<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

தே - முதல் சொற்கள்
தேகம் 1
தேசபண்டாரி 3
தேய்கின்றதொர் 1
தேய 1
தேயம் 1
தேர் 3
தேரில் 1
தேரும் 5
தேவு 1
தேன் 4

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தேகம் (1)
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம்
 நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே - நந்திக்-:2 109/3,4

 TOP
 
  தேசபண்டாரி (3)
தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் - நந்திக்-:2 88/3
திருத்து ஏர் புகழ் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 96/1
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 110/3

 TOP
 
  தேய்கின்றதொர் (1)
தேய்கின்றதொர் உருவத்தொடு திரிவாரது திறமே - நந்திக்-:2 67/4

 TOP
 
  தேய (1)
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி - நந்திக்-:2 49/2

 TOP
 
  தேயம் (1)
தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் - நந்திக்-:2 88/3

 TOP
 
  தேர் (3)
அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் - நந்திக்-:2 14/1
மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன - நந்திக்-:2 96/2
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 110/3

 TOP
 
  தேரில் (1)
ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் - நந்திக்-:2 106/1

 TOP
 
  தேரும் (5)
ஈண்டினார் பரியும் தேரும் இரு கை வென்று ஒரு கை வேழம் - நந்திக்-:2 80/3
மாறுபாய படை மன்னர் மாவும் தேரும் தெள்ளாற்றில் - நந்திக்-:2 87/3
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு - நந்திக்-:2 95/2
தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே - நந்திக்-:2 95/4
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை - நந்திக்-:2 96/3

 TOP
 
  தேவு (1)
தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே - நந்திக்-:2 77/4

 TOP
 
  தேன் (4)
முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன்
 வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே - நந்திக்-:2 33/3,4
கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை - நந்திக்-:2 81/1
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் - நந்திக்-:2 109/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி - நந்திக்-:2 109/7

 TOP