<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

பௌ - முதல் சொற்கள்
பௌநற்பவன் 1
பெளவம் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    பௌநற்பவன் (1)
கிரிதன் பௌநற்பவன் பேர் - ஏலாதி:30/4

 TOP
 
    பெளவம் (2)
பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி - கார்40:17/2
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:37/3

 TOP