<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

மீ - முதல் சொற்கள்
மீ 5
மீசை 1
மீட்குமாகின் 1
மீட்ட 1
மீட்டலும் 1
மீட்டவாறும் 2
மீட்டான் 3
மீட்டு 2
மீட்டும் 3
மீட்பான் 1
மீடலும் 1
மீண்ட 3
மீண்டதன் 1
மீண்டதும் 1
மீண்டவர் 2
மீண்டவாறு 1
மீண்டனவே 1
மீண்டனன் 3
மீண்டார் 5
மீண்டால் 1
மீண்டான் 13
மீண்டு 50
மீண்டும் 54
மீண்டும்மீண்டும் 1
மீண்டே 1
மீண்டேன் 1
மீண்டோர் 1
மீண்டோன் 1
மீதலம் 1
மீதலம்-தனக்கு 1
மீதில் 2
மீது 89
மீதுகொண்டு 1
மீதும் 3
மீதுற 1
மீதே 4
மீமிசை 1
மீள் 1
மீள்க 4
மீள்வ 1
மீள்வல் 1
மீள்வன் 1
மீள 83
மீளமீளவும் 1
மீளவும் 59
மீளவுமே 1
மீளவே 5
மீளா 2
மீளாது 2
மீளாமல் 1
மீளி 15
மீளி-தானும் 1
மீளிகள் 1
மீளிமை 1
மீளிமையினாலும் 1
மீளியர் 1
மீளியும் 3
மீளியை 2
மீளியையே 1
மீளுதலும் 1
மீளுதிர் 1
மீளுதும் 2
மீளும் 4
மீளுவர் 1
மீளுவாய் 2
மீளுவான் 1
மீன் 12
மீன்கள் 1
மீனகேதனனை 1
மீனம் 5
மீனமாய் 1
மீனவன் 4
மீனவனை 1
மீனாம் 1
மீனின் 1
மீனினும் 2
மீனும் 2
மீனை 1
மீனோததி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  மீ (5)
மீ குல_கொடி-தன் இரு தாள் மிசை வீழ்ந்து நின்-தன் விழி அருள் உண்டு எனில் - வில்லி:21 14/2
மீ வரால் உகளும் வயல் குரு நாடு என் இவன் அவன்-பால் வேண்டுமாறே - வில்லி:27 21/4
மீ குந்தி உறிகள்-தோறும் வெண்ணெயும் தயிரும் உண்ட - வில்லி:27 158/3
மீ வரும் அண்டம் உறும் திருமேனி ஒடுங்கினன் மீளவுமே - வில்லி:27 210/4
நரை கெழு முடி தலை என் பிதா மீ படு நதி மகன் முறித்த வில் விதுரனே போல் பல - வில்லி:46 202/3

 மேல்
 
  மீசை (1)
விழித்து மீசை நுனி முறுக்கி வெய்ய வீர வாள் உறை - வில்லி:13 115/2

 மேல்
 
  மீட்குமாகின் (1)
மெய்ம்மையே ஒருவர்க்கு உற்ற விபத்தினை மீட்குமாகின்
 பொய்ம்மையும் மெய்ம்மை போல புண்ணியம் பயக்கும் மாதோ - வில்லி:43 24/3,4

 மேல்
 
  மீட்ட (1)
வீமன் வெம் சிறை மீட்ட நாளினும் திறல் வினை புரி முனை வென்றாய் - வில்லி:24 18/4

 மேல்
 
  மீட்டலும் (1)
முந்த ஆன் தொறு மீட்டலும் முன் கவர் பொதுவர் - வில்லி:22 55/1

 மேல்
 
  மீட்டவாறும் (2)
தொறு நிரை மீட்டவாறும் தூதர் போய் தொழுது சொன்னார் - வில்லி:22 114/4
வந்தவர் சாய்ந்தவாறும் மணி நிரை மீட்டவாறும்
 சுந்தர கிரிகள் போலும் தோளினான் தோன்ற சொல்வான் - வில்லி:22 136/3,4

 மேல்
 
  மீட்டான் (3)
தூ நிறத்து இளம் கன்றுடை தொறுக்களும் மீட்டான் - வில்லி:22 54/4
கோடி தேர் முதுகு கண்டு கோ நிரை மீட்டான் என்று என்று - வில்லி:22 110/2
முன்னம் அவருடன் பொருது சிறை மீட்டான் நம் குலத்து முதல்வன் அன்றோ - வில்லி:27 26/2

 மேல்
 
  மீட்டு (2)
நீடிய நிரையும் மீட்டு மீண்டனன் என்ன நீ அ - வில்லி:22 121/3
ஐ என தொழுது வீரன் அந்தணன் உயிரை மீட்டு
 மை என கரிய மேனி வலவனும் தானும் திண் தேர் - வில்லி:41 153/1,2

 மேல்
 
  மீட்டும் (3)
மீட்டும் தடாமல் ஏகு என்று விட்டாள் மைந்தர் இட்ட வினை - வில்லி:11 221/3
மீட்டும் நல் வரம் ஒன்று முன் வேண்டினன் வீமன் - வில்லி:14 49/2
மீட்டும் அவற்கு உரைசெய்தான் விரி திரை நீர் மறந்தோனே - வில்லி:46 151/4

 மேல்
 
  மீட்பான் (1)
குடம் நிறைப்பன குவி முலை கோ நிரை மீட்பான்
 திடனுடை புய மன்னவன் தென் திசை சென்றான் - வில்லி:22 26/1,2

 மேல்
 
  மீடலும் (1)
தம்பி அ பெரும் தையலை நூபுர தாளின் வீழ்ந்து தகவுடன் மீடலும்
 அம்பரத்தவர் கற்பக கா நிகர் அந்த அந்தப்புரத்து அகன் காவினில் - வில்லி:21 2/1,2

 மேல்
 
  மீண்ட (3)
வெம்பு போரில் முதுகிட்டு மீண்ட பின் - வில்லி:5 107/2
வெய்தின் மகபதி முடியில் வளை எறிந்து மீண்ட நாள் விண்ணின் மாதர் - வில்லி:7 23/1
மற்று அவர் மீண்ட பின்னர் மா தவ குந்தி ஈன்ற - வில்லி:46 124/1

 மேல்
 
  மீண்டதன் (1)
தொல் ஆண்மை பாண்டவர்க்கு தூது போய் மீண்டதன் பின் - வில்லி:27 47/1

 மேல்
 
  மீண்டதும் (1)
ஏதம் உற்று இறந்ததும் எழுந்து மீண்டதும்
 ஆழ் துயர் திரௌபதிக்கு அறிய கூறினார் - வில்லி:16 69/3,4

 மேல்
 
  மீண்டவர் (2)
மீண்டவர் வரி சிலை விதுரன் ஏவலால் - வில்லி:11 111/1
மீண்டவர் ஆக்கி பின்னை வேறு ஒரு பகையும் இன்றி - வில்லி:46 121/3

 மேல்
 
  மீண்டவாறு (1)
ஒன்றுபட மகிழ்ந்து ஆடி மீண்டவாறு உரைசெய்தார் - வில்லி:46 149/4

 மேல்
 
  மீண்டனவே (1)
வில் மழை பொழிய கற்களும் துகளாய் மேனியும் வெளிறி மீண்டனவே - வில்லி:9 50/4

 மேல்
 
  மீண்டனன் (3)
மூரி ஏறு என மீண்டனன் முறிந்தது அ சேனை - வில்லி:22 18/4
நீடிய நிரையும் மீட்டு மீண்டனன் என்ன நீ அ - வில்லி:22 121/3
மீண்டனன் காலாள் ஆகி விழுந்தனன் தெளிந்து மீள - வில்லி:41 103/2

 மேல்
 
  மீண்டார் (5)
பலரும் உடன் அகங்கரித்து மேரு சார பார வரி சிலையின் நிலை பார்த்து மீண்டார்
 பலரும் ஒரு கையில் பிடிக்க அடங்கா வில்லின் பருமை-தனை குறித்து மனம் பதைக்க போனார் - வில்லி:5 50/1,2
துனை பொன் தடம் தேர் ஊர்ந்து அறத்தின் சுதன் வந்து எதிர் கொண்டிட மீண்டார் - வில்லி:10 37/4
தொழும் தகு தெய்வம் அன்ன சூரனை துதித்து மீண்டார் - வில்லி:22 102/4
வேண்டிய பலிகள் ஈந்து வென்றியும் வேண்டி மீண்டார் - வில்லி:28 35/4
ஓகையால் செருக்கி மீண்டார் உதிட்டிரன் சேனை உள்ளார் - வில்லி:44 90/4

 மேல்
 
  மீண்டால் (1)
வெம் சமம்-தனில் வந்து புண்படாது இனி மீண்டால்
 வஞ்ச நெஞ்சுடை வஞ்சியர் என் சொலார் மறவோய் - வில்லி:22 36/3,4

