<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

செ - முதல் சொற்கள்
செங்கழுநீர் 1
செங்கோல் 6
செங்கோலன் 1
செங்கோலின் 1
செங்கோலே 1
செஞ்சாலி 1
செந்தில் 1
செந்நெல் 2
செப்பட்டே 1
செம் 11
செம்பாகம் 1
செம்பியர் 1
செம்பொன் 2
செம்மை 1
செம்மையும் 1
செய் 4
செய்குவர் 1
செய்கோ 1
செய்த 3
செய்தீரே 1
செய்ய 3
செய்வான் 1
செய 1
செரு 5
செருநர் 1
செல்லும் 1
செலுத்தும் 1
செவ் 1
செவி 1
செழு 2
செழும் 3
செறி 1
செறிந்த 1
செறிந்ததால் 1
செறிந்து 2
செறுவில் 1
சென்று 5
சென்னி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  செங்கழுநீர் (1)
உள் திரையின் செங்கழுநீர் இலஞ்சி மாடே ஒண் பொழிலில் சண்பகத்தார் தடவி ஒடி - நந்திக்-:2 74/1

 TOP
 
  செங்கோல் (6)
திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த - நந்திக்-:2 4/3
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே - நந்திக்-:2 19/4
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 49/2
சின கரியும் பாய்மாவும் தெள்ளாற்றில் சிந்துவித்த செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 53/3
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின் - நந்திக்-:2 72/3

 TOP
 
  செங்கோலன் (1)
திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே - நந்திக்-:2 74/4

 TOP
 
  செங்கோலின் (1)
பகை இன்றி பார் காக்கும் பல்லவர் கோன் செங்கோலின்
 நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு - நந்திக்-:2 70/1,2

 TOP
 
  செங்கோலே (1)
கோணாமைக்கு ஒரு குறை உண்டோ உரை கொங்கா நின்னது செங்கோலே - நந்திக்-:2 41/4

 TOP
 
  செஞ்சாலி (1)
செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் - நந்திக்-:2 11/3

 TOP
 
  செந்தில் (1)
பாவையர் பரிந்து தாங்கும் பனி மலர் செறிந்த செந்தில்
 கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் - நந்திக்-:2 79/1,2

 TOP
 
  செந்நெல் (2)
கவரி செந்நெல் காடு அணி சோலை காவிரி வள நாடன் - நந்திக்-:2 28/1
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3

 TOP
 
  செப்பட்டே (1)
திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே - நந்திக்-:2 74/4

 TOP
 
  செம் (11)
சின ஏறு செம் தனி கோல் நந்தி இன வேழம் - நந்திக்-:2 2/2
சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப - நந்திக்-:2 16/1
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/4
செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர் - நந்திக்-:2 42/1
பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன் - நந்திக்-:2 66/1
அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் - நந்திக்-:2 86/1
செம் மால் ஐ நந்தி சிறுகுடிநாட்டு அன்னமே - நந்திக்-:2 99/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 100/3
செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத - நந்திக்-:2 104/1
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் - நந்திக்-:2 109/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி - நந்திக்-:2 109/7

 TOP
 
  செம்பாகம் (1)
திரு முடியை கொடுத்தாற்கும் செம்பாகம் திறம்பிற்றே - நந்திக்-:2 1/8

 TOP
 
  செம்பியர் (1)
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல் - நந்திக்-:2 82/3

 TOP
 
  செம்பொன் (2)
செம்பொன் செய் மணி மாட தெள்ளாற்றில் நந்தி பதம் சேரார் ஆனை - நந்திக்-:2 78/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 100/3

 TOP
 
  செம்மை (1)
செம்மை முளரி மலர் தாள் எம் சென்னி மிசையில் புனைவாமே - நந்திக்-:1 1/4

 TOP
 
  செம்மையும் (1)
திருவின் செம்மையும் நிலமகள் உரிமையும் - நந்திக்-:2 61/1

 TOP
 
  செய் (4)
அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே - நந்திக்-:2 6/2
குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் - நந்திக்-:2 16/3
கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் - நந்திக்-:2 45/2
செம்பொன் செய் மணி மாட தெள்ளாற்றில் நந்தி பதம் சேரார் ஆனை - நந்திக்-:2 78/3

