<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

நீ - முதல் சொற்கள்
நீ 366
நீ-கொல் 1
நீ-கொலோ 1
நீ-தானும் 1
நீக்க 1
நீக்கி 1
நீக்கிய 1
நீக்குக 2
நீக்குவாய் 1
நீக்குவான் 1
நீகாரம் 1
நீங்க 2
நீங்கலாது 1
நீங்கவே 1
நீங்கள் 5
நீங்களும் 1
நீங்கா 2
நீங்காவண்ணம் 1
நீங்கி 15
நீங்கிட 1
நீங்கிய 2
நீங்கினார் 1
நீங்கினாள் 1
நீங்கினானே 1
நீங்கு 2
நீசர் 2
நீட்டம் 1
நீட்டி 3
நீட்டியது 1
நீட்டும் 1
நீட 1
நீடி 2
நீடிய 5
நீடியது 1
நீடின 1
நீடு 71
நீடுகின்ற 1
நீடுதல் 1
நீடும் 4
நீடுற 1
நீடுறு 2
நீண்ட 7
நீண்டவற்கு 1
நீண்டானே 1
நீண்டு 1
நீத்த 3
நீத்தம் 2
நீத்தம்-தன்னால் 1
நீதவனே 1
நீதி 22
நீதிக்கு 2
நீதிமான் 1
நீதியது 1
நீதியாய் 1
நீதியால் 3
நீதியில் 2
நீதியின் 4
நீதியினாலும் 1
நீதியும் 5
நீதியை 1
நீதியோ 2
நீந்தி 3
நீந்தினான் 1
நீபம் 2
நீயும் 21
நீயே 18
நீயோ 2
நீர் 152
நீர்_அர_மகளிர் 1
நீர்க்கு 2
நீர்கள் 1
நீர்முகத்து 1
நீர்மை 3
நீர்மை-தன்னை 1
நீர்மைகள் 1
நீர்மையள் 1
நீர்மையால் 2
நீர்மையான் 3
நீர்மையின் 3
நீர்மையும் 1
நீர்மையை 4
நீரத 1
நீராசனம் 3
நீராடி 1
நீரார் 1
நீரால் 2
நீராள் 1
நீரான் 3
நீரிடை 3
நீரில் 4
நீரின் 1
நீரினால் 2
நீரினிடை 1
நீருடை 1
நீரும் 11
நீருமாய் 1
நீரை 2
நீரொடு 1
நீல் 2
நீல 31
நீலகிரியை 1
நீலத்தால் 1
நீலம் 7
நீலமான 1
நீலமும் 2
நீலமேனி 1
நீலவண்ணன் 1
நீலன் 5
நீலாம்பரனும் 1
நீலித 1
நீவிர் 9
நீவிரும் 2
நீவிரே 1
நீழல் 7
நீழலன் 1
நீழலிடை 1
நீழலில் 5
நீழலின் 1
நீள் 71
நீள 3
நீளம் 3
நீளமும் 1
நீற்றால் 1
நீற்று 4
நீற்றுடன் 1
நீறாக்கி 1
நீறாய் 1
நீறு 17
நீறுடை 1
நீறுபட்டது 1
நீறுபட்டு 1
நீறுபட்டுள்ளோன் 1
நீறுபட 1
நீறுபடுத்துதலின் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  நீ (366)
அடியும் நீ இனி என மகிழ்ந்து அளியுடன் அளித்தான் - வில்லி:1 31/4
புண்ணியம் நீ என புகழ்ந்து போற்றினான் - வில்லி:1 44/4
அரசனும் உணர்ந்து நீ யார்-கொல் பாலரை - வில்லி:1 61/1
பாக்கியம் என்ன உற்பவிக்க நீ என - வில்லி:1 65/3
மின் புரை தெரிவை சொல் விழைந்த நீ அவண் - வில்லி:1 73/3
உவகையின் பெரும நீ உணர்ந்துகொள்க என - வில்லி:1 79/3
பிறப்பு உணர்த்தினை மகப்பேறு செய்து நீ
 இறப்பவர் எழுவரோடு ஏகலா உயர் - வில்லி:1 80/2,3
நீ இருந்து அரசியல் நிறுத்தி மீளுவாய் - வில்லி:1 83/4
மிக பெறும் தவம் நீ புரிந்தனை நின்னை வேறு இனி வெல்ல வல்லவர் ஆர் - வில்லி:1 94/2
ஈசனும் உருகி கண்டு உளம் களியா இலங்கு_இழை யார்-கொல் நீ என்றான் - வில்லி:1 97/4
பாட்டன் நீ எனக்கு பெற்ற தாய்-தானும் பகீரதி அல்லள் நின் மகளே - வில்லி:1 103/2
எம் பெருமான் நீ கேட்டருள் உனக்கே இசைந்த மெய் தவம் புரி இவளை - வில்லி:1 109/3
பரசுராமன் அருள் மொழி மறான் அவனது இரு பதத்திடை பணிந்து நீ
 செய்தால் அவன் உரைத்த சொல்லின்வழி ஒழுகி வந்து நினை உவகையால் - வில்லி:1 139/2,3
தனக்கு வின்மை நிலையிட்ட கோவை ஒரு தமனிய தவிசில் வைத்து நீ
 எனக்கு நன்மை தர வந்த நல் தவம் இருந்தவா என இருந்த பின் - வில்லி:1 143/1,2
நின் சொல் யாவரும் மறார் என கருதி நீ உரைப்பினும் நிகழ்ந்த இ - வில்லி:1 144/3
முந்தை நான்மறை முதலிய நூல்களின் முறைமை நீ உணர்கிற்றி - வில்லி:2 2/3
வருதி நீ என பனியினால் மறைத்து ஒரு வண் துறை குறை சேர்ந்தான் - வில்லி:2 5/4
சென்னியால் எனை வணங்கி யாதொரு பகல் சிந்தி நீ சிந்திக்கும் - வில்லி:2 7/1
உனக்கு நெஞ்சு உற வரும்-கொலோ அறிகிலேன் உண்மை நீ உரை என்ன - வில்லி:2 8/2
வந்த மா தவன் அடிபணிந்து இவனை நீ வழிபடுக என தந்தை - வில்லி:2 25/3
அரிது எனாது நீ இயற்றினை நெடும் கடல் அவனி மேல் யார் வல்லார் - வில்லி:2 28/2
கருதி நீ வர அழைத்தனை அவரவர் கணத்து நின் கரம் சேர்வார் - வில்லி:2 28/4
கன்னி கன்னி என் கை தொடேல் மடந்தையர் கற்பு நீ அறிகிற்றி - வில்லி:2 32/1
உன்னி என்னை நீ அழைத்தது என் பெற என உருத்தனன் உரைசெய்வான் - வில்லி:2 32/4
உரு கொள் சாயையும் உழையும் அங்கு அறிவுறாது ஒளித்து நான் வரவே நீ
 வெருக்கொளா எனை மறுத்தனை உனக்கு முன் மெய் மறை உரைசெய்த - வில்லி:2 33/1,2
உனை அளித்தவன் முனியும் என்று அஞ்சல் நீ உடன்படும் உணர்வால் நல் - வில்லி:2 34/1
செல்வார் பெறும் பேறு இனி நீ அருள்செய்தி என்றான் - வில்லி:2 61/4
எந்தாய் வர நீ அடியேன் என்ன தவத்தேன் என்றான் - வில்லி:3 34/4
கோவின்-பால் எய்துதலும் கோமான் யார் நீ என்ன - வில்லி:3 42/3
மன்னன் யான் நீ முனிவன் மரபால் எனக்கும் உனக்கும் - வில்லி:3 43/1
புகன்றபடி நீ ஆளும் புவியும் பாதி கொள்வேன் - வில்லி:3 44/1
முனி நீ ஐயா இதற்கு முன்னம் இன்று முதலா - வில்லி:3 46/1
முறுவல் கொண்டு கண்ட சாப முனியும் நாண எம்மை நீ
 உறுவது ஒன்றும் உணர்கலாது உரைத்த புன்சொல் அறிதியே - வில்லி:3 80/1,2
அன்று எனக்கு நீ இசைந்த அவனி பாதி அமையும் மற்று - வில்லி:3 81/1
நீதி இலா நெறி எண்ணினை நீ இங்கு - வில்லி:3 100/1
மகன்-தனக்கு நீ மந்திரி ஆகியே - வில்லி:3 112/2
மாறுபட்டு நீ பறிக்கலாம்வகை வழி வகுத்தேன் - வில்லி:3 123/2
ஈங்கு நீ துயில் வைகுதி எம்முடன் என்ன - வில்லி:3 127/2
இ வனத்தில் இ நள் இயாமம் நீ என்-கொல் வந்தவாறு இவர்கள் யார் என - வில்லி:4 2/2
யானும் வந்தவாறு உரைசெய்கேன் நினக்கு உரைசெய் நீ எனக்கு யார்-கொல் என்னலும் - வில்லி:4 3/1
நாடி என்-கொல் மற்று உய்ந்து போகலாம் நம்பி என்னை நீ நலன் உற தழீஇ - வில்லி:4 6/3
உணவின் ஆசையால் கொல்ல வந்த நீ உவகை ஆசையால் உள் அழிந்து இவன் - வில்லி:4 10/1
ஆய்ந்துகொள் முறைமையால் அரக்கர் பாவை நீ
 காய்ந்தமை அறிதி முன் கணை இராமனே - வில்லி:4 20/3,4
உற தகும் இவளை நீ உம்முன் வாய்மையால் - வில்லி:4 22/3
ஒன்றுபட எதிர் கொன்று பலர் உயிர் உண்பது அற நெறி அன்று நீ
 இன்று முதல் இனி என்றும் முறைமுறை எங்கள் மனை-தொறும் விஞ்சையோர் - வில்லி:4 40/1,2
புலி-தனக்கு இடு விடக்கை நின்றது ஒரு பூஞை தின்னுமது போல நீ
 பலி அனைத்தையும் விழுங்கினால் இது பலிக்குமோ எளிமை பார் எனா - வில்லி:4 53/1,2
மெச்ச மெச்சும் உலகத்து அரக்கர்களில் விக்ரம திறலின் மிக்க நீ
 கச்ச கச்ச பல கத்தை விட்டு உனது கட்டு உரத்தினொடு கட்டுவாய் - வில்லி:4 55/3,4
சொல்லி என் பயன் அரக்கன் நீ மனிதன் யான் உனக்கு உரிய தொழில்களாம் - வில்லி:4 56/1
கவரின் செழும் தார் புனைந்து அவனை கைக்கொண்டிடு நீ கடிது என்றார் - வில்லி:5 47/4
விண்ணினும் உவமை இலது என கடிது ஓர் வியல் நகர் விதித்தி நீ எனவே - வில்லி:6 9/4
அஞ்சாது ஒழி முனி நீ உனது ஆனின் கணம் இன்றே - வில்லி:7 4/1
நீடியது என்று ஐயுறுவர் நீ இனி ஏகு என உரைப்ப நெடுங்கண்ணாள் போய் - வில்லி:7 30/3
ஒன்று உரைக்க மறாது ஒழி நீ ஒரு மகவும் பெண் மகவாய் உதித்தது என்-பால் - வில்லி:7 38/2
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
அன்ன மென் நடை அரிவையர் பொருட்டு நீ இன்னம் - வில்லி:7 78/3
போற்றினான் நீ வர யான் புரி தவம் யாது என புகழ்ந்தான் பொதியில் தென்றல் - வில்லி:10 10/3
நீ எனில் ஆண்டு ஓர் ஒன்பதிற்று இரட்டி நெடும் சிறை கலுழன் முன் நெறிக்கொள் - வில்லி:10 21/1
ஒன்றாது இரண்டு பட்டதும் யாம் உணரும்படி நீ உரைத்தருள்வாய் - வில்லி:10 30/2
வஞ்சி அம் தொடையல் மன்னன் முன்பு வர வந்த மா முனியை மன்னன் நீ
 எஞ்சி நின்று சுடுகின்ற காரணம் இது என்னை என்னலும் இயம்பினான் - வில்லி:10 57/2,3
கல் நிலம்-கொல் என வலிய மெய் பெறு கடோற்கசன்-தனை அழைத்து நீ
 தென்இலங்கை திறைகொண்டு மீள்க என இளைய தாதை உரைசெய்யவே - வில்லி:10 61/1,2
யாரையோ உரைசெய் நீ என திறல் நிசாசராதிபன் இயம்பலும் - வில்லி:10 62/1
நீ இலங்கையிடை வந்தது என்-கொல் என நீதியால் உயர் உதிட்டிரன் - வில்லி:10 63/1
ஆலயத்து அமுதம் அன்ன அடிசில் நீ அளித்தி என்றான் - வில்லி:10 100/4
எனக்கு உயிர் தந்தை நீ என்று யான் உனை மகிழ்ந்து காண்பன் - வில்லி:11 35/2
மறுத்து எதிர் உரைக்கும் என்-பால் வடுவும் நீ வரைந்து கண்டாய் - வில்லி:11 40/2
விழி இலா வென்றி வேந்தன் விதுரனை அழைத்து நீ போய் - வில்லி:11 49/1
வழியிலாய் ஒழுகும்வண்ணம் மருட்டி நீ கொணர்தி என்றான் - வில்லி:11 49/4
கோன் உவந்து தன் திருமுகம் எழுதி நீ கொணர்க மைந்தரை என்ன - வில்லி:11 58/3
நீ புரிந்த நல் வேள்வியின் கடன் கழித்து யாவரும் நெடு மாட - வில்லி:11 59/1
நின் கருத்தை நீ உரை என விதுரனும் நிகழ்ந்தன உரைக்கின்றான் - வில்லி:11 67/4
இங்கு நீ எனக்கு இயம்பிய யாவையும் யானும் அன்னவர் கேட்ப - வில்லி:11 68/1
மண்டபத்தின் அழகு காண மன்னர் ஐவர்-தம்மை நீ
 கொண்டு இமைப்பின் வருக என்று கொற்றவன் பணிக்கவே - வில்லி:11 153/1,2
வென்றி வீரன் மண்டபத்தின் விரிவு காண வேண்டும் நீ
 என்று கூறி ஏவினான் இங்கு என்னை என்று இயம்பினான் - வில்லி:11 154/3,4
வாடுகின்ற மிடியர் போல வஞ்சம் என்று உரைத்து நீ
 ஓடுகின்றது ஒட்டுகின்ற ஒண் பொருட்கு உலோபியோ - வில்லி:11 165/3,4
யான் எறிந்த கவறு வெல்லின் இசைவு எனக்கு அளித்தி நீ
 தான் எறிந்த கவறு வெல்லின் அதின் இரட்டி தருகுவேன் - வில்லி:11 166/1,2
ஏதிலாரின் எம்பி நீ இருக்க என்று இருத்தி முன் - வில்லி:11 170/1
நின்னை வெல்லின் ஒட்டம் யாவும் நீ கொடுக்க நீ இவன் - வில்லி:11 171/1
நின்னை வெல்லின் ஒட்டம் யாவும் நீ கொடுக்க நீ இவன் - வில்லி:11 171/1
மை வரும் தடம் கண் வேள்வி மாது-தன்னை ஒட்டி நீ
 கைவரும் கவற்றின் இன்னம் எறிக என்று கழறினான் - வில்லி:11 181/3,4
இன்ன போதுமோ நமக்கு இயற்கை அன்று இது என்று நீ
 சொன்னபோது நேய மைந்தர் சொன்ன சொல் மறுப்பரோ - வில்லி:11 182/3,4
உருகுகின்ற தாதை நீ உடன்படுத்து இருப்பதோ - வில்லி:11 183/2
அன்பு இறந்ததேனும் நீதி அழிய நீ நடத்தினால் - வில்லி:11 184/3
பண் நலம் கடந்த மென் சொல் பாவையை பழிக்க நீ இன்று - வில்லி:11 201/3
நின்றவன் ஒருவன்-தன்னை நீ நனி விரைவின் ஓடி - வில்லி:11 208/3
தன்னை சிரிக்க இருக்கின்ற சளம் நீ காணில் தரியாயே - வில்லி:11 214/4
நீ வா என்றே அருகு இருத்தி நெடும் கண் பொழியும் நீர் துடையாள் - வில்லி:11 217/2
என்ன கழறி நீ உரைத்த எல்லாம் அரசற்கு இயம்பு என்றான் - வில்லி:11 233/3
முகம் முகம் நோக்கி எண்ணி எம்பி நீ மொழிக என்றான் - வில்லி:11 267/2
சரதம் என்று உண்மையாக சபையில் நீ இசைந்து தோற்ற - வில்லி:11 268/1
கேட்டி நீ முரசகேது கிளைஞர்-தம் இருக்கை-தோறும் - வில்லி:12 16/1
கருத்து நீ தவம் செய்கின்ற காரணம் என்னை என்ன - வில்லி:12 69/2
கேட்டி நீ செ வாய் கிளி நிகர் மொழியாய் கிரீடியை துணைவர்களுடனே - வில்லி:12 79/1
ஒருவன் முதல் எய்திருக்க அ இலக்கை நீ எய்தது உரனோ என்று - வில்லி:12 91/3
முன்பு விட்ட என் வாளி கேழல் முகம் பிளந்து பின் உருவ நீ
 பின்பு விட்ட சரம் சிரத்திடை உருவுமாறு பிளந்ததால் - வில்லி:12 93/1,2
என் பெயர் பொறி ஏவு பார் இதன் உடலில் நீ விடும் ஏவு பார் - வில்லி:12 93/4
பொன்றிடினும் நீ அறிய பசுத்தோல் போர்த்து புலி பாய்ச்சல் பாய்வரோ புரிவிலாதாய் - வில்லி:12 95/4
நிறையுடன் மெய் பிறை போல வடிவம் தேய்ந்து நெருப்பிடை நீ நிற்கின்றாய் நெடு நாள் உண்டு - வில்லி:12 96/3
இன்றும் எனை முகம் நோக்கி வன்மை வின்மை இரண்டுக்கும் மன்னவ நீ இகழ்ந்திட்டாயே - வில்லி:12 98/4
நிற்போன் மேல் எழுதலும் அங்கு அவரை எல்லாம் நில்லும் என கை அமைத்து நீ இன்று எய்த - வில்லி:12 102/2
நீ தவம் புரிந்தமை நினையல் ஆகுமோ - வில்லி:12 124/4
நீ புரி தவ பயன் நீடு வாழியே - வில்லி:12 132/1
வென்றி கொள் ஐய நீ விபுதர் தம் பிரான் - வில்லி:12 142/3
நிந்தித்தனை நீ செய் தவ நெறியின் பயன் எல்லாம் - வில்லி:12 161/3
என மன்னனை நீ பேடியர் இயல்பு ஆக என விதியா - வில்லி:12 163/1
கணிகை இட்ட கடும் கொடும் சாபம் நீ
 தணிதி அஞ்சல் என்றான் ஒரு தையலால் - வில்லி:12 170/2,3
அன்னை நீ அவற்கு ஆயினும் ஆசையின் - வில்லி:12 173/1
ஆம் அவற்கு இ உரு அருள் செய்தி நீ - வில்லி:12 174/4
புழுவில் ஒன்றும் ஒன்று பூதலத்து உளான் ஒருத்தன் நீ - வில்லி:13 122/4
நெஞ்சினில் அறிவு இலாதாய் நீ இது கேட்டி என்னா - வில்லி:13 151/3
புரி சிலை விசயற்கு உற்ற போர் தொழில் புகல் நீ என்றான் - வில்லி:13 154/4
அ மலரை கை மலரில் கொடுத்து ஈது ஒக்கும் அணி மலர் நீ எனக்கு அருள வேண்டும் என்ன - வில்லி:14 13/2
எம் முன் ஆகி வந்து இருந்த நீ யார்-கொல் என்று இசைத்தான் - வில்லி:14 26/2
என்னை நீ புகல் ஆர் அடா என்பது இங்கு எவனோ - வில்லி:14 27/2
உன்னை நீ அறியா நெறி உணர்வு இலா மனிதா - வில்லி:14 27/3
நன்று நன்று நீ நவின்றது நன்று என நகையா - வில்லி:14 29/2
புரக்கும் நாயகன்-தன்னையோ இழித்து நீ புகல்வாய் - வில்லி:14 30/4
என்ன காரியம் வந்தது இங்கு யார்-கொல் நீ என்றான் - வில்லி:14 31/4
எம்பி நீ தனி நடந்தவாறு என்-கொல் என்று இசைத்தான் - வில்லி:14 38/4
வேண்டும் நல் வரம் வேண்டுக ஈண்டை நீ என்றான் - வில்லி:14 47/4
மானுடன் நீ இவண் வந்தது சுவையாம் - வில்லி:14 74/3
கொண்டு படுத்தனை யார் நீ கூறுக என்றான் - வில்லி:14 121/4
தாயவன் மைத்துனன் ஆகின் ஐய தனி நீ
 ஏய வனத்தினில் வந்தது என்-கொல் என்றான் - வில்லி:14 123/2,3
செ வாய் மட பாவை நின்றாளை நீ கூறு என செப்பினான் - வில்லி:14 126/4
தான் நின்று இ மலர் போல மலர் தேடி நீ இன்று தருக என்றதும் - வில்லி:14 127/2
என் ஏவலால் அன்றி இமையோரும் எய்தாத இ காவில் நீ
 மின் ஏவலால் வந்து விரகாக வினை செய்த இது மேன்மையோ - வில்லி:14 136/1,2
வருந்திய துயரம் தவிர்த்தி நீ என்றார் மன்னனும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:15 3/4
திறத்தகு முனிவர் இடுக்கண் நீ ஐய சென்று தீர்த்திடுக என்று ஏவி - வில்லி:15 4/2
மறையவர் வடிவம் கொண்டு வந்து அருள் இல் வஞ்ச நீ வஞ்சனையாக - வில்லி:15 9/1
பெரு முனிக்கு அளித்து இறைஞ்சி நீ புரி தவ பெருமையால் வளர்கின்றது - வில்லி:16 5/2
இரு நில பரப்பு எங்கும் என் ஆணையே என்னை நீ ஈடேற்ற - வில்லி:16 5/3
மின் குலாவரு வேணியாய் நீ இவன் வெம் பகை களைக என்றான் - வில்லி:16 6/4
கொடுத்தி நீ நிலை பெற அரவு எழுதிய கொடியவன்-தனக்கு என்றான் - வில்லி:16 7/4
கண்ணல் உற்றது இ கருமம் நீ எ குறை கண்டு வெம் கழல் காலாய் - வில்லி:16 9/3
யான் நீ அவன் என்று எண்ணாமல் எல்லாம் ஆனோன் இருந்தானே - வில்லி:16 21/4
மரு வரும் புனல் கொண்டு ஓடி வருதி நீ விரைவின் என்றான் - வில்லி:16 22/4
காலங்கள் மூன்றும் எண்ணும் கடவுள் நீ கலக்கம் எய்தி - வில்லி:16 42/1
நீ இதற்கு இலக்கம் ஆகி நின்றனை என்று கோப - வில்லி:16 44/1
பின்னை நீ நுகர் பெறாது பெற்று அனைய இ புனலை - வில்லி:16 53/2
பொருவு இலா மகன் புகலுவ புகறி நீ என்றான் - வில்லி:16 54/4
உச்சம் ஆம் அன்புடை ஒருவன்-தன்னை நீ
 இச்சையால் இ மறை இயம்பி எண்ணி ஓர் - வில்லி:16 60/2,3
உரம் கொண்டு உயர்ந்தோன் அளித்தருளும் உரவோய் நீ இங்கு உனக்கு ஆன - வில்லி:17 16/2
இ கனி எனக்கு நீ நல்கு என்று வில் எடுத்துக்கொண்ட - வில்லி:18 2/1
மாந்தரில் மடங்கல் ஒப்பாய் வருத்தம் நீ உழக்க யாமோ - வில்லி:18 9/3
இன்றுதொட்டு எமக்கு மெய் பெரும் சுற்றத்து ஒருவன் நீ என்று அடு தொழிற்கு - வில்லி:19 15/3
உத்தரை-தனக்கு பாங்கி நீ என்று ஆங்கு உரிய தன் மகளுழை விடுத்தான் - வில்லி:19 19/4
வன் தொழில் புரவி வான் தொழிற்கு உரியோய் எ வயின் நின்று வந்தனை நீ
 என்றலும் அவனும் இயம்பினன் விசயற்கு இளையவன் நகுலன் என்று எல்லா - வில்லி:19 21/2,3
ஆர்-கொல் நீ என்ன அறன் மகனுடன் ஓர் ஆசனத்து இருந்த பதியை - வில்லி:19 26/1
கண் இணையும் நீ உனது காவல் எனது உயிரும் - வில்லி:19 34/4
வந்த மல் தலைவன்-தன்னை வருதி நீ எம்மொடு என்று - வில்லி:20 5/2
இரு பதங்களில் வீழ்ந்து எனது ஆவி நீ என்று மீளவும் எத்தனை கூறினான் - வில்லி:21 4/4
ஆறுகின்ற குடை நிழல் வேந்தனுக்கு அழிவு செய்தி அறிவிலி போலும் நீ - வில்லி:21 5/4
நீ குலைக்கில் அனைத்தும் இன்றே கெடும் நேர்_இழாய் இது நெஞ்சுற கேட்டியால் - வில்லி:21 14/4
எண்ணுகின்றனன் யான் ஒன்று நீ மறாது எனது வாய்மை எதிர்கொண்டு இளையவன் - வில்லி:21 16/1
வண்ண மா மகளே உயிர் நிற்கும் நீ வாழி ஏகி வருக என வாழ்த்தினாள் - வில்லி:21 16/4
பழி இலா மொழி பாவை வெம் பாதகம் பகர்தி என்னை வெறாது ஒழி பாவை நீ
 அழிவு இலாத பெரும் கிளைக்கு அல்லல் கூர் அழிவு வந்தது அறிந்திலை என்று தன் - வில்லி:21 17/2,3
வருக நீ அருகுற மதுர வாசகம் - வில்லி:21 27/1
தருக நீ இரு செவி தழைக்க உள்ளம் நின்று - வில்லி:21 27/2
உருக நீ தழுவுக உடலம் தேம் உற - வில்லி:21 27/3
பருக நீ வழங்குக பவள வாய் எனா - வில்லி:21 27/4
ஆண்தகை இதற்கு நீ அல்ல ஆம் எனா - வில்லி:21 35/3
பெரும் தகை அன்று இது பேசல் அன்றி நீ
 இருந்தனை உனக்கு அரசு எங்ஙன் செல்வது - வில்லி:21 37/1,2
வருந்தினர் வருத்தம் நீ மாற்றலாய் எனில் - வில்லி:21 37/3
நினை வரு செற்றம் முடித்திட வல்லார் நீ அலது இல்லை இ கங்குல் - வில்லி:21 46/3
வருத்தம் நீ உறவும் முன்னர் மறுத்தனன் மரபினாலும் - வில்லி:21 55/3
சந்து அணி குவவு தோளாய் தனித்து நீ வருதி என்றாள் - வில்லி:21 56/4
புன் பிழை செய்தனன் பொறுத்தி நீ என - வில்லி:21 65/3
எஞ்சும் என் உயிரினை எடுப்பது என்று நீ - வில்லி:21 67/4
வழிபடு தெய்வமும் மற்றும் முற்றும் நீ
 இழிபடு பிறர் முகம் என்றும் நோக்கலேன் - வில்லி:21 68/1,2
செருமுகத்தினில் எனக்கு நீ செய்த பேர் உதவிக்கு - வில்லி:22 19/3
கூட்டில் உள் உறை கலுழனின் குஞ்சு போல் இனி நீ
 வீட்டில் உள் உறைகின்றது என் வேந்தன் மா மதலாய் - வில்லி:22 27/3,4
அஞ்சல் அஞ்சல் நீ பகைவரை ஆர் உயிர் அடுதல் - வில்லி:22 36/1
அயர்த்து நீ முதுகிடாது ஒழி இமைப்பொழுது ஐயா - வில்லி:22 39/2
கிரிடி எங்கு உளன் என்று எனை கேட்ட நீ கேண்மோ - வில்லி:22 43/1
தூண்டு நீ என தோளில் அ துவக்கையும் விடுத்தான் - வில்லி:22 44/4
வீடுவிப்பன் நீ அஞ்சிடா விடுக தேர் என்றான் - வில்லி:22 47/4
இ நிலத்தினில் பழமொழி அறிதி நீ இறைவ - வில்லி:22 50/2
போர்முகம் தன்னில் நீ புறம்தந்து ஏகினால் - வில்லி:22 69/2
மருவலர் கைதொழ வாழுகின்ற நீ
