<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

போ - முதல் சொற்கள்
போக்கி 1
போக 4
போகம் 1
போகல் 1
போகாத 1
போகிலாது 1
போதக 2
போதத்து 1
போதம் 1
போதா 3
போதாது 1
போதில் 2
போதினில் 1
போது 1
போதும் 3
போதுமோ 1
போந்த 1
போந்து 1
போம் 4
போய் 4
போயினம் 1
போயே 1
போர் 15
போர்க்கு 2
போர்க்கும் 1
போர்த்த 1
போர்த்து 1
போர்முகத்து 1
போர்வீரர் 1
போர்வை 1
போரில் 4
போரின் 1
போல் 30
போல்வன 1
போல 7
போலாவேல் 2
போலும் 14
போலுமா 1
போலுமே 1
போழ்தில் 2
போழ்தின் 1
போழ்தினில் 1
போழ்து 3
போற்றவே 1
போன்ற 1
போன்றமையும் 1
போன்று 1
போன 1
	
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  போக்கி (1)
முலையினொடும் மனுநீதி முறையினொடும் மறையினொடும் பொழுது போக்கி - கலிங்:277/2

 மேல்
 
  போக (4)
போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர் - கலிங்:37/1
தம் கணவருடன் தாமும் போக என்றே சாதகரை கேட்பாரே தடவி பார்ப்பார் - கலிங்:481/1
எண்ணெய் போக வெண் மூளை என்னும் களியால் மயிர் குழப்பி - கலிங்:507/1
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் - கலிங்:587/1

 மேல்
 
  போகம் (1)
போகம் விளைய நகைசெய்வீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:45/2

 மேல்
 
  போகல் (1)
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2

 மேல்
 
  போகாத (1)
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் - கலிங்:478/2

 மேல்
 
  போகிலாது (1)
விட்டு அகன்று போகிலாது மீள்வ போலும் மீளுமே - கலிங்:433/2

 மேல்
 
  போதக (2)
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் - கலிங்:146/2
பொரு சின வீரர்-தம் கண்மணியும் போதக மத்தக முத்தும் வாங்கி - கலிங்:514/1

 மேல்
 
  போதத்து (1)
என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து
 அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் - கலிங்:220/1,2

 மேல்
 
  போதம் (1)
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற - கலிங்:243/1

 மேல்
 
  போதா (3)
வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை - கலிங்:305/1
வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை - கலிங்:305/1
எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் - கலிங்:305/2

 மேல்
 
  போதாது (1)
போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா - கலிங்:231/1

 மேல்
 
  போதில் (2)
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் - கலிங்:150/2
என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் - கலிங்:168/1

 மேல்
 
  போதினில் (1)
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் - கலிங்:146/2

 மேல்
 
  போது (1)
உலக்கை உச்சி தைத்த போது உழும் கலப்பை ஒக்குமே - கலிங்:427/2

 மேல்
 
  போதும் (3)
சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் - கலிங்:215/2
போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா - கலிங்:231/1
எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் - கலிங்:305/2

 மேல்
 
  போதுமோ (1)
கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ - கலிங்:230/2

 மேல்
 
  போந்த (1)
சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே - கலிங்:157/2

 மேல்
 
  போந்து (1)
ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:467/2

 மேல்
 
  போம் (4)
கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:31/2
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை - கலிங்:291/1
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் - கலிங்:478/2
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் - கலிங்:496/1

 மேல்
 
  போய் (4)
கலவி களியின் மயக்கத்தால் கலை போய் அகல கலை மதியின் - கலிங்:34/1
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ - கலிங்:224/1
உரைகள் பிற்படும் அளவில் ஒற்றர்கள் ஒலி கடற்படை கடிது போய்
 வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே - கலிங்:461/1,2
கங்காபுரியின் மதில் புறத்து கருதார் சிரம் போய் மிக வீழ - கலிங்:563/1

 மேல்
 
  போயினம் (1)
உய்ந்து போயினம் உவந்து எமக்கு அருள ஒன்றொடு ஒப்பன ஒராயிரம் - கலிங்:161/1

 மேல்
 
  போயே (1)
ஓதிய நெறியின் நில்லாது ஒழுக்கமும் மறந்த போயே - கலிங்:259/2

 மேல்
 
  போர் (15)
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ - கலிங்:63/2
கலிங்கம் எறிந்த கருணாகரன்-தன் கள போர் பாட திற-மினோ - கலிங்:64/2
கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் - கலிங்:75/1
உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் - கலிங்:75/2
கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் - கலிங்:101/1
மீளி மா உகைத்து அபயன் முன் ஒர் நாள் விருதராசரை பொருது கொண்ட போர்
 ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே - கலிங்:102/1,2
துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர்
 வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே - கலிங்:103/1,2
ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் - கலிங்:231/2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை - கலிங்:232/1
மா ஆயிரமும் பட கலிங்கர் மடிந்த கள போர் உரைப்போர்க்கு - கலிங்:312/1
ஒட்டகங்கள் யானை வால் உயர்த்த மா அழிந்த போர்
 விட்டு அகன்று போகிலாது மீள்வ போலும் மீளுமே - கலிங்:433/1,2
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத - கலிங்:484/1
சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க - கலிங்:501/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் - கலிங்:541/1
போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே - கலிங்:558/1

 மேல்
 
  போர்க்கு (2)
ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் - கலிங்:231/2
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு
 உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே - கலிங்:356/1,2

 மேல்
 
  போர்க்கும் (1)
முழுத்தோல் போர்க்கும் புத்த பேய் மூளை கூழை நா குழற - கலிங்:567/1

 மேல்
 
  போர்த்த (1)
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2

 மேல்
 
  போர்த்து (1)
குறியாக குருதி கொடி ஆடை ஆக கொண்டு உடுத்து போர்த்து தம் குஞ்சி முண்டித்து - கலிங்:468/1

