<<முந்திய பக்கம்

நந்திக் கலம்பகம் - தொடரடைவு

வீ - முதல் சொற்கள்
வீ 1
வீசல் 1
வீசும் 2
வீசுமால் 1
வீசுவதோ 1
வீட்டு 1
வீதி-தோறும் 1
வீர 6
வீரம் 2
வீரமே 1
வீரர் 2
வீரவன் 1
வீற்றிருக்க 1
வீறுபாய 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  வீ (1)
வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த - நந்திக்-:2 1/17

 TOP
 
  வீசல் (1)
வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை - நந்திக்-:2 30/2

 TOP
 
  வீசும் (2)
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே - நந்திக்-:2 55/4
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் - நந்திக்-:2 56/2

 TOP
 
  வீசுமால் (1)
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் - நந்திக்-:2 9/1

 TOP
 
  வீசுவதோ (1)
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே - நந்திக்-:2 44/4

 TOP
 
  வீட்டு (1)
வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் - நந்திக்-:2 102/2

 TOP
 
  வீதி-தோறும் (1)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும்
 திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே - நந்திக்-:2 74/3,4

 TOP
 
  வீர (6)
விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை - நந்திக்-:2 5/3
விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று - நந்திக்-:2 12/1
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் - நந்திக்-:2 27/1
வீர மா மத கரி இவை பரி இவை இரவலர் கவர்வாரே - நந்திக்-:2 27/4
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் - நந்திக்-:2 82/2
வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில் - நந்திக்-:2 91/3

 TOP
 
  வீரம் (2)
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் - நந்திக்-:2 74/3
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் - நந்திக்-:2 109/2

 TOP
 
  வீரமே (1)
வேல் கடல் படை வேந்தர்-தம் வீரமே - நந்திக்-:2 26/4

 TOP
 
  வீரர் (2)
சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ - நந்திக்-:2 34/2
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய - நந்திக்-:2 82/1

 TOP
 
  வீரவன் (1)
வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் - நந்திக்-:2 47/3

 TOP
 
  வீற்றிருக்க (1)
அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே - நந்திக்-:2 1/44

 TOP
 
  வீறுபாய (1)
வீறுபாய கொடுக்கின்ற விடலை யார் கோ என்கின்றீர் - நந்திக்-:2 87/2

 TOP