<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ஓ - முதல் சொற்கள்
ஓகோவே 1
ஓடாத 1
ஓடி 1
ஓடு 2
ஓடுகின்ற 1
ஓடும் 1
ஓதம் 2
ஓதி 1
ஓம 1
ஓர் 1
ஓராதே 1
ஓலை 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  ஓகோவே (1)
கோவேம் மாலை மாலையர்க்கு ஓகோவே வேண்டும் நிலவோ கண் - நந்திக்-:2 50/1

 TOP
 
  ஓடாத (1)
ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் - நந்திக்-:2 106/1

 TOP
 
  ஓடி (1)
தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே - நந்திக்-:2 77/4

 TOP
 
  ஓடு (2)
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/1
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 44/3

 TOP
 
  ஓடுகின்ற (1)
ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் - நந்திக்-:2 106/1

 TOP
 
  ஓடும் (1)
மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன் - நந்திக்-:1 1/1

 TOP
 
  ஓதம் (2)
ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ - நந்திக்-:2 9/2
ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் - நந்திக்-:2 35/1

 TOP
 
  ஓதி (1)
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே - நந்திக்-:2 45/4

 TOP
 
  ஓம (1)
ஓம மறைவாணர் ஒண் பொன் கழல் வேந்தர் - நந்திக்-:2 15/1

 TOP
 
  ஓர் (1)
ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு - நந்திக்-:2 1/2

 TOP
 
  ஓராதே (1)
ஓராதே என் மகளை சொன்னீரே தொண்டை மேல் - நந்திக்-:2 62/1

 TOP
 
  ஓலை (2)
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே - நந்திக்-:2 11/4
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் - நந்திக்-:2 113/2

 TOP