 மேல்
 
  மீண்டான் (13)
கண்டு மனம் களி கூர சென்று மேலை கடல் கண்டான் உரகதலம் கண்டு மீண்டான் - வில்லி:7 47/4
மின் இடை நாகம் வெருக்கொண்டு என்ன மீண்டான்
 தன் எதிர் வீரர் இலாத சங்கோடணன்-தான் - வில்லி:14 116/3,4
மிண்டுவீர் என கூறியே சுயோதனன் மீண்டான் - வில்லி:22 53/4
புகல் அரிய பழைய தம வடிவம் கொண்டார் போன பகலவன் உதய பொருப்பின் மீண்டான்
 @23. வெளிப்பாட்டுச் சருக்கம் - வில்லி:22 140/4,5
எய் வரி சிலையினானும் பெற்றனன் என்று மீண்டான் - வில்லி:28 28/4
மிகு திறல் தண்டுகொண்டே வென்னிட பொருது மீண்டான் - வில்லி:39 10/4
கேகயன் குமரன் மாய்ந்தான் கிருபன் வில் ஒடிந்து மீண்டான்
 மாகத குரிசிலோடு மகுடவர்த்தனர் அநேகர் - வில்லி:41 97/2,3
வில் முரிந்து உள்ளம்-தானும் மிக முரிந்து உடைந்து மீண்டான் - வில்லி:41 101/4
அ நிலத்து அகன்று மீண்டான் உற்றவாறு அறிகிலாதான் - வில்லி:41 146/4
தான் இடர் உற்று உயிர் அழிகை தப்பாது என்பதும் உரைத்து தனயன் மீண்டான் - வில்லி:41 245/4
விரை தொடை கிருதனோடும் மாதுலனோடும் மீண்டான் - வில்லி:46 123/4
வீரருக்கு முனை தாமன் சுயோதனற்கு சூள் உரைத்து மீண்டான் ஐவர் - வில்லி:46 245/2
வினை அகற்றும் பசும் துளவோன் துவரை நகர் திசை நோக்கி மீண்டான் சீர்த்தி - வில்லி:46 250/3

 மேல்
 
  மீண்டு (50)
மின் ஒரு வடிவு கொண்டு என சிறந்த மெல்_இயல் மீண்டு உறை மறையும் - வில்லி:1 86/3
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4
மீனவன் என பேர் கொடுத்தனன் கொண்டு மெல் இயல் இவளை மீண்டு அளித்தான் - வில்லி:1 112/2
மீண்டு மா நதி வயின் மிசை புரியின் என் விரதமும் தபும் என்றான் - வில்லி:2 3/4
ஆழ்ந்திலன் ஏறி மீண்டு அவசத்தோடு அவண் - வில்லி:3 6/3
புயங்கம் பருகி உமிழ் மதியம் போல்வான் மீண்டு பூசுரன்-தன் - வில்லி:3 82/1
தோற்றவன் திரிந்து மீண்டு தோழன் அ விசயற்கு ஆக - வில்லி:5 9/1
மீண்டு எரி புகுவன் என்னும் எண்ணமே விழையும் நீராள் - வில்லி:5 25/4
வென்றாலும் தோற்றாலும் வசையே வெம் போர் வேதியரோடு உடற்றல் என மீண்டு போனார் - வில்லி:5 62/4
வெவ் ஆர் அழலில் முறை மூழ்கினள் மீண்டு தோன்ற - வில்லி:5 96/2
வண்ண வில் திறலினார்க்கு வாய் மலர்ந்து அருளி மீண்டு
 பண்ணுடை கீத நாத பண்டிதன் விசும்பில் போனான் - வில்லி:6 45/3,4
மீண்டு தம மனை-தோறும் நிரைநிரை வாள் விளக்கு ஏந்த மேவினாரே - வில்லி:8 13/4
நல்ல தன் மைந்தற்கு உணர்வு மீண்டு எய்த நலத்துடன் நல்கியது அன்றே - வில்லி:10 25/4
சோதி மற்று அவன்-தன் உடலின்-நின்று எழுந்து சுடரையும் பிளந்துபோய் மீண்டு
 மாதிரம் அனைத்தும் ஒளியுற விளக்கி மண் அளந்தருள் பதம் அடைய - வில்லி:10 139/2,3
காட்டிடை நீவிர் வைகி கடவ நாள் கழித்து மீண்டு
 நாட்டிடை வந்தால் காண்டி நலன் உளோர் நலன்கள் எல்லாம் - வில்லி:12 16/3,4
உற்ற யாவும் உணர்ந்தனன் மீண்டு போய் - வில்லி:12 168/3
வெற்றி உருத்திரசேனன் மீண்டு வந்து ஆங்கு - வில்லி:14 124/3
விரி சினத்துடன் அது மீண்டு போனதும் - வில்லி:16 65/4
உண்மையா நெஞ்சில் நிகழ்ந்த பட்டாங்கு ஈண்டு உரைத்திட கோட்டில் மீண்டு ஒன்றும் - வில்லி:18 15/2
இளைத்தவர் இன்னல் ஒழித்து மீண்டு அகன்றான் இவரும் மீண்டு இறைஞ்சி ஆங்கு இருந்தார் - வில்லி:18 23/4
இளைத்தவர் இன்னல் ஒழித்து மீண்டு அகன்றான் இவரும் மீண்டு இறைஞ்சி ஆங்கு இருந்தார் - வில்லி:18 23/4
எல்லை எண் திசையும் போன இருள் எலாம் மீண்டு துன்ற - வில்லி:21 60/1
மீண்டு தோன்றுதும் என்று விரதராம் - வில்லி:21 103/3
மீண்டு போவதே உறுதி என்றனன் இகல் வீரன் - வில்லி:22 38/4
கணித்த எல்லையில் கொண்டு மீண்டு அமர் களம் கலந்தான் - வில்லி:22 41/4
மீண்டு போகலை விடு விடு விரை பரி தடம் தேர் - வில்லி:22 44/3
வால் எடுத்தன துள்ளி மீண்டு ஓடின வனமே - வில்லி:22 56/4
வேந்தனை முதுகு கண்ட வெம் திறல் வீரன் மீண்டு
 போந்து முன் எடுத்த வன்னி பொதும்பரின் புறத்து வந்து - வில்லி:22 107/1,2
வெம் கழல் விராடன்-தானும் மீண்டு தன் நகரி புக்கான் - வில்லி:22 111/4
மின்னின் திகழ் வெம் படை யாவையும் மீண்டு கொண்டார் - வில்லி:23 29/4
பங்கயாசன முனிவனும் மீண்டு போய் பாண்டவர்க்கு அவை சொன்னான் - வில்லி:24 20/4
மீண்டு போக என்று என்று அந்த வியன் மதில் குடுமி-தோறும் - வில்லி:25 5/3
படர்ந்து கானகம் திரிந்து மீண்டு அன்புடன் பணிந்த பஞ்சவர்க்காக - வில்லி:28 1/1
மீண்டு வந்த பின் அவ்வுழி புரிந்தன விளம்புகின்றனம் மன்னோ - வில்லி:28 13/4
பின் அவன் வெகுண்டு செய்யும் பெருமிதம் கண்டு மீண்டு
 கன்னனை வெல்ல நின்ற காளை கை கணையால் வீழ்வேன் - வில்லி:29 11/3,4
உண்டான் உண்ட கணத்தினில் மீண்டு உணர்ந்தான் உலகு ஏழ் உடையானே - வில்லி:31 10/4
கொன்றனையே நின் ஆண்மை மீண்டு உரைக்க கூசினையோ குமரர் ஏறே - வில்லி:41 140/4
மெய் கரம் துணிந்தவாறும் மீண்டு உருத்து அடர்த்தவாறும் - வில்லி:41 161/3
அந்த உரை மீண்டு இவன் கேட்டு ஆங்கு அவனை நகைத்து உரைப்பான் அரக்கரேனும் - வில்லி:41 243/1
வெய்து உற புகன்றதும் மீண்டு வந்ததும் - வில்லி:41 259/3
மோகித்து விழும் அரக்கன் மீண்டு எழுந்து மோகரிக்க முடி மகீபன் - வில்லி:42 179/1
எறிந்த வேல் பகைவன் மார்பகம் துளைத்திட்டு இந்திரனிடத்து மீண்டு எய்த - வில்லி:42 211/1
எண்_இரு தினத்தில் பட்ட பல் படையும் ஈண்டு மீண்டு எழுந்தன என்னும் - வில்லி:45 3/1
ஆகம் உற பிளந்த ஆண்தகை மீண்டு அ வீரன் - வில்லி:45 159/3
மீண்டு அவனும் வேறு ஒரு வில் மேரு என வாங்கி - வில்லி:45 173/1
ஒரு பால் இறைகொண்டு ஒழி சேனையும் தாமும் மீண்டு
 பொரு பாரதப்போர் புரி சௌபலன் பொன்றல் கண்டார் - வில்லி:46 107/3,4
மீண்டு உற்பவிக்க விடுவித்து விரகினோடும் - வில்லி:46 112/2
வெம் சமர் இறந்தோர் எல்லாம் மீண்டு உயிர் பெறுவர் அந்த - வில்லி:46 129/1
துஞ்சிய நின் சேனை எல்லாம் மீண்டு வர நீ அறையும் சுருதி இற்றை - வில்லி:46 132/3
பூதமே பொருது துரத்தலின் மீண்டு போய் வட தரு நிழல் புகுந்து - வில்லி:46 208/2