 பொரு முனை காண்டலும் போதல் போதுமோ - வில்லி:22 70/3,4
என்னுடன் மலைதி நீ என்று கூறினான் - வில்லி:22 75/4
யாரும் அஞ்சுதிர் என இகழ்ந்து உரைத்த நீ
 போர் உடைந்து ஓடுதல் போதுமோ நறும் - வில்லி:22 82/2,3
தீது அற தந்த உண்மை தெய்வம் நீ என்றால் பஞ்ச - வில்லி:22 87/3
புல்லிய கானின் இன்னம் போக நீ புகறி என்று - வில்லி:22 104/3
இகல் அழிந்து என்ன இ போர் அழிதி நீ எந்தை என்றான் - வில்லி:22 118/4
கருதல் நீ அவனே முன்னம் காண்டவம் எரித்த காளை - வில்லி:22 120/2
நீடிய நிரையும் மீட்டு மீண்டனன் என்ன நீ அ - வில்லி:22 121/3
பின்னை நீ தெளிதி என்றான் பீடுடை பேடி-தன்னை - வில்லி:22 123/4
நடுவு இலாதவரின் பல் கால் என்-கொல் நீ நவில்வது என்னா - வில்லி:22 124/2
நின்னிலும் உயர்ந்த தமர் நீ அறிய உண்டோ - வில்லி:23 11/4
இந்த அந்தணன் நீ இசைத்தன எலாம் இயல்புடன் இனிது ஆக - வில்லி:24 6/1
முரச கேதனன் நீ எழுந்தருள்க என முனிவனை தொழுது ஏத்தி - வில்லி:24 7/2
திரத்து வாய்மை நீ தவறி மற்று அவருடன் சேனையும் திறலும் கொண்டு - வில்லி:24 15/1
தன்னை மற்று அவனிடத்து நீ கற்ற வெம் சரத்தின் வென்றமை அல்லால் - வில்லி:24 17/2
என்ன சேவகம் கொண்டு நீ யாரையும் இகழ்ந்து உரைப்பது என்று - வில்லி:24 17/3
வெருநர் மேல் விடா விசயனை நீ அலால் வெல்ல வல்லவர் உண்டோ - வில்லி:24 19/4
ஈண்டு நீ வரினும் எங்கள் எழிலுடை எழிலி வண்ணன் - வில்லி:25 5/1
செருவில் நீ எமக்கு வெம் போர் செய் துணை ஆக வேண்டும் - வில்லி:25 11/3
செம்மையோடு உதவியாக கொண்டு நீ செல்க என்று - வில்லி:25 16/3
நிராசர் நின் அளவில் குறித்தவை உறுதி என்று இனி நீ கொளாய் - வில்லி:26 8/4
சீரில் ஆசையும் விட்டு நல் நெறி சேர உன்னுதி நீ என - வில்லி:26 9/3
இம்மையே வசை நிற்க வீடு உற எண்ணி நீ புகல்வு என்னினும் - வில்லி:26 10/3
எமக்கு நீ பிரம பெரும் குரு எங்களோடு எதிர் ஆகுவார் - வில்லி:26 13/1
உவந்து நீ மொழி தவம் அரும் தவம் அல்ல ஒன்னலர் உடல் உகும் - வில்லி:26 15/1
யாம் யாதும் உரைத்தும் என் பயன் நீ எழுந்தருள் என்னவே - வில்லி:26 17/4
அம் சொல் முனி புரோகிதனுக்கு அவன் இசைத்த கருமமும் நீ அறிதி அன்றே - வில்லி:27 3/2
நீ தூது நடந்தருளி எமது நினைவு அவர்க்கு உரைத்தால் நினைவின் வண்ணம் - வில்லி:27 8/1
தான் ஆளும் தரணி எல்லாம் ஒரு குடை கீழ் நீ ஆள தருவன் இன்றே - வில்லி:27 12/2
நீர் முடித்தான் இரவு ஒழித்த நீ அறிய வசை இன்றி நிலை நின்று ஓங்கும் - வில்லி:27 13/3
கோ தருமம்-தனில் ஆண்மை கூறாதோ கூறுக நீ கொற்ற வேந்தே - வில்லி:27 24/4
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன - வில்லி:27 28/3
உய்வண்ணம் சொல்லுக நீ உபாயம் என தொழுது உரைப்பான் உரம் கொள் வேலான் - வில்லி:27 31/4
நீ பாரத அமரில் யாவரையும் நீறாக்கி - வில்லி:27 32/1
கோபாலா போர் ஏறே கோவிந்தா நீ அன்றி - வில்லி:27 32/3
முன்னம் நீ கூறியவை எல்லாம் முடித்தாலும் - வில்லி:27 34/1
என்னை நீ கட்டுமாறு எவ்வாறு என மாயன் - வில்லி:27 34/2
நீ காட்ட தளைந்திடுவன் யான் என்றான் - வில்லி:27 34/4
நீ தேவன் என்று அறிந்து நெஞ்சால் தனை கட்டும் - வில்லி:27 36/1
கொற்ற தனி திகிரி கோவிந்தா நீ அன்றி - வில்லி:27 42/3
நின் ஒப்பவர் இல்லாய் நீ ஏகு என உரைப்ப - வில்லி:27 51/2
என்னை நீ அவற்கு எதிர் செல்வது என்று தன் மருகன்-தன்னை - வில்லி:27 70/3
சொன்ன நால் வகை சுருதியோ கருதி நீ எய்தற்கு - வில்லி:27 78/3
இங்கு நீ தனி நடந்தவாறு உரைத்தருள் என்றான் - வில்லி:27 89/4
சொல் அவாவு உரக துவச நின் உரிய துணைவர்-தங்களை அழைத்து நீ
 வல்லவாறு சில நாடு அளித்து அவர்கள்-தம்முடன் கெழுமி வாழ்தியேல் - வில்லி:27 110/1,2
இன்று நீ விரகில் மீளவும் கவர எண்ணின் நான் அவரில் எளியனோ - வில்லி:27 111/3
நீ வெறுக்கில் என் இருந்த மன்னவர் திகைக்கில் என் பல நினைக்கில் என் - வில்லி:27 112/1
ஐந்து மா நகரும் நீ கொடாது ஒழியின் என்னதாகும் உனது அரசியல் - வில்லி:27 115/4
உன் பிறப்பும் உரலோடு கோவியர் உனை பிணித்ததும் மறந்து நீ
 மன் பிறப்பில் உயர் குரு குலத்தவர்-தம் வாய்மை-தானும் ஒரு மாசு இலா - வில்லி:27 119/2,3
இன்னவாறு இவன் உரைத்தபோது அவன் எழுந்திருந்து வசை என்னை நீ
 சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் - வில்லி:27 127/1,2
நீண்டவற்கு உதவி ஆயினேன் என நினைத்து நீ எனை அடர்த்தியோ - வில்லி:27 128/2
வீரனை பழுது உரைத்த நீ பகையை எங்ஙனே தனி-கொல் வெல்லுவாய் - வில்லி:27 131/2
நீ இருக்க நெடு வில் கை ஆசிரியன் அவன் இருக்க நிகர் அற்றவன் - வில்லி:27 133/1
அவன் மொழிந்த மொழி தன் செவி படலும் அருகு இருந்து அமுது அருந்தும் நீ
 இவனுடன் சிலர் பகைக்கின் மற்று அவர்-தம் இசையும் ஆண்மையும் இயம்புவாய் - வில்லி:27 137/1,2
நினைக்கவும் தொழவும் எட்டா நீ எழுந்தருள பெற்றும் - வில்லி:27 142/1
நீ அவன் அருகு நில்லாது ஒழியின் உன் நேய மைந்தர் - வில்லி:27 143/3
மிதவை அம் பேழை-தன்னில் பொதிந்து நீ விட அப்போது அ - வில்லி:27 150/3
சிந்தையின் ஐயம் தீர இதனை நீ தெளிய சொல்லி - வில்லி:27 153/3
வண்ண பொறுத்தருள் வாம பொறுத்தருள் வரத பொறுத்தருள் நீ
 திண்ணம் மனத்து உணர்வு ஒன்றும் இலாதவர் செய்த பெரும் பிழை என்று - வில்லி:27 209/2,3
தொல் அவையின்-கண் இருந்த நராதிப துன் மதியால் எனை நீ
 கொல்ல நினைந்தது நன்று என வன் திறல் கூறினன் எம்பெருமான் - வில்லி:27 212/1,2
சென்றால் என்னை நீ அறிய செகத்தார் என்றும் சிரியாரோ - வில்லி:27 218/4
சேனாபதி ஆகு என்றாலும் செலுத்தேன் என்று நீ மறுத்தி - வில்லி:27 222/3
மைந்தற்கு உறுதி நீ வேண்டின் வல்லே முனிவர் வடிவு ஆகி - வில்லி:27 233/1
இரண்டும் அவன்-பால் நீ கவரின் இரும் தேர் ஊர்ந்து இ படி அரசர் - வில்லி:27 234/1
என்ன மா தவம் புரிந்தனன் பரிந்து நீ ஈண்டு எழுந்தருளுதற்கு என்று - வில்லி:27 237/1
சொன்ன வேலையில் நகைத்து உனக்கு அளிப்பன் நீ சொன்னவை யாவையும் என்றான் - வில்லி:27 237/4
அருத்தி ஈதல் பொன் சுர தருவினுக்கும் மற்று அரிது நீ அளித்தியோ என்று - வில்லி:27 238/1
விருத்த வேதியன் மொழிந்திட நகைத்து நீ மெய் உயிர் விழைந்து இரந்தாலும் - வில்லி:27 238/2
வந்த அந்தணன் கவச குண்டலங்களை வாங்கி நீ வழங்கு எனக்கு என்ன - வில்லி:27 239/1
இந்திரன் தனை விரகினால் மாயவன் ஏவினான் வழங்கல் நீ எனவும் - வில்லி:27 239/3
வெலற்கு அரும் திறல் விசயன் மேல் ஒழித்து நீ வெம் சின மடங்கல் போல் நெஞ்சில் - வில்லி:27 241/1
நீ அ நாள் எனை பயந்தவள் என்னினும் நின் மொழி நெஞ்சுற தேறேன் - வில்லி:27 247/2
கோத்தலும் பிழைத்தால் மறித்தும் நீ விடுத்து கோறல் என்று ஒரு வரம் குறித்தாள் - வில்லி:27 255/2
கேண்மையால் எனது அரசு நீ தருக என கேட்கவும் மதியாமல் - வில்லி:28 10/1
தான் ஆளும் தரணி எல்லாம் ஒரு குடை கீழ் நீ ஆள தருவன் இன்றே - வில்லி:28 12/2
நின்றனன் இராவான் என்பான் நீ அவன்-தன்னை வேண்டில் - வில்லி:28 26/2
உய்வரு வரம் கேட்டு என்னை ஊட்டுக பலி நீ என்றான் - வில்லி:28 28/3
நீ அவன்-தனக்கு முன்னே களம் கொள நேரினல்லால் - வில்லி:28 30/2
எதிர் ஒருவர் நிற்குமவர் இல்லை எனும் வீர நிலை யான் அறிவன் நீ அறிவையே - வில்லி:28 53/2
கங்கை_மகனோடு பல கூறி நனி சீறி உயிர் காய்வன என வாள் உருவி நீ
 பொங்கு அமரில் மாளும் அளவும் படை தொடேன் என மொழிந்தனன் நிசாரி புதல்வன் - வில்லி:28 55/3,4
என்னை நீ புகல கேண்மோ எங்குமாய் யாவும் ஆகி - வில்லி:29 6/1
கொற்றவன் ஆகும் என்னை கொல்ல நீ உபாயம் கேண்மோ - வில்லி:29 10/2
நின்றனை அருளோடு ஆங்கே நீல மா மேனியாய் நீ
 வென்றி மற்று இவரே அல்லால் வேறு யார் எய்துகிற்பார் - வில்லி:29 12/1,2
நீ இவர்க்கு அளித்தி ஆகில் உண்டு அலால் நின்னை வையம் - வில்லி:29 13/3
நீ செய்த பேர் உதவி யார் செய்தார் என உரைத்தான் நெறி செய் கோலான் - வில்லி:29 75/4
உன் உயிர் போல் நீ வளர்த்த உத்தரன்-தன் உயிரும் உருத்து எழும் சிவேதன் - வில்லி:29 76/1
சேனை நாதன் ஆகி நீ செரு செய்க என்று செப்பினான் - வில்லி:30 2/2
மானம் நினைத்திலை சாபம் எடுத்திலை வாளி தொடுத்திலை நீ
 ஏன் இது உனக்கு என மாயன் உரைத்து அவன் ஏறு இரதத்து இழியா - வில்லி:31 14/2,3
நீ வலியின் சினம் மூளும் மனத்தொடு நேமி எடுத்ததுவே - வில்லி:31 18/4
நீ நினைவு உற்றது போன பிறப்பில் என் நீடு தவ பயனே - வில்லி:31 19/2
பாயலாய் வாழ நீ பாக்கியம் செய்தது என் - வில்லி:34 1/2
வல்லை வெம் சமர் செய வல்லை நீ வருக என - வில்லி:34 10/1
என் பிதாவும் நீ யாயும் நீ என்று இருந்தனன் எம்பிமார் - வில்லி:36 8/3
என் பிதாவும் நீ யாயும் நீ என்று இருந்தனன் எம்பிமார் - வில்லி:36 8/3
நீ வினைத்தலை சேனையின் தலைவன் ஆகி முன் நிற்கவே - வில்லி:36 9/1
இரங்கல் நீ சிறிதும் ஐய எறி படை எடுப்பது யாரும் - வில்லி:36 10/1
விடுக நீ கவல வேண்டா மேல் உனக்கு உறுதி சொன்னேன் - வில்லி:36 16/1
நீ வில் எடுக்கில் அனைவேமும் உய்தும் நினையாரும் வாகை புனையார் - வில்லி:37 3/4
வலவன் யார் எனில் குறிப்பொடு என்னை ஆள வந்த நீ
 தல மகீபர் அல்ல தேவர் தானவர் எதிர்ப்பினும் - வில்லி:38 9/2,3
தந்தை ஆக நீ உரைக்கில் யாரையும் தறிப்பன் யான் - வில்லி:38 10/2
நீ நில் அஞ்சல் நின் கணையும் ஏவுக என்று வெம் சமரில் நேர் நடந்து சென்று விசயன் - வில்லி:38 33/2
தானாதிகனே நீ வெம் சமரில் சேனை தலைவன் - வில்லி:38 51/1
மத்திரராசனை வருக நீ வருக என்று - வில்லி:39 28/2
ஒரு பத்தொடு உறழ் ஒருபது உறழ் பத்தொடு உறழ் ஒருபது உடை எட்டு நிருபர் உயிர் நீ
 தெரிவித்த பகழி கொடு மடிவித்து வலிமையொடு சிலை வெற்றி உற அமர் செய்தாய் - வில்லி:40 56/1,2
சோரத்துடன் நீ பொருது அடர்த்த சூது அன்று இவை மெய் துளைத்து உருவும் - வில்லி:40 72/1
நீ நென்னல் கலங்காமல் உரைசெய்த உரை இன்று நிலையானதே - வில்லி:40 84/2
வென்று அல்லது அணுகாத வீரர்க்கு விடை நல்கு விறல் மன்ன நீ
 நன்று அல்ல வீரத்தில் ஓரம் சொலுவது என்று நனி சீறினான் - வில்லி:40 86/3,4
நீ தவறின் பினை யார் நிலைநிற்பவர் நிருபர் சிகாமணியே - வில்லி:41 16/3
நின் எதிர் போரினில் நிற்பவர் வேறு இலர் நேமி_வியூகமும் நீ
 முன் எதிரா அமர் புரி பொழுது அன்றி முரண் குலையாது இனியே - வில்லி:41 17/3,4
எனக்கு நீ விடை நல்குக என்று அவன் இரு பதம் தொழுது யாரினும் - வில்லி:41 34/1
நீ வலையாகின் சென்று நேர் மலைந்து அடர்த்தி என்ன - வில்லி:41 100/3
நின்றனையே எனை காத்து நீ ஏகு என்று யான் உரைப்ப நெடும் தேர் ஊர்ந்து - வில்லி:41 140/1
கதி தடம் திண் தேர் மைந்தன் உயிரை நீ காத்தி என்ன - வில்லி:41 148/2
எறி கணை வரி வில் வீர விலக்கு நீ ஈண்டை என்றான் - வில்லி:41 149/4
என்றலும் விசயன் எய்தி எந்தை நீ எரியில் வாளா - வில்லி:41 150/1
நேர் உனக்கு ஒருவர் இல்லாய் நீ களம் பட்டாயாகில் - வில்லி:41 160/3
தந்திரம் யாவும் இன்றி தனித்து நீ தானே போர் செய்து - வில்லி:41 164/1
போர் அமர் உடற்றி நீ அ பொன்நகர் அடைந்தபோது உன் - வில்லி:41 165/3
பொற்பு உற பொருத நீ அ பொன்னுலகு அடைந்த காலை - வில்லி:41 166/2
நின் புதல்வனோடு எரியின் நீ புகுதல் நெறியோ - வில்லி:41 176/3
பொரு அரு பூசனை புரிதி ஐய நீ
 இருவரும் ஒருவரே என்பது இன்று போய் - வில்லி:41 195/2,3
என்றலும் ஈசன் நகைத்து உரைசெய்தனன் யான் என நீ என வேறு - வில்லி:41 219/1
தன் உரு ஆகி இருந்து படைத்தனை பல சக அண்டமும் நீ
 நின் உரு ஆகி அளித்திடுகின்றனை நித்தவிபூதியினால் - வில்லி:41 220/2,3
திறன் அறியாமல் உரைத்தனை மாருதி சிறுவன் எனும்படி நீ
 மற நெறி ஏன்று வயிர்த்தவர் கொல்வது வஞ்சனையோ விரகோ - வில்லி:41 227/1,2
அஞ்சினன் ஆதலின் நீ அறியும்படி ஐயன் விடுத்தனனால் - வில்லி:41 232/2
உன்னினும் தோள் உரன் உடையன் மதியாமல் இப்படி நீ உரைக்கலாமோ - வில்லி:41 235/3
கொடி நெடும் சேனையை கூறு செய்து நீ
 கடிகை முப்பதும் உடன் காக்க வல்லையேல் - வில்லி:41 247/1,2
நீ செகுத்திடுதி என்று துரகங்களையும் நேர்பட கடவினன் கதி விதம் படவே - வில்லி:42 79/4
சென்று அறிகுதி நீ என்று உரைசெய்தான் - வில்லி:42 97/4
நீதி அன்று உனுடன் சமர் உந்திடல் நீ பெரும் குரு நின் கழல் என் தலை - வில்லி:42 122/2
ஒண் சரம் கொண்டு இவன் தலை மற்று அவன் கரத்தில் போய் விழ நீ உடற்றுக என்று - வில்லி:42 166/3
என்றலும் அரசன் யாமும் எம் படையும் இரவிடை பிழைக்க நீ இவனை - வில்லி:42 210/1
இல்லை நீ ஒன்றும் எண்ணாது இயம்புதி இதனை என்றான் - வில்லி:43 25/4
வில்லாய் நீ வெம் போர் முனை வெல்லும் விறலாய் நீ - வில்லி:43 33/1
வில்லாய் நீ வெம் போர் முனை வெல்லும் விறலாய் நீ
 சொல்லாய் நீ தொல் வேதியர் உட்கும் தொழிலாய் நீ - வில்லி:43 33/1,2
சொல்லாய் நீ தொல் வேதியர் உட்கும் தொழிலாய் நீ - வில்லி:43 33/2
சொல்லாய் நீ தொல் வேதியர் உட்கும் தொழிலாய் நீ
 வல்லார் வல்ல கலைகள் அனைத்தும் வல்லானே - வில்லி:43 33/2,3
தனது பாசறையில் ஆன அ குரிசில் சஞ்சயன்-தனை அழைத்து நீ
 நினது காதல் உயிர் அனைய எந்தை-தனை நிசி-தனில் கடிதின் எய்தியே - வில்லி:43 47/1,2
அன்று போர் புரி சேனையின் பதியான வீரனை நீ
 இன்று போய் இனி நாளை வா என இனிது இயம்பினனால் - வில்லி:44 38/1,2
எங்கள் மானமும் தொல் ஆண்மையும் புகழும் நீ அலால் யார் நிலையிடுவார் - வில்லி:45 8/2
இன் உரை கேட்டு ஒரு வரம் நீ நல்கல் வேண்டும் என் ஆணை என கரம் கொண்டு இறைஞ்சினானே - வில்லி:45 22/4
பொறுத்து உலகம் முழுது ஆளும் திகிரியோய் யான் பொருளாக ஒரு வரம் நீ புகலுவாயேல் - வில்லி:45 23/2
கறுத்த மழை முகில் வெளுக்க கருகு மேனி கண்ணனை போல் எங்களை நீ காத்தி என்றான் - வில்லி:45 23/4
வாவும் மா மணி நெடும் தேர் அரசர்க்கு எல்லாம் வாய்ப்பான நீ எனையும் புரப்பது அன்றி - வில்லி:45 24/1
மது மலர் தார் வலம்புரியாய் இழிவு அன்றோ நீ மதித்த விறல் கன்னனுக்கும் எனக்கும் இப்போது - வில்லி:45 27/2
என்றலும் மத்திரேசன் இள நகை செய்து நீ நின் - வில்லி:45 37/1
திரு வரும் வண்மையோய் நீ செயித்திட கண்டிலேமால் - வில்லி:45 38/4
வெம் திறல் விளைக்கும் வெம் போர் வினைக்கு நீ யார்-கொல் என்றான் - வில்லி:45 40/4
நீ அலால் சமரில் என்னை நிலையிடற்கு உரியார் உண்டோ - வில்லி:45 49/3
சூதனாகி நீ வந்து தேர் விடும் தொலைவு இலாத போர் வலியை அன்றியே - வில்லி:45 62/3
தேரின் மேல் நின்று நீ சிறு கண் செம் புகர் - வில்லி:45 121/1
கோதை வில் கணைகளால் கொன்றிலாத நீ
 ஊதை முன் சருகு போல் ஓடல் அல்லதை - வில்லி:45 123/2,3
துன்னிய நிருபரும் தொல் அமர்க்கு நீ
 சென்னி என்று அவன் புகழ் செப்பி மீளவே - வில்லி:45 134/3,4
மெச்சாநின்றார் வேத்தவையில் மேல் நாள் நீ செய் விறல் ஆண்மை - வில்லி:45 137/2
இன்றே நீ போய் இடம் பிடிப்பாய் எண்ணா எண்ணம் எணி மன்றில் - வில்லி:45 139/3
குரவோர்களை நீ எனினும் கொலையின் கொடிது என்று உயர் கேள்வியர் கூறுவரால் - வில்லி:45 207/1
அரனாம் என நீ அணி நின்றிட யாம் அனல் அம்பு என ஓடி இமைப்பிடை முப்புரமே - வில்லி:45 209/3
எரியிடை வெந்து உடல் வாலும் முன் தறிதலின் இடர் அற உய்ந்திட நீ பெரும் புகல் என - வில்லி:45 227/1
சித்திர சிலை கை விசயனை செரு நீ ஒழிக என தேர் மிசை நிறுத்தி - வில்லி:45 237/3
வேண்டிய தருதி நீ என கேட்டேன் மேருவினிடை தவம் பூண்டேன் - வில்லி:45 238/2
நன்று என நகைத்து தர தகு பொருள் நீ நவில்க என நான்மறையவனும் - வில்லி:45 239/3
ஓவு இலாது யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவினேன் கொள்க நீ உனக்கு - வில்லி:45 240/3
மல்லல் அம் தொடையல் நிருபனை முனிவன் மகிழ்ந்து நீ வேண்டிய வரங்கள் - வில்லி:45 242/1
இல்லை என்று இரப்போர்க்கு இல்லை என்று உரையா இதயம் நீ அளித்தருள் என்றான் - வில்லி:45 242/4
பகலவன்-தன் மதலையை நீ பகலோன் மேல்-பால் பவ்வத்தில் படுவதன் முன் படுத்தி என்ன - வில்லி:45 252/1
நன்றே என் தவ பயன் என்று உன்னி வாழ்ந்தேன் நாகமும் நீ அரசாள நடக்கின்றாயோ - வில்லி:45 255/4
ஊன் தொடுத்த வய வாளி எத்தனை ஆயிரம் தொடுத்தேன் உரகத்தால் நீ
 தான் தொடுத்த கடும் கணைக்கு தப்பினேன் என மகிழ்ந்தேன் சஞ்சரீக - வில்லி:45 266/1,2
நீ உரைத்த பிறகு அறிந்தோம் எம்முனை இன்று எமை கொண்டே நேர் செய்தாயே - வில்லி:45 267/4
உருகி மாழ்கி நீ சோகம் உறினும் மீள வாரார்கள் - வில்லி:46 87/2
நெஞ்சு அறிய நீ எமக்கு நிலை நின்ற பழியாக நெடு நாள் செய்த - வில்லி:46 132/1
துஞ்சிய நின் சேனை எல்லாம் மீண்டு வர நீ அறையும் சுருதி இற்றை - வில்லி:46 132/3
அடி மாறி நீரிடை புக்கு அரு மறை நீ புகன்றாலும் அரவ பைம் பொன் - வில்லி:46 133/1
களம்-தனில் எத்தனை கவந்தம் கண் களிக்க கண்டனை நீ கை தண்டோடு இ - வில்லி:46 135/1
நீ மனத்தின் நிகழ்ந்தபடி நிகழ்த்துக என நிலவு ஒளியால் - வில்லி:46 152/3
சோமனுக்கு நிகர் ஆனோன் இளவலை நீ சொல் என்றான் - வில்லி:46 152/4
சிந்தை-தனில் வலி கொண்டோ செரு செய நீ புகுந்தாயே - வில்லி:46 164/4
இனி விடு மேன்மேல் உரைக்கும் வாசகம் எனது உயிர் நீ கோறல் இற்றை நாளிடை - வில்லி:46 166/1
நினைவுடனே காண வச்ர ஆயுதம் நிகர் கதை வீமா எடுத்தி நீ என - வில்லி:46 166/4
உரை தடுமாறா உயிர்த்து நீ உனது உயிர்நிலை கூறாய் எனக்கு எனா முனம் - வில்லி:46 173/4
பகைவனை நீ ஆவி நிற்பது ஓர் நிலை பகர் என மாறாடு சர்ப்பகேதுவும் - வில்லி:46 175/2
இரு நிலம் மீதே பதைத்து வீழ்தலும் இரிதர மோதாமல் விட்டு நீ இனி - வில்லி:46 176/3
நேர் தளர்ந்தனன் யாது-கொலோ செயல் நீ மொழிந்தருள்வாய் என வானவர் - வில்லி:46 180/3
நீ நயந்தனை கேள் உறு போரிடை நேர் மலைந்திடுவோர் இருவோரினும் - வில்லி:46 181/1
மலைத்த போர்-தொறும் எனக்கு நீ செய் பிழை மற்றுளோர் செய நினைப்பரோ - வில்லி:46 189/1
நினைத்த நினைவின்படியே மிகு போர் செய்து நினக்கு அவனி தந்திட நீ தலைநாளினில் - வில்லி:46 201/3
குரவரும் உரைத்த சொல் உறுதி நீ கேட்டிலை குரு மரபினுக்கு ஒரு திலகமாம் மூர்த்தியே - வில்லி:46 202/4
துடிதுடித்திட அவரவர் சேனைகள் துணிபட பொருது எழு புவி நீ பெற - வில்லி:46 203/2
நின்ற தீவினை நீங்கிட நீ தவம் - வில்லி:46 230/3
நீ எழுந்தருள் நின் மொழி வல்லபம் - வில்லி:46 232/3

