<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

தோ - முதல் சொற்கள்
தோட்டு 1
தோட்டை 1
தோய்ந்து 1
தோழி 2
தோழியரும் 1
தோள் 14
தோளால் 1
தோற்கும் 1
தோன்றல் 3
தோன்றிற்று 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தோட்டு (1)
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/3

 TOP
 
  தோட்டை (1)
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/3

 TOP
 
  தோய்ந்து (1)
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை - நந்திக்-:2 4/1

 TOP
 
  தோழி (2)
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் - நந்திக்-:2 101/4
பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி
 நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் - நந்திக்-:2 102/3,4

 TOP
 
  தோழியரும் (1)
அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் - நந்திக்-:2 101/1

 TOP
 
  தோள் (14)
ஏடு உலாவு மாலை சேர் இராசன் மல்லை நந்தி தோள்
 கூடினால் அலர் வராது கொங்கு விம்மு கோதையே - நந்திக்-:2 9/3,4
குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் - நந்திக்-:2 16/3
தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர் - நந்திக்-:2 18/2
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன் - நந்திக்-:2 22/2
பாழி மன் நெடும் தோள் வடு கண்டிலம் பல்லவ பகர்வாயே - நந்திக்-:2 37/4
மாட்டாதே இத்தனை நாள் மால் நந்தி வான் வரை தோள்
 பாட்டாதே மல்லையர் கோன் பரி யானை பரு சுவடு - நந்திக்-:2 46/1,2
மல்கு வெண்குடை பல்லவர் கோளரி மல்லல் அம் திண் தோள் மேல் - நந்திக்-:2 59/2
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை - நந்திக்-:2 60/3
தோள் துணை ஆக மா வெள்ளாற்று - நந்திக்-:2 61/3
தோள் வலியால் கொண்ட துயக்கு - நந்திக்-:2 62/4
தொண்டை ஒற்றுவள் இவள் தோள் வளையே - நந்திக்-:2 84/4
ஆறு பாய சிவந்த தோள் இணை காவிரிநாடு ஆள்வானே - நந்திக்-:2 87/4
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் - நந்திக்-:2 101/3
இருவரையும் இ நிலம் விட்டு அழிக்கின்ற காலம் இராச மன்னன் நந்தி தோள் சேராத காலம் - நந்திக்-:2 114/4

 TOP
 
  தோளால் (1)
தோளால் மெலியாமே ஆழ் கடலால் சோராமே - நந்திக்-:2 85/1

 TOP
 
  தோற்கும் (1)
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே - நந்திக்-:2 71/4

 TOP
 
  தோன்றல் (3)
பல்லவர் தோன்றல் பைம் தார் நந்தி - நந்திக்-:2 1/40
காடவற்கு முன் தோன்றல் கை வேலை பாடி காஞ்சிபுரமும் பாடி ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/4
தோன்றல் வந்திடில் சொல்லு-மின் ஒண் சுடர் - நந்திக்-:2 36/2

 TOP
 
  தோன்றிற்று (2)
திசை நடுங்க தோன்றிற்று நீ உண்ட திறல் நஞ்சம் - நந்திக்-:2 1/23
உயிர் நடுங்க தோன்றிற்று நீ உதைத்த வெம் கூற்றம் - நந்திக்-:2 1/24

 TOP