<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ஐ - முதல் சொற்கள்
ஐ 22
ஐ_ஆனனன் 1
ஐ_இரண்டு 1
ஐ_இரண்டும் 2
ஐ_இரு 3
ஐ_இரு_பதின்மர் 1
ஐ_இருபது 1
ஐஅமளி 1
ஐக்கு 1
ஐஞ்ஞூறு 1
ஐதின் 1
ஐந்தாம் 1
ஐந்தாய் 1
ஐந்தால் 1
ஐந்தில் 2
ஐந்தின் 1
ஐந்தினில் 1
ஐந்தினையும் 2
ஐந்து 45
ஐந்து_பத்து_நூறாயிரம் 1
ஐந்து_பத்தொடு 1
ஐந்தும் 4
ஐந்துமடங்கு 1
ஐந்துமே 3
ஐந்தையும் 1
ஐந்தொடு 1
ஐம் 8
ஐம்பதின்மர் 1
ஐம்பது 3
ஐம்புலத்தினனாதலாலே 1
ஐம்புலன் 1
ஐம்புலன்களும் 6
ஐம்புலனும் 2
ஐம்புலனை 1
ஐம்பொருளும் 1
ஐம்பொறி-வாய் 1
ஐய 17
ஐயம் 9
ஐயமுற்றனன் 1
ஐயன் 12
ஐயனும் 1
ஐயனே 1
ஐயனை 1
ஐயனோடு 1
ஐயா 21
ஐயாயிரம் 1
ஐயுற்று 1
ஐயுற்றே-கொல் 1
ஐயுற்றேன் 1
ஐயுற 2
ஐயுறாது 1
ஐயுறும் 1
ஐயுறுவர் 1
ஐயை 1
ஐயோ 3
ஐராவதத்தின் 1
ஐவர் 30
ஐவர்-தம் 3
ஐவர்-தம்மை 2
ஐவர்க்கு 4
ஐவர்க்கும் 2
ஐவர்களும் 1
ஐவராம் 1
ஐவராலும் 1
ஐவரில் 2
ஐவரின் 1
ஐவரினும் 2
ஐவருக்கு 2
ஐவருக்கும் 5
ஐவருடன் 2
ஐவரும் 55
ஐவருளும் 1
ஐவரே 1
ஐவரை 2
ஐவரையும் 14
ஐவரொடும் 3
ஐவரோடும் 3
ஐவிரும் 2
ஐவேமும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  ஐ (22)
இரதம் மீது அவளுடன் கண பொழுதின் ஏறி ஐ_இரு தினத்தினில் - வில்லி:1 142/2
அ இராமனும் மறுத்த மன்னவனும் ஐ இரண்டு தினம் இகலுடன் - வில்லி:1 148/1
நாள் இரண்டு அதனொடு ஐ_இரண்டும் ஒரு நாள் எனும்படி நடக்கவே - வில்லி:1 151/4
ஐ வகை நிறங்களும் அமைத்து இயற்றிய - வில்லி:3 3/2
என் ஐ வானம் எய்தி யானே இறைவனானால் - வில்லி:3 38/3
இந்த மகவும் ஐ ஆண்டு இளமை அறியாது எனலால் - வில்லி:3 41/3
விருந்தராய் விடம் இட செல் ஐ வேடரும் தாயும் - வில்லி:3 132/1
அத்தினபுரியில் ஐ_இரு_பதின்மர் ஐவர் என்று இரண்டு அற தம்மில் - வில்லி:6 1/1
ஐ_ஆனனன் இயல் வாணனை அடிமை கொள மெய்யே - வில்லி:7 17/1
ஐ வகை வடிவாய் எங்குமாய் நின்ற அச்சுதன் அமலன் ஆனந்தன் - வில்லி:10 142/1
அதிர் முரசு உயர்த்த கோவும் ஐ என துணியும் பின்னை - வில்லி:11 28/1
பொழியும் வெண் கதிர் ஐ வகை மதியும் அப்பொழுது உதித்தன என்ன - வில்லி:11 77/2
நிலை தவம் புரிவோன் ஐ வகை நெருப்பின் நடுவு உற நின்றவா கண்டார் - வில்லி:12 59/4
ஐ என இவனும் தன்னை முன் பயந்த ஆர் அழல் அனைய கற்புடைய - வில்லி:21 51/1
ஆறு இரு நாமத்தோனும் ஐ_இரு நாமத்தோனும் - வில்லி:25 19/3
ஆன வெம் படை ஆதியாய் நடப்பன ஐ_இரண்டு எண் பூமி - வில்லி:28 6/3
ஓர் இரு நால் உடை ஐ_இரு பூமியில் உள்ள பதாதியுடன் - வில்லி:41 6/2
ஐ என தொழுது வீரன் அந்தணன் உயிரை மீட்டு - வில்லி:41 153/1
அணிகள் ஐந்து ஐந்தால் ஐ வகை வியூகம் ஆகிய சேனையின் சிரத்து - வில்லி:42 7/1
ஈர்_இரண்டும் ஐ_இரண்டும் ஆன விஞ்சை எய்தினான் - வில்லி:43 6/4
ஐ வகை ஆன கதி குரம் நாலும் அழிந்தன வாசிகளே - வில்லி:44 58/3
ஆடிமுகத்து அரசினுக்கும் ஐ_இருபது அரசரையும் அளித்து வாழ்ந்து - வில்லி:46 239/3

 மேல்
 
  ஐ_ஆனனன் (1)
ஐ_ஆனனன் இயல் வாணனை அடிமை கொள மெய்யே - வில்லி:7 17/1

 மேல்
 
  ஐ_இரண்டு (1)
ஆன வெம் படை ஆதியாய் நடப்பன ஐ_இரண்டு எண் பூமி - வில்லி:28 6/3

 மேல்
 
  ஐ_இரண்டும் (2)
நாள் இரண்டு அதனொடு ஐ_இரண்டும் ஒரு நாள் எனும்படி நடக்கவே - வில்லி:1 151/4
ஈர்_இரண்டும் ஐ_இரண்டும் ஆன விஞ்சை எய்தினான் - வில்லி:43 6/4

 மேல்
 
  ஐ_இரு (3)
இரதம் மீது அவளுடன் கண பொழுதின் ஏறி ஐ_இரு தினத்தினில் - வில்லி:1 142/2
ஆறு இரு நாமத்தோனும் ஐ_இரு நாமத்தோனும் - வில்லி:25 19/3
ஓர் இரு நால் உடை ஐ_இரு பூமியில் உள்ள பதாதியுடன் - வில்லி:41 6/2

 மேல்
 
  ஐ_இரு_பதின்மர் (1)
அத்தினபுரியில் ஐ_இரு_பதின்மர் ஐவர் என்று இரண்டு அற தம்மில் - வில்லி:6 1/1

 மேல்
 
  ஐ_இருபது (1)
ஆடிமுகத்து அரசினுக்கும் ஐ_இருபது அரசரையும் அளித்து வாழ்ந்து - வில்லி:46 239/3

 மேல்
 
  ஐஅமளி (1)
அவிரும் மணி பரியங்கத்து ஐஅமளி ஏற்றிய பின் அனங்கன் போரால் - வில்லி:7 31/2

