவந்து (1)
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர - கிட்:11 78/2

 மேல்
 
  தைவர (2)
நாவி ஓதியை நானிலம் தைவர பரப்பி - அயோ:3 3/2
இள முலைச்சியர் ஏந்து அடி தைவர
 விளை துயிற்கு விருந்து விரும்புவான் - கிட்:11 18/3,4

 மேல்
 
  தைவரு (2)
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க - பால:10 8/2
தைவரு சூரியசத்துரு என்பான் - யுத்3:20 21/2

 மேல்
 
  தைவரும் (1)
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் - யுத்2:19 223/1

 மேல்