 மேல்
 
  நீ-கொல் (1)
அனந்தரம் பொரற்கு நீ-கொல் அந்தரம் எனக்கு எனா - வில்லி:3 64/1

 மேல்
 
  நீ-கொலோ (1)
விசையனுக்கு நிகர் நீ-கொலோ கடவுள் வெண் மதிக்கு நிகர் வெள்ளியோ - வில்லி:27 136/3

 மேல்
 
  நீ-தானும் (1)
உன்னை நீ-தானும் உணராதாய் உன் வடிவம்-தன்னை - வில்லி:27 34/3

 மேல்
 
  நீக்க (1)
நின் அளகாபதி மைந்தர் சாபம் நீக்க
 முன் மருதூடு தவழ்ந்த வாகை மொய்ம்பற்கு - வில்லி:14 122/1,2

 மேல்
 
  நீக்கி (1)
தொழுது நெற்றியில் விபூதியால் அன்னை-தன் துணை அடி துகள் நீக்கி
 விழுதுடை தனி ஆல் என இருந்த தொல் வியாதனை முகம் நோக்கி - வில்லி:2 9/1,2

 மேல்
 
  நீக்கிய (1)
நீக்கிய மடந்தை முன் நிற்றல் கண்டுளான் - வில்லி:21 25/4

 மேல்
 
  நீக்குக (2)
நிருப நின் மனத்தில் ஐயம் நீக்குக நீக்குக என்னா - வில்லி:5 71/2
நிருப நின் மனத்தில் ஐயம் நீக்குக நீக்குக என்னா - வில்லி:5 71/2

 மேல்
 
  நீக்குவாய் (1)
இரங்குறும் என் அகத்து இடரை நீக்குவாய் - வில்லி:21 21/4

 மேல்
 
  நீக்குவான் (1)
அ தினத்து அவர்-வயின் அவலம் நீக்குவான்
 மெய் தவ பழ மறை வியாதன் வந்தனன் - வில்லி:4 23/1,2

 மேல்
 
  நீகாரம் (1)
நீகாரம் மழை பொழிய நித்தில வெண்குடை நிழற்ற நீல வாள் கண் - வில்லி:8 19/1

 மேல்
 
  நீங்க (2)
நைவரு துயரம் நீங்க நவின்றனன் புரிந்த எல்லாம் - வில்லி:13 147/4
நெடிய கண்ணி அன்று இட்ட வெம் சாபமும் நீங்க
 கொடியின் மீது எழும் அனுமனை குறிக்க அ கொடியும் - வில்லி:22 57/2,3

 மேல்
 
  நீங்கலாது (1)
நீடுறு காலம் போக்கி நீங்கலாது இருக்கும் நம்மை - வில்லி:18 5/2

 மேல்
 
  நீங்கவே (1)
நெடும் கணாள் கண்டு தன் துயரம் நீங்கவே - வில்லி:21 84/4

 மேல்
 
  நீங்கள் (5)
மருளால் மெய் மயங்கி ஒரு வலியுடையோர்-தமை போல மதத்த நீங்கள்
 பொருளாக இருந்தனமோ நூற்றுவரும் வருக எதிர் பொருக என்றான் - வில்லி:11 251/3,4
ஐவரையும் தனித்தனியே முகம் கொண்டு கொடும் கோபம் அகற்றி நீங்கள்
 மெய் வரையும் பொரு புயத்தீர் வல் போரில் இழந்த வியன் நிலமும் தேரும் - வில்லி:11 261/2,3
என் மைந்தர் இவர் நீங்கள் அவன் மைந்தர் என நினையேன் இவரே எம்பி - வில்லி:11 263/1
ஒருவரை ஒருவர் ஒவ்வா உரனுடை வீரர் நீங்கள்
 இருவரும் பொரும் போர்-தோறும் யாங்களும் பாங்காய் நின்றோம் - வில்லி:45 38/1,2
நெஞ்சு அமர் வலிமையோடு நீரிடை மூழ்கி நீங்கள்
 துஞ்சிட பொருவான் இன்னம் சூழ்ந்தனன் போலும் என்றான் - வில்லி:46 129/3,4