 மேல்
 
  போர்முகத்து (1)
துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து - கலிங்:99/1

 மேல்
 
  போர்வீரர் (1)
முகில் அனைத்தும் அ தேர்கள் ஆனவோ மூரி வேலை போர்வீரர் ஆனவோ - கலிங்:347/2

 மேல்
 
  போர்வை (1)
நெருங்கு ஆகவ செம் களத்தே தயங்கும் நிண போர்வை மூடிக்கொள - கலிங்:486/1

 மேல்
 
  போரில் (4)
முள் ஆறும் கல் ஆறும் தென்னர் ஓட முன் ஒருநாள் வாள் அபயன் முனிந்த போரில்
 வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் - கலிங்:95/1,2
பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன - கலிங்:256/1
முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே - கலிங்:453/2
ஒட்டு அற பட்ட போரில் ஊர்பவர்-தம்மை வீசி - கலிங்:457/1

 மேல்
 
  போரின் (1)
போரின் மேல் தண்டு எடுக்க புறக்கிடும் - கலிங்:382/1

 மேல்
 
  போல் (30)
அ நெடு மால் உதரம் போல் அருள் அபயன் தனி கவிகை - கலிங்:4/1
முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல்
 கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் - கலிங்:47/1,2
புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் - கலிங்:88/2
வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல்
 முற்றிய நீள் மர பொதும்பின் முது பாம்பு புறப்படுமே - கலிங்:89/1,2
பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ - கலிங்:109/2
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் - கலிங்:143/2
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ - கலிங்:223/2
அலர் மழை போல் மழை பொழிய அது கண்டு கங்கைகொண்டசோழன் தேவி - கலிங்:236/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல்
 வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே - கலிங்:251/1,2
தின்ற போல் பருத்து மெய் சிரித்து மேல் விழுந்துமே - கலிங்:307/2
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே - கலிங்:320/2
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல - கலிங்:366/4
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் - கலிங்:371/1
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல்
 நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ - கலிங்:392/1,2
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே - கலிங்:406/1
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே - கலிங்:406/2
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே - கலிங்:407/1
இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே - கலிங்:407/2
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1
அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே - கலிங்:408/2
எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே - கலிங்:425/2
குருதி குரை கடல் போல் பரந்தன குடர்கள் குருதியின் மேல் மிதந்தவே - கலிங்:446/2
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் - கலிங்:453/1
கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் - கலிங்:457/2
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல்
 அரைசரும் தாமும் கட்டுண்டு அகப்பட்ட களிறு அநேகம் - கலிங்:458/1,2
சாம் அளவும் பிறர்க்கு உதவாதவரை நச்சி சாருநர் போல் வீரர் உடல் தரிக்கும் ஆவி - கலிங்:478/1
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர் - கலிங்:479/1
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் - கலிங்:554/1
குன்று குனிப்பன போல் களத்து கும்பிட்டே நடமிட்டனவே - கலிங்:585/2

 மேல்
 
  போல்வன (1)
கரு நெடும் பனங்காடு முழுமையும் காலும் கையும் உடையன போல்வன - கலிங்:135/2

 மேல்
 
  போல (7)
எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல
 மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/1,2
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:42/2
கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன - கலிங்:138/2
முறம் பல போல நகங்கள் முறிந்து முகம் சிதறா முதுகும் - கலிங்:172/1
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல
 வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே - கலிங்:464/1,2
விருந்தினரும் வறியவரு நெருங்கி உண்ண மேன்மேலும் முகம் மலரும் மேலோர் போல
 பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் - கலிங்:477/1,2
வெண் தயிரும் செம் தயிரும் விராய் கிடந்த கிழான் போல வீரர் மூளை - கலிங்:519/1

 மேல்
 
  போலாவேல் (2)
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2

 மேல்
 
  போலும் (14)
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/2
கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் - கலிங்:92/2
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2
பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் - கலிங்:93/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின - கலிங்:140/1
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் - கலிங்:179/2
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே - கலிங்:290/2
தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் - கலிங்:377/2
கெட்ட கேட்டினை கேட்டிலை போலும் நீ - கலிங்:381/2
விட்டு அகன்று போகிலாது மீள்வ போலும் மீளுமே - கலிங்:433/2
குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:503/2

 மேல்
 
  போலுமா (1)
கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:496/2

 மேல்
 
  போலுமே (1)
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே - கலிங்:317/2

 மேல்
 
  போழ்தில் (2)
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் - கலிங்:155/2
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் - கலிங்:465/2

 மேல்
 
  போழ்தின் (1)
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே - கலிங்:428/2

 மேல்
 
  போழ்தினில் (1)
நின்ற போழ்தினில் என்னை நினைத்தியால் - கலிங்:389/2

 மேல்
 
  போழ்து (3)
குளித்த போழ்து கைப்பிடித்த கூர் மழுக்கள் ஒக்குமே - கலிங்:431/2
யானை படை சூரர் நேர் ஆன போழ்து அற்று எழுந்து ஆடுகின்றார் தலை - கலிங்:491/1
உயிரை கொல்லா சமண் பேய்கள் ஒரு போழ்து உண்ணும் அவை உண்ண - கலிங்:566/1

 மேல்
 
  போற்றவே (1)
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே - கலிங்:323/2

 மேல்
 
  போன்ற (1)
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/2

 மேல்
 
  போன்றமையும் (1)
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/2

 மேல்
 
  போன்று (1)
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:475/2

 மேல்
 
  போன (1)
வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன - கலிங்:304/2

 மேல்