 மேல்
 
  ஐக்கு (1)
தன் ஐக்கு மூழ்க தடம் வாய்த்தமை தந்தையோடும் - வில்லி:46 113/3

 மேல்
 
  ஐஞ்ஞூறு (1)
தடுத்தபோது ஒரு தனுவும் ஐஞ்ஞூறு அடல் தனுவுடன் எதிர் நின்ற - வில்லி:42 40/4

 மேல்
 
  ஐதின் (1)
ஐதின் இவன் வினோதம் உற தொடுத்தான் என்பது அறியாமல் எயினன் முடி அணிந்த பீலி - வில்லி:12 101/3

 மேல்
 
  ஐந்தாம் (1)
பாரதம்-தன்னோடு ஐந்தாம் படியினால் பகர்ந்த மூர்த்தி - வில்லி:5 5/2

 மேல்
 
  ஐந்தாய் (1)
எ கோல யோனிகட்கும் உயிராய் தோற்றம் ஈர்_ஐந்தாய் பாற்கடலினிடையே வைகும் - வில்லி:7 55/3

 மேல்
 
  ஐந்தால் (1)
அணிகள் ஐந்து ஐந்தால் ஐ வகை வியூகம் ஆகிய சேனையின் சிரத்து - வில்லி:42 7/1

 மேல்
 
  ஐந்தில் (2)
பூதங்கள் ஐந்தில் குணம் ஐந்தும் பொலிந்தவா போல் - வில்லி:7 87/3
வரு பகல் ஓர் ஐந்தில் மலைவன் பரிதி மைந்தன் முனி_மைந்தன் ஒரு நாழிகையினில் - வில்லி:28 67/2

 மேல்
 
  ஐந்தின் (1)
சொன்ன மந்திரம் ஓர் ஐந்தின் ஒன்றினால் சூரன்-தன்னை - வில்லி:27 149/3

 மேல்
 
  ஐந்தினில் (1)
அந்தணன் முன் தரும் மந்திரம் ஐந்தினில் அறுவரையும் கடவுள் - வில்லி:27 217/1

 மேல்
 
  ஐந்தினையும் (2)
பூதம் ஐந்தினையும் புலத்துடன் ஒடுக்கி புரிசடையுடன் புருகூதன் - வில்லி:12 56/1
தெள்ளிய குமரர் சென்னி ஐந்தினையும் தேவரும் திகைத்திட தூக்கி - வில்லி:46 221/3

 மேல்
 
  ஐந்து (45)
ஐந்து ஆனனத்தோன் அருள்செய்ய அழகில் மிக்காள் - வில்லி:5 81/1
ஐந்து ஆன சொல்லால் கணவன் தருக ஐய என்றாள் - வில்லி:5 81/2
ஐந்து ஆன சொல்லான் அளித்தான் மற்று அவனும் முன் நாள் - வில்லி:5 81/3
ஐந்து ஆன போகம் இவள் எய்தியவாறு அறிந்தே - வில்லி:5 81/4
சொன்ன நாள் தொடங்கி ஐந்து சூரரும் தேவர் நாளுக்கு - வில்லி:6 46/1
அந்த நெடும் திசை புனல்கள் ஆடும் நாளில் ஐந்து தடத்து அரம்பையர் ஓர் ஐவர் சேர - வில்லி:7 48/1
துண்ணென்றிட்ட ஐந்து வகை பெரும் பேர் இயத்தின் துவனியினால் - வில்லி:10 40/4
ஐந்து பூதமே நிகர் என புலன்கள் ஓர் ஐந்துமே எதிர் என்ன - வில்லி:11 76/1
ஐந்து காவுமே பொரு என பணி முடி ஐந்துமே நேர் என்ன - வில்லி:11 76/2
ஐந்து வாளியே உறழ்வு என வேள்வி ஓர் ஐந்துமே ஒப்பு என்ன - வில்லி:11 76/3
ஐந்து வாசமே தரம் என ஐவரும் ஐந்து தேர் மேல் கொண்டார் - வில்லி:11 76/4
ஐந்து வாசமே தரம் என ஐவரும் ஐந்து தேர் மேல் கொண்டார் - வில்லி:11 76/4
மொழியும் ஐந்து பொன் தனி குடை நிழற்றின முழு மதி வடிவின்-கண் - வில்லி:11 77/3
காவும் வண் புறவும் கயங்களும் அரும்ப கவர்ந்த வெம் கணைகளாம் ஐந்து
 பூவும் வந்து உள்ளம் உறஉற பட்டு புதையவும் புலன்வழி அன்றி - வில்லி:12 64/1,2
சென்றிடா ஒன்றாய் ஐந்து செயற்கையாம் உடலை சேர - வில்லி:16 35/3
ஐந்து பல் வகையில் கறிகளும் வெவ்வேறு அறு சுவை மாறுமாறு அமைப்பேன் - வில்லி:19 14/2
கோ மச்ச வள நாடனும் கொற்ற வரி வில் குனித்து ஐந்து செம் - வில்லி:22 14/2
துனை தேரும் வேறு ஒன்று மேல் கொண்டு நால் ஐந்து தொடை ஏவியே - வில்லி:22 15/2
ஐந்து அரசும் அன்று தன் அகன் கடை இருக்க - வில்லி:23 8/2
ஐந்து ஊர் வேண்டு அவை இல் எனில் ஐந்து இலம் வேண்டு அவை மறுத்தால் அடு போர் வேண்டு - வில்லி:27 9/3
ஐந்து ஊர் வேண்டு அவை இல் எனில் ஐந்து இலம் வேண்டு அவை மறுத்தால் அடு போர் வேண்டு - வில்லி:27 9/3
சென்று தமக்கு ஐந்து ஊர் திறல் வீரர் பெற்றிருந்தால் - வில்லி:27 43/2
ஐந்து_பத்து_நூறாயிரம் அரசர்க்கும் எவர்க்கும் - வில்லி:27 80/3
நீதி ஆறு வகை ஐந்து_பத்தொடு அறுபத்தொர் ஆயிரவர் நிருபரும் - வில்லி:27 98/3
தார் வழங்கு தட மார்ப என்ன அது-தானும் மன்னவன் மறுக்க ஐந்து
 ஊர் வழங்குக என உற்று இரந்தனன் இ உலகு எலாம் உதவும் உந்தியான் - வில்லி:27 113/3,4
நாடு அளித்திடவும் ஐந்து பேருடைய நகர் அளித்திடவும் வேண்டுமோ - வில்லி:27 114/2
ஐந்து மா நகரும் நீ கொடாது ஒழியின் என்னதாகும் உனது அரசியல் - வில்லி:27 115/4
தம்பியர் ஐந்து பேரும் தனித்தனி ஏவல் செய்ய - வில்லி:27 154/1
பை வரும் தலைகள் ஐந்து படைத்த பன்னகமே போல - வில்லி:27 159/1
ஆயே வந்த பாண்டவர்கள் ஐந்து ஊர் வேண்ட மறுத்ததற்கு - வில்லி:27 221/2
மன் மேல் எய்த வாளி என தொடுத்தான் ஐந்து வய வாளி - வில்லி:32 27/4
கொல்லும் கொடும் பாணம்-அவை ஐந்து விசயன் கொதித்து ஏவினான் - வில்லி:33 7/3
சோராத வய வாளி ஈர் ஐந்து சேர தொடுத்து ஏவினான் - வில்லி:33 11/2
சீறி வரும் யானையொடு எடுத்து எறிதரும் சிலரை ஐந்து கதியும் சிவணவே - வில்லி:38 20/2
ஐந்து உறழும் நூறுபடி ஆயிரவர் வின்மையில் அருச்சுனனை ஒத்த அடலோர் - வில்லி:38 21/2
புகல் அரும் ஐந்து நாளை பூசலும் புகலலுற்றாம் - வில்லி:39 2/4
மோகரித்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நால் ஐந்து அம்பு ஏவி - வில்லி:39 15/1
இன தொடை ஐந்து பூபதியும் இமைப்பொழுதின்-கண் ஏவினனே - வில்லி:40 23/4
அணிகள் ஐந்து ஐந்தால் ஐ வகை வியூகம் ஆகிய சேனையின் சிரத்து - வில்லி:42 7/1
இகலுடை வெம் பகு வாய்கள் ஐந்து உடையது ஒர் எழில் கொளும் புயங்கனை ஏவ என்று உசவியே - வில்லி:45 221/4
எனக்கு இவரே அமையும் என புறக்கிடாத இளையவர் மேல் கடும் கணை ஐந்து ஏவினானே - வில்லி:46 79/4
அந்தி-வாய் தம பாசறை மேவினர் ஐந்து பார்த்திவர்-ஆனவர் தாமுமே - வில்லி:46 197/4
அடல் கொண்ட சேனை எலாம் அவண் வாழ்வுற அவர் ஐந்து வீரருமே வரவே ஒரு - வில்லி:46 198/3
ஐந்து வீரர்-தம் ஆவியும் கொண்டு அரோ - வில்லி:46 222/4
ஐந்து பெரும் பார்த்திவரோடு ஆரணியம் புகுந்த பிரான் அரிய கங்குல் - வில்லி:46 243/1