 மேல்
 
  நீங்களும் (1)
நீங்களும் அவரும் நேய நெறிமுறை தவறாது என்றும் - வில்லி:11 37/1

 மேல்
 
  நீங்கா (2)
பேதையர் கரமும் நீங்கா பெற்றியின் வளர்ந்த பின்னர் - வில்லி:2 87/2
ஆசு அறு வரி வில் காளை அம் கையும் அருகும் நீங்கா
 தேசு உறு படைகள் யாவும் ஒழித்தனன் தீமை தீர்ப்பான் - வில்லி:41 154/3,4

 மேல்
 
  நீங்காவண்ணம் (1)
நின்ற இருளை இ புறத்து நீங்காவண்ணம் குடியேற்றி - வில்லி:37 41/2

 மேல்
 
  நீங்கி (15)
பார குசங்கள் பல தைவரும் பான்மை நீங்கி
 நார கமல கர சோதி நகங்கள் மீள - வில்லி:2 54/2,3
வயங்கும் சுருதி வாய்மையினால் மன்னும் குருக்கள் பதி நீங்கி
 தயங்கும் சிலை கை வாள் விசயன் சயமும் பிறர் முன் தான் அகப்பட்டு - வில்லி:3 82/2,3
குன்றமும் கொடிய கானும் கூர் இருள் கங்குல் நீங்கி
 நன்றுநன்று உதவ வந்தீர் நடந்து நீர் இளைத்தீர் போலும் - வில்லி:5 11/1,2
உறைதரு குவடும் நீங்கி உத்தர முடிவு கண்டான் - வில்லி:12 30/4
விம்மலை நீங்கி ஆங்கண் மெய் தவ விரதன் ஆனான் - வில்லி:12 34/4
கார் கோல மேனியானை கண்ட பின் ஐயம் நீங்கி
 போர் கோலம் இவனுக்கு எவ்வாறு இசைந்தது புகறி என்று - வில்லி:13 25/1,2
காமியம் என்று உரைபெறு சீர் வனத்தை நீங்கி கடவுள் முனி-தன்னொடும் அ கணத்தின் ஏகி - வில்லி:14 7/2
நெடிய கானகம் நீங்கி யாம் நெறியின் நேரலரை - வில்லி:14 48/1
அந்தணர் அரசே உன்-தன் அருளினால் அடவி நீங்கி
 வந்தனம் என்று சிற்சில் வாசகம் இயம்புவானே - வில்லி:22 86/3,4
வீயிடை வரி வண்டு ஆர்க்கும் வியன் பெரும் காவு நீங்கி
 போய் இடை நெருங்கி வேந்தன் புதல்வன் அ புரத்தை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 128/3,4
பொன் திகழ் படையோன் அந்த பொய் துயில் பாயல் நீங்கி
 மன்றல் அம் தொடையல் மார்பா வரவு எமக்கு உரைசெயாது என் - வில்லி:25 10/2,3
தேறிய விசையினோடும் செழும் புனல் துவரை நீங்கி
 ஆறு இரு நாமத்தோனும் ஐ_இரு நாமத்தோனும் - வில்லி:25 19/2,3
கானகம் போய் கரந்து உறைந்து கடவ நாள் கழித்ததன் பின் கானம் நீங்கி
 ஈனம் இலாவகை வந்தார் நம் துணைவர் என சிறிதும் இரங்கானாகில் - வில்லி:27 27/1,2
ஆண்டு இருந்த அவை நீங்கி அறிவுடையோர் இருவோரும் - வில்லி:27 39/1
மாயமும் ஆகி நீங்கி வரு பெரு ஞானானந்தம் - வில்லி:39 1/3

 மேல்
 
  நீங்கிட (1)
நின்ற தீவினை நீங்கிட நீ தவம் - வில்லி:46 230/3

 மேல்
 
  நீங்கிய (2)
கானகத்திடை நீங்கிய அறன் தரு காளை - வில்லி:16 48/2
நீங்கிய வாய்மைகள் நிகழ்ந்தது என்னவே - வில்லி:21 83/3

 மேல்
 
  நீங்கினார் (1)
வச்சிரம் போல்பவர் மருதம் நீங்கினார் - வில்லி:11 92/4

 மேல்
 
  நீங்கினாள் (1)
தோற்றியது என உறு துயரம் நீங்கினாள் - வில்லி:1 45/4

 மேல்
 
  நீங்கினானே (1)
நின்னால் என் மரபு நிலை பெற்றது என்று நேயமுடன் கவர்ந்து துயர் நீங்கினானே - வில்லி:7 43/4

 மேல்
 
  நீங்கு (2)
நீங்கு அரிய நண்பினனாய் நெடு நாள் நீங்கு நேயத்தோன் நினைவின் வழி நேர்பட்டானே - வில்லி:7 52/4
நீங்கு அரிய நண்பினனாய் நெடு நாள் நீங்கு நேயத்தோன் நினைவின் வழி நேர்பட்டானே - வில்லி:7 52/4

 மேல்
 
  நீசர் (2)
நிவாத கவசத்தர் என்னும் பெயருடைய கொடிய நீசர் - வில்லி:13 15/4
கொண்டலின் குமுறி ஆர்த்து குறுகிய கொடிய நீசர்
 சண்ட வேகத்தின் எய்தும் சதாகதி தனயன்-தன்னை - வில்லி:14 90/2,3

 மேல்
 
  நீட்டம் (1)
நீட்டம் அற்று இன்றே திருமணம் நேர்வாய் நீதி கூர் நிருபனுக்கு என்றான் - வில்லி:1 103/4

 மேல்
 
  நீட்டி (3)
கருதாமல் மனம் அடக்கி விசும்பின் ஓடும் கதிரவனை கவர்வான் போல் கரங்கள் நீட்டி
 இரு தாரை நெடும் தடம் கண் இமையாது ஓர் ஆயிரம் கதிரும் தாமரை போது என்ன நோக்கி - வில்லி:12 38/2,3
வெற்பு இரண்டினில் வேலை முன் கடந்த தாள் நீட்டி
 பொன் புயாசலம் இரண்டையும் இரு வரை போக்கி - வில்லி:14 22/1,2
மின்னை வலி உற நீட்டி அண்ட முகடு அசையாமல் விண்ணோர் தச்சன் - வில்லி:45 258/3

 மேல்
 
  நீட்டியது (1)
தன் தலைகள் அமிழாமல் எடுப்பான் மேரு தாழ் கடலில் நீட்டியது ஓர் தட கை போலும் - வில்லி:7 46/2

 மேல்
 
  நீட்டும் (1)
நீட்டும் அ வரம் அவனுக்கு நேர்ந்தனன் அனுமான் - வில்லி:14 49/1

 மேல்
 
  நீட (1)
அயிர்த்தனம் என்று தேர் ஊர் ஆண்தகை உரைப்ப நீட
 உயிர்த்தனன் ஆகி மீள உத்தரம் உரைக்கலுற்றான் - வில்லி:45 39/3,4

 மேல்
 
  நீடி (2)
நீடி இங்கு நான் நிற்கின் மாரனாம் நிருதன் நிற்க அ நிருதன் வெம்மையோடு - வில்லி:4 6/1
புணை வனம் நெருங்க நீடி பொழி புயல் கிழிக்கும் சாரல் - வில்லி:6 36/3

 மேல்
 
  நீடிய (5)
நீடிய சிலை கை தேவர்_கோன் மதலை நிருத்த நல் அரங்கினில் முன் நாள் - வில்லி:19 16/1
நீடிய வேத்தவை நிருபர் காணவே - வில்லி:21 29/4
நீடிய நிரையும் மீட்டு மீண்டனன் என்ன நீ அ - வில்லி:22 121/3
நீடிய உலகு எலாம் அளந்து நீண்ட தாள் - வில்லி:32 1/2
கடையுகநாள் வாயு ஒத்து நீடிய கதை கெழு போர் ஆதரித்து மூளவே - வில்லி:46 167/4

 மேல்
 
  நீடியது (1)
நீடியது என்று ஐயுறுவர் நீ இனி ஏகு என உரைப்ப நெடுங்கண்ணாள் போய் - வில்லி:7 30/3

 மேல்
 
  நீடின (1)
நீடின பிணமலை நிரைநிரை நெறி போய் - வில்லி:13 141/3

 மேல்
 
  நீடு (71)
விண்ணில் ஆதவன் விளங்கு நீடு எல்லையை ஊமன் - வில்லி:1 4/3
நீடு மன்னனும் நேரிழை மேல் மலர் - வில்லி:1 116/3
அன்னை-தன்னையும் வணங்கி நீடு சதுரந்தயானம் மிசை அம்புய - வில்லி:1 140/2
கனையும் நீடு இருள் அணை மிசை இருவரும் கணவனை மறவாது - வில்லி:2 11/1
வென்றி நீடு படைகளோடும் விரவும் அங்கம் நாலொடும் - வில்லி:3 74/3
இளைத்த நெஞ்சன் அன்றி நீடு புரிசை வாயில் எய்தினான் - வில்லி:3 76/4
ஆங்கு ஓர் கங்குலின் அழைத்து நீடு அரசியல் உசாவி - வில்லி:3 127/1
அம்ம வெற்பு இரண்டு அனைய பொன் புயத்து அழகு எறிக்கும் நீடு ஆர மார்ப கேள் - வில்லி:4 4/2
இடி படுத்து எழுந்து எழிலி மின்னுமாறு என்ன நீடு குன்று எதிர் ஒலிக்கவே - வில்லி:4 9/1
நீடு வில் திறலோர் நெடும் காலமே - வில்லி:5 109/4
மஞ்சின் நீடு உரும் ஒலி என பரந்தது வான் முகடுற மன்னோ - வில்லி:9 9/4
ஏறிய களிறு பிளிறு நீடு ஒலியும் எடுத்த வில் தெறித்த நாண் ஒலியும் - வில்லி:9 31/1
நெய் கடல் சொரிந்தது என்னுமாறு அருந்தி நீடு வான் முகடு உற நிமிர்ந்தான் - வில்லி:9 35/4
தந்திடும் எனலும் புகுந்து நீடு அம் பொன் தவிசு இருந்து ஆசியும் சாற்ற - வில்லி:10 18/2
வெற்பனை புகல அந்த வீடணன் அளித்த நீடு உயர் வியன்தலை - வில்லி:10 64/3
நீடு அஞ்சன கண் நெருங்கி தடுமாற - வில்லி:10 78/2
விழியின் நெஞ்சின் வால் நெருப்பின் நீடு உததியின் விதி படைப்பினின் தோன்றி - வில்லி:11 77/1
நீடு மால் வரை அடங்கலும் நிலைபெற நிற்கும் மால் வரை மண் மேல் - வில்லி:11 83/1
பெருமை ஆண்மை தாள் பீடு நீடு பேர் - வில்லி:11 128/2
நிழலோ புவிக்கு நெருப்பு அன்றோ நெறி ஒன்று இல்லா நீடு பொலம் - வில்லி:11 220/3
நீடு பேர் அமரில் பகைவரை செகுக்கும் நினைவினால் நெருப்பிடை நம்மை - வில்லி:12 76/3
நீ புரி தவ பயன் நீடு வாழியே - வில்லி:12 132/1
சிந்துர மத கரி சீறும் நீடு ஒலி - வில்லி:12 144/3
அல்லது நீடு அளகாபதி-தானும் - வில்லி:14 64/1
ஒன்றிய மங்குலின் நீடு உருத்து உரைத்தான் - வில்லி:14 109/4
அரக்கன் தடம் தேரில் அவனோடும் நீடு அந்தரத்து ஏகினான் - வில்லி:14 132/2
முருக்கி வெம் சமரம் இ வகை வெம் போர் மொய்ம்பன் நீடு உயர் முழந்தாளால் - வில்லி:15 19/1
நிற்பது ஏது-கொல் நீடு இசை ஒன்றுமே நிற்கும் - வில்லி:16 57/1
அந்த மல் தொழிலின் மிக்கோர் அநேகர் நீடு அசனி ஒப்பார் - வில்லி:20 5/1
நின் பெரும் கோயிலில் நீடு வைகினேன் - வில்லி:21 36/2
நீடு என்று வலம் மேவும் அவனிக்குள் அவர் இல்லை நின் பாதமே - வில்லி:22 4/4
நீடு நீர் பரக்கும் கங்கை நாடுடை நிருபர் கோமான் - வில்லி:22 110/4
தயங்கு செல்வம் நீடு அளகையோ நிகர் எனும் தரத்த - வில்லி:27 60/2
செற்று நீடு அவை புக்கு இருந்த சிவேதனோடு இவை செப்பினான் - வில்லி:28 36/2
நீடு கொடி ஆடையை நிலத்துற அழித்தான் - வில்லி:29 57/4
நீடு வரை ஒப்பது ஓர் கதாயுதம் எடுத்து அணுகி நேர்பட அடித்தனன் அரோ - வில்லி:30 23/3
நீ நினைவு உற்றது போன பிறப்பில் என் நீடு தவ பயனே - வில்லி:31 19/2
நீடு முதலையின் வாயின் வலி படு நீலகிரியை நிகர்க்குமால் - வில்லி:34 25/4
ஆரவாரம் நீடு ஆழி எய்தினான் ஆழி ஒன்றுடை தேர் அருக்கனே - வில்லி:35 9/4
கொன்றான் என தன் மதலைக்கு ஒர் எண்மர் எழுவோரை நீடு கொலை செய்து - வில்லி:37 11/2
நீடு மன்னர் பலரும் வாயில் இரு புறத்தும் நிற்கவே - வில்லி:38 4/4
நினைந்து தன் பனை பதாகை நீடு தேரில் ஏறினான் - வில்லி:38 5/4
மலருகின்ற வார் பனிக்கு உடைந்து சால மாழ்கி நீடு
 அலரும் அந்த நிறம் அழிந்த அம்புசாதம் என்னவே - வில்லி:38 12/3,4
வெம் புய விசால வடமேரு ஒர் இரண்டு உடைய வீடுமனை நீடு முனைவாய் - வில்லி:38 17/1
வெம் புய விசால வடமேரு ஒர் இரண்டு உடைய வீடுமனை நீடு முனைவாய் - வில்லி:38 28/1
ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா - வில்லி:38 36/3
நின்றனன் துரோணன் மைந்தன் நீடு அமர் முனைந்து செய்யான் - வில்லி:39 3/2
மொழி உற அதிர்த்து நீடு புய கிரி முறைமுறை தடிக்க வேகமொடு புகை - வில்லி:40 47/2
கரிகளை எடுத்து வானின் இடையிடை கர நுதி கொடு எற்றும் நீடு பிறை நிகர் - வில்லி:40 53/1
பரி தத்த வரும் இரதம் மிசை தத்த எதிர் முடுகு பகதத்தன் உடல் முழுதும் நீடு
 எரி தத்தி உகுவது என உகுவித்த குருதி நதி இடை தத்த வலி கெழுவு தோள் - வில்லி:40 66/1,2
அ மொழி தீ உருமேறு என நீடு அவை அரசர் செவிப்பட ஓர் - வில்லி:41 230/1
உரல் புரை நீடு அடி ஓடை யானையாய் - வில்லி:41 254/3
நின்ற அ துரோணனுக்கும் நீடு போர் விளைந்ததால் - வில்லி:42 12/2
எல் தரும் தபனன் ஏகினான் இனி எனக்கு வாசி கொடி நீடு தேர் - வில்லி:42 188/1
நிருபர்-தம் எதிரே நின் மகன் காண நீடு உயிர் அகற்றுவன் என்றே - வில்லி:42 216/4
ஒன்ற ஐம்புலனை வென்று நீடு தவம் உரிமையின் புரிதி உற்பவம் - வில்லி:43 45/1
நீடு உயர் மாவும் மாவும் நெருப்பு எழ முனைந்து சீற - வில்லி:44 13/2
பல்லியங்கள் துவைப்ப நீடு பணை பகட்டுடனே - வில்லி:44 39/3
கிருபனோடு மலைந்து வெம் சமர் கெட்டு நீடு இரதம் - வில்லி:44 47/2
முரிகின்ற நீடு புருவம் நிகர் என முனைகின்ற சாபம் முரிய விரைவொடு - வில்லி:44 77/3
அலக்கண் எய்த எய்தனன் உதாரிதன் அணிகள் நீடு தோள் ஆகம் எங்குமே - வில்லி:45 61/4
சிதைய தன் மைந்தனை அடும் தன்மை கண்டும் ஒரு செயல் இன்றி நீடு துயர் கூர் - வில்லி:46 2/1
நீடு மணி பொலம் கழலோர் நின் அருகே நிற்கின்றார் நிகர் இலாய் கேள் - வில்லி:46 16/2
நேர் இலாத கிருப பெயர் விறல் குருவும் நீடு சாலுவனும் மல் புய மணி சிகர - வில்லி:46 65/1
நேர் இலா வலவன் நெற்றி துளை பட்டு உருவ நீடு நாணொடு பிடித்த குனி வில் துணிய - வில்லி:46 71/3
தும்பியில் வாசியில் நீடு இரதத்தில் ஓர் துணை இன்றி - வில்லி:46 99/1
நீடு உயிர்த்து உயிர்த்து நின்ற பொழுதினில் நிகழும் வேட்டை - வில்லி:46 125/3
ஒரு தமனீயாசலத்தினோடு எதிர் ஒரு முழு மா நீல வெற்பு நீடு அமர் - வில்லி:46 168/1
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை - வில்லி:46 171/2
அரி பதாகன் உரக பதாகனை அதிர்த்து மேல் உற அடர்த்து நீடு
 உருப்பினோடு அதிசயிக்க ஊருவை ஒடிக்கவே அவன் உடற்றலும் - வில்லி:46 186/1,2
அற்றை அடல் அமரில் சுயோதனன் அற்ப உயிர் நிலை நிற்ப நீடு உடல் - வில்லி:46 196/3

 மேல்
 
  நீடுகின்ற (1)
நீடுகின்ற தரும நீதி நிருப கேள் விழைந்து நாம் - வில்லி:11 165/1

 மேல்
 
  நீடுதல் (1)
நீடுதல் இல்லை இன்றே நிருபதி கன்னி மன்றல் - வில்லி:5 15/1

 மேல்
 
  நீடும் (4)
நீடும் கதிர் மா மணி தூண்கள் நிரைத்த பத்தி - வில்லி:5 90/3
நீடும் கொடி மணம் எய்தினன் முகில் போலும் நிறத்தான் - வில்லி:7 8/4
நீடும் கட கரியின் கர நிரை அற்றன நதியாய் - வில்லி:33 19/1
அரணி ஆகவே ஏனல் அடவி ஆனதால் நீடும்
 இரண பூமி மால் யானை இரதம் வாசி காலாளே - வில்லி:46 90/3,4

 மேல்
 
  நீடுற (1)
குஞ்சி நீடுற வளர்வ போல் அசைந்து செம் கொழுந்து விட்டன மேன்மேல் - வில்லி:9 23/2

 மேல்
 
  நீடுறு (2)
நீடுறு தருக்களின் நிரைத்த மா அதன் - வில்லி:11 119/1
நீடுறு காலம் போக்கி நீங்கலாது இருக்கும் நம்மை - வில்லி:18 5/2

