<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

மெ - முதல் சொற்கள்
மெய் 2
மெல் 1
மெல்_ஓதி 1
மெல்கு 1
மெல்லவே 1
மெல்லியல் 1
மெலிய 3
மெலியாமே 1
மெலிவாளே 1
மெலிவாளை 1
மெலிவும் 1
மென் 5

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  மெய் (2)
வேண்டார் எண்ணும் வேந்தர் பிராற்கே மெய் அன்பு - நந்திக்-:2 71/1
வேகின்ற பாவியேன் மெய் - நந்திக்-:2 104/4

 TOP
 
  மெல் (1)
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4

 TOP
 
  மெல்_ஓதி (1)
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4

 TOP
 
  மெல்கு (1)
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத - நந்திக்-:2 59/3

 TOP
 
  மெல்லவே (1)
நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே
 விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே - நந்திக்-:2 32/3,4

 TOP
 
  மெல்லியல் (1)
வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை - நந்திக்-:2 30/2

 TOP
 
  மெலிய (3)
நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய - நந்திக்-:2 11/1
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே - நந்திக்-:2 44/4
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே - நந்திக்-:2 55/4

 TOP
 
  மெலியாமே (1)
தோளால் மெலியாமே ஆழ் கடலால் சோராமே - நந்திக்-:2 85/1

 TOP
 
  மெலிவாளே (1)
விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே
 ஒழியா வண் கை தண் அருள் நந்தி-தன் ஊர்மட்டோ - நந்திக்-:2 43/2,3

 TOP
 
  மெலிவாளை (1)
மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே - நந்திக்-:2 24/4

 TOP
 
  மெலிவும் (1)
வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் - நந்திக்-:2 33/1

 TOP
 
  மென் (5)
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/2
வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் - நந்திக்-:2 33/1
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/2
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென்
 நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே - நந்திக்-:2 51/2,3
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் - நந்திக்-:2 110/1

 TOP