 மேல்
 
  ஐந்து_பத்து_நூறாயிரம் (1)
ஐந்து_பத்து_நூறாயிரம் அரசர்க்கும் எவர்க்கும் - வில்லி:27 80/3

 மேல்
 
  ஐந்து_பத்தொடு (1)
நீதி ஆறு வகை ஐந்து_பத்தொடு அறுபத்தொர் ஆயிரவர் நிருபரும் - வில்லி:27 98/3

 மேல்
 
  ஐந்தும் (4)
பூதங்கள் ஐந்தில் குணம் ஐந்தும் பொலிந்தவா போல் - வில்லி:7 87/3
ஆசில் நான் மறைப்படியும் எண் இல் கோடி ஆகமத்தின் படியும் எழுத்து ஐந்தும் கூறி - வில்லி:12 37/1
கம்பித்து வந்த புலன் ஐந்தும் கலக்கம் மாற - வில்லி:46 104/1
அன்று நுமது உயிர் ஐந்தும் அளிப்பன் எனும் வாய்மையினால் அகன்றேன் இன்னும் - வில்லி:46 247/2

 மேல்
 
  ஐந்துமடங்கு (1)
காரில் ஐந்துமடங்கு புலம்பின காகளம் சுரி சங்கு முழங்கின - வில்லி:42 126/1

 மேல்
 
  ஐந்துமே (3)
ஐந்து பூதமே நிகர் என புலன்கள் ஓர் ஐந்துமே எதிர் என்ன - வில்லி:11 76/1
ஐந்து காவுமே பொரு என பணி முடி ஐந்துமே நேர் என்ன - வில்லி:11 76/2
ஐந்து வாளியே உறழ்வு என வேள்வி ஓர் ஐந்துமே ஒப்பு என்ன - வில்லி:11 76/3

 மேல்
 
  ஐந்தையும் (1)
விரல்கள் ஐந்தையும் செறிய குவித்து ஒளி மிகு நகம் புதைந்திட உள் புதைத்து இரு - வில்லி:45 152/1

 மேல்
 
  ஐந்தொடு (1)
ஐந்தொடு ஆயிரரும் வேறோர் அம் பொன் மாளிகையும் ஈந்தான் - வில்லி:13 159/4

 மேல்
 
  ஐம் (8)
அன்றுதொட்டு இவன் ஐம் முதல் பிணியினால் அழுங்கி - வில்லி:1 28/3
அழு குரல் விலக்கிய பின் ஐம் மகவையும் கொண்டு - வில்லி:2 104/1
ஐம் தருவின் நீழலில் வாழ் அரியுடனே ஓர் அரியாசனத்தில் வைகி - வில்லி:7 34/1
முற்றும் மாதிரத்து அளவும் ஐம் கதியினால் முடிப்பன இமைப்போதில் - வில்லி:11 80/4
வேதம் அடியுண்டன விரிந்த பல ஆகமவிதங்கள் அடியுண்டன ஓர் ஐம்
 பூதம் அடியுண்டன விநாழிகை முதல் புகல் செய் பொழுதொடு சலிப்பு இல் பொருளின் - வில்லி:12 108/1,2
ஐம் பெரும் பூதம் ஒக்கும் அ பெரும் பூதம் சாதி - வில்லி:16 36/1
ஐம் பெரும் பூதத்தானும் அமைந்தன உடலம் யார்க்கும் - வில்லி:29 5/3
திறலுடன் முன் துணி சேரும் ஐம் தலையொடு திரியவும் வந்து எனை ஏவுக என்று அலறவும் - வில்லி:45 226/2

 மேல்
 
  ஐம்பதின்மர் (1)
இவ்வாறு அமைந்து ஆங்கு ஐவருடன் ஈர்_ஐம்பதின்மர் நனி வளர - வில்லி:3 93/1

 மேல்
 
  ஐம்பது (3)
இந்த வனம்-தனக்கு எமை ஆள் உடையான் குன்றம் ஈர் ஐம்பது யோசனை என்று எடுத்து காட்டி - வில்லி:14 10/2
ஆறு_பத்து இருபது ஐம்பது பெரும் பகழி ஆக விட்டு வரி வன் சிலையும் வெம் பரியும் - வில்லி:42 91/1
நிருபர் அங்கங்கள்-தொறும் நிரையினில் துளை உருவ நெடிய அம்பு ஐம்பது அறுபது படப்பட முடுகி - வில்லி:45 85/2

 மேல்
 
  ஐம்புலத்தினனாதலாலே (1)
பொறுத்திடும் மேல் இடா ஐம்புலத்தினனாதலாலே
 மறுத்திடான் ஐய நின்-தன் மாசு இலா வாய்மை என்ன - வில்லி:18 7/1,2

 மேல்
 
  ஐம்புலன் (1)
ஐம்புலன் மகிழ சென்று கண்டு இறை வந்து அடி தொழ ஆசியும் உரைத்தான் - வில்லி:19 10/4

 மேல்
 
  ஐம்புலன்களும் (6)
மாறுபட்டிடும் ஐம்புலன்களும் ஒடுக்கும் மா தவன் வளர்த்த செம் தழலால் - வில்லி:12 58/2
என்ன வேவ ஐம்புலன்களும் நெஞ்சமும் இடியின்-வாய் அரவு ஒத்தான் - வில்லி:16 8/2
ஐம்புலன்களும் போல் ஐவரும் பதிகள் ஆகவும் இன்னம் வேறு ஒருவன் - வில்லி:18 21/1
மயற்கையால் அழிந்தான் ஐம்புலன்களும் வழக்கு ஒழிந்து மதி மருண்டான் இணை - வில்லி:21 3/3
பாசகாரிகள் ஆம் ஐம்புலன்களும் பரிவு கூர பரிந்து உயர்ந்தோர் புகல் - வில்லி:21 13/1
நெருங்கு வெம் படை கண்டு வந்த பின் ஐம்புலன்களும் நெஞ்சமும் - வில்லி:28 39/1