 மேல்
 
  மீண்டும் (54)
மீண்டும் அ மறையால் உன்னி அழைத்தனள் விரைவின் ஓடி - வில்லி:2 74/3
பால் மொழி குந்தி மீண்டும் பாண்டுவின் ஏவல் பெற்று - வில்லி:2 81/1
பரிந்த நெஞ்சினை மீண்டும் அ பாவகன் சுடவே - வில்லி:3 131/2
இவ்வாறு வீழ மழுவாளி இமைப்பில் மீண்டும்
 அ வாசவற்கு பிலம் ஒன்றில் அடைத்த வச்ர - வில்லி:5 84/2,3
மீண்டும் வந்து அவர் மேல் வினை செய்யவே - வில்லி:5 98/4
வெம் கதிர் போய் குட திசையில் வீழ்ந்த பின்னர் வீழாமல் மாலையின்-வாய் மீண்டும் அந்த - வில்லி:7 50/1
அரக்கர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி ஆகி ஆண்டு போய் மீண்டும் அங்குரித்து - வில்லி:10 147/1
கேட்ட சொல் வினவும் நாககேதனன் கேட்ப மீண்டும்
 வாட்டம் இல் அன்பினோடு மனம் கனிந்து உருகி வீழ - வில்லி:11 202/1,2
கைவரையும் பரிமாவும் செல்வமும் யாவையும் மீண்டும் கைக்கொள்வீரே - வில்லி:11 261/4
இரதமும் களிறும் மாவும் யாவையும் மீண்டும் தாரோம் - வில்லி:11 268/2
நின்றவா நில்லா வஞ்ச நெஞ்சினன் ஆகி மீண்டும்
 வென்றி கொள் அரசனோடும் வெம் சிலை விதுரனோடும் - வில்லி:11 270/2,3
அறிந்திடின் மீண்டும் இவ்வாறு அரணியம் அடைதிர் என்றான் - வில்லி:11 276/2
அரசரும் எனது மைந்தர் ஐவரும் யானும் மீண்டும்
 உரிமை இன்று எய்த வெம் சூது ஆடுதல் உறுதி என்றாள் - வில்லி:11 277/3,4
சிரித்தது ஏன் என்ன மீண்டும் திருமகன்-தன்னை நோக்கி - வில்லி:12 71/1
கூறிய சொல் கொண்டு அறிந்து வேடன் மீண்டும் குருகுலத்தோர் ஐவருளும் குனி வில் கற்று - வில்லி:12 97/1
இந்திரன்-தானும் மீண்டும் இன்னன பகரலுற்றான் - வில்லி:13 13/4
திரண்டது திருகி மீண்டும் திறலுடை தகுவர் சேனை - வில்லி:13 75/4
அசைவு இலா அவுணர் மீண்டும் அந்தரத்து ஒளித்து நின்று - வில்லி:13 79/3
வஞ்ச வாள் அவுணர் வெம் போர் மறந்து மெய் மயங்கி மீண்டும்
 நெஞ்சினில் அறிவு தூண்ட நிரைநிரை தடம் தேர் தூண்டி - வில்லி:13 86/1,2
படாது ஒழி அவுணர் மீண்டும் பரிபவ படுத்தாய் எம்மை - வில்லி:13 89/1
அற்றன குறைகள் எல்லாம் அவயவம் பொருந்தி மீண்டும்
 உற்றன மூன்று கோடி சேனையும் உருத்து எழுந்த - வில்லி:13 91/1,2
கொய்யினும் உருவம் மீண்டும் கூடுவர் குறிப்பின் நின்று - வில்லி:13 93/2
தரித்தது மீண்டும் அந்த சங்கரன் செம் கை வாளி - வில்லி:13 97/4
மின் ஆரும் வேலான் விறல் மாதலி-தன்னை மீண்டும்
 நல் நாகர் ஊரில் தடம் தேரை நடாத்துக என்ன - வில்லி:13 104/2,3
ஊர் கொண்டது உரிமையோடும் அவர் உயிர் மீண்டும் என்றால் - வில்லி:13 146/3
ஓத நீர் உலகில் மீண்டும் அருச்சுனன் உருவம் கொண்டான் - வில்லி:13 152/4
வெருக்கொடு தாள் மிசை வீழ்ந்தனன் மீண்டும்
 சுருக்குக என்று துதித்தனன் வீமன் - வில்லி:14 56/3,4
அ கணம்-தன்னில் மீண்டும் அகங்கரித்து ஆர்த்த காலை - வில்லி:14 105/4
இப்படிக்கு அரக்கர் சேனை யாவையும் துணித்து மீண்டும்
 செப்படிப்பவரின் நின்று சிரித்தனன் சிங்கம் போல்வான் - வில்லி:14 106/3,4
விழுந்த வாள் அரக்கன் தருக்கு நெஞ்சு ஒடிந்து வெகுண்டு இவன்-தனை தளி மீண்டும்
 எழுந்து தோள் கொட்டி ஆர்த்து அழன்று உருமேறு என கொதித்திடுதலும் வீமன் - வில்லி:15 16/1,2
மீண்டும் இ புவி வேண்டுவர் இருக்கின் நாம் விரகுடன் முற்கோலி - வில்லி:16 3/3
எறிந்து அது மீண்டும் ஓம எரி இடை ஒளிக்க கானில் - வில்லி:16 45/1
பிறிந்தவர் மீண்டும் ஆவி பெற்றவா பேச கேண்மோ - வில்லி:16 45/4
வெம் சமம் செய வருவர்-கொல் மீண்டும் என்று அருள் இல் - வில்லி:16 51/1
இதரம் கடந்தான் உதிட்டிரன் என்று இவன்-பால் மீண்டும் எய்தினனால் - வில்லி:17 12/4
மீண்டும் அ வழி ஏகு என்று உரைப்பதே விதியை யாவர் விலக்க வல்லார்களே - வில்லி:21 18/4
அடலுடை விசயன் ஒற்றை அம்பினால் மீண்டும் சென்று - வில்லி:22 103/3
வெல் படை வேந்தன் சொல்ல வீடுமன் மீண்டும் சொல்வான் - வில்லி:22 104/4
இ வெயில் எறிக்கும் பைம் பொன் இலங்கு தேர் மீண்டும் ஏக - வில்லி:22 108/1
என்னவும் இடம் கொடாமல் எதிருற இருடி மீண்டும்
 கன்னன் வில் துரோணன் மைந்தன் காங்கேயன் முதலினோரை - வில்லி:22 123/1,2
வெம் சோரி வேலான் நிலை இட்டனன் மீண்டும் ஈண்டும் - வில்லி:23 27/4
வெம் புய வீமனும் வெகுண்டு மீண்டும் இவை எடுத்துரைப்ப மேக மேனி - வில்லி:27 19/1
பாதப வனத்தில் போன பாண்டவர்-தம்மை மீண்டும்
 மேதக அழைத்து நாடு வேண்டு-மின் என்று மூட்டும் - வில்லி:27 167/2,3
வேகம் பட நின்று ஒரு சமர வேலால் மீண்டும் அ வேந்தன் - வில்லி:31 8/3
கெடுத்தான் அரசற்கு இளையோர் எதிர் கிட்டி மீண்டும்
 படுத்தான் எழுவர் இவன் வாளியின் பட்டு வீழ்ந்தார் - வில்லி:36 29/3,4
அந்த முனை-தனில் மீண்டும் அந்தணன்-தன் திரு மதலை குந்திபோசன் - வில்லி:42 182/1
இராவணன் படு போர் களம் என கிடந்த இந்த வெம் களத்திடை மீண்டும்
 அரா உயர் துவசன் ஆணையால் வரி வில் ஆரியன் அனீகினியுடன் போய் - வில்லி:42 215/1,2
கோடையால் வற்றி மீண்டும் கொண்டலால் நிறைந்த தெண் நீர் - வில்லி:43 17/1
பெருக்க உண்டாக மீண்டும் குண கடல் பிறந்திட்டானே - வில்லி:44 91/4
செம் கள படுத்தி மீண்டும் தேவரில் ஒருவன் ஆனான் - வில்லி:45 47/4
பொற்பு ஊசல் என்ன இரு சேனையும் போயும் மீண்டும்
 மற்பூசல் செய்ய ஒளி செய்யும் அம் மன்னர் தம்மில் - வில்லி:45 78/1,2
கொலையினில் சிறந்த கோட்டு குஞ்சரம் கொண்டு மீண்டும்
 சிலையினில் குருவின் மைந்தன் தேரொடும் செரு செய்தானே - வில்லி:45 114/3,4
மீண்டும் எதிர் ஊன்றாமல் வெய்யோன் மகன் நின்றான் - வில்லி:45 163/4
மெய் கருணை நின்பொருட்டால் யானே என்று மீண்டும் போய் தேர் வலவன் விசயற்கு ஆனான் - வில்லி:45 251/2

 மேல்
 
  மீண்டும்மீண்டும் (1)
வெம் முனை செய் போர் அழிந்து தேர் அழிந்து வென்னிட்டான் மீண்டும்மீண்டும்
 அ முறையில் பற்குனனால் ஆவி ஒழிந்தவர் அரசர் அநேக கோடி - வில்லி:42 181/2,3

 மேல்
 
  மீண்டே (1)
கேவலம் அல்ல என்று கிளர் சினம் மூண்டு மீண்டே - வில்லி:16 41/4

 மேல்
 
  மீண்டேன் (1)
முதிர் அமர் முருக்கி மீண்டேன் இத்தனை போதும் முன் போல் - வில்லி:41 163/3

 மேல்
 
  மீண்டோர் (1)
தனி வனம் திரிந்து மீண்டோர் தானை அம் கானில் புக்கார் - வில்லி:29 16/2

 மேல்
 
  மீண்டோன் (1)
வானவர் முதல்வன் சென்னி வரி வளை உடைத்து மீண்டோன் - வில்லி:45 107/4

 மேல்
 
  மீதலம் (1)
மீதலம் நடுங்க கண்ட கண்டவர்-தம் மெய்களும் மெய் உற நடுங்க - வில்லி:10 24/2

 மேல்
 
  மீதலம்-தனக்கு (1)
மீதலம்-தனக்கு இறைவன் வச்சிரத்தினால் வெற்பு இனம் சிறகு அற்று - வில்லி:42 42/1

 மேல்
 
  மீதில் (2)
இப்பால் வெம் சிலை விசயன் துறக்கம் மீதில் இந்திரன்-தன் அருகு இருப்ப இமையோர் ஊரில் - வில்லி:14 2/1
கிரியின் சிறகை அரி படையாய் கேண்மோ ஆண்மை களம் மீதில்
 வரி வெம் சிலை கை விசயனுக்கு மாறாய் முனிந்து வருகின்ற - வில்லி:27 229/1,2

