<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

க - முதல் சொற்கள்
கங்குல் 5
கங்கை 2
கச்சி 6
கச்சி_அன்னாள் 1
கச்சிநாட்டோன் 1
கச்சியின் 1
கச்சியுளார் 1
கச்சை 1
கஞ்சுகன் 1
கட 1
கடந்த 2
கடம்பூர் 2
கடல் 12
கடலால் 1
கடலை 1
கடவும் 1
கடவுள் 1
கடவோமே 1
கடற்கு 1
கடா 1
கடாம்பட்டு 1
கடி 1
கடுவாய் 2
கடுவாயே 1
கடை 5
கடைக்கண்களே 1
கண் 12
கண்கள் 1
கண்களாய 1
கண்ட 2
கண்டாய் 8
கண்டால் 6
கண்டான் 2
கண்டிலம் 1
கண்டு 5
கண்டே 1
கண்டோம் 1
கண்ணார் 1
கண்ணியோ 1
கண்ணின் 1
கண்ணினால் 1
கண்ணினாள் 1
கணவர் 1
கணி 1
கணை 1
கதிர் 5
கதையாய் 1
கம்பர் 1
கம்புளே 1
கமல 1
கமுகம் 1
கயங்களில் 1
கயல் 2
கயல்_கண்ணியோ 1
கயிலை 1
கயிறு 1
கர 1
கரங்கள் 1
கரி 3
கரிய 1
கரியாய் 1
கரியின் 1
கரியும் 2
கரும் 2
கரும்பு 1
கரை 1
கலங்கும் 1
கலந்து 1
கலம் 1
கலன் 1
கலியின் 1
கலியும் 2
கலியை 2
கலை 1
கவர்வாரே 1
கவரி 1
கவலை 1
கவிகையும் 1
கழல் 11
கழி 3
கழிக்கும்மே 1
கழிக்குமாகின் 1
கழித்தவன் 1
களங்கு 1
களவு 1
களவுகண்டார் 1
களி 4
களிற்றார் 1
களிற்றான் 1
களிற்றின் 1
களிற்று 2
களிற்றுக்கு 1
கற்பகம் 2
கன்னி 2
கன்னியர்-தம் 1
கன 1
கனக 1
கனி 1
கனை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  கங்குல் (5)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை - நந்திக்-:2 4/1
மதியம் எரி சொரியும் மாலை அ மாலை மறந்தும் புலராது கங்குல் எலாம் கங்குல் - நந்திக்-:2 45/1
மதியம் எரி சொரியும் மாலை அ மாலை மறந்தும் புலராது கங்குல் எலாம் கங்குல்
 கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் - நந்திக்-:2 45/1,2
மடல் கூறு-தோறும் மலி மல்லை கங்குல்
 அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு - நந்திக்-:2 73/2,3
நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி - நந்திக்-:2 80/1

 TOP
 
  கங்கை (2)
குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய - நந்திக்-:2 1/7
குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி - நந்திக்-:2 28/2

 TOP
 
  கச்சி (6)
நயம் கொள தகு புகழ் நந்தி கச்சி சூழ் - நந்திக்-:2 8/2
காது நெடு வேல் படை நந்திகண்டன் கச்சி வள நாட்டு - நந்திக்-:2 10/3
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் - நந்திக்-:2 22/3
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் - நந்திக்-:2 56/3
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் - நந்திக்-:2 79/2
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3

 TOP
 
  கச்சி_அன்னாள் (1)
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள்
 பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே - நந்திக்-:2 79/2,3

 TOP
 
  கச்சிநாட்டோன் (1)
கலம் கொள் அலங்கல் வேல் நந்தி கச்சிநாட்டோன் நவன் கழல் - நந்திக்-:2 32/1

 TOP
 
  கச்சியின் (1)
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் - நந்திக்-:2 81/2

 TOP
 
  கச்சியுளார் (1)
கோவே மாலை நீள் முடி ஆர் கொற்ற நந்தி கச்சியுளார்
 கோவே மாலை உள்ளும் எங்கள் கோவே கம்பர் ஆனாரே - நந்திக்-:2 50/3,4

 TOP
 
  கச்சை (1)
ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே - நந்திக்-:2 1/20

 TOP
 
  கஞ்சுகன் (1)
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் - நந்திக்-:2 27/1

 TOP
 
  கட (1)
திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த - நந்திக்-:2 4/3

 TOP
 
  கடந்த (2)
மா வெள்ளாற்று மேவலர் கடந்த
 செரு வேல் உயர்வு பாடினன்-கொல்லோ - நந்திக்-:2 23/3,4
மேவலர் கடந்த அண்ணால் நந்தி நின் - நந்திக்-:2 61/4