 மேல்
 
  ஐம்புலனும் (2)
நயனங்கள் முதலான ஐம்புலனும் மனமும் போல் நகரி எய்தி - வில்லி:10 2/2
அஞ்சு அம்பு மெய் உருவ ஐம்புலனும் சோகம் உற - வில்லி:10 81/3

 மேல்
 
  ஐம்புலனை (1)
ஒன்ற ஐம்புலனை வென்று நீடு தவம் உரிமையின் புரிதி உற்பவம் - வில்லி:43 45/1

 மேல்
 
  ஐம்பொருளும் (1)
குயின்ற ஐம்பொறி-வாய் நின்று குறித்த ஐம்பொருளும் தானே - வில்லி:29 3/1

 மேல்
 
  ஐம்பொறி-வாய் (1)
குயின்ற ஐம்பொறி-வாய் நின்று குறித்த ஐம்பொருளும் தானே - வில்லி:29 3/1

 மேல்
 
  ஐய (17)
ஐய பட்டதை அறிந்தருள் ஆம் முறை என்றான் - வில்லி:3 120/4
ஐந்து ஆன சொல்லால் கணவன் தருக ஐய என்றாள் - வில்லி:5 81/2
ஐய நின் தந்தை ஓலை ஐவருக்கு எழுதி விட்டால் - வில்லி:11 31/3
அரும் பெறல் ஐய கேட்டி அடியனேன் கருத்து முற்ற - வில்லி:11 47/1
அறிந்தவர் உரைத்தார் ஐய அவாவினுக்கு அவதி உண்டோ - வில்லி:12 22/4
வென்றி கொள் ஐய நீ விபுதர் தம் பிரான் - வில்லி:12 142/3
மைந்தனும் தேவர்க்கு ஐய மானுடர் செய்வது உண்டோ - வில்லி:13 13/2
தாயவன் மைத்துனன் ஆகின் ஐய தனி நீ - வில்லி:14 123/2
திறத்தகு முனிவர் இடுக்கண் நீ ஐய சென்று தீர்த்திடுக என்று ஏவி - வில்லி:15 4/2
மறுத்திடான் ஐய நின்-தன் மாசு இலா வாய்மை என்ன - வில்லி:18 7/2
நெருப்பு எதிர்ந்த பதங்கம் போல் அழிந்தார் ஐய நிரை போக்கி அணி ஆகி நின்ற வேந்தர் - வில்லி:22 137/4
அடல் கடும் கதையால் அடித்திடும் அதிசயம்-தனை ஐய கேள் - வில்லி:26 14/4
இரங்கல் நீ சிறிதும் ஐய எறி படை எடுப்பது யாரும் - வில்லி:36 10/1
பொரு அரு பூசனை புரிதி ஐய நீ - வில்லி:41 195/2
ஐய நின்னொடு அமர் இழைத்தல் அமரருக்கும் அரிது நின் - வில்லி:42 17/1
அந்தரம் அடைந்தது ஐய அச்சுவத்தாமா என்னும் - வில்லி:43 19/3
வந்தனேன் ஐய மாதவன் ஏவலால் - வில்லி:46 222/1

 மேல்
 
  ஐயம் (9)
ஐயம் உற்றனர் அன்புறு காதலார் - வில்லி:1 129/4
ஐயம் உற்று இவர் இருப்புழி மயனினும் அதிகன் - வில்லி:3 120/1
அ வனத்தில் வாழ் அர_மடந்தை என்று ஐயம் எய்த ஓர் அடல் அரக்கி வந்து - வில்லி:4 2/1
இன்று பெற்றனம் ஓர் ஐயம் என் செய்வது இதனை என்றார் - வில்லி:5 64/4
ஒற்றரால் உணர்ந்து நெஞ்சத்து உவகையோடு ஐயம் இன்றி - வில்லி:5 68/3
நிருப நின் மனத்தில் ஐயம் நீக்குக நீக்குக என்னா - வில்லி:5 71/2
கார் கோல மேனியானை கண்ட பின் ஐயம் நீங்கி - வில்லி:13 25/1
சிந்தையின் ஐயம் தீர இதனை நீ தெளிய சொல்லி - வில்லி:27 153/3
அரிந்திலன் சிறகு என ஐயம் எய்தினார் - வில்லி:41 203/4

 மேல்
 
  ஐயமுற்றனன் (1)
ஐயமுற்றனன் இவள் ஆர்-கொல் என்னவே - வில்லி:1 43/4

 மேல்
 
  ஐயன் (12)
வையம் முழுதுடை ஐயன் இளவலும் வைகலுடன் மனை வைகுவோர் - வில்லி:4 47/1
நெளிந்து ஆடு அரவு அணை ஐயன் நிறம் போல நிறக்கும் - வில்லி:7 11/1
மேவி ஆளுடை ஐயன் வந்திருக்கவும் வேரி வண்டு எழும் மன்றல் - வில்லி:11 73/3
ஆய வென்றி ஐயன் இல்லில் அமுதம் அன்ன போனகம் - வில்லி:11 160/3
ஈமம்-தொறும் சென்று நடம் ஆடு கழல் ஐயன் எதிராய் வரும் - வில்லி:33 12/1
ஆலம் முற்றிய களத்து ஐயன் வெள்ளி அம் - வில்லி:41 199/3
அஞ்சினன் ஆதலின் நீ அறியும்படி ஐயன் விடுத்தனனால் - வில்லி:41 232/2
ஆகவத்தில் விசயன் உய்ய ஐயன் மெய்யில் அறையும் முன் - வில்லி:42 32/1
உரவாவிடில் ஓடா இனி என்று ஐயன் உரைப்ப - வில்லி:42 51/2
அன்றி முழக்கான் அதிர் வளை ஐயன்
 சென்று அறிகுதி நீ என்று உரைசெய்தான் - வில்லி:42 97/3,4
அறிந்தவர்க்கு அன்றி அறியொணா ஐயன் அவர் துயர் அகற்றுமாறு உரைப்பான் - வில்லி:42 211/4
மைத்துனன் உரைத்த வாய்மை கேட்டு ஐயன் மன மலர் உகந்துஉகந்து அவனை - வில்லி:45 243/1

 மேல்
 
  ஐயனும் (1)
ஐயனும் அம்மையோடு அருள் புரிந்து பின் - வில்லி:12 129/1

 மேல்
 
  ஐயனே (1)
ஐயனே சேவடி அடைந்தவர்க்கு எலாம் - வில்லி:12 119/3

 மேல்
 
  ஐயனை (1)
ஆங்கு ஓர் ஆசனத்திடை இருத்தி ஐயனை
 பாங்கினால் வினவினான் பவள மேனியான் - வில்லி:41 209/1,2