 மேல்
 
  மீது (89)
விதை என மேதினி மீது தோன்றினான் - வில்லி:1 78/2
சரதம் முற்றிய மெய் தாதுவும் மூல தழலுடன் மீது எழும் தகைத்தே - வில்லி:1 104/2
வாசவன் அளித்த விமானம் மீது ஒருவன் வசு எனும் சேதி மா மரபோன் - வில்லி:1 110/1
விரவு நுண் துளி மீது எறி ஊதையால் - வில்லி:1 125/4
இரதம் மீது அவளுடன் கண பொழுதின் ஏறி ஐ_இரு தினத்தினில் - வில்லி:1 142/2
தோள் இரண்டினையும் மீது எடுத்து நனி தொழுது இயக்கி துணை அடியிலே - வில்லி:1 151/2
தேன் இருந்த மாலை வாகு சிகரம் மீது தெண் திரை - வில்லி:3 70/3
பொன்னும் பிறந்தாள் கோகனக பூ மீது எழுந்த பொன் போல்வாள் - வில்லி:3 89/4
வெண் தரங்கம் என வீசு பேய்இரதம் மிஞ்சு கான நெறி மீது போய் அண்டர் - வில்லி:4 49/3
மனு முறைக்கு வரம்பு ஆகி வருத்தம் வீட மா நிலம் மீது அவதரித்த வாசுதேவன் - வில்லி:5 49/4
மென் பாவை பங்கன் விதிக்க புவி மீது வந்தார் - வில்லி:5 85/4
வியப்போடு தொல்லை முனி சொல் தலை மீது கொண்டு - வில்லி:5 89/1
கங்குல் பவள வனம் மீது கடல் தரங்கம் - வில்லி:5 95/1
விரி சிறை பறவின் கடுமையால் எய்தி மீது எழும் மஞ்சு என கலங்கி - வில்லி:6 20/3
செம் கதிர் வந்து எழுந்தது என மீது போர்த்த செய்ய ஆடையும் தானும் தீர்த்த வாரி - வில்லி:7 50/2
சுளிந்து வரும் கட களிற்று சுவேதவாகனன் கடக தோளின் மீது
 தெளிந்த நறும் கத்தூரி சேறு படு சிவிறியின் நீர் சிந்தும் தோற்றம் - வில்லி:8 11/2,3
கோளம் மீது எழ வளைந்தனன் வரை படி கொண்டலும் குடர் தீய - வில்லி:9 11/4
சிந்தி மீது எழுந்த மணிகளும் அனலின் சிகைகளில் தெறித்து எழு பொறியும் - வில்லி:9 27/3
மண்டி மீது எழுந்த வன்னியின் சிகைகள் இந்திரன் மதலை வாளிகளால் - வில்லி:9 38/1
மீது அடுக்கி பசும் பொன்னால் சுவர் செய்து மரகத தூண் வீதி போக்கி - வில்லி:10 6/1
தந்த தந்த வித தந்தி மீது கொடு தங்கள் மா நகரி சாரவே - வில்லி:10 44/4
மீள வந்து இளைய தாதை பாதம் முடி மீது வைத்து ஒளி விளங்கு பொன் - வில்லி:10 65/1
பைம் பொனின் ஓலை மீது பண்புற எழுதி இன்னே - வில்லி:11 50/3
மீது உரம் கவின் கெழு பெரும் சேனை சூழ் வேந்தன் மா நகர் உற்ற - வில்லி:11 75/3
மின் இருந்த ஆசனத்தின் மீது இருந்து வினவினான் - வில்லி:11 156/4
தனதன் அங்கு இருப்பது அன்ன தவிசின் மீது வைகினார் - வில்லி:11 158/4
தரணி மீது பெறுக என்று தந்தது ஒக்கும் வான் உளோர் - வில்லி:11 159/3
மீது எடுத்த வஞ்சர் ஆகி வெகுளி செய்தல் பிறர் பெரும் - வில்லி:11 161/1
மீது போய் உன் நகரி-தன்னில் விரைவின் எய்துக என்னவே - வில்லி:11 168/4
தண்டால் வெம் புனல் எற்றி மீது எழுந்து விழும் திவலை தண்ணீர் ஆக - வில்லி:11 256/3
துய்ய விடை மீது ஒரு செழும் சுடர் எழுந்தது தொழும் தகையது ஆகும் அளவோ - வில்லி:12 113/4
அம்பையுடனே விடையின் மீது ஒளிர நின்றதனை அஞ்சலி செய்து அன்பொடு தொழா - வில்லி:12 115/4
விண்ணின் மீது விரைவுறும் தேரினை - வில்லி:13 41/1
மண்ணின் மீது நடத்தினன் மாதலி - வில்லி:13 41/2
கடாமலை வயவன் மீது கடும் படை பலவும் விட்டார் - வில்லி:13 89/3
போர் ஆரவார சிலை நாண் ஒலி மீது போக - வில்லி:13 113/2
கந்தன் வானின் மீது தேர் கடாவுகின்ற ஓதையோ - வில்லி:13 114/3
பார்த்தன் எய்த வாளி மெய் பட பட பதைத்து மீது
 ஆர்த்து எழுந்து நகரினோடும் அந்தரத்தின் எல்லை போய் - வில்லி:13 127/1,2
விண்ணின் மீது திசை அளக்கும் வெற்பின் மீது பொலியும் எ - வில்லி:13 128/2
விண்ணின் மீது திசை அளக்கும் வெற்பின் மீது பொலியும் எ - வில்லி:13 128/2
விம்ப மால் வரை மீது ஒரு மேருவே ஒக்கும் - வில்லி:14 23/3
கொடியின் மீது நின்று உவந்து கூத்து ஆடுதிர் என்றான் - வில்லி:14 48/4
தேன் நின்ற தொடையானும் அளகேசன் நகர் மீது தனி சென்றதும் - வில்லி:14 127/3
மருமத்து வேல் தைத்த புண் மீது கனல் உற்றது என மாழ்கினான் - வில்லி:14 128/3
கம்பிக்கும் நெஞ்சோடு அவன் தேரின் மீது அ கணத்து ஏறினான் - வில்லி:14 131/4
அபயம் என்று அவள் அந்தரத்தின் மீது அரற்றும் அ உரை கேட்டு மாத்திரி-தன் - வில்லி:15 8/1
மீது நெற்றி பட தொழுதான் வடி வேல்கணாளும் வெகுண்டு விரைவினில் - வில்லி:21 7/3
கொடியின் மீது எழும் அனுமனை குறிக்க அ கொடியும் - வில்லி:22 57/3
கிரியின் மீது எழும் மரகத கிரி என கிளர்ந்தே - வில்லி:22 58/4
மீளிமை உடைய அ வீரன் மீது எழும் - வில்லி:22 85/3
தரணியின் மீது வந்து தன்னுடை சோதி வைகும் - வில்லி:25 6/2
மீது ஊது வளை குலமும் வலம் புரியும் மிக முழங்க வெய்ய காலன் - வில்லி:27 8/3
மீது உறைத்து எழும் வெவ் வெயில் படாவகை விரித்து - வில்லி:27 86/2
மன்றல் நாள்மலர் பாயலின் மீது கண்வளர்ந்தான் - வில்லி:27 94/4
கான் எலாம் மலர்ந்த முல்லை ககனம் மீது எழுந்தது என்ன - வில்லி:27 163/1
தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே - வில்லி:27 223/4
பண் அமை தடம் தேர் மீது கொண்டு அன்றே பாண்டவர் உறை நகர் அடைந்தான் - வில்லி:27 260/4
பூண்ட வெம் பரி தேர் மீது அ பொய் இலா மெய்யினானும் - வில்லி:29 9/1
வன் பனை கொடி மீது பன்னிரு வாளி மெய் கவசத்தின் மேல் - வில்லி:29 38/1
கூவலின் நிலை புனலும் மீது எழுவது ஒத்தது ஒரு கோபமொடு சர்ப்ப துவச - வில்லி:30 27/3
தரணி மீது செம் கையும் மா முழம் தாளும் வைத்துவைத்து ஆடும் மாயனார் - வில்லி:35 1/2
வில் கவ்வு வாளி அடல் ஐவர் மீது விட அஞ்சி வீரர் எதிரே - வில்லி:37 5/1
புனைந்த செம்பொன் மவுலியோடு பொற்பின் மீது பொற்பு எழ - வில்லி:38 5/2
மீது கங்கை_மைந்தன் ஒருதான் வெறும் கை நின்றளவில் மேல் நடந்து சென்று பொரு துச்சாதனன் - வில்லி:38 31/3
உந்து தேர் மீது கொண்டு ஓடலும் ஒரு புடை - வில்லி:39 24/2
வென்று மா மன்னவன் மகனையும் மீது கொண்டு - வில்லி:39 27/2
வந்து சூழ வேழம் மீது வய மடங்கல் செல்வ போல் - வில்லி:40 28/3
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/2
அம் கையின் மீது ஒளிர் சங்கமும் நேமியும் அஞ்சன மேனியுமே - வில்லி:41 1/4
துருபதன் மைந்தனும் நின்றனன் அந்தர துந்துபி மீது எழவே - வில்லி:41 7/4
பார்த்தன் மா மகன் இரதம் மீது உயர் பரிதியாம் என ஏறினான் - வில்லி:41 20/4
வீர வார் கழல் கழலின் மீது விளங்க மார்பினில் வெண் நிலா - வில்லி:41 21/1
விசயன் மகனும் தன் மீது வரும்வரும் விருதர் உடலங்கள் யாவும் நிரைநிரை - வில்லி:41 44/1
வில் சக்ரம் ஆக மணி தேரினின் மீது நிற்பான் - வில்லி:41 79/3
விரிந்த வெண் கிரி அர_மாதர் மீது கண்டு - வில்லி:41 203/2
தொக்கு வந்து விசயன் மீது சுடு சரம் தொடுக்கவே - வில்லி:42 21/4
மீது கொண்டனன் என்று வணங்கவும் வேதியன் கைமிகுந்து புகுந்து எதிர் - வில்லி:42 122/3
வாகனாதியும் அகற்றி நின்-மின் என்ன மாருதி மைந்தனை ஒழிந்தோர் மண்ணின் மீது
 யோக ஞானியர் ஆகி அனைத்துளோரும் ஒருவரை போல் நிராயுதராய் ஒடுங்கி நின்றார் - வில்லி:43 36/3,4
வட்ட வெம் சிலையின் மீது பாசுபத வாளி வைப்பது மனம் செயா - வில்லி:43 42/2
புடவியின் மீது உறை நிறை மதியம் பல போல் நகரத்தனவே - வில்லி:44 61/2
ஒன்ற மா நிலம் பொன்ற மீது எழுந்து ஓதம் ஊர்வது ஒத்து உம்பர் அஞ்சினார் - வில்லி:45 54/3
மீது ஏவல் கொள்ளும் விறல் சென்னி கை வில்லின் வன்பால் - வில்லி:45 69/2
மீது ஏறு தேரும் தகர்ந்து ஒண் சுடர் வில்லும் அற்றான் - வில்லி:45 83/4
வெய்துயிர்த்து இரதம் மீது வீழ்ந்தனன் வீழ்ந்தோன்-தன்னை - வில்லி:45 106/2
வெயர்க்க தன் நுதல் கண் சிவப்பு ஏற மனம் வெம்ப மண் மீது இழிந்து - வில்லி:45 233/3
ஆரவார முரச கொடி உயர்த்தவனது ஆகம் மீது அணி மணி கவசம் அற்று விழ - வில்லி:46 71/1
விரகு அறாத சூது ஆடு விடலை மீது சாதேவன் - வில்லி:46 92/1
வீறு கொண்ட கதாயுதம் வீசினன் வீரன் அம் புவி மீது உற வீழவே - வில்லி:46 185/4
விதத்தினால் இரு நிலத்து மீது உடல் விதிர்த்து வீழ்தர விழுத்தினான் - வில்லி:46 187/4