 TOP
 
  கடம்பூர் (2)
எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி - நந்திக்-:2 25/3
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே - நந்திக்-:2 86/4

 TOP
 
  கடல் (12)
ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 18/1
நூல் கடல் புலவன் நுரை வெண் திரை - நந்திக்-:2 26/1
வேல் கடல் படை வேந்தர்-தம் வீரமே - நந்திக்-:2 26/4
ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் - நந்திக்-:2 35/1
வழியாம் தமர கடல் வட்டத்து ஒரு வண் கோவே - நந்திக்-:2 43/4
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே - நந்திக்-:2 54/3
கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை - நந்திக்-:2 73/1
குல மயில் பாவையும் எறி கடல் வடிவமும் - நந்திக்-:2 83/3
வண்டல் இடும் கடல் மல்லை காவலனே - நந்திக்-:2 84/2
களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே - நந்திக்-:2 89/4
வான் உறு மதியை அடைந்தது உன் வதனம் மறி கடல் புகுந்தது உன் கீர்த்தி - நந்திக்-:2 109/1
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை - நந்திக்-:2 109/5

 TOP
 
  கடலால் (1)
தோளால் மெலியாமே ஆழ் கடலால் சோராமே - நந்திக்-:2 85/1

 TOP
 
  கடலை (1)
குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே - நந்திக்-:2 64/4

 TOP
 
  கடவும் (1)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3

 TOP
 
  கடவுள் (1)
ஒரு பெரும் கடவுள் நின் பரவுதும் எம் கோன் - நந்திக்-:2 1/38

 TOP
 
  கடவோமே (1)
கண் சிம்புளியா நோய் யாமோ கடவோமே - நந்திக்-:2 72/4

 TOP
 
  கடற்கு (1)
நால் கடற்கு ஒரு நாயகன் நந்தி-தன் - நந்திக்-:2 26/2

 TOP
 
  கடா (1)
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் - நந்திக்-:2 103/2

 TOP
 
  கடாம்பட்டு (1)
மலை கடாம்பட்டு அனைய மால் யானை நந்தி - நந்திக்-:2 98/3

 TOP
 
  கடி (1)
கயங்களில் கடி மலர் துழாவி காமுகர் - நந்திக்-:2 8/3

 TOP
 
  கடுவாய் (2)
கடுவாய் இரட்ட வளை விம்ம மன்னர் கழல் சூட அங்கண் மறுகே - நந்திக்-:2 6/1
கடுவாய் போல் வளை அதிர நின்னொடு - நந்திக்-:2 61/12

 TOP
 
  கடுவாயே (1)
கண்ட வேந்தர் கொண்-மின்கள் என்னும் கன்னி கடுவாயே - நந்திக்-:2 5/4

 TOP
 
  கடை (5)
நிற்க மன்னவர் நிரந்த வெண்குடை மிடைந்த நீள் கடை நெடுந்தகை - நந்திக்-:2 22/1
பரடு திறப்ப தன்னால் பல் கடை
 திரிந்த பாணன் நறும் தார் பெற்று - நந்திக்-:2 23/6,7
கோல் கடை புருவம் துடிக்கும் துணை - நந்திக்-:2 26/3
ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற - நந்திக்-:2 27/2
கடை ஆறு போந்தார் கலந்து - நந்திக்-:2 31/4

 TOP
 
  கடைக்கண்களே (1)
கார் ஊர் குழலிக்கு காதளவு ஊரும் கடைக்கண்களே - நந்திக்-:2 110/4

 TOP
 
  கண் (12)
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே - நந்திக்-:2 6/3
வனை வார் குழல் வேணியும் வாடை கண் நீர் - நந்திக்-:2 13/1
சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப - நந்திக்-:2 16/1
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/1
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு - நந்திக்-:2 47/1
கோவேம் மாலை மாலையர்க்கு ஓகோவே வேண்டும் நிலவோ கண்
 கோவே மாலை மாலை அது கொண்டார் குறுகும் ஆறு அறியேன் - நந்திக்-:2 50/1,2
திரு வரு நெடும் கண் சிவக்குமாகின் - நந்திக்-:2 61/5
திறை இடு-மின் அன்றி மதில் விடு-மின் நுங்கள் செரு ஒழிய வெம் கண் முரசம் - நந்திக்-:2 68/1
கண் சிம்புளியா நோய் யாமோ கடவோமே - நந்திக்-:2 72/4
மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் - நந்திக்-:2 100/1
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ - நந்திக்-:2 113/1
ஒருவர் நமக்கு உண்மை சொலி உரையாத காலம் ஊர் உறங்க நம் இரு கண் உறங்காத காலம் - நந்திக்-:2 114/3

