<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

சீ - முதல் சொற்கள்
சீத 1
சீராமனுடை 1
சீற்றம் 1
சீறாத 1
சீறி 1
சீறிய 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  சீத (1)
செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத
 சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை - நந்திக்-:2 104/1,2

 TOP
 
  சீராமனுடை (1)
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை - நந்திக்-:2 106/3

 TOP
 
  சீற்றம் (1)
கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் - நந்திக்-:2 109/6

 TOP
 
  சீறாத (1)
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு - நந்திக்-:2 95/2

 TOP
 
  சீறி (1)
கோ மறுகில் சீறி குருக்கோட்டை வென்று ஆடும் - நந்திக்-:2 2/3

 TOP
 
  சீறிய (1)
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு - நந்திக்-:2 95/2

 TOP