 TOP
 
  செய்குவர் (1)
தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே - நந்திக்-:2 77/4

 TOP
 
  செய்கோ (1)
என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ
 அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் - நந்திக்-:2 20/2,3

 TOP
 
  செய்த (3)
கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் - நந்திக்-:2 29/3
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/2
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த
 களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே - நந்திக்-:2 89/3,4

 TOP
 
  செய்தீரே (1)
ஆட்டாதே வைத்து என்னை ஆயிரமும் செய்தீரே - நந்திக்-:2 46/4

 TOP
 
  செய்ய (3)
திங்கள் போல் குடையின் நீழல் செய்ய கோல் செலுத்தும் என்பர் - நந்திக்-:2 39/3
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு - நந்திக்-:2 47/1
செய்ய கமல திருவுக்கு முன் பிறந்த - நந்திக்-:2 108/1

 TOP
 
  செய்வான் (1)
மேவி அனந்த வனம் புகுந்தான் இனி வேட்டம் செய்வான்
 ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே - நந்திக்-:2 77/2,3

 TOP
 
  செய (1)
சிவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் செய முன் உறவு தவிராத நந்தி ஊர் - நந்திக்-:2 97/1

 TOP
 
  செரு (5)
செரு வேல் உயர்வு பாடினன்-கொல்லோ - நந்திக்-:2 23/4
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் - நந்திக்-:2 27/1
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 49/2
திறை இடு-மின் அன்றி மதில் விடு-மின் நுங்கள் செரு ஒழிய வெம் கண் முரசம் - நந்திக்-:2 68/1
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல் - நந்திக்-:2 82/3

 TOP
 
  செருநர் (1)
செருநர் சேரும் பதி சிவக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/6

 TOP
 
  செல்லும் (1)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  செலுத்தும் (1)
திங்கள் போல் குடையின் நீழல் செய்ய கோல் செலுத்தும் என்பர் - நந்திக்-:2 39/3

 TOP
 
  செவ் (1)
செவ் வடிவோ பொன் வடிவோ சிவனே நின் திருமேனி - நந்திக்-:2 1/4

 TOP
 
  செவி (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  செழு (2)
திரு பெருக அருளுக நின் செழு மலர் சேவடி தொழவே - நந்திக்-:1 2/4
செழு மலர் துதைதரு தெரி கணை மதனனது - நந்திக்-:2 1/13

 TOP
 
  செழும் (3)
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் - நந்திக்-:2 56/2
தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே - நந்திக்-:2 95/4
செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத - நந்திக்-:2 104/1

 TOP
 
  செறி (1)
செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர் - நந்திக்-:2 42/1

 TOP
 
  செறிந்த (1)
பாவையர் பரிந்து தாங்கும் பனி மலர் செறிந்த செந்தில் - நந்திக்-:2 79/1

 TOP
 
  செறிந்ததால் (1)
கதிர் ஒளிய வெண் மருப்பு கன வயிரம் செறிந்ததால்
 மதுரை-கொலோ அடு புலி கோன் நகரி-கொலோ மாளிகை சாய்ந்து - நந்திக்-:2 14/2,3

 TOP
 
  செறிந்து (2)
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு - நந்திக்-:2 47/1
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே - நந்திக்-:2 60/4

 TOP
 
  செறுவில் (1)
கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை - நந்திக்-:2 81/1

 TOP
 
  சென்று (5)
திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த - நந்திக்-:2 4/3
சேவடி கீழ் காணலாம் சென்று - நந்திக்-:2 15/4
சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப - நந்திக்-:2 16/1
சென்று அஞ்சப்பட்டது எல்லாம் படும் மாற்றலர் திண் பதியே - நந்திக்-:2 16/4
துளவு கண்டாய் பெறுகின்றிலம் சென்று இனி சொல்ல வல்ல - நந்திக்-:2 89/1

 TOP
 
  சென்னி (1)
செம்மை முளரி மலர் தாள் எம் சென்னி மிசையில் புனைவாமே - நந்திக்-:1 1/4

 TOP