 TOP
 
  கண்கள் (1)
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை - நந்திக்-:2 60/3

 TOP
 
  கண்களாய (1)
களவுகண்டார் முகத்து கண்களாய கயல் குலமே - நந்திக்-:2 48/4

 TOP
 
  கண்ட (2)
கண்ட வேந்தர் கொண்-மின்கள் என்னும் கன்னி கடுவாயே - நந்திக்-:2 5/4
நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் - நந்திக்-:2 66/3

 TOP
 
  கண்டாய் (8)
தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு - நந்திக்-:2 3/2
பழுது கண்டாய் இதை போய் பகர்வாய் சிறை பைங்குருகே - நந்திக்-:2 3/4
சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய்
 காது நெடு வேல் படை நந்திகண்டன் கச்சி வள நாட்டு - நந்திக்-:2 10/2,3
துளவு கண்டாய் பெறுகின்றிலம் சென்று இனி சொல்ல வல்ல - நந்திக்-:2 89/1
அளவு கண்டாய் வந்த தாதி கண்டாய் அடல் வேழம் உண்ட - நந்திக்-:2 89/2
அளவு கண்டாய் வந்த தாதி கண்டாய் அடல் வேழம் உண்ட - நந்திக்-:2 89/2
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த - நந்திக்-:2 89/3
களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே - நந்திக்-:2 89/4

 TOP
 
  கண்டால் (6)
மயில் கண்டால் மயிலுக்கே வருந்தி ஆங்கே மான் கண்டால் மானுக்கே வாடி மாதர் - நந்திக்-:2 25/1
மயில் கண்டால் மயிலுக்கே வருந்தி ஆங்கே மான் கண்டால் மானுக்கே வாடி மாதர் - நந்திக்-:2 25/1
குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் - நந்திக்-:2 25/2
அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும் - நந்திக்-:2 48/1
தளவு கண்டால் அன்ன வெள் நகையால் தமியேனது உள்ளம் - நந்திக்-:2 48/3
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த - நந்திக்-:2 89/3

 TOP
 
  கண்டான் (2)
முழுது கண்டான் நந்தி மல்லை அம் கானல் முதல்வனுக்கு - நந்திக்-:2 3/3
வளவு கண்டான் நந்தி மானோதயன் வையம்-தன்னில் மகிழ் - நந்திக்-:2 48/2

 TOP
 
  கண்டிலம் (1)
பாழி மன் நெடும் தோள் வடு கண்டிலம் பல்லவ பகர்வாயே - நந்திக்-:2 37/4

 TOP
 
  கண்டு (5)
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் - நந்திக்-:2 3/1
மனத்துள் நின்ற வெம் சினம் மலைத்தல் கண்டு அதிர்ந்த மான் - நந்திக்-:2 34/3
குருகோடு வயல் படர் காவிரியில் குலவும் புயல் கண்டு புகார் மணலில் - நந்திக்-:2 44/2
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் - நந்திக்-:2 110/1

 TOP
 
  கண்டே (1)
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/4

 TOP
 
  கண்டோம் (1)
வாழி இ நில மன்னவர் வந்து அனுதினம் இறைஞ்சிய வடு கண்டோம்
 ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட - நந்திக்-:2 37/2,3

 TOP
 
  கண்ணார் (1)
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் - நந்திக்-:2 56/3

 TOP
 
  கண்ணியோ (1)
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே - நந்திக்-:2 103/4

 TOP
 
  கண்ணின் (1)
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் - நந்திக்-:2 81/2

 TOP
 
  கண்ணினால் (1)
வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய் - நந்திக்-:2 18/3

 TOP
 
  கண்ணினாள் (1)
தெள் இலை வேல் கண்ணினாள் தெள்ளாற்றில் வென்ற கோன்-தன் - நந்திக்-:2 52/3

 TOP
 
  கணவர் (1)
கவலை பெரிது பழிகாரர் வந்திலார் கணவர் உறவு கதையாய் முடிந்ததே - நந்திக்-:2 97/4

 TOP
 
  கணி (1)
ஈன்ற வேங்கை இரும் கணி சூழ்ச்சியே - நந்திக்-:2 36/4

 TOP
 
  கணை (1)
செழு மலர் துதைதரு தெரி கணை மதனனது - நந்திக்-:2 1/13

 TOP
 
  கதிர் (5)
அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் - நந்திக்-:2 1/11
நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய - நந்திக்-:2 11/1
கதிர் ஒளிய வெண் மருப்பு கன வயிரம் செறிந்ததால் - நந்திக்-:2 14/2
கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா - நந்திக்-:2 17/2
கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் - நந்திக்-:2 45/2

