<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ப் - முதல் சொற்கள்
ப்ரதாபமும் 1
ப்ரபலதானன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    ப்ரதாபமும் (1)
விடை அரிமா ஏறு என ப்ரதாபமும் விசயமும் மேன்மேல் மிகுத்து மேலிடு - வில்லி:46 167/3

 மேல்
 
    ப்ரபலதானன் (1)
பிறங்கிய உத்தமன் உதயபானு கீர்த்தி பெலவன்மன் பெலவீமன் ப்ரபலதானன்
  மறம் கிளர் விக்ரமவாகு சுசீலன் சீலன் வரு பெயர் கொள் ஒன்பதின்மர் வானில் ஏற - வில்லி:46 84/1,2

 மேல்