 மேல்
 
  நீண்ட (7)
உடு ஏய் நித்தில தொடையும் ஊடு உறு மண்டப தடமும் ஒழுகி நீண்ட
 வடு ஏய் கண் மடந்தையர்க்கும் மகிழ்நருக்கும் அமைந்தன வான் மனைகள் எல்லாம் - வில்லி:8 14/3,4
அனைய போதில் அ விபின சாலங்களின் ஆர் தருக்களின் நீண்ட
 சினைகள்-தோறும் வாழ் சிகாவல கலாபம் மேல் செறிதரு தீ சோதி - வில்லி:9 21/1,2
நீண்ட தோள் வய மாருதி நெடிது உவந்தருளி - வில்லி:14 47/2
கண்டம் ஆர் முகத்தின் நீண்ட கை என திரண்ட காலான் - வில்லி:20 2/4
நீண்ட செம் கை தரணிபன் காதலி நினைவு இலாமல் நெறி அற்ற தம்பி-பால் - வில்லி:21 18/3
நீண்ட கரும் குழல் சோர நின்றாளை முகம் நோக்கி - வில்லி:27 39/3
நீடிய உலகு எலாம் அளந்து நீண்ட தாள் - வில்லி:32 1/2

 மேல்
 
  நீண்டவற்கு (1)
நீண்டவற்கு உதவி ஆயினேன் என நினைத்து நீ எனை அடர்த்தியோ - வில்லி:27 128/2

 மேல்
 
  நீண்டானே (1)
நீண்டானே கரியானே நிமலா என்று அரற்றினளாய் நின்று சோர - வில்லி:27 22/2

 மேல்
 
  நீண்டு (1)
நிறம் திகழ் இருள் பிழம்பு என்ன நீண்டு அற - வில்லி:4 28/1

 மேல்
 
  நீத்த (3)
நச்சு நீர் குடித்து உயிர் நீத்த நால்வரில் - வில்லி:16 60/1
நீத்த நெடும் கடல் எழு பார் அடல் ஐவர் பெறுவர் எனும் நிகழ்ச்சி பொய்யோ - வில்லி:27 24/3
நீளம் உற பரவை உற வாளம் உற கரை பரந்து நிமிர்ந்த நீத்த
 நாள மலர் பொய்கையின்-நின்று எழுவான் மெய் சுருதி மறை நவிலும் நாவான் - வில்லி:46 139/1,2

 மேல்
 
  நீத்தம் (2)
திசை-தொறும் குருதி நீத்தம் திரை கடல் சென்று மண்ட - வில்லி:13 79/2
நிருத்தமிடும் பெரும் பவ்வ நெடு நீத்தம் வறப்பது போல் நிருபன் சேனை - வில்லி:45 259/3

 மேல்
 
  நீத்தம்-தன்னால் (1)
நீத்தம்-தன்னால் வடவை முக நெருப்பு ஒத்தது கார் நெடு வேலை - வில்லி:37 35/4

 மேல்
 
  நீதவனே (1)
நீதவனே முனியேல் முனியேல் என நின்று பணிந்தனரே - வில்லி:27 207/4

 மேல்
 
  நீதி (22)
நீட்டம் அற்று இன்றே திருமணம் நேர்வாய் நீதி கூர் நிருபனுக்கு என்றான் - வில்லி:1 103/4
நீதி இலா நெறி எண்ணினை நீ இங்கு - வில்லி:3 100/1
வேதம் சிறக்க மனு நீதி விளங்க இ பார் - வில்லி:7 87/1
தமையனும் தம்பி சொன்ன தன்மையை உணர்ந்து நீதி
 அமைதரு தந்தை கேட்ப அவன் பெருந்தாதை கேட்ப - வில்லி:11 8/1,2
மெய்ப்பு இறப்பு அற்ற நீதி தருமனை வெல்ல மாட்டோம் - வில்லி:11 23/2
பழி இலா இசை கொள் நீதி பாண்டவர் வந்து உன் மைந்தர் - வில்லி:11 49/3
ஆவி யார் நிலைபெறுபவர் நீதி கூர் அரிய வான் புகழ் அன்றி - வில்லி:11 73/1
கருமம் நீதி சீர் கல்வி மந்திரம் - வில்லி:11 128/1
நீடுகின்ற தரும நீதி நிருப கேள் விழைந்து நாம் - வில்லி:11 165/1
அன்பு இறந்ததேனும் நீதி அழிய நீ நடத்தினால் - வில்லி:11 184/3
விதுரன் நொந்து நீதி கூற விழி இலாமை அன்றியே - வில்லி:11 186/1
இருக்கின்ற தரணிபரில் நின் அறிவால் உயர்ந்தனையோ இராச நீதி
 குருக்கொண்டு முதிர்ந்தனையோ நின் ஒழிந்தால் வழக்கு ஒருவர் குறிப்பார் அற்றோ - வில்லி:11 240/1,2
தப்பாமல் அறம் வளர்க்கும் நீதி வேந்தும் தம்பியரும் புரிந்தது இனி சாற்றுகிற்பாம் - வில்லி:14 2/4
நேமி மா நிலம் புரக்கும் நல் நீதி வேல் தரும - வில்லி:14 32/2
அருகு விடாது உனக்கு உயிர் நண்பு ஆகி நீதி அறம் உரைப்போன் அறத்தின் மகன் ஆக வேண்டும் - வில்லி:22 138/1
நீதி ஆறு வகை ஐந்து_பத்தொடு அறுபத்தொர் ஆயிரவர் நிருபரும் - வில்லி:27 98/3
துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் - வில்லி:27 104/1
புரிந்து அறம் வளர்க்கும் நீதி பொய் இலா மெய்யன் அங்கே - வில்லி:36 15/1
நீதி அன்று உனுடன் சமர் உந்திடல் நீ பெரும் குரு நின் கழல் என் தலை - வில்லி:42 122/2
எதிர் சென்று நீதி புனையும் நிருபனும் எறி தண்டு கூறுபடவும் எறிபவன் - வில்லி:44 83/3
எண் திசையும் மனு நீதி செய் கோலினன் எங்கும் ஒரு குடையால இடு நீழலன் - வில்லி:45 68/2
வஞ்சகமும் பொய்மொழியும் மனு நீதி தவறியதும் மறந்தாய்-கொல்லோ - வில்லி:46 132/2

 மேல்
 
  நீதிக்கு (2)
நின்றானை முகம் நோக்கி நீதிக்கு ஒர் வடிவாம் மன் இவை கூறுவான் - வில்லி:14 130/2
நிருமித்து நடந்தான் மனு நீதிக்கு ஒரு நிலையான் - வில்லி:44 71/3

 மேல்
 
  நீதிமான் (1)
நேமி சூழ் தரணி பெற்றிட நினைத்து அமர் செய் நீதிமான் அருகு சுற்றினர் துணை செயவே - வில்லி:46 66/4

 மேல்
 
  நீதியது (1)
வில்லினால் அமர் மலைந்து கொள்ளுதும் எனல் வேத்து நீதியது அன்றால் - வில்லி:24 2/2

 மேல்
 
  நீதியாய் (1)
நின்று வாய் புதைத்து அறங்கள் நிலைபெறும் சொல் நீதியாய்
 வென்றி வீரன் மண்டபத்தின் விரிவு காண வேண்டும் நீ - வில்லி:11 154/2,3

 மேல்
 
  நீதியால் (3)
நீ இலங்கையிடை வந்தது என்-கொல் என நீதியால் உயர் உதிட்டிரன் - வில்லி:10 63/1
நீதியால் அமரர் யாரும் நெஞ்சினில் இகழல் என்று - வில்லி:13 153/2
நீதியால் உயர் தம்முனை நெடுந்தகை போற்ற - வில்லி:14 41/2

 மேல்
 
  நீதியில் (2)
நின்றிலையால் மனு நீதியில் ஐயா - வில்லி:3 99/2
ஆறு அலாதன அரசருக்கு என்று கொண்டு அரச நீதியில் சொன்னார் - வில்லி:11 71/3

 மேல்
 
  நீதியின் (4)
மருவ அரும் தொழில் மன்னர் நீதியின் தொழில் வளம் கூர் - வில்லி:1 37/2
ஈண்டு தேவர நீதியின் கொழுந்தியர் எழில் மக பெற நின்னால் - வில்லி:2 3/1
நீதியின் புகல் பகல் எலாம் நீர்_அர_மகளிர் - வில்லி:27 86/1
நீதியின் இருந்து தாழ நிலவறை சமைத்த பின்னர் - வில்லி:27 177/3

 மேல்
 
  நீதியினாலும் (1)
நீதியினாலும் நிறைந்தனன் நுண் நூல் - வில்லி:3 94/3

 மேல்
 
  நீதியும் (5)
நெஞ்சில் ஈரமும் நீதியும் குடிபுகா நிருதர் சென்னியில் வன்னி - வில்லி:9 23/1
நிறுத்து அறம் வளர்ப்போன் நெஞ்சில் நீதியும் குரவர் ஏவல் - வில்லி:11 40/1
நீதியும் விளைவும் தருமமும் நிறைந்து நிதிகள் மற்று யாவையும் நெருங்கி - வில்லி:19 3/1
கோ குலத்தில் உயர்ந்த என் காதலன் கோலும் நீதியும் குன்றா எனது உரை - வில்லி:21 14/3
நீதியும் செல்வமும் நிலை பெறும்-கொலோ - வில்லி:21 39/3

 மேல்
 
  நீதியை (1)
காத்து அகிலமும் தன் குடை நிழல் படுத்தும் காவலர் நீதியை கடந்தோன் - வில்லி:42 218/2

 மேல்
 
  நீதியோ (2)
வேண்டிய செய்வது வேத்து நீதியோ
 ஆண்தகை இதற்கு நீ அல்ல ஆம் எனா - வில்லி:21 35/2,3
நின் இல் இன் அடிசில் உண்டு நின்னுடன் வெறுக்க எண்ணுவது நீதியோ - வில்லி:27 106/4

 மேல்
 
  நீந்தி (3)
ஆற்ற அரும் புனலும் யாறும் அவன் துணையாக நீந்தி
 சாற்றும் உற்கச தீரத்து தௌமிய முனியை கண்டு - வில்லி:5 9/2,3
கற்ற மாயையினால் கன்னி அங்கு இருப்ப கார் இருள் காளிந்தி நீந்தி
 அற்றை நாள் அண்டர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் அரசனுக்கு அரு மகவு ஆனான் - வில்லி:10 117/3,4
ஆடு திரை கடல் நீந்தி ஏறினர்க்கு கழி கடத்தல் அரியது ஒன்றோ - வில்லி:46 16/3

 மேல்
 
  நீந்தினான் (1)
நெய் உறு கனலின் பொங்கி அ கங்குல் நீந்தினான் வேந்தனுக்கு இளையோன் - வில்லி:21 51/4

 மேல்
 
  நீபம் (2)
நீபம் என்னவும் நின்றனர் ஆண்மையால் - வில்லி:29 26/4
நீபம் எங்கும் மலர்ந்து என மண்டு செம் நீர் பரந்திட நின்று முனைந்து எழு - வில்லி:42 128/3

 மேல்
 
  நீயும் (21)
கோனிடம் நினைவொடு குறுகி நீயும் நல் - வில்லி:1 66/1
என் போல இன்பத்திடை நீயும் இறத்தி என்னா - வில்லி:2 50/1
மறு இல் அந்தணாளன் யானும் மன்னன் நீயும் வாசவன் - வில்லி:3 80/3
நீயும் இன்று சூது கொண்டு நிகழ் விலாசம் அயர்விரோ - வில்லி:11 160/2
ஆரம் வைத்து நீயும் மாறு அழைக்க என்ன மாமன் மேல் - வில்லி:11 174/2
நினைவு உற எமது கணத்தொடு இ கணத்தே நீயும் அ உரு கொளுக என்று - வில்லி:12 81/3
சொல்லுக்கு விடேன் இன்று நீயும் நானும் தோள் வலியும் சிலை வலியும் காண்டல் வேண்டும் - வில்லி:12 99/3
உற்றவாறு எனக்கு நீயும் ஒரு வரம் தருக என்றான் - வில்லி:13 12/4
நின் புதல்வரும் திறல் வரூதினியும் நீயும்
 என் புயம் என சமரில் என் அருகு நின்றால் - வில்லி:23 12/1,2
சிந்தித்தபடி நீயும் சென்றால் என் ஒழிந்தால் என் செறிந்த நூறு - வில்லி:27 29/1
தன்மை நான் உரைப்ப கேள் நின் தந்தை-தன் மனையில் நீயும்
 கன்னியாய் இருந்து வாழும் காலை ஓர் முனிவன் வந்து - வில்லி:27 149/1,2
இ நெடும் பிறப்பில் நீயும் யானுமாய் ஈண்டு நின்றோம் - வில்லி:29 7/2
நூல் வரு பழுது இல் கேள்வி நும்பியும் நீயும் இந்த - வில்லி:36 13/3
எதிர் இனி நானும் நீயும் அல்லது இங்கு இலக்கு வேறு ஆர் - வில்லி:36 14/4
அறம் தந்த வாழ்க்கை முடிக்கின்றனை ஆகி நீயும்
 இறந்து அந்தரத்தில் இனி ஏகுக என்று சீறி - வில்லி:36 32/1,2
நீயும் ககனம் குடியேற நின் பேர் உடலம் நீள் நிலத்தில் - வில்லி:37 32/1
நின் மகன் இறந்தால் என் சொல் மறாது ஒழி நீயும் என்றான் - வில்லி:41 152/4
இகல் வலம் பட நீயும் அங்கு ஏகுதி என்றான் - வில்லி:42 112/4
ஒளி விஞ்சு தேரும் உடைய படைகளும் உடையுண்டு நீயும் உறுதி தவறினை - வில்லி:44 81/3
தேர் செலுத்தும் முகுந்தனை போல் நீயும் இன்று தேர் இரவி_மகன் திண் தேர் செலுத்தின் அல்லால் - வில்லி:45 25/3
தப்ப அரும் சமர் விளைத்தனிர் நீயும் அ தருமன் மைந்தனும் வென்றே - வில்லி:45 179/1

 மேல்
 
  நீயே (18)
சொன்ன வாய்மை நீயே சோர்ந்தாய் யானோ சோரேன் - வில்லி:3 43/4
காட்டி நீயே இவரை கடிதில் படைமை கல்வி - வில்லி:3 45/3
பாங்குற தக்க வழக்கமும் வழங்கி பல் வகை நிரைகளும் நீயே
 ஈங்கும் அப்படியே புரத்தி என்று உரைத்தான் இவனும் அ அரசன் ஏவலினால் - வில்லி:19 27/2,3
அம் புவி முழுதும் நீயே ஆளலாம் வருக என்றால் - வில்லி:27 154/3
நீயே கரி என்று எடுத்துரைத்தான் நெடியோன் துளப முடியோனே - வில்லி:27 221/4
அடியனேன் இருக்க நீயே அரும் பலிக்கு இசைவாய் போரில் - வில்லி:28 33/1
ஈண்டினான் எய்தி நீயே இவருடன் மலையின் மற்று உன் - வில்லி:29 9/3
பார் எனக்கு அளித்தி நீயே என்று உளம் பரிவு கூர்ந்தேன் - வில்லி:41 160/2
நுதலுதி நீயே சென்று நுவலுதி விரைவின் என்றான் - வில்லி:43 20/4
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் - வில்லி:45 256/3
நீயே எனக்கு உயிரும் நீயே எனக்கு உளமும் நீயே எனக்கு நிதியும் - வில்லி:46 5/1
நீயே எனக்கு உயிரும் நீயே எனக்கு உளமும் நீயே எனக்கு நிதியும் - வில்லி:46 5/1
நீயே எனக்கு உயிரும் நீயே எனக்கு உளமும் நீயே எனக்கு நிதியும் - வில்லி:46 5/1
நீயே துணை புயமும் நீயே விழி துணையும் நீயே அனைத்து நிலையும் - வில்லி:46 5/2
நீயே துணை புயமும் நீயே விழி துணையும் நீயே அனைத்து நிலையும் - வில்லி:46 5/2
நீயே துணை புயமும் நீயே விழி துணையும் நீயே அனைத்து நிலையும் - வில்லி:46 5/2
நீயே முனை செருவில் அதிரதரின் மாரதரின் நிகர் அற்ற கோவும் அதனால் - வில்லி:46 5/3
நீயே முடித்தி எனது எண்ணத்தை என்று உவகை நிகழா வியந்து புகழா - வில்லி:46 5/4

 மேல்
 
  நீயோ (2)
சீறி வரு துருபதனை தேரில் கட்டி சென்று குருதக்கிணை செய் சிறுவன் நீயோ
 வீறிய எம் குலத்தில் ஒரு வேடன்-தன்னை வின்மை பொறாது அவன் தட கை விரலும் கொண்டாய் - வில்லி:12 97/2,3
பூ இந்த வனத்தில் நீயோ பறித்தி என்று அழன்று பொங்கி - வில்லி:14 95/2