 TOP
 
  கதையாய் (1)
கவலை பெரிது பழிகாரர் வந்திலார் கணவர் உறவு கதையாய் முடிந்ததே - நந்திக்-:2 97/4

 TOP
 
  கம்பர் (1)
கோவே மாலை உள்ளும் எங்கள் கோவே கம்பர் ஆனாரே - நந்திக்-:2 50/4

 TOP
 
  கம்புளே (1)
களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே - நந்திக்-:2 89/4

 TOP
 
  கமல (1)
செய்ய கமல திருவுக்கு முன் பிறந்த - நந்திக்-:2 108/1

 TOP
 
  கமுகம் (1)
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2

 TOP
 
  கயங்களில் (1)
கயங்களில் கடி மலர் துழாவி காமுகர் - நந்திக்-:2 8/3

 TOP
 
  கயல் (2)
களவுகண்டார் முகத்து கண்களாய கயல் குலமே - நந்திக்-:2 48/4
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே - நந்திக்-:2 103/4

 TOP
 
  கயல்_கண்ணியோ (1)
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே - நந்திக்-:2 103/4

 TOP
 
  கயிலை (1)
இலகு ஒளிய மூ இலை வேல் இறைவா நின் இயல் கயிலை
 குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக - நந்திக்-:2 1/9,10

 TOP
 
  கயிறு (1)
ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட - நந்திக்-:2 37/3

 TOP
 
  கர (1)
மண் எலாம் உய்ய மழை போல் வழங்கு கர
 தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில் - நந்திக்-:2 107/1,2

 TOP
 
  கரங்கள் (1)
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள்
 தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் - நந்திக்-:2 109/2,3

 TOP
 
  கரி (3)
ஏர் மதத்த கரி உரிவை ஏகாசம் இட்டனையே - நந்திக்-:2 1/22
மற மத கரி திசை நிறுவின மணி நகையவர் மனம் நகுவன - நந்திக்-:2 7/1
வீர மா மத கரி இவை பரி இவை இரவலர் கவர்வாரே - நந்திக்-:2 27/4

 TOP
 
  கரிய (1)
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு - நந்திக்-:2 47/1

 TOP
 
  கரியாய் (1)
புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/3

 TOP
 
  கரியின் (1)
கரியின் முனம் வரும் - நந்திக்-:1 3/1

 TOP
 
  கரியும் (2)
சின கரியும் பாய்மாவும் தெள்ளாற்றில் சிந்துவித்த செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 53/3
இருளான மத கரியும் பாய்மாவும் இரதமும் கொண்டு எதிர்ந்தார்-தம் முன் - நந்திக்-:2 86/3

 TOP
 
  கரும் (2)
ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே - நந்திக்-:2 1/20
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை - நந்திக்-:2 60/3

 TOP
 
  கரும்பு (1)
காவி அனந்தம் எடுத்தான் மதன் கை கரும்பு எடுத்தான் - நந்திக்-:2 77/1

 TOP
 
  கரை (1)
கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா - நந்திக்-:2 17/2

 TOP
 
  கலங்கும் (1)
ஏம வரை சலிக்கும் ஏழ் ஆழியும் கலங்கும்
 காம வயிரி களங்கு அறுக்கும் சோமன் - நந்திக்-:2 94/1,2

 TOP
 
  கலந்து (1)
கடை ஆறு போந்தார் கலந்து - நந்திக்-:2 31/4

 TOP
 
  கலம் (1)
கலம் கொள் அலங்கல் வேல் நந்தி கச்சிநாட்டோன் நவன் கழல் - நந்திக்-:2 32/1

 TOP
 
  கலன் (1)
புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து - நந்திக்-:2 23/9

 TOP
 
  கலியின் (1)
செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின்
 வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/3,4

 TOP
 
  கலியும் (2)
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/4
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே - நந்திக்-:2 109/8

 TOP
 
  கலியை (2)
கலியை தீர்க்கும் தமிழாகரன் நந்தி - நந்திக்-:2 115/3
என் கலியை தீர்ப்பானிலன் - நந்திக்-:2 115/4

 TOP
 
  கலை (1)
எனதே கலை வளையும் என்னதே மன்னர் - நந்திக்-:2 2/1

 TOP
 
  கவர்வாரே (1)
வீர மா மத கரி இவை பரி இவை இரவலர் கவர்வாரே - நந்திக்-:2 27/4

 TOP
 
  கவரி (1)
கவரி செந்நெல் காடு அணி சோலை காவிரி வள நாடன் - நந்திக்-:2 28/1

 TOP
 
  கவலை (1)
கவலை பெரிது பழிகாரர் வந்திலார் கணவர் உறவு கதையாய் முடிந்ததே - நந்திக்-:2 97/4

