<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

மீ - முதல் சொற்கள்
மீட்கலாம் 1
மீண்டான் 1
மீறு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    மீட்கலாம் (1)
மீட்கலாம் மடல் கையில் விரவுமாகிலே - நந்திக்-:2 18/4

 TOP
 
    மீண்டான் (1)
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே - நந்திக்-:2 71/4

 TOP
 
    மீறு (1)
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் - நந்திக்-:2 33/2

 TOP