<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

கே - முதல் சொற்கள்
கேளாதார் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    கேளாதார் (1)
வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார்
  குஞ்சரங்கள் சாய குருக்கோட்டை அத்தனையும் - நந்திக்-:2 85/2,3

 TOP