 மேல்
 
  மீதுகொண்டு (1)
உரிய தேரினை மீதுகொண்டு உத்தரன் செலுத்த - வில்லி:22 58/1

 மேல்
 
  மீதும் (3)
கண்டு எதிர் சென்று போற்றி கண்ணினும் சென்னி மீதும்
 கொண்டனர் அவன்-தன் பாதம் குளிர்ந்தனர் உயிரும் மெய்யும் - வில்லி:12 21/1,2
மல் வளைத்த சிகர வாகு கிரியின் மீதும் மார்பினும் - வில்லி:13 121/3
சென்னி மீதும் விழியினும் சேர்த்திடா - வில்லி:46 234/2

 மேல்
 
  மீதுற (1)
படுத்த வானமே வானமா மறைந்தது மீதுற பகிர் அண்டம் - வில்லி:11 85/2

 மேல்
 
  மீதே (4)
பயம் உற மா முனிவர்க்கு உரைசெய்தது பார் மீதே
 உயர் மறை ஒன்று உளது அம் மறை ஒரு முனி உரைசெய்தான் - வில்லி:46 101/3,4
முகடு உற மீதே குதிப்பர் பார்_மகள் முதுகு இற நேரே குதிப்பர் மீளவே - வில்லி:46 169/4
இரு நில மீதே மறித்து வீழு முன் எறி கையினாலே தரிப்பர் மேல் அவர் - வில்லி:46 170/2
இரு நிலம் மீதே பதைத்து வீழ்தலும் இரிதர மோதாமல் விட்டு நீ இனி - வில்லி:46 176/3

 மேல்
 
  மீமிசை (1)
புரிவது போல் மேல் விசைத்து மீமிசை பொறி எழ மாறாமல் எற்றி வீரர்கள் - வில்லி:46 168/2

 மேல்
 
  மீள் (1)
வென்று மீள் குமரன்-தன்னை வீதிகள்-தோறும் மாதர் - வில்லி:22 130/1

 மேல்
 
  மீள்க (4)
மானிட மடந்தையாய் மணந்து மீள்க என - வில்லி:1 66/2
தென்இலங்கை திறைகொண்டு மீள்க என இளைய தாதை உரைசெய்யவே - வில்லி:10 61/2
வென்று மீள்க என்று வாழ்த்தி விரைவினில் வீரன் தன்னை - வில்லி:13 26/3
சீர் உலூகனை தூது சென்று இவர் மனம் செப்பி மீள்க என போக்கி - வில்லி:24 5/3

 மேல்
 
  மீள்வ (1)
மேல் திசை எல்லை எல்லாம் வீதிபோய் ஒல்லை மீள்வ
 கூற்றமும் முகிலும் உட்க குமுறும் வெம் குரலும் மேன்மேல் - வில்லி:13 18/2,3

 மேல்
 
  மீள்வல் (1)
இருத்தி மீள்வல் என சாத்தகியும் அலாயுதனும் தன்னை சூழ - வில்லி:46 250/2

 மேல்
 
  மீள்வன் (1)
விசையுடன் நடத்தி வீமன் எவண் அவன் விறல் முடி துணித்து மீள்வன் இனி என - வில்லி:40 49/2

