<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

நோ - முதல் சொற்கள்
நோக்கி 1
நோக்கின் 1
நோக 1
நோய் 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    நோக்கி (1)
தம் இன் முத்தம் கொள நோக்கி சற்றே நகைக்கும் வேழமுகன் - நந்திக்-:1 1/3

 TOP
 
    நோக்கின் (1)
விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே - நந்திக்-:2 32/4

 TOP
 
    நோக (1)
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் - நந்திக்-:2 9/1

 TOP
 
    நோய் (3)
வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய்
  மீட்கலாம் மடல் கையில் விரவுமாகிலே - நந்திக்-:2 18/3,4
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே - நந்திக்-:2 60/4
கண் சிம்புளியா நோய் யாமோ கடவோமே - நந்திக்-:2 72/4

 TOP