<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

சி - முதல் சொற்கள்
சிகரங்கள் 1
சிகையில் 1
சிதற 1
சிந்தியா 1
சிந்துவித்த 1
சிந்தை 1
சிந்தையான் 1
சிம்புளியா 1
சில 1
சிலம்பன் 1
சிலர் 1
சிலர்க்கு 1
சிலை 4
சிலையே 1
சிவக்கும்மே 1
சிவக்குமாகின் 1
சிவந்த 2
சிவந்தான் 1
சிவந்து 1
சிவப்ப 1
சிவனே 1
சிவனை 1
சிறிது 1
சிறுகுடிநாட்டு 1
சிறை 1
சின 4
சினத்தார் 1
சினத்தை 1
சினம் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  சிகரங்கள் (1)
சிகரங்கள் போல் மடிய தெள்ளாற்றுக்-கண் சிவந்தான் தென்னன் தொண்டி - நந்திக்-:2 38/3

 TOP
 
  சிகையில் (1)
வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த - நந்திக்-:2 1/17

 TOP
 
  சிதற (1)
அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ - நந்திக்-:2 4/2

 TOP
 
  சிந்தியா (1)
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 49/2

 TOP
 
  சிந்துவித்த (1)
சின கரியும் பாய்மாவும் தெள்ளாற்றில் சிந்துவித்த செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 53/3

 TOP
 
  சிந்தை (1)
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே - நந்திக்-:2 60/4

 TOP
 
  சிந்தையான் (1)
சிவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் செய முன் உறவு தவிராத நந்தி ஊர் - நந்திக்-:2 97/1

 TOP
 
  சிம்புளியா (1)
கண் சிம்புளியா நோய் யாமோ கடவோமே - நந்திக்-:2 72/4

 TOP
 
  சில (1)
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 49/2

 TOP
 
  சிலம்பன் (1)
வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் - நந்திக்-:2 33/1

 TOP
 
  சிலர் (1)
சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப - நந்திக்-:2 16/1

 TOP
 
  சிலர்க்கு (1)
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் - நந்திக்-:2 56/2

 TOP
 
  சிலை (4)
சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ - நந்திக்-:2 34/2
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே - நந்திக்-:2 54/3
வட்ட வெம் சிலை நாண் இட கழித்தவன் மல்லையின் மயில்_அன்னாள் - நந்திக்-:2 75/2
மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/1

 TOP
 
  சிலையே (1)
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே - நந்திக்-:2 60/4

 TOP
 
  சிவக்கும்மே (1)
செருநர் சேரும் பதி சிவக்கும்மே
 நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் - நந்திக்-:2 61/6,7

 TOP
 
  சிவக்குமாகின் (1)
திரு வரு நெடும் கண் சிவக்குமாகின்
 செருநர் சேரும் பதி சிவக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/5,6

 TOP
 
  சிவந்த (2)
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே - நந்திக்-:2 42/4
ஆறு பாய சிவந்த தோள் இணை காவிரிநாடு ஆள்வானே - நந்திக்-:2 87/4

 TOP
 
  சிவந்தான் (1)
சிகரங்கள் போல் மடிய தெள்ளாற்றுக்-கண் சிவந்தான் தென்னன் தொண்டி - நந்திக்-:2 38/3

 TOP
 
  சிவந்து (1)
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1

 TOP
 
  சிவப்ப (1)
சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப - நந்திக்-:2 16/1

 TOP
 
  சிவனே (1)
செவ் வடிவோ பொன் வடிவோ சிவனே நின் திருமேனி - நந்திக்-:2 1/4

 TOP
 
  சிவனை (1)
சிவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் செய முன் உறவு தவிராத நந்தி ஊர் - நந்திக்-:2 97/1

 TOP
 
  சிறிது (1)
அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று - நந்திக்-:1 1/2

 TOP
 
  சிறுகுடிநாட்டு (1)
செம் மால் ஐ நந்தி சிறுகுடிநாட்டு அன்னமே - நந்திக்-:2 99/3

 TOP
 
  சிறை (1)
பழுது கண்டாய் இதை போய் பகர்வாய் சிறை பைங்குருகே - நந்திக்-:2 3/4

 TOP
 
  சின (4)
சின ஏறு செம் தனி கோல் நந்தி இன வேழம் - நந்திக்-:2 2/2
திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த - நந்திக்-:2 4/3
செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் - நந்திக்-:2 11/3
சின கரியும் பாய்மாவும் தெள்ளாற்றில் சிந்துவித்த செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 53/3

 TOP
 
  சினத்தார் (1)
அன்றும் சினத்தார் இனம் அறுத்தார் போலும் அஃதஃதே - நந்திக்-:2 16/2

 TOP
 
  சினத்தை (1)
சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ - நந்திக்-:2 34/2

 TOP
 
  சினம் (1)
மனத்துள் நின்ற வெம் சினம் மலைத்தல் கண்டு அதிர்ந்த மான் - நந்திக்-:2 34/3

 TOP