<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

பீ - முதல் சொற்கள்
பீடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    பீடு (1)
பீடு இயல் மா களிற்றார் பிச்சத்தார் கூடார் - நந்திக்-:2 31/2

 TOP