<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

தை - முதல் சொற்கள்
தைத்த 1
தையல் 2
தையலரை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    தைத்த (1)
பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த
  நெருப்பு உருவம் வெளி ஆக நீறு அணிந்த வரை_மார்ப - நந்திக்-:1 2/1,2

 TOP
 
    தையல் (2)
தார் வட்ட கிளி மருவும் சொல் பகர் தளர் இடை தையல் வஞ்சிக்கு இன்று - நந்திக்-:2 54/1
தையல் உறவு தவிர்ந்தோமே வையம் - நந்திக்-:2 108/2

 TOP
 
    தையலரை (1)
சதிர் ஆக நந்திபரன்-தனை கூடிய தையலரை
  எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் - நந்திக்-:2 105/1,2

 TOP