<<முந்திய பக்கம் அடுத்த பக்கம்>>

ஓர் அறிவிப்பு ஒரு வேண்டுகோள்
அன்புடையீர்,
சங்க இலக்கியங்களுக்காகவே ஓர் இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை நூல்கள் அனைத்துக்கும் அடிநேர் உரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தவிர, சங்க இலக்கியங்களைச் சார்ந்து பல ஆய்வுக்கட்டுரைகள், பாடல் கதைகள் முதலியனவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அகநானூற்றில் முதல் 60 பாடல்களுக்கு விளக்கமான படங்களுடன் முழு உரையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 4350-க்கும் அதிகமான சொற்களும், 450-க்கும் அதிகமான விளக்கப்படங்களும் கொண்ட சங்க இலக்கிய அருஞ்சொற்களஞ்சியம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றையெல்லாம் காண sangacholai.in என்ற தளத்திற்குச் செல்லுங்கள். அல்லது இங்கு சொடுக்குங்கள்.
அன்புடையீர்,
இந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள தொடரடைவுகள் அனைத்தும் ஆசிரியரால் (முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா) எழுதப்பட்ட கணினி நிரல்களின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டவை. தமிழ் மாணவர்கள், ஆய்வாளர்கள், அறிஞர்கள், ஆர்வலர்கள் ஆகியோர் இதனைத் தங்கள் ஆய்வுக்காகவும், மேற்கோள்களுக்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அவ்வாறு பயன்படுத்தும் இடங்களில் இந்தத் தளத்தின் பெயரைக் (http://tamilconcordance.in) குறிப்பிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்த பக்கத்துக்குச் செல்ல நீங்கள் சொடுக்கும்போது இந்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பது பொருளாகும். நன்றி.
ப.பாண்டியராஜா