<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ஞா - முதல் சொற்கள்
ஞாலத்தோடு 1
ஞாலம் 2
ஞான்ற 1
ஞான்றே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    ஞாலத்தோடு (1)
ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே - நந்திக்-:2 81/4

 TOP
 
    ஞாலம் (2)
ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி - நந்திக்-:2 57/2
ஆள் வலியால் கொண்ட அகன் ஞாலம் அத்தனையும் - நந்திக்-:2 62/3

 TOP
 
    ஞான்ற (1)
ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன் - நந்திக்-:2 36/1

 TOP
 
    ஞான்றே (1)
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே - நந்திக்-:2 35/4

 TOP