 மேல்
 
  மீள (83)
வீக்குமாறு அரனாம் அவை வீந்த நாள் மீள
 பூக்கும் மா முதல் எவன் அவன் பொன் அடி போற்றி - வில்லி:1 1/3,4
மீன் நெறி கரந்து என மீள ஏகினோம் - வில்லி:1 70/4
மெய் படு காளையாம் பதத்து மீள நின் - வில்லி:1 84/2
தம்முன் மீள தனி முடி சூட்டினான் - வில்லி:1 121/4
களம் புகுந்தவரை மீள ஏகுதல் கொடாத கார்முக வினோத கேள் - வில்லி:1 145/1
ஓடி மீள மழு மேவு பாணி தனது ஊர் புகுந்தனன் உவந்து பல் - வில்லி:1 149/1
முன் யான் அருகு உறுவல் என்று உரைசெய முனி_மகன் முனி மீள
 கன்னி ஆக என விதித்து உடன் கரந்தனன் கையறு கனிட்டன்-தன் - வில்லி:2 7/2,3
பழுது பட்டது இ குருகுலம் மீள நின் பார்வையால் கடல் ஞாலம் - வில்லி:2 9/3
அந்தணாளன் அ இரவிடை மீள வந்து அன்னையோடு உரைசெய்வான் - வில்லி:2 18/4
நார கமல கர சோதி நகங்கள் மீள
 ஈர குசங்கள் கிழிக்கும் தொழிற்கு ஏற்றவாலோ - வில்லி:2 54/3,4
நெஞ்சு உற மணந்து மீள நெடும் கலைவாகன் ஏக - வில்லி:2 75/1
பைம் தடம் தாளால் முன்னம் பருகிய புனலை மீள
 செம் தழல் ஆக்கி அம் தண் சினை-தொறும் காட்டும் சீரால் - வில்லி:2 92/1,2
நூறு கொண்ட குமரர் தங்கள் நகரி மீள நோக்கினார் - வில்லி:3 78/2
தொடங்கியும் தொடக்கம் தொட்டு துகள் அற வளர்ந்தும் மீள
 மடங்கியும் செல்லுகின்ற மன்னுயிர் உலகம் எல்லாம் - வில்லி:5 19/1,2
சேறு பட்டிடுமாறு ஓடினார் மீள பதினொரு திறல் உருத்திரரும் - வில்லி:9 47/4
மீள வந்து இளைய தாதை பாதம் முடி மீது வைத்து ஒளி விளங்கு பொன் - வில்லி:10 65/1
தரு நிரை பயிலும் தம்தம விபினம் சார்ந்தனர் தகவுடன் மீள
 கரு முகில் அனைய மேனி அம் கருணை கண்ணனும் கிளையுடன் துவரை - வில்லி:10 151/2,3
வேந்தனும் ஒருப்பட்டு அந்த வெண்ணெய் வாய் கள்வன் மீள
 போந்து இவர்-தமக்கும் இன்று பொரு துணை ஆக மாட்டான் - வில்லி:11 17/1,2
விதுரன் மந்திரம் மீள மன்னினார் - வில்லி:11 139/4
இருந்துழி எய்துறாமல் இடைவழி-நின்றும் மீள
 விரைந்தனன் ஓடி வந்து வேந்தனுக்கு ஏற்ப சொன்னான் - வில்லி:11 209/3,4
கல் மன நெடும் குன்று அன்னான் கருதி அ கணத்தே மீள
 தன் மனை யாவர் நெஞ்சும் சருகு என தழைக்க சொன்னான் - வில்லி:11 272/3,4
அஞ்சலிர் என்று மீள ஆரண முனியும் போனான் - வில்லி:12 28/4
கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி - வில்லி:12 100/3
மீள படை கொண்டு விரைந்து வெகுண்டு - வில்லி:13 67/2
கவர் தொடுத்து விலகி மீள அவர்கள் காயம் எங்கணும் - வில்லி:13 126/2
கல் கொண்ட அகலியை-தன் உருவம் மீள கவின் கொள்ள கொடுத்த திரு கமல பாதம் - வில்லி:14 1/3
தண்டினால் அவர்கள் விட்ட படை எலாம் தகர்த்து மீள
 மண்டினான் உழுவை கண்ட வாள் உகிர் மடங்கல் ஒப்பான் - வில்லி:14 97/1,2
குலவு தோள் வாயு_குமரன் மேல் மீள கொதித்து எழுந்து இரு கரம் கொண்டு - வில்லி:15 17/3
மீள மா மறை வேள்வி கூர் முனியொடும் விடுத்த மா முனி அம்மா - வில்லி:16 4/4
செறுத்திடு விசயன் மீள செப்பினன் செப்பம் ஆக - வில்லி:18 7/4
பதைத்தனர் ஓடி ஓடி பற்றினர் மீள மீள - வில்லி:20 11/4
பதைத்தனர் ஓடி ஓடி பற்றினர் மீள மீள - வில்லி:20 11/4
வெருவியிட்டனன் அவன் மீள மீளவே - வில்லி:22 80/4
வாங்கு வெம் சிலை விசயனை விரைவினில் வர விடுக என மீள
 ஓங்கு மா தவ உலூகனை போக்கினான் அவனும் வந்து உரைசெய்தான் - வில்லி:24 21/3,4
அரும் தவ கடல் மீள அத்தினபுரி அடைந்து அவனிபனுடன் - வில்லி:26 18/2
செய் வரால் இனம் உகளும் திரு நாடு பெற நினைவோ சென்று மீள
 பைவராய் அரும் கானில் பயின்று திரிதர நினைவோ பகைத்த போரில் - வில்லி:27 5/1,2
மீள மா தவத்தின் மிக்க விதுரன் வாழ் மனையில் எய்த - வில்லி:27 160/2
வீடுமனும் மீள ஒரு விற்கொடு சிவேதன் - வில்லி:29 57/1
அங்கு அவன் நகைத்து ஒரு தன் அம்பு கொடு மீள
 பங்கம் உற வில் துணி படுத்தி எதிர் நின்றான் - வில்லி:29 62/3,4
பின் நாள் மீள பிறை கணையால் பிளந்தான் அவனை பெற்று எடுத்தோன் - வில்லி:32 25/2
அரவு உண்டு அதுதான் மீள உமிழ்ந்து என்ன அருக்கன் - வில்லி:33 25/2
ஆய முதிர் சினம் மூள விரைவுடன் மீள வர அபிமன்னுவும் - வில்லி:34 19/3
சிமையம் அணுகினன் மீள நனி இருள் சிதைய உதய திவாகரன் - வில்லி:34 28/4
வென்று கண்டு அவர் புறம் அவர்க்கு இடான் மீள வந்தனன் வீமன் மைந்தனே - வில்லி:35 3/4
வெம் சின கலுழன் ஆகி உரும் என மீள வந்தான் - வில்லி:36 22/2
ஆதி அம்பை இன்று பகை மீள வந்தது என்று தனது ஆயுதம் துறந்து விரை தேர் - வில்லி:38 31/2
வாகம் இன்றி வந்த வழி மீள நின்ற சந்தனு குமாரனும் சரங்கள் விடவே - வில்லி:38 32/2
வருணன் மைந்தன் பாடு வருணற்கு உரைத்து மீள
 தருண மைந்தன் விசயம் சதமகத்தோன் கேட்ப - வில்லி:38 53/1,2
அங்கு உளம் கனன்று மீள அணி கொள் தேரின் ஆனதும் - வில்லி:40 27/3
அரவினை உயர்த்த கோவும் இளைஞரும் அவனிபரும் ஒத்து மீள முடுகினர் - வில்லி:40 48/2
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/2
விண்டு கொண்டு முருக்கும் மாருதி மீள வந்தனனாம் என - வில்லி:41 38/3
துணி பட அழிந்து மீள நடவினர் துவச புயகன் பதாதி நிருபரே - வில்லி:41 43/4
இருவர் எதிரும் பொறாமல் முடுகிய இரு படையும் நொந்து மீள அவனிபன் - வில்லி:41 45/1
முறிய இனி மண்டு போரில் அமர்செய்து முடிதும் என வந்து மீள முடுகவே - வில்லி:41 50/4
ஏறினான் மீள வில்லும் எரி கணை பலவும் கொண்டு - வில்லி:41 102/2
மீண்டனன் காலாள் ஆகி விழுந்தனன் தெளிந்து மீள
 தாண்டின பரி தேர் தேடி சாபமும் தேடி நெஞ்சால் - வில்லி:41 103/2,3
தன் மகனுடன் தீ மூழ்க தவிர்ந்த நல் தவனும் மீள
 வில் மகன் ஆகி நின்ற விசயனை வெகுண்டு நோக்கி - வில்லி:41 152/1,2
வீறு கெட்டு இரு பதம் கொடு விரைந்து செல மீள விட்டனன் முன் எண் திசையும் வென்றவனே - வில்லி:42 91/4
உந்தி மீள முடுகி அந்த முனிவனோடு உடன்றபோது - வில்லி:43 7/3
வென்று கொண்டவனும் மீள விளம்புவன் என்ப மாதோ - வில்லி:43 23/4
மந்தணம் பெருக எண்ணி மீள விட வந்து நள் இருளில் மைந்தனுக்கு - வில்லி:43 49/3
அறிந்து எதிர் ஊன்றி வென்றி ஆண் தகை கன்னன் மீள
 பிறிந்த பல் அணியும் ஒன்ற பேர் அணி ஆக்கி நின்றான் - வில்லி:44 18/3,4
வில்லின் நாண் அழியா நடக்க என மீள விட்டனனே - வில்லி:44 34/4
மீள மற்று ஒரு தேரில் ஏறிய வீமன் வெம் சினம் மேல் - வில்லி:44 45/1
சொரிகின்ற சோரி உடைய மகிபதி சுளிவு இன்றி மீள ஒரு கை நொடியினில் - வில்லி:44 77/2
இழிதந்து மீள இமயம் அனையது ஓர் இரதம் கடவி எதிரி உரனிடை - வில்லி:44 79/1
அழிதந்து மீள அயில் கொள் முனையது ஒர் அயில் கொண்டு வீசி எறியும் அளவினில் - வில்லி:44 79/2
கல் படு புண்ணின் மீள தடி படு கணக்கிற்று ஆக - வில்லி:44 85/2
பெற்று இழந்த கவசமும் குண்டலமும் மீள பெற்றனன் போல் அடல் அருக்கன் பெற்ற பிள்ளை - வில்லி:45 31/1
உயிர்த்தனன் ஆகி மீள உத்தரம் உரைக்கலுற்றான் - வில்லி:45 39/4
வென்றே இமைப்பின் வெறும் காலினின் மீள விட்டான் - வில்லி:45 71/4
சங்கரன் அருளால் வந்த சதுர்மறை குமரன் மீள
 பொங்கு அழல் கடவுள் என்ன பொரு சிலை வெய்தின் வாங்கி - வில்லி:45 112/1,2
அவனொடும் மீள வந்து அபயன் தன்னொடு - வில்லி:45 131/1
தடுத்தான் மீள ஓர் ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் பகழி தனு வாங்கி - வில்லி:45 141/2
வென் போகுவன் என்றலுமே இறைவன் விசையோடு இரதத்தினை மீள விடா - வில்லி:45 204/4
தன் தேரின் மேல்கொண்டு தனி வில்லும் மீள தரித்தான் அரோ - வில்லி:45 231/4
தருமன் மா மதலை-தன்மேல் சல்லியன்-தானும் மீள
 பொரு பரி தடம் தேர் உந்தி புகை கெழு முனை கொள் வாளி - வில்லி:46 37/2,3
தனக்கு எதிர் தானே ஆன சல்லியன்-தானும் மீள
 சின கனல் மூள வாள சிலம்பு என சிலையும் வாங்கி - வில்லி:46 39/1,2
ஊர்ந்த மணி பணி கொடியோன் இளைஞர் மீள ஒன்பதின்மர் அவனுடன் வந்து உடற்றினாரே - வில்லி:46 83/4
உருகி மாழ்கி நீ சோகம் உறினும் மீள வாரார்கள் - வில்லி:46 87/2
தலைவ கேள் எனா வீர சகுனி கூறினான் மீள - வில்லி:46 91/4
வீதி கொள் பாடிவீடு உற பூதம் மீள வந்து அடர்த்து இவன் கரத்தில் - வில்லி:46 212/3

 மேல்
 
  மீளமீளவும் (1)
மீளமீளவும் அழிந்துஅழிந்து அவன் ஒர் வேலினால் எறிய வேலையும் - வில்லி:42 190/3