 மேல்
 
  ஐயனோடு (1)
சமைவு கண்டு ஐயனோடு உவகை சாற்றினான் - வில்லி:41 215/4

 மேல்
 
  ஐயா (21)
முனி நீ ஐயா இதற்கு முன்னம் இன்று முதலா - வில்லி:3 46/1
நின்றிலையால் மனு நீதியில் ஐயா
 பொன்றிய எம்பி பதம் புதல்வர்க்கே - வில்லி:3 99/2,3
அரிய நல் தவம் செய்தேனும் அவன் அருள் பெறுதி ஐயா - வில்லி:12 26/4
அங்கு அவன் அ மொழி கூறலும் ஐயா
 எங்கணும் நின் உயர் இன் அருள் உண்டே - வில்லி:14 61/1,2
வேதியர் பலரும் உறைவதும் அவணே விராடர் கோன் மச்ச நாடு ஐயா - வில்லி:19 3/4
யார் ஐயா நீவிர் எங்கு-நின்று இவண் மற்று எழுந்தருளியது என வினவ - வில்லி:19 11/1
அயர்த்து நீ முதுகிடாது ஒழி இமைப்பொழுது ஐயா
 உயர்த்த பல் கொடி பகைஞரை தனித்தனி ஓட்டி - வில்லி:22 39/2,3
பாதகம்-தன்னில் ஒன்று உன் பதயுகம் பிழைப்பது ஐயா - வில்லி:22 87/4
அறை முரசு உயர்த்தவனை அவனும் நனி ஐயா
 பொறை உடையவர்க்கு அலது புகழ் புனைதல் உண்டோ - வில்லி:23 10/1,2
இன்று எனக்கு உரைத்தாய் ஐயா என் நினைந்து என் செய்தாயே - வில்லி:27 156/4
இருவரும் இன்று ஒருபடியே வெம் சமரில் எஞ்சினர் என்று இரங்கல் ஐயா
 பொரு முனையில் வீடுமனை புறங்கண்டு நிருபர் எலாம் பொன்ற வென்று - வில்லி:29 74/2,3
நால்வரும் குறித்த எண்ணம் நாளையே தெரியும் ஐயா - வில்லி:36 13/4
அறமும் பொன்றும் நின்னோடு ஐயா அந்தோ அந்தோ - வில்லி:38 40/4
அடுத்தது கண்டு ஐயா நின் ஆர் உயிர்க்கு கரைந்துகரைந்து ஐயுற்றேன் யான் - வில்லி:41 144/2
பூதலம்-தன்னில் யாவர் புதல்வரோடு இறந்தார் ஐயா
 சாதல் இங்கு இயற்கை அன்று என்று அருளுடன் தடுத்த காலை - வில்லி:41 151/3,4
அந்தரம் அமையும் என்று இ அகல் இடம் துறந்த ஐயா
 மைந்துடன் நம்மை காண மகன்_மகன் வருகின்றான் என்று - வில்லி:41 164/2,3
சிந்தனையில் விரகு எண்ணார் செருமுகத்தில் வஞ்சகமும் செய்யார் ஐயா
 வெம் திறல் கூர் துணைவருக்கு விடம் அருத்தார் நிரை கழுவில் வீழ செய்யார் - வில்லி:41 243/2,3
சேண் நாடு உறும் இன்றே ஒரு செயல் கண்டிலம் ஐயா - வில்லி:42 59/4
கிளர்ந்து அடர் புரவித்தாமா கேவலன் அல்லன் ஐயா
 பிளந்திடு இங்கு இவனை என்ன பிறை முக பகழி ஒன்றால் - வில்லி:45 105/2,3
என் கருதினை-கொல் ஐயா என் பெறற்கு என் செய்தாயே - வில்லி:46 117/4
கூற்றின் வாய் புகுந்தேற்கு என்ன கூற்று ஐயா - வில்லி:46 228/4

 மேல்
 
  ஐயாயிரம் (1)
ஐயாயிரம் முடிமன்னவர் அகல் வானம் அடைந்தார் - வில்லி:33 22/4

 மேல்
 
  ஐயுற்று (1)
வண்ண மா முனிவன் சோரி மாற்றிய காலை ஐயுற்று
 எண்ணமும் செயலும் வேறாய் என் செய்தோம் என் செய்தோம் என்று - வில்லி:22 127/2,3

 மேல்
 
  ஐயுற்றே-கொல் (1)
புரவியை ஐயுற்றே-கொல் புரி வலம் புரிவது என்பார் - வில்லி:6 29/4

 மேல்
 
  ஐயுற்றேன் (1)
அடுத்தது கண்டு ஐயா நின் ஆர் உயிர்க்கு கரைந்துகரைந்து ஐயுற்றேன் யான் - வில்லி:41 144/2

 மேல்
 
  ஐயுற (2)
பாயிரம்-கொல் என்று ஐயுற அவனொடும் பனி மலர் அணை சேர்ந்தாள் - வில்லி:2 35/4
ஐயுற அருகு வந்து அணுகி மெய்யுடன் - வில்லி:41 214/2

 மேல்
 
  ஐயுறாது (1)
ஐயுறாது ஒருகால் இன்னம் ஆடுதும் அரும் சூது என்றான் - வில்லி:11 278/3

 மேல்
 
  ஐயுறும் (1)
பேடி நாம் முதல் ஐயுறும் பெருந்தகை என்றும் - வில்லி:22 46/2

 மேல்
 
  ஐயுறுவர் (1)
நீடியது என்று ஐயுறுவர் நீ இனி ஏகு என உரைப்ப நெடுங்கண்ணாள் போய் - வில்லி:7 30/3

 மேல்
 
  ஐயை (1)
உய்யும்வகை புகல் ஐயை உரையினை ஒய்யென் விரைவொடு கைகொளா - வில்லி:4 47/2

 மேல்
 
  ஐயோ (3)
அடவி ஆர் அழல் அவியவும் அவிந்திலது ஐயோ
 தடவி வாடை மெய் கொளுத்திட தனஞ்சயற்கு அணங்கின் - வில்லி:7 60/2,3
ஐயோ அந்த கொடுமையை யாம் உரைக்கும் பொழுதைக்கு அதி பாவம் - வில்லி:11 235/4
மத்த வாரணத்துக்கு ஐயோ மாருதி சிங்கம் ஆனான் - வில்லி:43 27/2

 மேல்
 
  ஐராவதத்தின் (1)
மருவு அயில் சத கோடியின் இறை ஐராவதத்தின் மும்மதத்தினால் நனைத்து - வில்லி:9 40/1