 மேல்
 
  நீர் (152)
சகுட நீர் என சத மகம் புரி அரும் தவத்தோன் - வில்லி:1 20/2
தந்த மூப்பை நீர் கொண்-மின் நும் இளமை தந்து என்ன - வில்லி:1 29/2
உம் பதம் இழந்து நீர் உததி மண் உளோர் - வில்லி:1 72/1
வாடிய தருவில் மழை பொழிவது போல் மடவரல் கருணை நீர் பொழிய - வில்லி:1 92/1
செம் கண் நீர் எழ சிந்தை செம் தீ எழ - வில்லி:1 136/3
பாரிய குலத்தோர் கண்ணின் உவகை நீர் பனிக்கும் முன்னே - வில்லி:2 78/3
நிகர் இலா துணைவர்-தாமும் நீரொடு நீர் சேர்ந்து என்ன - வில்லி:2 114/3
வரு பகீரதி நதி வாச நீர் படிந்து - வில்லி:3 2/2
வருந்தி உற்று எடுத்து முன் வந்த நீர் வழி - வில்லி:3 23/3
நீர் ஏழ் என்ன யாவும் நிறைந்த கேள்வி நெஞ்சன் - வில்லி:3 32/2
புங்கமொடு புங்கம் உற எய்து இவன் எடுத்தமை புகன்று அருகு நின்றவரை நீர்
 இங்கு இதன் இலை தொகைகள் யாவும் உருவ பகழி ஏவு-மின் எனா முன் விசயன் - வில்லி:3 50/2,3
முத்தி முனி தாள் இணையை நீர் படி தடம் துறையில் முதலை கவர்வுற்றது எனலும் - வில்லி:3 51/1
நீர் ஓடையில் செந்தாமரைகள் நிறம் பெற்று அலர்ந்து நின்றன போல் - வில்லி:3 87/2
கங்கை நீர் தவழ் கழனி சூழ் பழன நாடு உடையார் - வில்லி:3 119/4
புரிந்த தீயினை கண்ணின் நீர் அவித்திட புகுந்து - வில்லி:3 131/1
உள் பனித்து மேல் வெயில் உற வெதும்பு நீர் ஒத்தார் - வில்லி:3 134/3
தனி வனம் இகந்து நீர் சாலிகோத்திர - வில்லி:4 24/1
நிறையுடை தந்தையர் நீர் நினைத்தபோது - வில்லி:4 30/1
நீரத நெறியில் வாவி நிறைந்த நீர் என்ன நின்றான் - வில்லி:5 5/4
வணங்கலும் வாழ்த்தி முந்த வந்து நீர் வாழ்வு செய்தீர் - வில்லி:5 6/1
நன்றுநன்று உதவ வந்தீர் நடந்து நீர் இளைத்தீர் போலும் - வில்லி:5 11/2
தெள் அமுது என்ன மக்காள் சேர நீர் அருந்தும் என்னா - வில்லி:5 65/2
சுத்த நீர் வியாதன் தௌமியன் முதலோர் சொரிந்தனர் சோமன் வந்து உதித்து - வில்லி:6 3/3
கூடி இருவரும் ஒருவர் என இதயம் கலந்ததன் பின் குறித்த தூ நீர்
 ஆடிய வந்ததும் தன்னை அருச்சுனன் என்பதும் இள_மான் அறிய கூறி - வில்லி:7 30/1,2
பங்குனன் பெரும் தீர்த்த நீர் படிவதற்காக - வில்லி:7 67/1
நெறி தரு பைம் குழலின் மிசை வீசிய நீர் பெருக்கு ஆற்றின் நிறை நீர் வற்றி - வில்லி:8 10/3
நெறி தரு பைம் குழலின் மிசை வீசிய நீர் பெருக்கு ஆற்றின் நிறை நீர் வற்றி - வில்லி:8 10/3
தெளிந்த நறும் கத்தூரி சேறு படு சிவிறியின் நீர் சிந்தும் தோற்றம் - வில்லி:8 11/3
பூத்த ஒத்தன அன்றியும் குலிக நீர் பொழி அருவியும் போன்ற - வில்லி:9 15/3
சுரந்திடும் புயல்கள் அனைத்தையும் நெடு நீர் சொரிந்து அவித்திடுக என சொல்லி - வில்லி:9 29/2
ஆழ் தரு பரவை ஏழும் வற்றிடுமாறு அழித்த கார் உமிழ்ந்திடு நெடு நீர்
 தாழ்தரு சரத்தால் மேய்ந்ததற்கு இடை ஓர் தனி திவலையும் பொசியாமல் - வில்லி:9 37/1,2
உம்மால் இன்று அரு வினையேன் உயிர் பிழைத்தேன் நீர் தந்த உயிர்க்கு வேறு ஓர் - வில்லி:10 3/1
அந்தணர் அல்லீர் யாவர் நீர் என்றான் அ உரைக்கு அமலனும் உரைப்பான் - வில்லி:10 18/4
குன்று கொண்டு அமைந்த தோள்கள் எம்முடன் நீர் குறித்து அமர் புரியும் என்று உரையா - வில்லி:10 20/4
விரி துகில் வேறு உடாமல் விரை கமழ் தூ நீர் ஆடி - வில்லி:10 74/1
ஓத நீர் வண்ணன் வாழ் உலகு போன்றதே - வில்லி:10 93/4
மைந்தர் நீர் நால்வரும் மகம் செய் வேந்தனே - வில்லி:10 97/1
கன்றிய மறையோன் சாபம் நீர் கடக்கும் கருத்து மற்று யாது-கொல் என்றான் - வில்லி:10 144/4
நாடினர் மனத்தில் புளகம் உற்று உடலம் நயனம் நீர் மல்க நா குழறி - வில்லி:10 149/2
கொத்து அனை உகளும் நல் நீர் குரு நில கோமான் அந்த - வில்லி:11 13/3
நெஞ்சினன் எய்தாமுன்னம் நீர் விரைந்து எழு-மின் என்றான் - வில்லி:11 18/4
வாங்கு நீர் உததி ஆடை மண்ணின் மேல் வாழ்தல் உற்றால் - வில்லி:11 37/2
பருகல் ஆம் புனல் நதி எலாம் நீர் எலாம் பங்கய பசும் கானம் - வில்லி:11 54/4
உம்பிமாரொடும் ஒத்து வாழ்க நீர்
 நம்பி என்று நல் நயம் விளம்பினான் - வில்லி:11 126/3,4
தாது கொண்டு தேன் இரங்கு தாம மார்ப நெஞ்சில் நீர்
 ஏது கொண்டது அது நுமக்கு அளிப்பன் இம்பர் என்னவே - வில்லி:11 162/3,4
பூணும் ஆகில் இனிமையோடு பொருது மற்று இருந்த நீர்
 காணுமாறு நானும் இன்று கற்றவாறு இயற்றலாம் - வில்லி:11 164/3,4
நாட்டமும் நல் நீர் மல்க நா அமிழ்து ஊற பின்னும் - வில்லி:11 202/3
நீ வா என்றே அருகு இருத்தி நெடும் கண் பொழியும் நீர் துடையாள் - வில்லி:11 217/2
மின் வந்து அனைய நுண் இடையாய் விழி நீர் சொரிந்து மெலிய உனக்கு - வில்லி:11 231/3
என் வந்தது-கொல் பொதுமகளிர்க்கு அரிதோ விழி நீர் எளிது என்றான் - வில்லி:11 231/4
மின் தோற்று அனைய நுண்_இடையாள் விழி நீர் வெள்ளம் மிசை வீழ்ந்தாள் - வில்லி:11 234/4
நிறையோடு அழிந்து வினவவும் நீர் நினைவுற்று இருந்தீர் நினைவு அற்றோ - வில்லி:11 237/2
கோமன்றில் அருந்ததியை கொண்டு இனி நீர் நில்லாமல் குறுக ஊரே - வில்லி:11 262/1
பேதுற அடர்த்தும் பின்னை உருகி நீர் பிழை செய்தீரே - வில்லி:11 265/4
நல் நயத்தொடு நீர் கானம் வைகுதல் நன்மை என்றான் - வில்லி:12 17/4
அருவி நீர் புனிதன் வேணி அமரும் மா நதியின் தோன்ற - வில்லி:12 36/2
பூம் துகில் நனைய நறும் சுனை படிவார் புழுகு சந்தனம் நறும் பனி நீர்
 காந்தி கொடு எறிவார் காம வேதத்தை கரும் கடை கண்களால் மொழிவார் - வில்லி:12 62/3,4
பருகு நீர் துறந்து காற்றும் வெவ் வெயிலும் பாதபங்களின் சினை உதிர்ந்த - வில்லி:12 77/1
ஏதிலர் போல நீர் இளைத்து வாடினீர் - வில்லி:12 124/2
செவ்விய தாதை-தானும் சேண் நதி தூ நீர் ஆட்டி - வில்லி:13 3/3
ஆழி நீர் அழுவத்து என்றும் உறைபவர் ஆழியானும் - வில்லி:13 14/1
எரித்தது தூ நீர் ஆடி இவனிடம் தன்னில் வந்து - வில்லி:13 97/3
மின் போல் நுடங்க இடை வேல் விழி நீர் ததும்ப - வில்லி:13 102/1
ஓடின திசை-தொறும் உகு குருதியின் நீர்
 நீடின பிணமலை நிரைநிரை நெறி போய் - வில்லி:13 141/2,3
ஓத நீர் உலகில் மீண்டும் அருச்சுனன் உருவம் கொண்டான் - வில்லி:13 152/4
கந்த வான் பொழிலும் நல் நீர் கடி மலர் தடமும் கண்டான் - வில்லி:14 84/4
ஆழி நீர் கடைந்த நாளும் அமுது எழ கடைந்த வீரர் - வில்லி:14 86/4
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் - வில்லி:16 21/3
நிறைந்த நீர் சுனையில் மற்றை நிருபர் நால்வரையும் காணா - வில்லி:16 39/4
சீலம் கொள் வாய்மையாய் செம் தீ எழு கானில் சில் நீர்
 ஆலம் கொல் பான்மையாரை யார் கொல்வான் அருளி செய்தாய் - வில்லி:16 42/3,4
நஞ்ச நீர் கொடு தானும் தன் நாவினை நனைக்கும் - வில்லி:16 51/3
திரு உளம்-தனில் கொண்டு தன் செம் கை நீர் வீழ்த்தி - வில்லி:16 54/3
நச்சு நீர் குடித்து உயிர் நீத்த நால்வரில் - வில்லி:16 60/1
அருகு இவர் நச்சு நீர் அருந்தி மாய்ந்ததும் - வில்லி:16 65/3
பின் பிறர் அறிவுறா பெற்றி பெற்று நீர்
 துன்புறாது இரும் என சொல்லி ஏகினான் - வில்லி:16 67/2,3
சுருதி கடவுள் அனையானை சுனை நீர் படிந்து வர சொல்லி - வில்லி:17 6/1
மண் மொழி வார்த்தை பொய்யோ வருத்தம் நீர் உற்ற எல்லாம் - வில்லி:18 12/2
மல்கு நீர் பண்ணை மருதமும் கடந்து வன்னியில் பிறந்த மா மயிலும் - வில்லி:19 6/2
நடுங்கும் மெய்யினள் பேதுறும் நெஞ்சினள் நாணும் நீர்மையள் நாவினுள் நீர் இலாது - வில்லி:21 8/1
நாகம் என்ன நடுங்கி அ பூம்_கொடி நயன நீர் துடைத்து உற்றது நன்று எனா - வில்லி:21 10/2
இனைவரு தையல் கண்கள் நீர் மல்க இறை_மகன் மடைப்பளி எய்தி - வில்லி:21 46/2
கன்னலே கமுகு காட்டும் கங்கை நீர் நாட கேண்மோ - வில்லி:22 105/2
ஓடி நீர் சொல்-மின் என்று தூதரை ஓடவிட்டான் - வில்லி:22 110/3
நீடு நீர் பரக்கும் கங்கை நாடுடை நிருபர் கோமான் - வில்லி:22 110/4
நல்கிய நேயமே-கொல் நயனம் நீர் மல்க மல்க - வில்லி:22 126/3
கண்ணில் நீர் மல்க வண்ண காரிகை கலையால் அந்த - வில்லி:22 127/1
அகழ்ந்த நீர் ஆடை ஞாலத்து ஆர்-கொலோ அமைவின் மிக்கோர் - வில்லி:22 132/4
ஆண்டு மன்னர் முன் சூது போர் பொருது அழிந்திடுதலின் அது நீர் கொண்டு - வில்லி:24 10/3
புடவி ஆளுதல் விட்டு நல் நெறி புரியும் மா தவர்-தம்மின் நீர்
 அடவி ஆளவும் வல்லிர் ஆயினிர் ஆதலால் நலம் ஆனதே - வில்லி:26 5/1,2
நீர் முடித்தான் இரவு ஒழித்த நீ அறிய வசை இன்றி நிலை நின்று ஓங்கும் - வில்லி:27 13/3
கண் நீர் துடைத்து இரு தன் கண்ணில் கருணை எனும் - வில்லி:27 49/2
மண் நீர் அனல் அனிலம் வான் வடிவு ஆம் மா மாயன் - வில்லி:27 49/4
நல் வரையும் நீர் நாடும் நாள் இரண்டில் சென்றருளி - வில்லி:27 53/2
அமைத்த வாச நல் நீர் கொடு மஞ்சனம் ஆடி - வில்லி:27 81/1
நீதியின் புகல் பகல் எலாம் நீர்_அர_மகளிர் - வில்லி:27 86/1
தேக்கு உந்தி அகிலும் சாந்தும் சிந்தும் நீர் நதி சூழ் செல்வ - வில்லி:27 158/1
குந்தி பயந்தனள் யான் இனி என் பல கூறுவது உங்களில் நீர்
 இந்த நிலம் பெறுவீர் தவிர்கின் பெற யார் இனி வேறு உரியார் - வில்லி:27 217/2,3
கண்டு யாவரும் கைதொழ கவித்த கை குடையுடன் கங்கை நீர் நுரையை - வில்லி:27 235/2
கொடுத்து நாயகன் புகுந்தனன் நாளை நீர் குறுகு-மின் என்று அவன் கோயில் - வில்லி:27 236/2
பெற்ற நீர் மகவு அன்பு இலாமையோ அன்றி பெரும் பழி நாணியோ விடுத்தீர் - வில்லி:27 251/1
உன்னி நீர் இங்கு வந்தது என் கரவாது உண்மையால் உள்ளவாறு உரை-மின் - வில்லி:27 253/2
அன்னை நெஞ்சு அழிந்தே இரு கண் நீர் சொரிய அலறி வாய் குழறி நொந்து அழுதாள் - வில்லி:27 253/4
ஆண்டு மா மகனும் இரு கண் நீர் துடைத்து அ அன்னையை பன் முறை தேற்றி - வில்லி:27 254/1
ஐவரும் அறியாவண்ணம் நீர் காப்பீர் அல்லது அங்கு அவர் சிறிது அறியின் - வில்லி:27 258/2
என்று இனி என தன் கண்கள் நீர் சொரிய இனைந்து நைந்து அழுதுஅழுது இரங்கி - வில்லி:27 259/3
ஆண்மையால் அவன் மறுத்தமை எனக்கு உயிர் அனைய நீர் அறி-மின்கள் - வில்லி:28 10/2
துலங்கு நீர் ஓகனீகன் எனும் பல வேந்தர் தொக்கார் - வில்லி:28 18/4
மாதர் குடைந்த நறும் பரிமள செம் குங்கும நீர் இடை எழுந்த குமிழி போலும் - வில்லி:29 70/4
சேண்-பால் எய்த சென்றனரோ என்று இரு கண் நீர்
 தூண் பால் ஆகி சோர்தர உள்ளம் சோர்வுற்றாள் - வில்லி:32 39/3,4
நல் நீர் மழை பொழி செம் புனல் நதி-வாய் வரு நுரை போல் - வில்லி:33 21/3
மிகுத்த வெம் சேனையாம் வெள்ள நீர் வேலையை - வில்லி:34 3/2
கொடிய விகனனை மடிய அவன் உடல் கொடிய குடர் உகு குருதி நீர்
 வடிய இரு புயம் ஒடிய உதையினன் வடிய கணை ஒரு நொடியிலே - வில்லி:34 22/3,4
வரு நிலத்து எழும் தூளியால் வான யாறு நீர் வற்றவும் - வில்லி:36 2/3
வாவி நித்திலம் என்னவே மலர்ந்த கண்கள் நீர் மல்கவே - வில்லி:36 9/4
தீம் சாறு பாயும் செழு நீர் வயல் செந்நெல் வேலி - வில்லி:36 24/2
விரிந்தன உரங்களும் வெகுண்டன மனங்களும் விழுந்தன பசும் குருதி நீர்
 நெரிந்தன எலும்புகள் அழிந்தன கொழும் தசை நிமிர்ந்தன நரம்பின் விசியும் - வில்லி:38 26/1,2
நாம வெம் கொடும் கணையின் நாமும் நொந்தனம் சமரம் நாளும் இன்று முந்த இனி நீர்
 போம் அடங்க நும் தமையன் நீள் பதம் பொருந்தி உறு போர் அறிந்துகொண்டு பொருவீர் - வில்லி:38 35/1,2
கொந்து உறு கணை முனை குருதி நீர் மல்கவே - வில்லி:39 26/3
ஆர்த்து வரும் அவர் நிலை கண்டு அரசனை நீர் இமைப்பொழுது - வில்லி:40 7/1
முந்த வய பணை முழங்க முழங்கு ஒலி நீர் கொதிப்பது போல் - வில்லி:40 10/3
நல் முகம் பெறு விசயன் மைந்தனும் நான் உமக்கு எதிர் அன்று நீர்
 பின் முகம் பட ஓடி இன்று உயிர் பிழையும் என்று உரை பேசினான் - வில்லி:41 30/3,4
நீர் போல் உடன் மொய்த்தார் வெருவுற்று ஓடிய நிருபர் - வில்லி:41 107/4
புயம் தழீஇ எடுத்து வாச பூசு நீர் தெளித்து மாற்ற - வில்லி:41 159/2
தீம் கனி கன்னலின் செய்ய நீர் உள - வில்லி:41 193/2
நீர் அறு தருக்களும் தழைக்க நின்று முன் - வில்லி:41 205/1
மன்றல் அம் பெரும் பொய்கை நீர் பருகி அ பொய்கையின் வளம் நோக்கி - வில்லி:42 68/2
தத்து பாய் பரி நறும் புனல் அருத்துவார் தாமும் நீர் படிகிற்பார் - வில்லி:42 69/2
துன்னு மா மணி தேரின்-நின்று இழிந்து தன் சுவேத மா நீர் ஊட்டும் - வில்லி:42 70/3
கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர்
 உண்ட வாசியை தேருடன் பிணித்து வில் ஓர் இமைப்பினில் வாங்கி - வில்லி:42 71/1,2
நீபம் எங்கும் மலர்ந்து என மண்டு செம் நீர் பரந்திட நின்று முனைந்து எழு - வில்லி:42 128/3
ஒன்றி நீர் விரைந்து உதவும் என்று இருவரை ஒரு கணத்தினில் ஏவ - வில்லி:42 131/4
நென்னல் நீர் அபிமன்-தன்னை நேர் அற வென்ற போரும் - வில்லி:42 160/1
கோடையால் வற்றி மீண்டும் கொண்டலால் நிறைந்த தெண் நீர்
 ஓடையாம் என்ன நின்றோன் முன்னரே உரைத்த வார்த்தை - வில்லி:43 17/1,2
நீர் ஒரு கரத்தில் வீழும் முன் தரங்க நீல் நிற மகர நீர் உடுத்த - வில்லி:45 1/3
நீர் ஒரு கரத்தில் வீழும் முன் தரங்க நீல் நிற மகர நீர் உடுத்த - வில்லி:45 1/3
கண்ணனும் கருணை கண்ணனை இறைஞ்சி கைகளால் தழுவி ஐவிரும் நீர்
 எண்ண அரும் அமரில் இறக்கிலீர் அஞ்சல் என்று உபசாரமும் இயம்பி - வில்லி:45 16/1,2
நீர் ஊரும் புவிபாலர் பலரும் போற்ற நின்னினும் சீர் பெற வைத்தாய் நினக்கே அன்றி - வில்லி:45 21/3
இன்று வயல் உழுவீர் புது நீர் வரும் என்று வரி மணலே குறி கூறிட - வில்லி:45 65/3
கங்கை நதியிடை வேயொடு பாகு அடர் கம்ப நிகள மதாசலம் நீர் உண - வில்லி:45 66/1
முன்னம் ஓர் அவுணன் செம் கை நீர் ஏற்று மூஉலகமும் உடன் கவர்ந்தோன் - வில்லி:45 241/4
கைத்தல மலரால் மார்புற தழுவி கண் மலர் கருணை நீர் ஆட்டி - வில்லி:45 243/2
வி விரவு நறு மலர் தார் தருமன் முதல் ஐவரும் தம் விழி நீர் சோர - வில்லி:46 11/3
துவம் மிகு முனிவரோடு சுரர்களும் தோயும் நல் நீர்
 தவம் முயல் பொய்கை-தன்னில் தண்டுடை கையன் ஆகி - வில்லி:46 126/1,2
புல்லாரை புறங்காணும் போர் வேலோய் இருவரும் நீர் பொருது நும்மில் - வில்லி:46 143/3
மீட்டும் அவற்கு உரைசெய்தான் விரி திரை நீர் மறந்தோனே - வில்லி:46 151/4
முடிப்பதும் இன்று அழல்_பிறந்தாள் முகில் ஓதி முகில் பொழி நீர்
 குடிப்பதும் இன்று ஒருவேன் நின் குருதி நீர் குடித்தாலே - வில்லி:46 165/3,4
குடிப்பதும் இன்று ஒருவேன் நின் குருதி நீர் குடித்தாலே - வில்லி:46 165/4
உகுதரு சேய் நீர் பரக்க மோதினன் உயர் கதையாலே சிரத்தின் மேலுமே - வில்லி:46 175/4
ஆற்றின் நீர் விளையாடிய நாள் முதல் - வில்லி:46 228/1
துரகததாமனுக்கும் அமைத்து இவ்வுழி நீர் இருத்திர் என சொன்ன பின்னர் - வில்லி:46 238/2
ஓடி ஒளித்திடு கதிரோன் உதிப்பதன் முன் விலோசனம் நீர் உகுப்ப எய்தி - வில்லி:46 239/2
பெருகு விழி நீர் சொரிய அடர்த்தலும் பின்னிட்டு அரனை பெட்பின் போற்றி - வில்லி:46 246/2

 மேல்
 
  நீர்_அர_மகளிர் (1)
நீதியின் புகல் பகல் எலாம் நீர்_அர_மகளிர்
 மீது உறைத்து எழும் வெவ் வெயில் படாவகை விரித்து - வில்லி:27 86/1,2

 மேல்
 
  நீர்க்கு (2)
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலுவான் போல் அவன் கண் எதிர் உற சென்றான் - வில்லி:42 130/4
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலி வந்து எதிர்ந்து தன் கார்முக கட்டு ஆண்மை - வில்லி:46 49/3

 மேல்
 
  நீர்கள் (1)
நாகாதிபன் வண் சாரலின் நல் நீர்கள் படிந்து - வில்லி:7 10/3

 மேல்
 
  நீர்முகத்து (1)
நீர்முகத்து உடைந்த குரம்பு என துரோணன் நின்றுழி சென்று அடைந்தனவே - வில்லி:42 10/4

