<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

கீ - முதல் சொற்கள்
கீர்த்தி 1
கீழ் 5

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    கீர்த்தி (1)
வான் உறு மதியை அடைந்தது உன் வதனம் மறி கடல் புகுந்தது உன் கீர்த்தி
  கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் - நந்திக்-:2 109/1,2

 TOP
 
    கீழ் (5)
பாவு அடி கீழ் பல் யானை பல்லவர் கோன் நந்தி-தன் - நந்திக்-:2 15/3
சேவடி கீழ் காணலாம் சென்று - நந்திக்-:2 15/4
சூழி வன் மத யானையின் பிடர்படு சுவடு இவை சுவட்டின் கீழ்
  வாழி இ நில மன்னவர் வந்து அனுதினம் இறைஞ்சிய வடு கண்டோம் - நந்திக்-:2 37/1,2
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின் - நந்திக்-:2 72/3
மால தெள்ளாறு எறிந்த மானோதயன் குடை கீழ்
  ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே - நந்திக்-:2 81/3,4

 TOP