<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

ஊ - முதல் சொற்கள்
ஊசல் 7
ஊட்டி 1
ஊடு 2
ஊடே 1
ஊர் 3
ஊர்மட்டோ 1
ஊரார் 1
ஊரில் 1
ஊரும் 8
ஊரை 1
ஊழி 2
ஊறுவேனுக்கு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  ஊசல் (7)
வடுவாய் இருக்கும் மகளே இ முன்றில் மணி ஊசல் ஆடல் மறவே - நந்திக்-:2 6/4
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/1
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல்
 ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/1,2
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/2
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல்
 கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் - நந்திக்-:2 29/2,3
காடவற்கு முன் தோன்றல் கை வேலை பாடி காஞ்சிபுரமும் பாடி ஆடாமோ ஊசல் - நந்திக்-:2 29/4
ஊசல் மறந்தாலும் ஒண் கழல் அம்மானை - நந்திக்-:2 30/1

 TOP
 
  ஊட்டி (1)
அரி பயில் நெடு நாட்டத்து அஞ்சனம் முழுது ஊட்டி
 புரி குழல் மட மானை போதரவிட்டாரால் - நந்திக்-:2 69/1,2

 TOP
 
  ஊடு (2)
அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு - நந்திக்-:2 73/3
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக - நந்திக்-:2 103/3

 TOP
 
  ஊடே (1)
வாசிகையின் ஊடே வெண்மதி கொழுந்தை சொருகினையே - நந்திக்-:2 1/18

 TOP
 
  ஊர் (3)
சிவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் செய முன் உறவு தவிராத நந்தி ஊர்
 குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே - நந்திக்-:2 97/1,2
கார் ஊர் குழலிக்கு காதளவு ஊரும் கடைக்கண்களே - நந்திக்-:2 110/4
ஒருவர் நமக்கு உண்மை சொலி உரையாத காலம் ஊர் உறங்க நம் இரு கண் உறங்காத காலம் - நந்திக்-:2 114/3

 TOP
 
  ஊர்மட்டோ (1)
ஒழியா வண் கை தண் அருள் நந்தி-தன் ஊர்மட்டோ
 வழியாம் தமர கடல் வட்டத்து ஒரு வண் கோவே - நந்திக்-:2 43/3,4

 TOP
 
  ஊரார் (1)
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் - நந்திக்-:2 93/2

 TOP
 
  ஊரில் (1)
பெண் இலா ஊரில் பிறந்தாரை போல வரும் - நந்திக்-:2 107/3

 TOP
 
  ஊரும் (8)
ஊரும் அரவமும் தாமரை காடும் உயர் வனமும் - நந்திக்-:2 95/1
ஊரும் அரவமும் தா மரை காடும் உயர் வனமும் - நந்திக்-:2 95/3
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் - நந்திக்-:2 110/1
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் - நந்திக்-:2 110/1
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு - நந்திக்-:2 110/2
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு - நந்திக்-:2 110/2
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் - நந்திக்-:2 110/3
கார் ஊர் குழலிக்கு காதளவு ஊரும் கடைக்கண்களே - நந்திக்-:2 110/4

 TOP
 
  ஊரை (1)
ஊரை சுடுமோ உலகம்-தனை சுடுமோ - நந்திக்-:2 111/1

 TOP
 
  ஊழி (2)
ஊழி நீ உலகு நீ - நந்திக்-:2 1/33
ஊழி நிற்கவே - நந்திக்-:2 21/4

 TOP
 
  ஊறுவேனுக்கு (1)
ஊறுவேனுக்கு ஏது ஆவி உண்டோ - நந்திக்-:2 73/4

 TOP