<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

நி - முதல் சொற்கள்
நிகழ 1
நிதி 1
நிமிர்த்து 1
நிரந்த 1
நில்லா 1
நில 1
நிலம் 3
நிலமகள் 2
நிலவின் 1
நிலவு 2
நிலவோ 1
நிலா 1
நிற்க 1
நிற்கவே 1
நிற்பளே 1
நிறம் 1
நிறுவின 1
நிறுவினை 1
நிறைந்ததாம் 1
நிறைவிடு-மின் 1
நின் 10
நின்ற 5
நின்றது 1
நின்றவர் 1
நின்றாளுக்கே 1
நின்று 2
நின்னது 1
நின்னொடு 1
நின 2
நினைந்து 2
நினைபவர் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  நிகழ (1)
நிறைவிடு-மின் நந்தி கழல் புகு-மின் உங்கள் நெடு முடிகள் வந்து நிகழ
 துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே - நந்திக்-:2 68/3,4

 TOP
 
  நிதி (1)
நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி - நந்திக்-:2 17/3

 TOP
 
  நிமிர்த்து (1)
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே - நந்திக்-:2 42/4

 TOP
 
  நிரந்த (1)
நிற்க மன்னவர் நிரந்த வெண்குடை மிடைந்த நீள் கடை நெடுந்தகை - நந்திக்-:2 22/1

 TOP
 
  நில்லா (1)
எங்கள் கோல் வளைகள் நில்லா விபரிதம் இருந்தவாறே - நந்திக்-:2 39/4

 TOP
 
  நில (1)
வாழி இ நில மன்னவர் வந்து அனுதினம் இறைஞ்சிய வடு கண்டோம் - நந்திக்-:2 37/2

 TOP
 
  நிலம் (3)
அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் - நந்திக்-:2 20/3
தம் கோல் வளைத்த திகழ் சேரர் சோழர் தமிழ் மன்னர் நின்ற நிலம் மேல் - நந்திக்-:2 42/3
இருவரையும் இ நிலம் விட்டு அழிக்கின்ற காலம் இராச மன்னன் நந்தி தோள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 114/4

 TOP
 
  நிலமகள் (2)
நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி - நந்திக்-:2 17/3
திருவின் செம்மையும் நிலமகள் உரிமையும் - நந்திக்-:2 61/1

 TOP
 
  நிலவின் (1)
நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய - நந்திக்-:2 11/1

 TOP
 
  நிலவு (2)
என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ - நந்திக்-:2 20/2
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/4

 TOP
 
  நிலவோ (1)
கோவேம் மாலை மாலையர்க்கு ஓகோவே வேண்டும் நிலவோ கண் - நந்திக்-:2 50/1

 TOP
 
  நிலா (1)
நெருப்பு வட்டமான நிலா - நந்திக்-:2 111/4

 TOP
 
  நிற்க (1)
நிற்க மன்னவர் நிரந்த வெண்குடை மிடைந்த நீள் கடை நெடுந்தகை - நந்திக்-:2 22/1

 TOP
 
  நிற்கவே (1)
ஊழி நிற்கவே - நந்திக்-:2 21/4

 TOP
 
  நிற்பளே (1)
நெரித்தே வயிற்றில் வைத்தே நிற்பளே வஞ்சி நெஞ்சு உலர்ந்தே - நந்திக்-:2 96/4

 TOP
 
  நிறம் (1)
நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் - நந்திக்-:2 61/7

 TOP
 
  நிறுவின (1)
மற மத கரி திசை நிறுவின மணி நகையவர் மனம் நகுவன - நந்திக்-:2 7/1

 TOP
 
  நிறுவினை (1)
ஒரு பது முடி இற ஒரு விரல் நிறுவினை - நந்திக்-:2 1/16

 TOP
 
  நிறைந்ததாம் (1)
நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி - நந்திக்-:2 80/1

 TOP
 
  நிறைவிடு-மின் (1)
நிறைவிடு-மின் நந்தி கழல் புகு-மின் உங்கள் நெடு முடிகள் வந்து நிகழ - நந்திக்-:2 68/3

 TOP
 
  நின் (10)
திரு பெருக அருளுக நின் செழு மலர் சேவடி தொழவே - நந்திக்-:1 2/4
செவ் வடிவோ பொன் வடிவோ சிவனே நின் திருமேனி - நந்திக்-:2 1/4
இலகு ஒளிய மூ இலை வேல் இறைவா நின் இயல் கயிலை - நந்திக்-:2 1/9
ஒரு பெரும் கடவுள் நின் பரவுதும் எம் கோன் - நந்திக்-:2 1/38
மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே - நந்திக்-:2 17/4
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் - நந்திக்-:2 41/1
நீல மயில் கோதை இவள் நின் அருள் பெறாளேல் - நந்திக்-:2 57/3
மேவலர் கடந்த அண்ணால் நந்தி நின்
 திரு வரு நெடும் கண் சிவக்குமாகின் - நந்திக்-:2 61/4,5
நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் - நந்திக்-:2 61/7
உதிரம் மன்னும் நின் எதிர் மலைந்தோர்க்கே - நந்திக்-:2 61/15

 TOP
 
  நின்ற (5)
ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற
 சேர சோழரும் தென்னரும் வடபுலத்து அரசரும் திறை தந்த - நந்திக்-:2 27/2,3
புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின் - நந்திக்-:2 34/1
மனத்துள் நின்ற வெம் சினம் மலைத்தல் கண்டு அதிர்ந்த மான் - நந்திக்-:2 34/3
தம் கோல் வளைத்த திகழ் சேரர் சோழர் தமிழ் மன்னர் நின்ற நிலம் மேல் - நந்திக்-:2 42/3
புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/3

 TOP
 
  நின்றது (1)
எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் - நந்திக்-:2 14/4

 TOP
 
  நின்றவர் (1)
ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற - நந்திக்-:2 27/2

 TOP
 
  நின்றாளுக்கே (1)
பாயல் மேல் வரல் பார்த்து நின்றாளுக்கே - நந்திக்-:2 88/4

 TOP
 
  நின்று (2)
விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று
 இடுதிர்-கொல்லோ பண்டு இறுக்கும் திறை எரி கானத்து உம்மை - நந்திக்-:2 12/1,2
முயக்குவித்தான் துகில் வாங்குவித்தான் முனம் நின்று இவளை - நந்திக்-:2 63/3

 TOP
 
  நின்னது (1)
கோணாமைக்கு ஒரு குறை உண்டோ உரை கொங்கா நின்னது செங்கோலே - நந்திக்-:2 41/4

 TOP
 
  நின்னொடு (1)
கடுவாய் போல் வளை அதிர நின்னொடு
 மருவா மன்னர் மனம் துடிக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/12,13

 TOP
 
  நின (2)
நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே - நந்திக்-:2 7/4
பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின
 பாசிலை அம் தொண்டை அல்லது பாடாளே - நந்திக்-:2 30/3,4

 TOP
 
  நினைந்து (2)
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே - நந்திக்-:2 44/4
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே - நந்திக்-:2 55/4

 TOP
 
  நினைபவர் (1)
உருகி நினைபவர்
 பெருமை பெறுவரே - நந்திக்-:1 3/3,4

 TOP