 மேல்
 
  ஐவர் (30)
நூற்றுவர் ஐவர் என்னும் நுதியுடை சமர வை வேல் - வில்லி:2 116/1
ஐவர் உளர் சுதர் கை வில் விறலினர் அவ்வியமும் இலர் செவ்வியோர் - வில்லி:4 44/2
அத்தினபுரியில் ஐ_இரு_பதின்மர் ஐவர் என்று இரண்டு அற தம்மில் - வில்லி:6 1/1
அந்த நெடும் திசை புனல்கள் ஆடும் நாளில் ஐந்து தடத்து அரம்பையர் ஓர் ஐவர் சேர - வில்லி:7 48/1
ஆதங்கம் ஆற வரும் ஐவரின் ஐவர் மைந்தர் - வில்லி:7 87/2
ஆடுவர் சிலர் சிலர் ஐவர் வான் புகழ் - வில்லி:11 121/1
அம் தண் வல்லியும் ஐவர் மைந்தரும் - வில்லி:11 134/2
வரபதி மொழிந்த மாற்றம் கேட்டலும் வணங்கி ஐவர்
 அரசரும் எனது மைந்தர் ஐவரும் யானும் மீண்டும் - வில்லி:11 277/2,3
கொடுத்து மா நிலத்து இன் இசை வளர்க்கும் அ கொடிய பாவியும் ஐவர்
 விடுத்த பார் இனம் வேண்டுவர் இருக்கின் அ வேந்தரை விண் ஏற்றற்கு - வில்லி:16 7/1,2
பார் ஆள வரும் முன்னர் அடல் ஐவர் உறை நாடு பார்-மின்கள் என்று - வில்லி:22 3/2
நீத்த நெடும் கடல் எழு பார் அடல் ஐவர் பெறுவர் எனும் நிகழ்ச்சி பொய்யோ - வில்லி:27 24/3
வேய் மலர் தொடையல் ஐவர் என்னுடன் மிகைத்து வெம் சமர் விளைக்கில் என் - வில்லி:27 112/3
ஐவர் தங்கள் அரசும் கொடாமல் அடல் ஆண்மை கொண்டு எதிர் அடர்த்தியேல் - வில்லி:27 118/2
ஏ இலங்கு சிலை ஐவர் வந்து அணுகில் யான் அயர்ந்து எளிது இருப்பனோ - வில்லி:27 120/1
அன்னை ஆனவரும் இருவர் ஆம் முதல் அளித்த தந்தையர்கள் ஐவர் ஆம் - வில்லி:27 122/1
பார் அனைத்தும் இனி ஐவர் ஆளும்வகை பண்ணுவித்தனை அழிந்தது உன் - வில்லி:27 131/3
ஐவர் சேனை இங்கு எழுந்தது அங்கு எழுந்தது அடலுடை - வில்லி:30 3/1
ஆரவாரமுடன் மலைந்த ஐவர் சேனை அதிபனே - வில்லி:30 10/4
காண்பாள் ஐவர் கண்டிலள் பெற்ற காந்தாரி - வில்லி:32 39/2
வில் கவ்வு வாளி அடல் ஐவர் மீது விட அஞ்சி வீரர் எதிரே - வில்லி:37 5/1
தருமன் முதல் ஐவரையும் வென்றிடுதும் என்று துச்சாதனனொடு ஐவர் இளையோர் - வில்லி:38 23/1
அந்த முனிக்கு எதிர் நடந்தான் ஐவர் சேனாபதியே - வில்லி:40 10/4
அந்தணன் மேல் வரி சாபம் வளைத்தனன் ஐவர் படைத்தலைவன் - வில்லி:41 12/4
ஆயு அற்றவர் சுயோதனன் இளைஞர் ஏழ்_ஐவர் - வில்லி:42 120/1
மின் இரும் கணை விகருணன் முதலியோர் வீமன் மேல் ஓர் ஐவர்
 பின்னரும் செல நால்வரை பிறை முக கணையினால் பிளந்திட்டான் - வில்லி:42 142/3,4
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான் - வில்லி:45 17/1
அத்திர வில் ஆண்மையினில் திகழாநின்ற ஐவர் இவர் யாவரையும் அடர்ப்பான் வந்தோர் - வில்லி:46 80/2
ஏற்றிடை வெம் கனல் நுழைந்தது என்ன முன்னம் எழுவருடன் தனக்கு இளையோர் ஐவர் சேர - வில்லி:46 81/1
வேள்வி அரும் கனல் மூன்றும் ஒரு வடிவாய் பிறந்து அனைய வியாதற்கு ஐவர்
 தோள் வலியும் தம் செயலும் தொழா முடியோன் துஞ்சியதும் தொழுது சொன்னார் - வில்லி:46 237/3,4
வீரருக்கு முனை தாமன் சுயோதனற்கு சூள் உரைத்து மீண்டான் ஐவர்
 ஆர மணி முடி கொய்து தரணி எலாம் உன் குடை கீழ் அமைப்பன் இன்றே - வில்லி:46 245/2,3

 மேல்
 
  ஐவர்-தம் (3)
வெம் புகர் களிற்று ஐவர்-தம் தேவியாம் விரதசாரிணி மென் மலர் கொய்து இளம் - வில்லி:21 2/3
சோரன் ஆதலின் சொற்றாய் இனி தவிர் சுரேசர் ஐவர்-தம் காவல் என் தோள் இணை - வில்லி:21 6/3
அன்று பட்ட கலக்கம் அப்படி ஐவர்-தம் படை அமரின் மேல் - வில்லி:29 41/3

 மேல்
 
  ஐவர்-தம்மை (2)
கொற்றவர் ஐவர்-தம்மை குருகுலம் விளங்குமாறு - வில்லி:10 85/1
மண்டபத்தின் அழகு காண மன்னர் ஐவர்-தம்மை நீ - வில்லி:11 153/1

 மேல்
 
  ஐவர்க்கு (4)
அல்லல் பான்மை பெற்று அழிந்த ஐவர்க்கு ஒருத்தி ஆகிய அ - வில்லி:11 211/3
அப்பால் இருந்த வன சரிதர் ஐவர்க்கு அமைந்தவாறு உரைப்பாம் - வில்லி:16 16/2
அன்று தூது கொண்டு இலங்கை தீ விளைத்தவன் ஐவர்க்கு
 இன்று தூது வந்து எயில் புறத்து இறுத்தனன் என்னா - வில்லி:27 68/1,2
தன் மேல் வந்த தம்பியரில் தரியாது உடன்ற ஐவர்க்கு
 மன் மேல் எய்த வாளி என தொடுத்தான் ஐந்து வய வாளி - வில்லி:32 27/3,4

 மேல்
 
  ஐவர்க்கும் (2)
ஆதியில் குந்தி மைந்தர் ஐவர்க்கும் உரியள் ஆம் என்று - வில்லி:5 23/1
நாட்டு வந்த பேர் ஐவர்க்கும் நல் குருநாடு - வில்லி:27 90/3

 மேல்
 
  ஐவர்களும் (1)
செப்ப அரிய ஐவர்களும் தேவியுடனே அ - வில்லி:15 26/3

 மேல்
 
  ஐவராம் (1)
ஐவராம் அவனிபர்க்கும் நினைவு ஏது என்று அருள்புரிந்தான் அமரர் கோமான் - வில்லி:27 5/4

 மேல்
 
  ஐவராலும் (1)
அசைவு அறு சிங்க சாபம் அனையவர் ஐவராலும்
 வசை அறு தவத்தின் மிக்கான் மகிழ்ச்சியால் வாழ்வு பெற்றான் - வில்லி:2 86/3,4

 மேல்
 
  ஐவரில் (2)
அந்தணன் சொன்ன வேந்தர் ஐவரில் அறனால் வந்த - வில்லி:16 38/1
ஐவரில் இளையோன்-தன்பால் முகூர்த்தம் கேட்டு அவர் சேய் ஆன - வில்லி:28 28/1

 மேல்
 
  ஐவரின் (1)
ஆதங்கம் ஆற வரும் ஐவரின் ஐவர் மைந்தர் - வில்லி:7 87/2

 மேல்
 
  ஐவரினும் (2)
செகத்து இயங்கு தனி ஆழி ஐவரினும் இளைய காளையொடு சேனை அ - வில்லி:10 60/1
ஐவரினும் இப்பொழுது இங்கு ஆர் என்னோடு அமர் மலைவார் அறுகால் மொய்க்கும் - வில்லி:46 141/1

