<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

கெ - முதல் சொற்கள்
கெட 1
கெடுக 1
கெழு 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    கெட (1)
எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் - நந்திக்-:2 14/4

 TOP
 
    கெடுக (1)
ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர் - நந்திக்-:2 51/1

 TOP
 
    கெழு (2)
நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் - நந்திக்-:2 66/3
இறை கெழு சங்கு உயிர் இவளுக்கு ஈந்ததே - நந்திக்-:2 66/4

 TOP