<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

பெ - முதல் சொற்கள்
பெடை 1
பெண் 2
பெண்டிர் 1
பெண்ணும் 1
பெண்ணை 1
பெய் 2
பெரிது 1
பெரியாளை 1
பெருக 2
பெருகும் 1
பெரும் 8
பெருமானது 2
பெருமை 2
பெற்ற 1
பெற்றவும் 1
பெற்றன 1
பெற்று 1
பெறலாமே 1
பெறாளேல் 1
பெறுகின்றிலம் 1
பெறுவரே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  பெடை (1)
பெடை ஏறு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேரருள் நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 55/3

 TOP
 
  பெண் (2)
பெண் இலா ஊரில் பிறந்தாரை போல வரும் - நந்திக்-:2 107/3
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  பெண்டிர் (1)
அடங்கார் பெண்டிர்
 பூண் முலை முத்த பூண் கழிக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/10,11

 TOP
 
  பெண்ணும் (1)
பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே - நந்திக்-:2 113/4

 TOP
 
  பெண்ணை (1)
கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை - நந்திக்-:2 73/1

 TOP
 
  பெய் (2)
அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே - நந்திக்-:2 97/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 100/3

 TOP
 
  பெரிது (1)
கவலை பெரிது பழிகாரர் வந்திலார் கணவர் உறவு கதையாய் முடிந்ததே - நந்திக்-:2 97/4

 TOP
 
  பெரியாளை (1)
அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் - நந்திக்-:2 24/3

 TOP
 
  பெருக (2)
திரு பெருக அருளுக நின் செழு மலர் சேவடி தொழவே - நந்திக்-:1 2/4
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 44/3

 TOP
 
  பெருகும் (1)
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1

 TOP
 
  பெரும் (8)
ஒரு பெரும் கடவுள் நின் பரவுதும் எம் கோன் - நந்திக்-:2 1/38
ஒரு பெரும் தனி குடை நீழல் - நந்திக்-:2 1/43
ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற - நந்திக்-:2 27/2
முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன் - நந்திக்-:2 33/3
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் - நந்திக்-:2 93/2
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் - நந்திக்-:2 93/3
மணக்கும் பெரும் புகழான் மானபரன் நந்தி - நந்திக்-:2 108/3
அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன் - நந்திக்-:2 115/2

 TOP
 
  பெருமானது (2)
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 44/3
பெடை ஏறு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேரருள் நீள் முடி மேல் - நந்திக்-:2 55/3

 TOP
 
  பெருமை (2)
பெருமை பெறுவரே - நந்திக்-:1 3/4
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை
 கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் - நந்திக்-:2 109/5,6

 TOP
 
  பெற்ற (1)
ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே - நந்திக்-:2 81/4

 TOP
 
  பெற்றவும் (1)
வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும் - நந்திக்-:2 112/2

 TOP
 
  பெற்றன (1)
உரம் பெற்றன ஆவன உண்மை அன்னான் - நந்திக்-:2 112/3

 TOP
 
  பெற்று (1)
திரிந்த பாணன் நறும் தார் பெற்று
 காஅர் தளிர்த்த கான கொன்றையின் - நந்திக்-:2 23/7,8

 TOP
 
  பெறலாமே (1)
வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார் - நந்திக்-:2 85/2

 TOP
 
  பெறாளேல் (1)
நீல மயில் கோதை இவள் நின் அருள் பெறாளேல்
 கோல வளை கோடல் இது மன்னர் புகழ் அன்றே - நந்திக்-:2 57/3,4

 TOP
 
  பெறுகின்றிலம் (1)
துளவு கண்டாய் பெறுகின்றிலம் சென்று இனி சொல்ல வல்ல - நந்திக்-:2 89/1

 TOP
 
  பெறுவரே (1)
பெருமை பெறுவரே - நந்திக்-:1 3/4

 TOP