<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ர - முதல் சொற்கள்
ரகு 2
ரகுகுல 1
ரகுபதி 1
ரசத 1
ரத்ந 1
ரத்நத்து 1
ரத்நமுடன் 1
ரத 16
ரதம் 1
ரதர் 1
ரதரில் 1
ரவி 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  ரகு (2)
வென்றானும் மற்றை இளையோரும் ஒன்றின் ரகு அற்ற கோவும் முதலோர் - வில்லி:37 11/4
ரகு குலத்தவன் இளவலும் நிசிசரர் இறை அளித்தருள் இளவலும் இருவரும் - வில்லி:41 86/1

 மேல்
 
  ரகுகுல (1)
குருதி பொங்க அடு தருமராசன் ரகுகுல இராமன் நிகர் ஆயினான் - வில்லி:42 189/2

 மேல்
 
  ரகுபதி (1)
பொருதனர் ரகுபதி புதல்வனும் அடு போர் - வில்லி:13 134/3

 மேல்
 
  ரசத (1)
கிரி தத்த மகுடமொடு தலை தத்த ஒரு ரசத கிரி தத்தி விழுவது எனவே - வில்லி:40 66/3

 மேல்
 
  ரத்ந (1)
மா இரும் கிரண ரத்ந மவுலியும் கவித்தான் அன்றே - வில்லி:13 4/4

 மேல்
 
  ரத்நத்து (1)
அம் கையில் அருண ரத்நத்து அணிகொள் உத்தரமும் ஏற்றி - வில்லி:11 44/3

 மேல்
 
  ரத்நமுடன் (1)
மோகர விதத்து அரசர் மா மகுட ரத்நமுடன் மூளைகள் தெறிக்க அடியா - வில்லி:30 24/2

 மேல்
 
  ரத (16)
தாள வண் கதியுடை துரங்க ரத கச பதாதியொடு தகு சினம் - வில்லி:10 51/3
குன்று இசைத்த கச ரத துரங்கம பதாதி சூழ இறைகொள்ளவும் - வில்லி:10 54/1
கவனமொடு எழு பரி ரத கதி குலைய - வில்லி:13 133/3
சூழி வெம் கச ரத துரகத நிருபரை - வில்லி:34 9/1
கூறி வரும் வாள் அரசர் ஏறி அணி நின்ற ரத குஞ்சர துரங்கம் விழவே - வில்லி:38 20/4
கால் விதத்து ரத துரங்க கய விதத்து வயவரே - வில்லி:40 31/4
விட்டவிட்ட ரத துரங்க வேழ வாகனத்தொடும் - வில்லி:40 40/1
அயர்வு உற்ற உணர்வின் நலம் என முத்தி முதல்வன் என அருகு உற்ற ரத வலவனே - வில்லி:40 63/4
கனல் என வெகுண்டு சேனை பலபல கச ரத துரங்க ராசியுடன் வர - வில்லி:41 41/3
ஞெலி மரத்தினும் மனன் எரி எழஎழ நிருபர் விட்டன கச ரத துரகமும் - வில்லி:41 87/1
முழுகி எஞ்சி இட்டன சுழி இடையிடை முகிலின் வெம் குரல் கச ரத துரகமே - வில்லி:41 127/4
இன்னவாறு தம் அசைவு ஒழிந்து யாவரும் இப ரத துரகத்தோடு - வில்லி:42 70/1
ஆறியிட்ட ரத குஞ்சர துரங்கமமும் ஆக இப்படி பொரும் படையொடு அன்று நனி - வில்லி:42 77/3
உருள் பரந்த ரத துரக குஞ்சர பதாதியோடு கடிது ஓடினான் - வில்லி:43 46/3
உற்று எழு கச ரத துரக பதாதிகள் ஆன சேனையுடனே சென்று - வில்லி:44 3/3
திறம் கொள் கச ரத துரக பதாதி கோடி சேர ஒரு கணத்து அவிய சிலை கால் வாங்கி - வில்லி:46 84/3

 மேல்
 
  ரதம் (1)
உறுதியுடன் மற்றொர் ரதம் மிசை கொளும் உதிட்டிரனும் ஒரு கையில் வய சிலையும் ஒரு கையில் வடி கணையும் - வில்லி:45 92/1

 மேல்
 
  ரதர் (1)
பற்பலரும் அர்த்த ரதர்
 வில் பல வணக்கி எதிர் - வில்லி:41 61/1,2

 மேல்
 
  ரதரில் (1)
கூடி ஒளித்தனர் மா ரதரில் திறல் கூரும் வய படையோர் - வில்லி:31 23/2

 மேல்
 
  ரவி (2)
தேர் அணி பெரும் சேனையை ரவி குல திலகன் - வில்லி:22 23/2
திசை-தொறும் நடந்து சீற ரவி எதிர் திமிர படலங்கள் ஆன அடையவே - வில்லி:41 44/4

 மேல்