<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

போ - முதல் சொற்கள்
போக்கு 1
போக 1
போகம் 1
போகமும் 1
போகா 1
போகாத 1
போகிடுக 1
போகும் 1
போதரவிட்டாரால் 1
போது 1
போந்த 1
போந்தது 1
போந்தார் 1
போய் 3
போர் 4
போர்-தன்னில் 1
போர்க்கின்ற 1
போர்வட்ட 1
போல் 6
போல 2
போலும் 2
போற்ற 1
போற்று 1
போன்ற 1
போனாரே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  போக்கு (1)
குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் - நந்திக்-:2 25/2

 TOP
 
  போக (1)
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் - நந்திக்-:2 3/1

 TOP
 
  போகம் (1)
ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை - நந்திக்-:2 76/1

 TOP
 
  போகமும் (1)
இட்ட பொட்டினோடு இள முலை போகமும் எழுதவும் ஆகாதே - நந்திக்-:2 75/4

 TOP
 
  போகா (1)
பூ மறுகில் போகா பொழுது - நந்திக்-:2 2/4

 TOP
 
  போகாத (1)
போகாத சங்கும் அருளார் என்ற போது வண்டோ - நந்திக்-:2 76/2

 TOP
 
  போகிடுக (1)
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் - நந்திக்-:2 51/2

 TOP
 
  போகும் (1)
அமரில் தெள்ளாற்று அஞ்சிய நெஞ்சத்து அரசர்கள் திரள் போகும்
 இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே - நந்திக்-:2 28/3,4

 TOP
 
  போதரவிட்டாரால் (1)
புரி குழல் மட மானை போதரவிட்டாரால்
 நரபதி எனும் நந்தி நல் மயிலாபுரியில் - நந்திக்-:2 69/2,3

 TOP
 
  போது (1)
போகாத சங்கும் அருளார் என்ற போது வண்டோ - நந்திக்-:2 76/2

 TOP
 
  போந்த (1)
பொரு நந்தி போந்த பொழுது - நந்திக்-:2 94/4

 TOP
 
  போந்தது (1)
மா இயல் கானம் போந்தது அறிகிலேன் மதியிலேனே - நந்திக்-:2 79/4

 TOP
 
  போந்தார் (1)
கடை ஆறு போந்தார் கலந்து - நந்திக்-:2 31/4

 TOP
 
  போய் (3)
பழுது கண்டாய் இதை போய் பகர்வாய் சிறை பைங்குருகே - நந்திக்-:2 3/4
வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய்
 நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே - நந்திக்-:2 47/3,4
அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் - நந்திக்-:2 101/1

 TOP
 
  போர் (4)
அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே - நந்திக்-:2 6/2
அரசர் கோமான் அடு போர் நந்தி - நந்திக்-:2 23/2
ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் - நந்திக்-:2 40/1
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் - நந்திக்-:2 112/1

 TOP
 
  போர்-தன்னில் (1)
தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள் - நந்திக்-:2 86/2

 TOP
 
  போர்க்கின்ற (1)
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் - நந்திக்-:2 35/3

 TOP
 
  போர்வட்ட (1)
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே - நந்திக்-:2 54/3

 TOP
 
  போல் (6)
அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல்
 இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே - நந்திக்-:2 20/3,4
சிகரங்கள் போல் மடிய தெள்ளாற்றுக்-கண் சிவந்தான் தென்னன் தொண்டி - நந்திக்-:2 38/3
திங்கள் போல் குடையின் நீழல் செய்ய கோல் செலுத்தும் என்பர் - நந்திக்-:2 39/3
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து - நந்திக்-:2 60/1
கடுவாய் போல் வளை அதிர நின்னொடு - நந்திக்-:2 61/12
மண் எலாம் உய்ய மழை போல் வழங்கு கர - நந்திக்-:2 107/1

 TOP
 
  போல (2)
மழை தவழ் கொடி போல
 குல மயில் பாவையும் எறி கடல் வடிவமும் - நந்திக்-:2 83/2,3
பெண் இலா ஊரில் பிறந்தாரை போல வரும் - நந்திக்-:2 107/3

 TOP
 
  போலும் (2)
அன்றும் சினத்தார் இனம் அறுத்தார் போலும் அஃதஃதே - நந்திக்-:2 16/2
அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும் - நந்திக்-:2 48/1

 TOP
 
  போற்ற (1)
திரு வாணியை குருவை தென்முனியை போற்ற
 தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி - நந்திக்-:1 4/1,2

 TOP
 
  போற்று (1)
வர மயில் போற்று சாயல் வாள் நுதல் சேடி காணும் - நந்திக்-:2 58/2

 TOP
 
  போன்ற (1)
போன்ற மன்னவன் நந்தி-தன் பூதரத்து - நந்திக்-:2 36/3

 TOP
 
  போனாரே (1)
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/4

 TOP