 TOP
 
  கவிகையும் (1)
நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி - நந்திக்-:2 17/3

 TOP
 
  கழல் (11)
கடுவாய் இரட்ட வளை விம்ம மன்னர் கழல் சூட அங்கண் மறுகே - நந்திக்-:2 6/1
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் - நந்திக்-:2 13/3
ஓம மறைவாணர் ஒண் பொன் கழல் வேந்தர் - நந்திக்-:2 15/1
குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி - நந்திக்-:2 28/2
ஊசல் மறந்தாலும் ஒண் கழல் அம்மானை - நந்திக்-:2 30/1
பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின - நந்திக்-:2 30/3
கலம் கொள் அலங்கல் வேல் நந்தி கச்சிநாட்டோன் நவன் கழல்
 புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம் - நந்திக்-:2 32/1,2
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் - நந்திக்-:2 41/1
நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல்
 இறைஞ்சா மன்னர்க்கு இடம் துடிக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/7,8
அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 66/2
நிறைவிடு-மின் நந்தி கழல் புகு-மின் உங்கள் நெடு முடிகள் வந்து நிகழ - நந்திக்-:2 68/3

 TOP
 
  கழி (3)
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 44/3
பெடை ஏறு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேரருள் நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 55/3
கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை - நந்திக்-:2 73/1

 TOP
 
  கழிக்கும்மே (1)
பூண் முலை முத்த பூண் கழிக்கும்மே
 கடுவாய் போல் வளை அதிர நின்னொடு - நந்திக்-:2 61/11,12

 TOP
 
  கழிக்குமாகின் (1)
மை இல் வாள் உறை கழிக்குமாகின்
 அடங்கார் பெண்டிர் - நந்திக்-:2 61/9,10

 TOP
 
  கழித்தவன் (1)
வட்ட வெம் சிலை நாண் இட கழித்தவன் மல்லையின் மயில்_அன்னாள் - நந்திக்-:2 75/2

 TOP
 
  களங்கு (1)
காம வயிரி களங்கு அறுக்கும் சோமன் - நந்திக்-:2 94/2

 TOP
 
  களவு (1)
களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே - நந்திக்-:2 89/4

 TOP
 
  களவுகண்டார் (1)
களவுகண்டார் முகத்து கண்களாய கயல் குலமே - நந்திக்-:2 48/4

 TOP
 
  களி (4)
விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன - நந்திக்-:2 7/2
இளம் களி யானை எருத்தம் மிசையன்னே - நந்திக்-:2 23/11
வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா - நந்திக்-:2 41/3
கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் - நந்திக்-:2 45/2

 TOP
 
  களிற்றார் (1)
பீடு இயல் மா களிற்றார் பிச்சத்தார் கூடார் - நந்திக்-:2 31/2

 TOP
 
  களிற்றான் (1)
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் - நந்திக்-:2 103/2

 TOP
 
  களிற்றின் (1)
அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின்
 கதிர் ஒளிய வெண் மருப்பு கன வயிரம் செறிந்ததால் - நந்திக்-:2 14/1,2

 TOP
 
  களிற்று (2)
திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த - நந்திக்-:2 4/3
பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி - நந்திக்-:2 40/2

 TOP
 
  களிற்றுக்கு (1)
தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால் - நந்திக்-:2 53/1

 TOP
 
  கற்பகம் (2)
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் - நந்திக்-:2 109/2
கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் - நந்திக்-:2 109/6

 TOP
 
  கன்னி (2)
கண்ட வேந்தர் கொண்-மின்கள் என்னும் கன்னி கடுவாயே - நந்திக்-:2 5/4
அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் - நந்திக்-:2 86/1

 TOP
 
  கன்னியர்-தம் (1)
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் - நந்திக்-:2 81/2

 TOP
 
  கன (1)
கதிர் ஒளிய வெண் மருப்பு கன வயிரம் செறிந்ததால் - நந்திக்-:2 14/2

 TOP
 
  கனக (1)
கை குடம் இரண்டும் கனக கும்ப குடமும் - நந்திக்-:2 91/1

 TOP
 
  கனி (1)
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1

 TOP
 
  கனை (1)
கனை ஆர் முரசு ஒத்தது கார் அதிர்வே - நந்திக்-:2 13/4

 TOP