<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

கௌ - முதல் சொற்கள்
கௌவி 1
கௌவிவிடும் 1
கௌவினார் 1
கெளவை 5
கௌவையான் 1
கெளவையோ 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
  கௌவி (1)
கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் - நாலடி:7 10/1

 TOP
 
  கௌவிவிடும் (1)
உடையானை கௌவிவிடும் - பழ:252/4

 TOP
 
  கௌவினார் (1)
பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி - நாலடி:7 10/2

 TOP
 
  கெளவை (5)
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை
  ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு - கார்40:39/3,4
ஊர் அறி கெளவை தரும் - திணை50:7/4

 TOP
 
  கௌவையான் (1)
நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான்
  காமம் நுதுப்பேம் எனல் - குறள்:115 8/1,2

 TOP
 
  கெளவையோ (1)
கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க - திணை50:11/1

 TOP