 மேல்
 
  மீளவும் (59)
மித்திரற்கு அவை கொடுத்து முன் மீளவும் கவர்வோன் - வில்லி:1 11/2
தந்தை மீளவும் இளமை தன் தனயனுக்கு அளித்தான் - வில்லி:1 30/4
மனைவியை கண்டு மீளவும் பிரிந்த வருத்தம் மெய் திருத்தகு கேள்வி - வில்லி:1 95/1
கான மென் குயில் போல் வந்து மீளவும் தன் காவலர் குலத்திடை கலந்தாள் - வில்லி:1 112/4
என்று இகப்ப இவனுழை மீளவும்
 மன்றல் வேண்டினள் மன்றல் அம் கோதையாள் - வில்லி:1 135/3,4
விரை செய் மாலை புனையாது வீடுமன் மறுத்து மீளவும் விளம்புமேல் - வில்லி:1 139/4
பராசரன் தரு முனி நினைவொடு கரு பதித்து மீளவும் சென்று - வில்லி:2 12/1
மீளவும் தலைப்புதல்வனை நோக்கியே மிக மகிழ்வு உறா அன்னை - வில்லி:2 13/1
மீளவும் கொல்லுவான் வீரன் ஏவினான் - வில்லி:3 7/4
விதியினால் ஒளித்தலின் உயங்கி மீளவும்
 நதியினால் வருதலின் நலம் கொள் மேனியான் - வில்லி:3 25/1,2
தனஞ்சயன் செயிர்த்தல் கண்டு தபனன் மைந்தன் மீளவும்
 முனைந்த போரின் முடி துணித்து உன் முக சரோருகத்தினால் - வில்லி:3 64/2,3
நாகாதிபன் மகன் மீளவும் நதியின் வழி வந்து - வில்லி:7 10/2
வெந்து உருவம் இழந்த மதன் மீளவும் வந்து இரதியுடன் மேவுமா போல் - வில்லி:7 29/3
துதியாடி காலையிலே வருதும் என்று சொற்று இமைப்பில் மீளவும் போய் துவரை சேர்ந்தான் - வில்லி:7 53/4
கிளைத்து மீளவும் பொறி அளி எழ வளர் கிசலயங்களும் போன்ற - வில்லி:9 16/2
மீளவும் மிருக துவசன் உற்று எழுந்து விதலையின் விழுந்த மேவலனை - வில்லி:10 26/1
பிளந்து எறி பிளவு மீளவும் பொருந்தி பிளிறு மா மத கரி நிகர்ப்ப - வில்லி:10 27/1
இளவல் மீளவும் அரிப்பிரத்த நகர் எய்தி மன்னனை இறைஞ்சினான் - வில்லி:10 53/4
மிக தியங்கி நெடு மேரு வெற்பின் மிசை மேவு வானவர்கள் மீளவும்
 அகத்தியன்-தனை வடக்கு இருத்தும் வகை உன்னினார்கள் சமமாகவே - வில்லி:10 60/3,4
மெய் தவாத தேர் குறித்து மீளவும் பரப்பினான் - வில்லி:11 176/2
மெய்யுற இருந்த வேந்தர் மீளவும் காணலுற்றார் - வில்லி:11 278/4
கண்ணும் ஆகும் அ கணத்தில் மீளவும் கரந்திடும் - வில்லி:13 128/3
மறிந்த மால் வரை போல் மீளவும் புவி மேல் மாசுணம் நடுங்குற வீழ்ந்து - வில்லி:15 20/2
விழுந்தமை அறிவுறாது மீளவும் நகுலன்-தன்னை - வில்லி:16 24/2
இரு பதங்களில் வீழ்ந்து எனது ஆவி நீ என்று மீளவும் எத்தனை கூறினான் - வில்லி:21 4/4
தீ முகத்தவனை அ செம்மல் மீளவும்
 சாமுகத்தவன் என தள்ளி வீழ்த்தினான் - வில்லி:21 72/3,4
விழுந்தவன் மீளவும் வெய்துயிர்த்தனன் - வில்லி:21 76/1
கோ வலான் அவன் கொண்ட கோ மீளவும் கொண்டான் - வில்லி:22 20/4
வீழ்ந்த பாகனை மீளவும் விரகுற தேற்றி - வில்லி:22 63/2
வல்லினால் அவன் கொண்ட மண் மீளவும் வல்லினால் கொளல் அன்றி - வில்லி:24 2/1
வஞ்ச மைந்தரொடு உயவி மீளவும் மண் கொடாத குறிப்பினன் - வில்லி:26 1/3
இன்று நீ விரகில் மீளவும் கவர எண்ணின் நான் அவரில் எளியனோ - வில்லி:27 111/3
தடுத்த வாயிலோர் மீளவும் உணர்த்தலின் தலைவனும் தருக என விரைவின் - வில்லி:27 236/3
வந்த வழி மீளவும் வரும்படி துரந்தான் - வில்லி:29 60/2
மீளவும் வெகுண்டு சுடர் வாளினை எடுத்தான் - வில்லி:29 67/4
மீளவும் வளைத்த சிலை வீடுமன் அதிர்த்த குரல் வீமனொடு உருத்து இருவரும் - வில்லி:30 25/1
மீளவும் உதித்தனன் விரோசனன் முதல் பகலில் வீரர் விறலை கருதியே - வில்லி:30 32/4
விரவி நின்ற மா மருதினூடு தாம் மெத்தென தவழ்ந்தருளி மீளவும்
 புரியும் நீள் கடைக்கண்ணும் வண்ணமும் போற்றுவார்கள் மெய் புளகம் ஏறுமே - வில்லி:35 1/3,4
போன திண் சிகண்டி-தனை மீளவும் கொணர்ந்து பல பூசலும் கடந்து இரதம் மேல் - வில்லி:38 33/1
தேயமும் பரந்து நின்று மீளவும் சித்தும் சுத்த - வில்லி:39 1/2
மீளவும் கொடியது ஓர் வீர வேல் ஏவினான் - வில்லி:39 29/2
கயிலை அம் பொருப்பனை கண்டு மீளவும்
 துயில் உணர்த்திடும்படி தோன்றுவோம் எனா - வில்லி:41 190/2,3
வில்லினால் வெல்ல அரிது என்று மீளவும்
 சொல்லினான் மறை மொழி துரோணன்-தானுமே - வில்லி:41 251/3,4
மேக பந்தி கலங்க எழுந்து அது மீளவும் புவியின்-கண் விழுந்தது - வில்லி:42 124/2
சென்று மீளவும் வீமனோடு எதிர்ந்து வெம் சிலை அமர் புரிந்து அந்த - வில்லி:42 131/1
கோலினால் அவன் துணித்து மீளவும் அழல் கொளுத்தியது ஒரு தண்டு - வில்லி:42 138/3
வெருவர முனைந்து சீறி மீளவும் விளம்ப மாயன் - வில்லி:42 158/3
வில் தரும் கணைகளால் விழ பொருது வெயிலவன் சுதனை மீளவும்
 பின் தரும்படி பிளந்தனன் தனுசர் பின்னிட பொருத பெற்றியான் - வில்லி:42 188/3,4
அழல் உமிழ் வாள்கள் சுழற்றின மீளவும் மா வனச கரமே - வில்லி:44 52/4
வெம் சிலை விசயற்கு உள்ளவாறு உணர்த்தி மீளவும் பொரும்படி விதித்தாய் - வில்லி:45 12/2
மீளவும் தேரில் ஏற்றி வெம் சமர் விளை-மின் என்றான் - வில்லி:45 43/2
மகபதி மைந்தனை மீளவும் தினகரன் மகன் உயிர் கொண்டிடவேணும் என்று உறு சினம் - வில்லி:45 221/1
இழிந்து மீளவும் வேறு ஒரு வில் எடுத்து எரி முனை புகை கால - வில்லி:46 49/1
இன் உயிர் பெற்றிடும்வகை கொடு மீளவும் இகல்வேன் என்று - வில்லி:46 102/2
மகிதலம் மேல் வீழ்தல் உற்றும் மீளவும் வலியுடனே போர் குறித்து மேல்வரு - வில்லி:46 175/1
உரும் எறி மா மேகம் ஒத்த காயமும் உதறி மனோவீரம் உற்று மீளவும்
 அருகு ஒருபால் மேவி நிற்கும் வீமனை அடு கதையால் ஓடி முட்டி மோதவே - வில்லி:46 177/3,4
மாறி நின்ற சுயோதனன் மீளவும் வாயு_மைந்தனை வாகுவும் மார்பமும் - வில்லி:46 185/1
உறைத்து மீளவும் உயிர்த்து மாயனொடு உருத்து வாசகம் உற சொல்வான் - வில்லி:46 188/2
என சில் வாசகம் மிழற்றி மீளவும் எதிர்ப்பதாக எழல் உற்றபோது - வில்லி:46 190/1

 மேல்
 
  மீளவுமே (1)
மீ வரும் அண்டம் உறும் திருமேனி ஒடுங்கினன் மீளவுமே - வில்லி:27 210/4

 மேல்
 
  மீளவே (5)
வெருவியிட்டனன் அவன் மீள மீளவே - வில்லி:22 80/4
தங்கள் வெம் சமம் காண மா மணி சயிலம் எய்தினான் தபனன் மீளவே
 @36. எட்டாம் போர்ச் சருக்கம் - வில்லி:35 10/4,5
சென்னி என்று அவன் புகழ் செப்பி மீளவே - வில்லி:45 134/4
முகடு உற மீதே குதிப்பர் பார்_மகள் முதுகு இற நேரே குதிப்பர் மீளவே - வில்லி:46 169/4
முடி மிசை தனது உடைய சிகாமணி முனி_மகற்கு இனிது அருள் செய்து மீளவே - வில்லி:46 203/4

 மேல்
 
  மீளா (2)
மாண் ஆநிரை மீளா ஒர் இமைப்போதினில் வந்தான் - வில்லி:7 5/4
மீளா ஓடிற்று அ திசை வானோன் மிளிர் சென்னி - வில்லி:32 42/3

 மேல்
 
  மீளாது (2)
உண்டாகின் நிரை மீளும் இன்று ஆகின் மீளாது என் உட்கோள் இது என்று - வில்லி:22 7/3
விடுத்த பெருந்தாதை இரு விழி களிப்ப பகை வென்று மீளாது என்னை - வில்லி:41 144/3

 மேல்
 
  மீளாமல் (1)
மன் மைந்தர் பலரொடும் போய் மறித்து ஒருவர் மீளாமல் மலைந்து வீழ - வில்லி:41 233/1

 மேல்
 
  மீளி (15)
மீளி மகவான் மதலை ஆயுத_புரோகிதன் விலோசனம் உணர்ந்து அவன் மலர் - வில்லி:3 59/1
அந்த மீளி சேவடி வணங்கினார் - வில்லி:11 125/4
அவிர் பசும் பொன் மீளி யாளி ஆசனத்து இழிந்து பூம் - வில்லி:11 172/1
பொய்த்த ஆடல் வல்ல மீளி பொருது வென்றி புனையவே - வில்லி:11 176/4
அண்ணல் தரு பெற்ற பின் அந்த வய மீளி அ காவினில் - வில்லி:14 125/1
நஞ்ச நாகம் உயர்த்த மீளி தன் நகர் புகுந்துழி நண்பு அற - வில்லி:26 1/1
பண் அளி நெருக்கு ஒழிய மாதர் இரு கண் அளி படாத தொடை மீளி பகர்வான் - வில்லி:28 66/4
மீளி ஆம் என நின்றனர் வீரரே - வில்லி:29 33/4
சாதியாதன இல்லை மீளி மடங்கல் ஏறு அன தன்மையார் - வில்லி:29 44/2
வியந்த தேரின் மேல் முப்புரங்களும் வென்ற மீளி போல் நின்ற வீடுமன் - வில்லி:35 5/3
தளை அவிழ்ந்த அலங்கல் மீளி சமீரணன் திரு மதலை போய் - வில்லி:41 32/2
பன்னிரு வாளி மீளி மார்பிடை பரப்பினானே - வில்லி:45 97/4
மத்தே அனையான் சிலை வாங்கி மன்னற்கு இளைய வய மீளி
 அ தேர் அழிய கொடி வலவன் வய மா அனைத்தும் அற்று விழ - வில்லி:45 145/2,3
தாம மீளி அளி மொய்த்த துளவ புதிய தாரினான் அநுசன் வில் குருவை முன் பொருத - வில்லி:46 69/2
இகலொடு ஏவினான் வீமன் இளவலான போர் மீளி - வில்லி:46 97/4