 மேல்
 
  நீர்மை (3)
நின்று நல் தவம் செய்கின்ற நெடுந்தகை நீர்மை எல்லாம் - வில்லி:12 73/3
பெண் நீர்மை குன்றா பெரும் திருவின் செங்கமல - வில்லி:27 49/1
வெண் நீர்மை இல்லாத மேகம்-தனை போல்வான் - வில்லி:45 160/4

 மேல்
 
  நீர்மை-தன்னை (1)
நின் அறத்தினின் நீர்மை-தன்னை விளங்குமாறு நிகழ்த்தினும் - வில்லி:26 11/1

 மேல்
 
  நீர்மைகள் (1)
ஆயோதனத்துக்கு உறு நீர்மைகள் ஆயல் உற்றார் - வில்லி:23 30/4

 மேல்
 
  நீர்மையள் (1)
நடுங்கும் மெய்யினள் பேதுறும் நெஞ்சினள் நாணும் நீர்மையள் நாவினுள் நீர் இலாது - வில்லி:21 8/1

 மேல்
 
  நீர்மையால் (2)
வரம் கொள் தாமரை முகம் மலர்த்தும் நீர்மையால்
 உரம் கொள் வீமனுக்கு எதிர் உதய பானுவே - வில்லி:4 18/3,4
அளையும் மேனியன் ஆகி நின் மெய் நலம் ஆதரித்து இன்று அடாது செய் நீர்மையால்
 விளையுமே கொடு வெம் பழி இ பழி விளைவுறாமல் விரகின் அ காதல் நோய் - வில்லி:21 15/2,3

 மேல்
 
  நீர்மையான் (3)
நெடும் பிறை கொழுந்து ஓர் இரண்டு வால் நிலவு எறிக்கவும் நின்ற நீர்மையான் - வில்லி:4 8/4
புரை நிலம் கடந்து அறம் புரியும் நீர்மையான்
 உரை நிலம் கடந்த சீர் உரைகொள் பேரினான் - வில்லி:11 101/3,4
நிசை என பொருது வானவர்க்கு அரசு அளித்து வந்த விறல் நீர்மையான்
 விசையனுக்கு நிகர் நீ-கொலோ கடவுள் வெண் மதிக்கு நிகர் வெள்ளியோ - வில்லி:27 136/2,3

 மேல்
 
  நீர்மையின் (3)
எந்த நீர்மையின் உய்வது என்று அறிகிலேன் இடரினுக்கு இருப்பு ஆனேன் - வில்லி:2 2/4
அங்கு நீர்மையின் மொழிந்தனன் என் மொழி யார்-கொலோ மதிக்கிற்பார் - வில்லி:11 68/2
தங்கு நீர்மையின் புரிக என புதல்வனை தந்தையும் தக சொன்னான் - வில்லி:11 68/4

 மேல்
 
  நீர்மையும் (1)
நெறியினது எல்லையின் நீர்மையும் நெறியில் - வில்லி:14 65/2

 மேல்
 
  நீர்மையை (4)
புகுந்த நீர்மையை தேவகி அறியுமா புகன்றார் - வில்லி:7 71/3
நிரை எலாம் கவர் ஆவண நீர்மையை புலவோர் - வில்லி:27 62/3
அறத்தினால் அடல் மறத்தின் நீர்மையை அவித்தை ஆயரும் அளப்பரோ - வில்லி:46 188/4
கடன் அன்று எனா முனி மா மகன் வாள் வலி கருதும் தன் நீர்மையை வேறு அறியாவகை - வில்லி:46 198/2

 மேல்
 
  நீரத (1)
நீரத நெறியில் வாவி நிறைந்த நீர் என்ன நின்றான் - வில்லி:5 5/4

 மேல்
 
  நீராசனம் (3)
இதயம் ஒத்து அமிர்த மொழியவர் அடைவே இரு கை நீராசனம் எடுத்தார் - வில்லி:6 4/4
அன்று எதிர்கொண்டு நல் நீராசனம் எடுத்து வாழ்த்த - வில்லி:22 130/2
கணவனுக்கு எதிர் காட்டும் நீராசனம் கடுப்ப - வில்லி:27 56/2

 மேல்
 
  நீராடி (1)
தீங்கு இலன் பல திசைகளும் சென்று நீராடி
 கோங்கு இளம் கொழு முகை நிகர் கொங்கையாள் பொருட்டால் - வில்லி:7 68/2,3

 மேல்
 
  நீரார் (1)
கரு விளைந்து உதித்தார் யாரும் கண் என காணும் நீரார் - வில்லி:2 85/4

 மேல்
 
  நீரால் (2)
வேதாவும் ஒவ்வா வியாதன் மொழி வெள்ள நீரால்
 கோதான நெஞ்சை குளிப்பாட்டினன் கோடிகோடி - வில்லி:5 88/2,3
மாரன் கரும்பு வளரும்படி வார்த்த நீரால்
 ஈரம் புலரா கரத்தோருக்கு யாகசேனன் - வில்லி:5 97/1,2

 மேல்
 
  நீராள் (1)
மீண்டு எரி புகுவன் என்னும் எண்ணமே விழையும் நீராள் - வில்லி:5 25/4

 மேல்
 
  நீரான் (3)
செற்று புவியில் தனி ஆழி செலுத்து நீரான்
 பற்று அற்ற யோக படையால் உட்பகைகள் ஆறும் - வில்லி:2 53/2,3
அன்னதே கருமம் ஆக அவர் வழி ஒழுகும் நீரான்
 தன்னதே ஆகும் இந்த தலம் எனும் கருத்தால் மாமன் - வில்லி:11 29/2,3
ஆளவும் கருதி எல்லா அரசையும் அழிக்கும் நீரான் - வில்லி:45 43/4

 மேல்
 
  நீரிடை (3)
அ நீரிடை புகும் மூளைகள் அலை பாய்வன ஒருசார் - வில்லி:33 21/4
நெஞ்சு அமர் வலிமையோடு நீரிடை மூழ்கி நீங்கள் - வில்லி:46 129/3
அடி மாறி நீரிடை புக்கு அரு மறை நீ புகன்றாலும் அரவ பைம் பொன் - வில்லி:46 133/1

 மேல்
 
  நீரில் (4)
அந்தி வானம் ஒத்தது உற்ற குருதி நீரில் அ களம் - வில்லி:40 42/3
சேய் இடை நீரில் எடுத்தனன் மற்று ஒரு சிலையுடன் வாளியுமே - வில்லி:41 221/4
நீரில் மூழ்கியும் கழுகு இடு காவண நீழல் ஆறியும் சென்றார் - வில்லி:42 46/2
கொண்டான் மோதி கண் பொழி நீரில் குளித்திட்டான் - வில்லி:43 31/2

 மேல்
 
  நீரின் (1)
நீரின் மேல் எழுத்து என நிலை இல் ஆண்மையாய் - வில்லி:45 121/4

 மேல்
 
  நீரினால் (2)
வெயர்த்த மேனியை நறும் பனி நீரினால் விளக்கி - வில்லி:22 39/1
தெள் நீரினால் பொருந்த தேற்றினான் சாற்றுகின்ற - வில்லி:27 49/3

 மேல்
 
  நீரினிடை (1)
வாள் இரண்டு அனைய விழி மலர்த்தி நிறை வாவி நீரினிடை வான் உளோர் - வில்லி:1 151/3

 மேல்
 
  நீருடை (1)
பொங்கு நீருடை பூதல தலைவ கேள் புனைந்த நின் இதயத்து - வில்லி:11 68/3

 மேல்
 
  நீரும் (11)
நிலத்திடை என்-வயின் நீரும் தோன்றுவீர் - வில்லி:1 75/4
ஆதிபர் ஆயவர் ஐவரும் நீரும்
 மேதினி ஆளுதல் வேத்து இயல்பு என்றான் - வில்லி:3 100/3,4
நாவியின் மதமும் சாந்தும் நறும் பனி நீரும் தாரும் - வில்லி:10 101/1
உங்களின் அவரும் நீரும் உளம் பிரிந்து எதிர்த்தீர் ஆனால் - வில்லி:11 38/1
சுரத மென்_கொடியும் நீரும் தொண்டு ஒழிந்து உரியீர் ஆமின் - வில்லி:11 268/3
மண்ணும் நீரும் அனலும் மருத்துடன் - வில்லி:13 33/1
ஆழி நீரும் அளவிடும் தாளினார் - வில்லி:13 35/4
வாச நீரும் வண் சுண்ணமும் முறைமுறை வழங்க - வில்லி:27 82/1
வேண்டும் யாவையுமே தருகுவேன் நீரும் வேண்டிய வேண்டுக என்ன - வில்லி:27 254/3
சேர நீரும் நும் பாடி எய்துவீர் செருவில் நொந்தது இ சேனை என்று போய் - வில்லி:35 9/3
நீல நெடும் கிரியும் மழை முகிலும் பவ்வ நெடு நீரும் காயாவும் நிகர்க்கும் இந்த - வில்லி:45 247/1

 மேல்
 
  நீருமாய் (1)
கன தனம் நனைத்திடும் கண்ணின் நீருமாய்
 மனம் மிக மறுகிட மன்னன் தேவி-பால் - வில்லி:21 38/2,3

 மேல்
 
  நீரை (2)
சாம் முறை தம்பிமாரை கண்டு அரும் தடத்து நீரை
 ஆம் என கருதாது ஆலம் ஆகும் என்று அகத்தில் கொண்டான் - வில்லி:16 26/3,4
திருந்து நல் வரை செம் கையால் அள்ளிய நீரை
 அருந்தும் அ வயின் அகல் விசும்பிடை அசரீரி - வில்லி:16 52/1,2

 மேல்
 
  நீரொடு (1)
நிகர் இலா துணைவர்-தாமும் நீரொடு நீர் சேர்ந்து என்ன - வில்லி:2 114/3

 மேல்
 
  நீல் (2)
உரவும் குட திசை நீல் நிற உததிக்குள் ஒளித்தோன் - வில்லி:33 25/3
நீர் ஒரு கரத்தில் வீழும் முன் தரங்க நீல் நிற மகர நீர் உடுத்த - வில்லி:45 1/3

 மேல்
 
  நீல (31)
களிந்த வெற்பு உதவு நீல மா நதி அடுத்த குன்றில் ஒரு கழி முழை - வில்லி:4 50/1
பூம் சாரல் மணி நீல கிரி போல் நின்ற பூசுரனை இவன் அவனே போன்ம் என்று எண்ணி - வில்லி:5 57/2
நீல கடல்கள் இரண்டு ஆம் என நெஞ்சொடு ஒத்த - வில்லி:7 85/3
நீகாரம் மழை பொழிய நித்தில வெண்குடை நிழற்ற நீல வாள் கண் - வில்லி:8 19/1
நிரைத்து எழுந்த செம் மரகத கனக வாள் நீல வெண் நிற தூமம் - வில்லி:9 13/2
என தருமன் மகன் கூற இளையோர்கள் தனித்தனி நின்று இறைஞ்ச நீல
 கனத்து அனைய திருமேனி கண்ணனும் தன் மனம் களிப்ப கண்ணின் நோக்க - வில்லி:10 12/1,2
கந்தமாதனமும் நீல சைலமும் என புகன்ற பல கிரியில் வாழ் - வில்லி:10 47/3
நீல வரி வண்டு ஆகி நின்றார் சில மாதர் - வில்லி:10 83/4
வல பாகம் செழும் பவள சோதி என்ன வாள் நீல சோதி என்ன மற்றை பாகம் - வில்லி:12 40/1
நீல மணி திருக்கண்டம் நிலவு எழவே பலகறை பூண் நிறைய கட்டி - வில்லி:12 83/1
நிரை வளையும் புலி பல்லால் நிறம் திகழ் மங்கல பூணும் நீல மேனி - வில்லி:12 86/2
மா பெரு நீல மெய் வாழி வாழியே - வில்லி:12 132/4
நீல மால் வரை ஒன்றின் நெருக்கி வீழ் - வில்லி:13 56/1
தன் தேர் வலவன் மொழி கேட்டு தயங்கும் நீல
 குன்றே அனையான் கொடும் போர் வஞ்சினங்கள் கூறி - வில்லி:13 111/1,2
வில் வளைத்து நின்ற நீல வெற்பர் ஒன்றை விண்ணிடை - வில்லி:13 121/1
நீல மேனி செம் புண்நீரினால் நிறம் சிவக்கவே - வில்லி:13 124/4
மண்டி எங்கு எங்கும் மேன்மேல் மறி கடல் முகக்கும் நீல
 கொண்டலின் குமுறி ஆர்த்து குறுகிய கொடிய நீசர் - வில்லி:14 90/1,2
நிலவு இலா நிசியும் மின் இலா இடி கொள் நீல மா முகிலையும் நிகர்த்தான் - வில்லி:15 17/2
நீல கிரி போல் முன் நின்ற நெடுமாலே - வில்லி:27 41/4
நீல நிற கவின் வாசவன் வச்சிர நீள் படையின் சிறகு ஈர் - வில்லி:27 192/3
நின்றனை அருளோடு ஆங்கே நீல மா மேனியாய் நீ - வில்லி:29 12/1
நென்னல் அம் கையில் கொண்டது என்னையே நேமியாக அ நீல மேனியான் - வில்லி:31 30/1
நிலமான் விளிம்பு சிவப்பு ஏறிய நீல ஆடை - வில்லி:36 36/3
அலை ஆழி முழு நீல உறை-நின்றும் மாணிக்க மணி ஆடி போல் - வில்லி:40 93/3
மாடையால் இந்த்ர நீல மணி வரை வளைத்தால் அன்ன - வில்லி:43 17/3
நின்ற என்றும் வெளி நிற்றல் அஞ்சி நெடு நீல வேலையில் மறைந்ததே - வில்லி:43 45/4
நின்ற அ குரிசில் அருச்சுனன் தேர் மேல் நின்றருள் நீல மேனியனை - வில்லி:45 6/1
நீல நெடும் கிரியும் மழை முகிலும் பவ்வ நெடு நீரும் காயாவும் நிகர்க்கும் இந்த - வில்லி:45 247/1
சென்று போர் புரி அளவையின் அருச்சுனன் செழு மணி முழு நீல
 குன்று போல் நிறம் பவள வான் குன்று என குருதியின் சிவப்பு ஏற - வில்லி:46 47/1,2
ஒரு தமனீயாசலத்தினோடு எதிர் ஒரு முழு மா நீல வெற்பு நீடு அமர் - வில்லி:46 168/1
நிறத்த நீல கிரி ஒக்கவே இரு நிலத்தின் வீழ் குரு குலத்தினோன் - வில்லி:46 188/1

 மேல்
 
  நீலகிரியை (1)
நீடு முதலையின் வாயின் வலி படு நீலகிரியை நிகர்க்குமால் - வில்லி:34 25/4

 மேல்
 
  நீலத்தால் (1)
அந்தரத்தை நீலத்தால் விதானம் ஆக்கி அண்டம் உற இடி முரசம் ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப - வில்லி:7 51/2

 மேல்
 
  நீலம் (7)
மரகதம் கோமேதகம் துகிர் தரளம் வைரம் வைதூரியம் நீலம்
 எரி மணி புருடராகம் என்று இவற்றிற்கு ஆகரம் இந்த மா நகர் என்று - வில்லி:6 11/1,2
நீலன் இட்ட திறையான கோல மணி நீலம் ஆதி நவ நிதியமும் - வில்லி:10 58/1
நீலம் உண்டு இருண்ட கண்டனும் இரங்கி நிரை வளை செம் கையாய் நெடிது - வில்லி:12 75/2
மை கங்குல் நிகர்க்கும் செறி மலர் நீலம் அணிந்தாள் - வில்லி:12 157/2
நீலம் முற்றிய மலை இரண்டொடு ஒன்று பொன் - வில்லி:41 199/1
சூழ் எங்கணும் வண் தாமரை துறை எங்கணும் நீலம்
 கீழ் எங்கணும் நெடு வாளை வரால் பைம் கயல் கெண்டை - வில்லி:42 52/2,3
பாதி மெய் நீலம் ஆகிய பவள பருப்பதம் விருப்புடன் அளித்த - வில்லி:46 212/1

 மேல்
 
  நீலமான (1)
பவளமான நீலமான கருவி முன் பரப்பினார் - வில்லி:11 173/2

 மேல்
 
  நீலமும் (2)
உகவை முத்த மென் பவளமும் நீலமும் ஒளிர - வில்லி:7 70/1
மேகமும் கரும் கடலும் நீலமும் கலந்த திரு மேனியும் சிவந்தது அறவே - வில்லி:38 32/4

 மேல்
 
  நீலமேனி (1)
நரபதி-தானும் மற்றை நால்வரும் நீலமேனி
 இரவியை அனையான்-தன்னை உவகையோடு எதிர்கொண்டானே - வில்லி:10 70/3,4

 மேல்
 
  நீலவண்ணன் (1)
நிருத கன்னி மகனும் நேமி நீலவண்ணன் மருகனும் - வில்லி:40 37/1

 மேல்
 
  நீலன் (5)
இவன் தன் பகைவர் யாவரையும் இமையோர் ஆக்கும் எழில் நீலன்
 இவன் தண் தமிழ் தேர் அடல் வழுதி இவன் தேர் இரவிகுல வளவன் - வில்லி:5 45/2,3
மாகதனும் வில் எடுத்து வரி நாண் வில்லின் மார்பளவும் போக்கினான் வன் போர் நீலன்
 சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடு நாண் கொற்ற தனு ஒரு சாண் என கொணர்ந்தான் சாணே அல்ல - வில்லி:5 52/2,3
பித்திகை தொடையல் நீலன் என்னும் நரபதி பெரும் பதி புகுந்த பின் - வில்லி:10 55/4
மஞ்சு இவர்ந்த புகை வானவன் தனது வரவும் நீலன் வழிபாடுமே - வில்லி:10 57/4
நீலன் இட்ட திறையான கோல மணி நீலம் ஆதி நவ நிதியமும் - வில்லி:10 58/1

 மேல்
 
  நீலாம்பரனும் (1)
நீலாம்பரனும் யது வீர நிருபர் யாரும் - வில்லி:7 81/3

 மேல்
 
  நீலித (1)
உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள் - வில்லி:12 157/3

 மேல்
 
  நீவிர் (9)
தூய மைந்தரை சொல்லி நீவிர் போய் - வில்லி:11 132/2
ஒரு திறத்து அவனி முற்றும் ஒருமையால் புரக்கும் நீவிர்
 இரு திறத்தவரும் நும்மில் இகலுறும் மனத்திர் ஆனால் - வில்லி:11 207/1,2
அரிவையோடு அகன்று நீவிர் ஐவரும் அடவி எய்தி - வில்லி:11 275/1
காட்டிடை நீவிர் வைகி கடவ நாள் கழித்து மீண்டு - வில்லி:12 16/3
திண்மையால் உயர்ந்த நீவிர் ஐவிரும் இ தீயிடை பிறந்த சே_இழையும் - வில்லி:18 15/1
யார் ஐயா நீவிர் எங்கு-நின்று இவண் மற்று எழுந்தருளியது என வினவ - வில்லி:19 11/1
எண்ணுக்கு அழிந்தேன் இனி செய்வது என் யாரும் நீவிர்
 கண்ணுக்கு இமை போல் இருந்தீர் களைகண்கள் ஆக - வில்லி:23 24/3,4
நின் பெரும் கருத்து முற்றும் ஏகுவீர் நீவிர் என்றான் - வில்லி:29 15/4
ஒரு நாளும் நீவிர் பொறு-மின்கள் உம்மை உலகு ஆளுவிக்க வருவோர் - வில்லி:37 8/1

 மேல்
 
  நீவிரும் (2)
நீவிரும் விதியால் வேட்ட நேயம் உண்டேனும் மன்றல் - வில்லி:6 44/1
வெம் சிலை விதுரன்-அவனும் நீவிரும் மிஞ்சிய புனல்கள் படிய ஏகினிர் - வில்லி:46 195/1