 மேல்
 
  ஐவருக்கு (2)
ஐய நின் தந்தை ஓலை ஐவருக்கு எழுதி விட்டால் - வில்லி:11 31/3
ஆர் இனி செகுக்க வல்லார் ஐவருக்கு உரிய கோவே - வில்லி:41 160/4

 மேல்
 
  ஐவருக்கும் (5)
பழுது அறு கன்னி-தன்னை பாண்டவர் ஐவருக்கும்
 எழுத அரு மறையின் வேள்வி இயற்றுதற்கு இயற்கை கேண்மோ - வில்லி:5 72/3,4
குடை கொடுத்தான் குருகுலத்தே குலம் கொடுத்தான் ஐவருக்கும் குலத்தே கொண்ட - வில்லி:11 264/2
அளி வரும் குழல் பிடித்து மன் அவையில் ஐவருக்கும் உரியாளை நான் - வில்லி:27 121/1
ஒன்றே மொழியும் உரவோன் முதல் ஐவருக்கும்
 குன்றே கவித்த குடை கோவலன் கூறினானே - வில்லி:36 38/3,4
முந்தி எதிர் பொரும் விசயன் தொடுத்த கோலால் முடி சாய்ந்து இன்று ஐவருக்கும் முன்னோன் வீழ்ந்தான் - வில்லி:45 254/1

 மேல்
 
  ஐவருடன் (2)
இவ்வாறு அமைந்து ஆங்கு ஐவருடன் ஈர்_ஐம்பதின்மர் நனி வளர - வில்லி:3 93/1
அத்தினாபுரி அதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் அந்தன் முன்னர் - வில்லி:46 249/1

 மேல்
 
  ஐவரும் (55)
அனுச நிருபன் புதல்வர் ஐவரும் மகீபன் - வில்லி:2 109/1
ஆதிபர் ஆயவர் ஐவரும் நீரும் - வில்லி:3 100/3
ஆர மார்புடை ஐவரும் குந்தியும் - வில்லி:3 114/1
மன்னர் ஐவரும் வாரணாவதம்-தனில் மருவி - வில்லி:3 117/1
வேந்தர் ஐவரும் மந்திர வலியினால் மிக்கோர் - வில்லி:3 126/2
எரிந்து வீழ்ந்தனர் ஐவரும் யாயும் ஈண்டு என்றார் - வில்லி:3 131/4
அந்தணர் ஐவரும் யாயும் அ நகர் - வில்லி:4 32/1
ஈங்கு இவர்க்கு உரைப்ப மைந்தர் ஐவரும் யாயும் கேட்டு - வில்லி:5 4/2
ஐவரும் வேட்டும் என்றான் அசைவு இலா அறத்தின் மைந்தன் - வில்லி:5 70/4
அன்பால் மகிழ்நர் இவட்கு ஐவரும் ஆதிர் என்று - வில்லி:5 85/3
அ மாது இவள் காதலர் ஐவரும் ஆக என்று - வில்லி:5 87/2
அந்த மா நகர் ஐவரும் மாமனும் - வில்லி:5 106/3
வெம் கண் மாசுணத்தோன் எண்ணம் எ திசையும் வெளிப்பட வேந்தர் ஐவரும் போய் - வில்லி:6 7/3
பரிமள மதுபம் முரல் பசும் தொடையல் பாண்டவர் ஐவரும் கடவுள் - வில்லி:6 26/1
வெம் கனல் தோன்றிய மின்னை ஐவரும்
 மங்கலம் புவி_மகள் வழக்கின் எய்தினீர் - வில்லி:10 95/3,4
தானும் மைந்தர் ஓர் ஐவரும் ஒரு புடை தனித்து இருந்துழி வண்டு - வில்லி:11 58/1
ஐந்து வாசமே தரம் என ஐவரும் ஐந்து தேர் மேல் கொண்டார் - வில்லி:11 76/4
ஐவரும் அமர்ந்தனர் ஆண்மை ஏறு அனார் - வில்லி:11 109/4
மண் வளர் பெரும் புகழ் மன்னர் ஐவரும்
 பண் வளர் நல் இசை பல மகீபரும் - வில்லி:11 114/1,2
ஐவரும் திருந்த எங்கள் அடிமையின்னர் ஆயினீர் - வில்லி:11 181/2
மன் வந்து இருந்த சங்கத்து உன் மாமன் இருந்தான் ஐவரும் உன் - வில்லி:11 231/1
அரிவையோடு அகன்று நீவிர் ஐவரும் அடவி எய்தி - வில்லி:11 275/1
அரசரும் எனது மைந்தர் ஐவரும் யானும் மீண்டும் - வில்லி:11 277/3
முகப்பட்டிடும் ஈண்டு ஐவரும் தம் முரண் தோள் வன்மை தளர்வு அளவும் - வில்லி:16 19/3
பானீயத்துக்கு ஐவரும் மெய் பதையாநிற்பர் என அறிந்து - வில்லி:16 21/2
தீது அற கானிடை செறிந்த ஐவரும்
 பேதுற தொடர்ந்து ஒரு பிணை பின் போனதும் - வில்லி:16 69/1,2
குரு மா மரபோர் ஐவரும் தம் குஞ்சி தலை மேல் அடி வைத்து எம் - வில்லி:17 2/2
ஐம்புலன்களும் போல் ஐவரும் பதிகள் ஆகவும் இன்னம் வேறு ஒருவன் - வில்லி:18 21/1
அரவ வெம் கொடியோன் ஏவலின்படியே ஐவரும் ஆறு_இரண்டு ஆண்டு - வில்லி:19 1/1
ஆங்கு அவன் நகரி எய்தி மற்று இன்றே ஐவரும் அணி உரு கரந்து - வில்லி:19 4/1
தத்தம படையும் கவசமும் அனைத்தும் தனித்தனி ஐவரும் தரித்த - வில்லி:19 9/1
ஐவரும் மறைந்தனர்களாய் உறையும் நாளில் - வில்லி:19 36/2
குந்தி-தன் புதல்வர் ஐவரும் சோகம் முதிர்ந்திட இதயமும் கொதித்தார் - வில்லி:21 45/1
ஆண்டு மன்னிய பாண்டுவின் மதலையர் ஐவரும் வெளிப்பட்டார் - வில்லி:24 10/2
அன்று சூது பொருது உரிமை யாவையும் இழந்து போயினர்கள் ஐவரும்
 இன்று நீ விரகில் மீளவும் கவர எண்ணின் நான் அவரில் எளியனோ - வில்லி:27 111/2,3
மின்னை ஆம் அவர்கள் ஐவரும் பரிவினொடு தனித்தனி விரும்புவார் - வில்லி:27 122/3
பதாதியோடு அமரில் ஐவரும் பட மலைந்திட பரணி பாடவே - வில்லி:27 132/4
ஐவரும் படுதல் நன்றோ அங்கர்_கோன் படுதல் நன்றோ - வில்லி:27 159/2
உண்மையினால் உயர் மன்னவர் ஐவரும் உன்னில் உனக்கு இளையோர் - வில்லி:27 215/2
ஆனால் உய்வர் ஐவரும் மற்று அவன்-பால் உனக்கும் அன்பு உண்டே - வில்லி:27 222/4
வருக என் மதலாய் இளைஞர் ஐவரும் நின் மலர் அடி அன்பினால் வணங்கி - வில்லி:27 250/1
ஐவரும் அறியாவண்ணம் நீர் காப்பீர் அல்லது அங்கு அவர் சிறிது அறியின் - வில்லி:27 258/2
துரக்கும் வெம் பரி துரௌபதர் ஐவரும் சூழ் படையுடன் வந்தார் - வில்லி:28 5/4
பாண்டுவின் திரு மைந்தர்கள் ஐவரும் பார்த்திவருடன் கூடி - வில்லி:28 13/1
ஒருங்கு சென்று என மன்னர் ஐவரும் மாலும் வெம் சமம் உன்னவே - வில்லி:28 39/2
பயிலும் வெம் பாசறை பாண்டவர் ஐவரும்
 துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து - வில்லி:34 2/1,2
மன்னவர் ஐவரும் இருக்க மைந்தன் உயிர் அழிவதே அந்தோ அந்தோ - வில்லி:41 133/2
கொற்றவர் ஐவரும் மற்று உள பூபரும் வைனதேய கொடியோனும் - வில்லி:44 3/2
பேர் அறத்தின் மகன் முதலாம் பிள்ளைகள் ஐவரும் தம்மை பெற்ற பாவை - வில்லி:45 263/1
ஐவரும் போய் தம் பாடி வீடு அடைந்தார் ஆகுலத்தால் அழிந்த நெஞ்சார் - வில்லி:45 269/2
வி விரவு நறு மலர் தார் தருமன் முதல் ஐவரும் தம் விழி நீர் சோர - வில்லி:46 11/3
அனைத்து வரூதினிகளொடும் ஐவரும் ஆங்கு உடன் ஏக - வில்லி:46 161/2
ஏழ் பெரும் கடல் சூழ் புவி பாரமும் ஏதமும் கெட ஏதம் இல் ஐவரும்
 வாழ அன்று உயர் நாரணனார் திரு வாய் மலர்ந்த சொலால் மகிழா மிக - வில்லி:46 183/1,2
மன்னர் ஐவரும் மாண்டனர் மற்று அவர் - வில்லி:46 223/2
சேனாவிந்துவை முதலாம் திரு மைந்தர் ஐவரும் வான் சென்ற நாள்தொட்டு - வில்லி:46 240/1