 மேல்
 
  மீளி-தானும் (1)
மீளி-தானும் விடையவன் ஆதலால் - வில்லி:1 114/4

 மேல்
 
  மீளிகள் (1)
மீளிகள் இருவரும் குனித்த வில் உமிழ் - வில்லி:46 61/2

 மேல்
 
  மீளிமை (1)
மீளிமை உடைய அ வீரன் மீது எழும் - வில்லி:22 85/3

 மேல்
 
  மீளிமையினாலும் (1)
மீளிமையினாலும் வலியாலும் விறல் மிக்கோன் - வில்லி:37 16/2

 மேல்
 
  மீளியர் (1)
மீளியர் வேலின்-வாய் வீழ்ந்து மாய்ந்தவே - வில்லி:11 99/4

 மேல்
 
  மீளியும் (3)
வென்றி வார் சிலை மீளியும் தன் பெரும் - வில்லி:12 175/3
செம் கண் அரவ துவச மீளியும் உணர்ந்து தன சேனை முதல்வற்கு உரை செய்வான் - வில்லி:28 52/4
நீள் நாகர் வியக்கும்படி விழ மீளியும் நின்றான் - வில்லி:41 113/4

 மேல்
 
  மீளியை (2)
மீளியை வளைந்து பல - வில்லி:41 60/2
பொருமாறு நினைவு அற்றதும் கண்டு நரன் ஒத்த போர் மீளியை
 திருமாலொடு ஒப்பானும் உளம் நொந்துநொந்து அம்ம சில கூறுவான் - வில்லி:45 229/3,4

 மேல்
 
  மீளியையே (1)
கங்குலின் ஏவினன் உரை செய்க என்று கடோற்கச மீளியையே - வில்லி:41 225/4

 மேல்
 
  மீளுதலும் (1)
விட்ட வெம் பகழி நாணி மீளுதலும் வில்லின் வேதம் உணர் முனி_மகன் - வில்லி:43 42/1

 மேல்
 
  மீளுதிர் (1)
புன் பிறப்பு எழுவரும் புரிந்து மீளுதிர்
 மின் புரை தெரிவை சொல் விழைந்த நீ அவண் - வில்லி:1 73/2,3

 மேல்
 
  மீளுதும் (2)
வென்று மீளுதும் என விடை கொண்டார் அரோ - வில்லி:41 256/4
வெம் சினம் உற சென்று உன் பகை முடித்து மீளுதும் என பல படியும் - வில்லி:46 209/2

 மேல்
 
  மீளும் (4)
ஒன்றி வாழ் மறையோர் அரும் துயர் ஒழித்து ஆங்கு ஒரு நொடிப்பொழுதினில் மீளும்
 வென்றி வாள் வீமன் உற்றதும் நிருதன் வெகுள்வதும் விசும்பிடை கண்டான் - வில்லி:15 10/3,4
உண்டாகின் நிரை மீளும் இன்று ஆகின் மீளாது என் உட்கோள் இது என்று - வில்லி:22 7/3
எறி தொடையல் சங்கபாணி மருமகன் இகலும் அமர் வென்று மீளும் அளவையில் - வில்லி:41 50/1
இங்கு இவர் மூவரும் ஏகினர் மீளும் முன் எறி முரச கொடியோன் - வில்லி:41 225/1

 மேல்
 
  மீளுவர் (1)
விரைவுடனே தாளம் ஒத்தி ஓடுவர் விசையுடனே கால் ஒதுக்கி மீளுவர்
 பரிதிகள் போலே விருத்தம் ஆம் முறை பவுரி கொளா வீசி நிற்பர் வீரரே - வில்லி:46 170/3,4

 மேல்
 
  மீளுவாய் (2)
நீ இருந்து அரசியல் நிறுத்தி மீளுவாய் - வில்லி:1 83/4
நண்ணும் இல்லிடை சென்று இந்த நாள்மலர் நறை கொள் மாலையை நல்கினை மீளுவாய்
 கண்ணின் நின் உரு காணினும் மற்று அவன் கன்னம் இன்புற கட்டுரை கேட்பினும் - வில்லி:21 16/2,3

 மேல்
 
  மீளுவான் (1)
வெம் பணி பகழி ஏவில் ஆவியுடன் மீளுவான் அமரில் விசயனோ - வில்லி:27 135/2

 மேல்
 
  மீன் (12)
மீன் நெறி கரந்து என மீள ஏகினோம் - வில்லி:1 70/4
சதைய மீன் கடவுளும் சசிகுலத்து நல் - வில்லி:1 78/1
இருவரும் இந்த மீன் வயிற்று இருந்தார் யமுனையும் யமனும் நேர் எனவே - வில்லி:1 111/4
அந்தி_மீன் அனையவள் அருளின் வாழ்த்தவே - வில்லி:3 27/2
கொடுத்த மீன் என கால் பொர பரந்து போய் குளித்தன குளிர் தோயம் - வில்லி:11 85/4
மீன் படைத்த மதி முகத்தாள் இவன் படைத்த தனம் அன்றி வேறே-கொல்லோ - வில்லி:11 241/2
விண் கொளா மதி மேன்மை கொள் மீன் இனம் என்ன - வில்லி:22 34/1
மேவிய மகளிர் கண்கள் மீன் எறி பரவை ஏழும் - வில்லி:27 164/3
விண் இழந்து பரந்த செழும் கடலிடையே மீன் இனங்கள் வீழ்ந்த போலும் - வில்லி:29 72/4
மீன் ஆர் கொடியோன்-தன்னை வென்ற வேத கொடியோய் - வில்லி:38 51/3
மின் தூண்டில் வீசி விடசேன மீன் படுப்பான் - வில்லி:45 174/4
மீன் ஆமை கோலம் நெடு நரசிங்கம் ஆகி நிலம் விரகால் அளந்த குறளாய் - வில்லி:46 1/1

 மேல்
 
  மீன்கள் (1)
தண் துறை மீன்கள் எல்லாம் தம்தமக்கு இரை என்று எய்த - வில்லி:5 13/2

 மேல்
 
  மீனகேதனனை (1)
மீனகேதனனை வென்று தன் கொடிய விரதமே புரியும் வீடுமன் - வில்லி:1 138/2

 மேல்
 
  மீனம் (5)
மீனம் ஆகிய விண்ணவன் விநதை முன் பயந்த - வில்லி:1 36/1
அம் கண் வான மீனம் என்ன அவை இருந்த அரசர் முன் - வில்லி:3 60/2
மீனம் கமடம் ஏனம் நரஅரியாய் நரராய் மெய் ஞான - வில்லி:10 41/3
மீனம் ஆகியும் கமடம்-அது ஆகியும் மேருவை எடுக்கும் தாள் - வில்லி:24 1/1
துள்ளிய மீனம் காணார் சூழ்வரும் அனிலம் காணார் - வில்லி:46 115/2

 மேல்
 
  மீனமாய் (1)
ஒரு முனி முனிவால் அர_மகள் ஒருத்தி மீனமாய் உற்பவித்து உழல்வாள் - வில்லி:1 111/1

 மேல்
 
  மீனவன் (4)
மீனவன் என பேர் கொடுத்தனன் கொண்டு மெல் இயல் இவளை மீண்டு அளித்தான் - வில்லி:1 112/2
மீனவன் எனத்தகைய காளையொடு எடுத்த கதை வீமனை வளைத்தனர் என - வில்லி:30 28/3
மன்றல் நிம்ப நாள் மாலை மௌலியான் மாறன் மீனவன் வழுதி பஞ்சவன் - வில்லி:35 3/1
மீனவன் வழுதி மாறன் வெண் மதி மரபில் வந்தோன் - வில்லி:45 107/3

 மேல்
 
  மீனவனை (1)
வென்றி புனை வடி சுடர் வேல் மீனவனை வானவர் கோன் மதலை கண்டான் - வில்லி:7 21/4

 மேல்
 
  மீனாம் (1)
மீனாம் என பரந்த வேந்தருடனே தனக்கு - வில்லி:45 167/2

 மேல்
 
  மீனின் (1)
மை வான் மீனின் பல் கோடி மன் வந்து இறைஞ்சி புடை சூழ - வில்லி:3 93/2

 மேல்
 
  மீனினும் (2)
மெலிவுறு மின் இடை நுடங்க மீனினும்
 பலர் அர_மாதரார் பரிவு கூரவே - வில்லி:12 138/3,4
இரவில் வான மீனினும் பல யானையின் ஈட்டம் - வில்லி:27 63/3

 மேல்
 
  மீனும் (2)
மின்னே உனக்கு மிகு கற்புடை மீனும் ஒவ்வாள் - வில்லி:5 77/1
மேகம் குருதி பொழிந்து அகல் வான் மீனும் பகலே மிக விளங்கி - வில்லி:11 227/1

 மேல்
 
  மீனை (1)
மீனை நிகர் கேளிரும் அணிந்த நிலை கண்டு உருகி விபுதர்பதி மைந்தன் மொழிவான் - வில்லி:28 68/4

 மேல்
 
  மீனோததி (1)
மீனோததி சூழ் மேதினியின் வேந்தர் குலத்தை வேரோடும் - வில்லி:10 31/3

 மேல்