<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

பௌ - முதல் சொற்கள்
பௌதுண்டனும் 1
பௌவம் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    பௌதுண்டனும் (1)
சுந்தரன் விசாலக்கணன் வீர வாசி பௌதுண்டனும்
  அந்த மா மகோதரனுடன் மாகவிந்துவும் அபயனும் - வில்லி:36 6/2,3

 மேல்
 
    பௌவம் (2)
பௌவம் என நனி தெய்வ முனிவரர் பைதல் அற நெறி செய்வனே - வில்லி:4 44/4
பாண்டவர்கள் சேனை மதி கண்ட பௌவம் என - வில்லி:45 163/1

 மேல்