<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

பூ - முதல் சொற்கள்
பூ 3
பூசல் 1
பூண் 5
பூண்ட 1
பூண்டாள் 1
பூண்பதும் 1
பூணொடும் 1
பூத்து 1
பூதரத்து 1
பூதலத்து 1
பூபாலர் 1
பூபாலன் 1
பூம் 2
பூவலயம்-தனில் 1
பூவைமார் 1
பூவையரே 1
பூவையும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  பூ (3)
பூ மறுகில் போகா பொழுது - நந்திக்-:2 2/4
புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து - நந்திக்-:2 23/9
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/2

 TOP
 
  பூசல் (1)
பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின - நந்திக்-:2 30/3

 TOP
 
  பூண் (5)
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/2
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே - நந்திக்-:2 41/2
பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ - நந்திக்-:2 61/2
பூண் முலை முத்த பூண் கழிக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/11
பூண் முலை முத்த பூண் கழிக்கும்மே - நந்திக்-:2 61/11

 TOP
 
  பூண்ட (1)
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் - நந்திக்-:2 35/3

 TOP
 
  பூண்டாள் (1)
பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ - நந்திக்-:2 71/2

 TOP
 
  பூண்பதும் (1)
விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே - நந்திக்-:2 93/4

 TOP
 
  பூணொடும் (1)
பட்ட வேந்தர்-தம் பூணொடும் பாவைமார் நாண் நெடும் தெள்ளாற்றில் - நந்திக்-:2 75/1

 TOP
 
  பூத்து (1)
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து
 மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால - நந்திக்-:2 60/1,2

 TOP
 
  பூதரத்து (1)
போன்ற மன்னவன் நந்தி-தன் பூதரத்து
 ஈன்ற வேங்கை இரும் கணி சூழ்ச்சியே - நந்திக்-:2 36/3,4

 TOP
 
  பூதலத்து (1)
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் - நந்திக்-:2 35/3

 TOP
 
  பூபாலர் (1)
அடங்க பூபாலர் ஆனார் - நந்திக்-:2 92/4

 TOP
 
  பூபாலன் (1)
தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி - நந்திக்-:2 92/3

 TOP
 
  பூம் (2)
வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம்
 தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் - நந்திக்-:2 33/1,2
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா - நந்திக்-:2 74/2

 TOP
 
  பூவலயம்-தனில் (1)
புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா - நந்திக்-:2 49/3

 TOP
 
  பூவைமார் (1)
புயங்களில் பூவைமார் பொங்கு கொங்கையின் - நந்திக்-:2 8/1

 TOP
 
  பூவையரே (1)
பொருப்பு வட்டமான முலை பூவையரே இந்த - நந்திக்-:2 111/3

 TOP
 
  பூவையும் (1)
பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே - நந்திக்-:2 79/3

 TOP