 மேல்
 
  நீவிரே (1)
நீவிரே அல்லிர் முன்னாள் நிலம் முழுது ஆண்ட நேமி - வில்லி:12 24/1

 மேல்
 
  நீழல் (7)
விண் தலம் புதைத்த பைம் பொன் துகில் இடு விதான நீழல்
 மண்டு அகில் புகையில் மூழ்கி ஆவண மறுகில் செல்வம் - வில்லி:5 21/1,2
பொன் உருவம் என மலர்ந்து பொலிந்தது ஒரு சண்பகத்தின் பூம் தண் நீழல்
 மின் உருவ நுண் இடையாள் விழி களிக்கும்படி நின்றான் வீரர் ஏறே - வில்லி:7 27/3,4
அதியான நெடும் சுருதி ஆசி கூறி ஆகம் உற தழீஇ மகிழ்வுற்று ஆல நீழல்
 மதி ஆர் செம் சடை முடியோன் என்ன வைகி வந்தவாறு உரைப்ப நெடுமாலும் கேட்டு - வில்லி:7 53/2,3
நேராமல் நிழல்-அதனை நிகழ்த்தாமல் மலர்ந்து அழகு நிறைந்த நீழல்
 ஆராமம்-தொறும் தங்கள் அவயவம் போல்வன கொய்தார் அணங்கு போல்வார் - வில்லி:8 6/3,4
எ தரையும் நீழல் செய் தனி கவிகை எந்தாய் - வில்லி:23 14/1
நீரில் மூழ்கியும் கழுகு இடு காவண நீழல் ஆறியும் சென்றார் - வில்லி:42 46/2
உனது உயிர் வான் ஏற விட்டு நான் உலகு ஒரு குடை மா நீழல் வைத்தலே துணிவு - வில்லி:46 166/2

 மேல்
 
  நீழலன் (1)
எண் திசையும் மனு நீதி செய் கோலினன் எங்கும் ஒரு குடையால இடு நீழலன்
 மண்டு கிரண சிகாமணி மோலியன் வண்டு மது நுகர் தாதகி மாலையன் - வில்லி:45 68/2,3

 மேல்
 
  நீழலிடை (1)
வெற்று எலும்பின் உயர் ஆசனம்-தனில் விகங்க நீழலிடை மேவர - வில்லி:4 51/1

 மேல்
 
  நீழலில் (5)
ஐம் தருவின் நீழலில் வாழ் அரியுடனே ஓர் அரியாசனத்தில் வைகி - வில்லி:7 34/1
நினைவு வழுவாமல் இவன் நீழலில் இருந்தோம் - வில்லி:23 7/2
கங்கம் இட்ட பைம் காவண நீழலில்
 அங்கை கொட்டி அலகை நின்று ஆடவே - வில்லி:29 32/3,4
கற்றை வெண் கவரி கால் பொர தனி பொன் கவிகை நீழலில் களம் கலந்தார் - வில்லி:45 2/4
காதத்தில் எதிர்கொள்ள கற்பக நீழலில் வைப்பன் கலங்கல் அம்மா - வில்லி:46 134/4

 மேல்
 
  நீழலின் (1)
மயனார் செய் திரு கோயிலும் மா நீழலின் வைகு எண் - வில்லி:7 14/2

 மேல்
 
  நீள் (71)
ஏந்து நீள் சிலையும் பல கணை மறையும் ஏனைய படைகளும் பயின்றான் - வில்லி:1 93/4
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4
உருவுடன் தனி இருக்கும் நீள் விரதம் வழுவி நான் நரகம் உறுவதின் - வில்லி:1 147/2
வெயில் நிலா உமிழ் கனக நீள் வீதியில் விலாசம் உற்றிடும் நாளில் - வில்லி:2 118/2
நீள் அரவு இனங்களால் நித்திராலுவை - வில்லி:3 7/3
இங்கிதத்தொடு இயற்றிய நீள் கொடி - வில்லி:3 115/2
நெடிய கானகத்து அளவும் நீள் நிலவறை நெறி போய் - வில்லி:3 122/3
கோள் கரந்த பல் தலை அரா என குகர நீள் நெறி கொண்டு போய பின் - வில்லி:4 1/2
இரங்கி நீள் வனத்திடை இரவில் மாழ்கிய - வில்லி:4 18/2
நிலை வருத்தம் அற நின்று பரிய கோல நீள் வரி நாண் மயிர்க்கிடை கீழ் நின்றது என்ன - வில்லி:5 53/3
பேய் நகர் எனுமாறு யாவரும் வழங்கா பிறங்கு நீள் கானிடை அழிந்த - வில்லி:6 6/3
பொங்கு அதிர் பைம் புயல் எழுந்து பொழியும் கங்குல் போய் ஒரு நீள் வட தருவின் பொதும்பர் சேர்ந்தான் - வில்லி:7 50/4
பனையின் நீள் உடல் பணிகளை அலகினால் பற்றலின் படர் பந்தி - வில்லி:9 21/3
ஊடு எலாம் நறும் பொய்கை நீள் வாவியின் உடம்பு எலாம் மலர் பூவின் - வில்லி:11 53/1
எடுத்த நீள் கொடி ஆடை வான் அகல் வெளி எங்கணும் நெருங்கி கீழ் - வில்லி:11 85/1
மரு விளங்கு இதழி நீள் வனமும் மா மலர் - வில்லி:11 95/3
இகல் எறிந்து நீள் இராயசூய மா - வில்லி:11 129/1
உள் நிலாவு பேர் ஒளி மழுங்கு நீள்
 வெண் நிலாவினால் வெளுத்த எங்கணும் - வில்லி:11 145/1,2
புரை கொள் பாவமே நிறைந்து புண்ணியம் குறைந்து நீள்
 நரகின் ஊழிகாலம் வாழ்தி நாகர் வாழ்வின் உள்ளதும் - வில்லி:11 159/1,2
நவிர் அறும் திசை புறத்து நல் நிலம் குறித்து நீள்
 புவி பெறும் கருத்தினோடு இருந்தனன் பொருந்தவே - வில்லி:11 172/3,4
அங்கு இரா மகிழ்ந்து அளித்த ஆடல் மாவும் அளக நீள்
 பொங்கு இரா மணம் சிறந்த போக மாதர் பலரும் அன்று - வில்லி:11 178/2,3
வள்ளல் ஒத்தன அ சாரலை சூழ்ந்து வயங்கு நீள் வாவியும் சுனையும் - வில்லி:12 57/4
சுருக்கும் கண மணி நீள் வெயில் சுடர் மாளிகை வேறு ஒன்று - வில்லி:12 154/2
மரு மிகுத்த நீள் மஞ்சன வாவியின் கரையில் - வில்லி:14 42/2
முந்திய நீள் உடல் வாசுகி முன் நாள் - வில்லி:14 52/3
நீள் அகல் வானம் நெருங்க மருங்கே - வில்லி:14 53/1
கவானுடை நீள் குகரத்து உயர் கலை சேர் - வில்லி:14 68/2
குளிர் வரை ஒன்றிய நீள் குகரம் போல் - வில்லி:14 70/1
இந்த நீள் வனத்தில் மன்னவர் இவ்வாறு இன்பம் உற்று இருந்த அ நாளில் - வில்லி:15 2/1
மன்னவர்க்கு எல்லாம் ஒதுங்கு நீள் நிழலாய் வயங்கு மா மதி குடை மன்னன் - வில்லி:19 24/2
மாட நீள் வீதி மூதூர் வயங்கும் மா மதிலின் தோற்றம் - வில்லி:25 3/1
தொல் வரைய கோபுரமும் நீள் மதிலும் சூழ்ந்து இலங்கும் - வில்லி:27 53/3
குன்று இசைக்கும் வண் கோபுர நீள் நகர் குறுகி - வில்லி:27 67/2
எல்லை நீள் மதில் வட்டம் யோசனை எழுநூறாம் - வில்லி:27 69/3
நிரை கதிர் கனக நீள் சுவர் பவள உத்தரத்து இடை நிரைத்த ஒண் - வில்லி:27 100/1
சேய் இருக்க விறல் மன்னர் இப்படி திரண்டு இருக்க எதிர் சென்று நீள்
 வேய் இருக்கும் இதழ் இடையனுக்கு நல் விருந்து செய்தவன் வெறுக்கில் என் - வில்லி:27 133/2,3
நீல நிற கவின் வாசவன் வச்சிர நீள் படையின் சிறகு ஈர் - வில்லி:27 192/3
தோல் இனம் ஏந்தின நீள் கவண் ஏந்தின சோரிகள் சோர்ந்திடவே - வில்லி:27 203/2
ஓங்கு நீள் கொடி பதாகினி திரண்டவாறு உன்னி யார் உரைக்கிற்பார் - வில்லி:28 7/4
கரதலத்து அயில் வெயில் எழ புனை கலன் வனப்பு எழ மிளிரும் நீள்
 நிரை இமைப்பு அறு விழி சிவப்பு எழ நிருதர் ஒத்தனர் விருதரே - வில்லி:28 44/3,4
நின்று அமர் தொடங்க நினைகிற்பவர் பிதாமகனும் நீள் கிளைஞரும் துணைவரும் - வில்லி:28 69/1
நீறு படுத்தினன் மா மகுட திரள் நீள் நில வைப்பு அடைய - வில்லி:31 21/1
புரியும் நீள் கடைக்கண்ணும் வண்ணமும் போற்றுவார்கள் மெய் புளகம் ஏறுமே - வில்லி:35 1/4
நீயும் ககனம் குடியேற நின் பேர் உடலம் நீள் நிலத்தில் - வில்லி:37 32/1
போம் அடங்க நும் தமையன் நீள் பதம் பொருந்தி உறு போர் அறிந்துகொண்டு பொருவீர் - வில்லி:38 35/2
நீள வெம் கதையுடன் நீள் வரை இழிதரும் - வில்லி:39 29/3
வரம் மிக்க தவள நிற மத வெற்பை எதிர் கடவி வரு வெற்றி அவனிபதி நீள்
 கரம் உற்ற சிலை கவசம் அற வெட்டி விடு கணைகள் கணை விட்டு விலக அவன் மா - வில்லி:40 60/2,3
அப்பு அறு கோடையில் வெம் கதிரோன் என ஆகவ நீள் வரி வில் - வில்லி:41 5/3
தோல் அநேகம் அநேகம் நேமி துரங்கமங்கள் அநேகம் நீள்
 வேல் அநேகம் அநேகம் வாள் வரி வில் அநேக விதம் பட - வில்லி:41 33/1,2
நீள் நாகர் வியக்கும்படி விழ மீளியும் நின்றான் - வில்லி:41 113/4
நிருதன் நகைத்து வணங்கி நிணம் கமழ் நீள் இலை வேலினொடும் - வில்லி:41 228/1
சந்து அணி கடக வாகு நீள் சிகர சயத்திரதனை ஒரு பகலில் - வில்லி:42 8/3
நீள் நிலத்தினிடை நின்று சமர் வென்றவனும் நேமி வச்ர மகுடம் புனை கொடிஞ்சியுடை - வில்லி:42 76/3
சேற்றை ஒத்தன நித்திலம் எடுத்து எறி செல்வ நீள் குருநாடன் - வில்லி:42 135/2
நீள் நடம் முதலிய தொழில் ஒரு நாலும் நிரந்தது மேரு நிகர் என்ன - வில்லி:44 10/3
தாரைகள் ஒற்றை தயங்கிய நீள் வயிர் சங்கம் முழக்கினவே - வில்லி:44 59/1
நிருபாதிபன் தனது சேனாதிபன்-தனொடு நீள் களம் புக்கனன் அரும் - வில்லி:46 8/3
நீள் முதல் தீபமே நிகரும் ஆயினார் - வில்லி:46 62/4
முரணு வாகுவால் மோதி முடுகு நீள் கதாபாணி - வில்லி:46 90/2
மனு குலேசன் நீள் சாப வலிமை கூற வாராதே - வில்லி:46 95/4
உகவையோடு மா மாயன் உதவு கூர நீள் வேலை - வில்லி:46 97/3
நின கரத்தின் மிசை ஏந்தி நின்றது நீள் கதையாகில் - வில்லி:46 145/1
வெருவர நீள் நாகர் உட்க வீசினர் விசையுடனே போர் விறல் கதாயுதம் - வில்லி:46 168/4
உகவையினாலே சிரிப்பர் நீள் சினம் உறுதலினாலே மடிப்பர் வாய் மலர் - வில்லி:46 169/1
ஒரு கையினாலே சுழற்றி வான் முகடு உடைபட மேலே கிளப்பி நீள் கதை - வில்லி:46 170/1
தேர் விடும் திருமால் அடி நீள் முடி சேர நின்று உரையாடினன் மாருதி - வில்லி:46 180/2
மாறு கொண்டவர் ஆவி கொள் நீள் கதை மாருதன் சுதனோடு இவண் ஓர் உரை - வில்லி:46 182/1
நீறு எழும்படி சாடியபோது அவன் நீள் நிலம்-தனில் ஓடி விழாது தன் - வில்லி:46 185/2
உதைத்து மேல் இரு பதத்தினால் அவன் உரத்தை வாகுவை ஒடித்து நீள்
 விதத்தினால் இரு நிலத்து மீது உடல் விதிர்த்து வீழ்தர விழுத்தினான் - வில்லி:46 187/3,4
மற்றை அநுசனொடு உற்ற நீள் களம் வட்டம் இட ஒர் இமைப்பின் ஏகினன் - வில்லி:46 196/2
சிந்த ஆர்த்தனர் நீள் திசை காவலர் சிந்தி வாழ்த்தினர் பூ_மழை தேவர்கள் முந்த ஓட்டிய - வில்லி:46 197/2

 மேல்
 
  நீள (3)
நீள மால் யானை நெற்றி நிறத்த செம் திலகம் போன்றே - வில்லி:27 160/4
நீள வெம் கதையுடன் நீள் வரை இழிதரும் - வில்லி:39 29/3
விரிகின்ற நீள கிரியில் இள வெயில் விழுகின்ற தாரை அனைய அழகொடு - வில்லி:44 77/1

 மேல்
 
  நீளம் (3)
அ தபதி தன் குறிப்பால் அமைத்த பெரு மண்டபத்தின் அளவு நீளம்
 வித்தரமோடு உயர்ச்சி எனும் வனப்பு அனைத்தும் கண்டோர்கள் வியந்து கூற - வில்லி:10 8/1,2
நிறமும் ஒத்த உயரம் பருமை நீளம் எனும் மெய் - வில்லி:45 198/3
நீளம் உற பரவை உற வாளம் உற கரை பரந்து நிமிர்ந்த நீத்த - வில்லி:46 139/1

 மேல்
 
  நீளமும் (1)
சுற்றும் நீளமும் உயரமும் நிகர்ப்பன சுழியின் மிக்கன தீமை - வில்லி:11 80/1

 மேல்
 
  நீற்றால் (1)
கலப்பான திருமேனி அணிந்த நீற்றால் கதிர் முத்தின் சோதி என மேனை ஈன்ற - வில்லி:12 40/2

 மேல்
 
  நீற்று (4)
நீற்று ஒளி பரந்து நிலவு எழு வடிவும் நிலா வெயில் அனல் உமிழ் விழியும் - வில்லி:12 65/2
காளமாமுனி-தனை கொடுவருக என கலந்த நீற்று ஒளி கூரும் - வில்லி:16 4/1
நீற்று அணி நிமலன் அன்ன நின் கை வில் இற்றது ஆகில் - வில்லி:27 144/3
பொங்கு அரா வெயில் மணி பூணும் பேணும் நீற்று
 அங்கராகமும் உவந்து அணியும் மேனியாய் - வில்லி:41 212/1,2

 மேல்
 
  நீற்றுடன் (1)
நீறுபட்டு உடலில் நீற்றுடன் படிய நெடும் கொடி ஊர்தி ஏறுகளும் - வில்லி:9 47/2

 மேல்
 
  நீறாக்கி (1)
நீ பாரத அமரில் யாவரையும் நீறாக்கி
 பூ பாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல்வண்ணா - வில்லி:27 32/1,2

 மேல்
 
  நீறாய் (1)
வெந்துற்று அரு நீறாய் எழ விடுவேன் என வெகுளா - வில்லி:12 161/4

 மேல்
 
  நீறு (17)
தங்கள் கடல் தண் முத்தை கண் முத்தால் நீறு ஆக்கும் தக்கோர் ஆய்ந்த - வில்லி:7 32/2
தானவர் புரங்கள் நீறு எழ முனிந்த தமனிய சிலை கை வெள் ஊர்தி - வில்லி:9 28/1
நீறு பட்டு இலங்கும் மெய் நிலவு ஒளியால் நெஞ்சினில் இருளினை அகற்றி - வில்லி:12 58/1
குன்றம் ஆயினும் நீறு எழும் அருகுற குறுகின் - வில்லி:22 51/4
படர் உற படைகள் நீறு படப்பட பரப்பினானே - வில்லி:22 99/4
ஆர் அழலின் முப்புரமும் நீறு எழ நகைத்த அரவு ஆபரணன் ஒத்தனன் அரோ - வில்லி:30 26/4
நீறு படுத்தினன் மா மகுட திரள் நீள் நில வைப்பு அடைய - வில்லி:31 21/1
கல் அசலம் நீறு படுவித்த திறல் கண்டே - வில்லி:37 24/2
பொல்லா அவுணர் வைகிய முப்புரம் நீறு எழ அன்று அரன் வளைத்த - வில்லி:40 76/1
விண்ணிடை திரிபுரம் வெந்து நீறு எழ - வில்லி:41 213/1
முப்புரம் நீறு எழு நாளின் இயற்றிய முட்டியும் நல் நிலையும் - வில்லி:41 222/1
நிசை புலரும் முனம் முனைந்து நீறு ஆக்கி விடுகுவன் எம் நிருபன் சொன்ன - வில்லி:41 240/3
காண்டவம் நீறு ஆக்கினான் கண்டான் அவன் போரே - வில்லி:45 173/4
காமன்-தனை நீறு எழ வென்ற நுதல் கண் போல் எரிகின்ற கருத்துடனே - வில்லி:45 212/3
வென்று போர் புரி அவுணர் ஊர் நீறு செய் வீரன் மைந்தனை ஒப்பான் - வில்லி:46 47/4
தன் தமையன்-தனை பொருது வெல்ல வந்த தானை எலாம் நீறு ஆக்கி தரணி ஆளும் - வில்லி:46 77/1
நீறு எழும்படி சாடியபோது அவன் நீள் நிலம்-தனில் ஓடி விழாது தன் - வில்லி:46 185/2

 மேல்
 
  நீறுடை (1)
நின்றனன் விழியும் இதயமும் களிப்ப நீறுடை ஏறுடை கடவுள் - வில்லி:46 211/2

 மேல்
 
  நீறுபட்டது (1)
நீறுபட்டது பெரும் கவசம் வந்த வழி நேர்பட திருகினன் சமரில் நின்றிலனே - வில்லி:42 90/4

 மேல்
 
  நீறுபட்டு (1)
நீறுபட்டு உடலில் நீற்றுடன் படிய நெடும் கொடி ஊர்தி ஏறுகளும் - வில்லி:9 47/2

 மேல்
 
  நீறுபட்டுள்ளோன் (1)
நின்றிலன் மதனன் நிற்குமோ நெற்றி நெருப்பினால் நீறுபட்டுள்ளோன் - வில்லி:12 66/4

 மேல்
 
  நீறுபட (1)
குன்று-தொறும் குன்று-தொறும் இருந்த வேட குழாம் அனைத்தும் நீறுபட கொன்றாய் என்பர் - வில்லி:12 98/3

 மேல்
 
  நீறுபடுத்துதலின் (1)
பரமன் கணை ஏவினன் அ கணை அ பகவன் கணை நீறுபடுத்துதலின்
 சரம் அங்கு அவை வேறு தொடுத்திலர் கை தனுவும் குனிவித்திலர் தார் முடியோர் - வில்லி:45 219/3,4

 மேல்