 மேல்
 
  ஐவருளும் (1)
கூறிய சொல் கொண்டு அறிந்து வேடன் மீண்டும் குருகுலத்தோர் ஐவருளும் குனி வில் கற்று - வில்லி:12 97/1

 மேல்
 
  ஐவரே (1)
ஆண்டு வந்த துருபதன் மா மகள் அடைந்த நாள்தொட்டு அமரர் ஒர் ஐவரே
 தீண்டல் அன்றி ஒருவரும் என்னை மெய் தீண்டுவார் இலை என்றுஎன்று செப்பவும் - வில்லி:21 18/1,2

 மேல்
 
  ஐவரை (2)
ஆம் தகவு எண்ணில் வல்லே ஐவரை அடர்க்கலாமே - வில்லி:11 17/4
அகம் நெடும் போர் செய்தாலும் ஐவரை அடர்க்க ஒணாது - வில்லி:11 48/3

 மேல்
 
  ஐவரையும் (14)
தலத்துக்கு இயையாது ஐவரையும் தழுவி தழுவி தனித்தனியே - வில்லி:11 215/1
மன் அவையின் எதிரே இ மானம் இலா ஐவரையும் வழக்கு வார்த்தை - வில்லி:11 243/3
ஐவரையும் தனித்தனியே முகம் கொண்டு கொடும் கோபம் அகற்றி நீங்கள் - வில்லி:11 261/2
வன் பாரத போரில் வந்து அடைந்தேம் ஐவரையும்
 நின் பார்வையால் காக்க வேண்டும் நெடுமாலே - வில்லி:27 37/3,4
கோ தருமன் முதலாய குல வேந்தர் ஐவரையும்
 பார்த்தருளி அருள் பொழியும் பங்கய கண் நெடுமாலும் - வில்லி:27 46/2,3
ஐவரையும் ஏவினன் முனைந்தனர்கள் அவரும் - வில்லி:29 61/2
ஆனா வீமவாகு எனும் அடல் வாள் நிருபர் ஐவரையும்
 வான் நாடு ஆளும்படி விடுத்தான் வன்பால் தம்மை ஐவரையும் - வில்லி:32 28/2,3
வான் நாடு ஆளும்படி விடுத்தான் வன்பால் தம்மை ஐவரையும்
 கான் ஆள்க என்ற காவலனை போல்வான் வீர கழல் வீமன் - வில்லி:32 28/3,4
தருமன் முதல் ஐவரையும் வென்றிடுதும் என்று துச்சாதனனொடு ஐவர் இளையோர் - வில்லி:38 23/1
ஒற்றை நெடும் திகிரி இனன் மறைவதன் முன் ஐவரையும் உடன்று மோதி - வில்லி:42 173/1
போர் செலுத்தி ஐவரையும் வென்று வாகை புனைதல் நமக்கு அரிது என்று போற்றினானே - வில்லி:45 25/4
உருத்து இன்று அரசர் ஐவரையும் உடனே கொல்வன் என எண்ணி - வில்லி:45 136/1
தேன் திகழ் தார் ஐவரையும் செம் திருமாலையும் நோக்கி சேனையோடும் - வில்லி:46 140/2
சித்தமோடு எங்கும் திரிந்துளான் அவர்-தம் சிறுவர் ஐவரையும் முன் சேர்ந்தான் - வில்லி:46 215/4

 மேல்
 
  ஐவரொடும் (3)
ஆசி பெறும் அ புதல்வர் ஐவரொடும் அன்றே - வில்லி:2 106/2
சார்ந்த நிருபர் ஐவரொடும் தானும் தன் பாசறை அடைந்தான் - வில்லி:37 40/2
அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா - வில்லி:46 242/4

 மேல்
 
  ஐவரோடும் (3)
பங்கு உற வந்த அந்த பாண்டவர் ஐவரோடும்
 கொங்கு அவிழ் துளப தாரான் குந்தி வாழ் கோயில் புக்கான் - வில்லி:10 84/3,4
வெம் திறல் ஐவரோடும் வெம் சமர் விளைந்ததாலே - வில்லி:28 14/2
மன கவலை அறிந்து பெரும் சேனையோடும் மற்று அவன் தம்பியர் ஐவரோடும் வந்து - வில்லி:46 79/2

 மேல்
 
  ஐவிரும் (2)
திண்மையால் உயர்ந்த நீவிர் ஐவிரும் இ தீயிடை பிறந்த சே_இழையும் - வில்லி:18 15/1
கண்ணனும் கருணை கண்ணனை இறைஞ்சி கைகளால் தழுவி ஐவிரும் நீர் - வில்லி:45 16/1

 மேல்
 
  ஐவேமும் (1)
வீற்றிருந்து இங்கு ஐவேமும் அடி வருட புவி ஆள விதி இலாதாய் - வில்லி:45 265/4

 மேல்