<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ஞெ - முதல் சொற்கள்
ஞெண்டிற்கு 1
ஞெண்டேயும் 1
ஞெமிர்த்திட்டு 1
ஞெமுக்குவார் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    ஞெண்டிற்கு (1)
மாவிற்கு கூற்றம் ஆம் ஞெண்டிற்கு தன் பார்ப்பு - சிறுபஞ்:9/3

 TOP
 
    ஞெண்டேயும் (1)
ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் - பழ:111/2

 TOP
 
    ஞெமிர்த்திட்டு (1)
நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு
   குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே - நாலடி:24 7/2,3

 TOP
 
    ஞெமுக்குவார் (1)
வளர் முலைக்கண் ஞெமுக்குவார் - ஐந்70:47/4

 TOP