<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

தூ - முதல் சொற்கள்
தூ 25
தூ_நகை 1
தூக்கி 3
தூக்கிய 2
தூக்கினான் 1
தூங்க 1
தூங்கணங்குரீஇயின் 1
தூங்கு 1
தூங்குகின்ற 1
தூங்குமால் 1
தூசி 5
தூசிகள் 1
தூசியாக 1
தூசியில் 1
தூசியின் 2
தூசியோடு 1
தூசு 1
தூசும் 4
தூண் 10
தூண்கள் 1
தூண்ட 6
தூண்டி 2
தூண்டிய 4
தூண்டில் 1
தூண்டின் 1
தூண்டினன் 1
தூண்டினான் 1
தூண்டு 4
தூண்டுதி 1
தூண்டும் 3
தூணங்கள் 1
தூணம் 2
தூணி 3
தூணிடை 4
தூணியன் 2
தூணியும் 3
தூணில் 3
தூணும் 1
தூணொடு 1
தூதர் 6
தூதரின் 2
தூதருக்கு 1
தூதரை 2
தூதன் 6
தூதனும் 1
தூதனை 1
தூதா 1
தூதால் 2
தூதான 1
தூதின் 1
தூதினால் 1
தூதினில் 1
தூது 20
தூதுவர் 4
தூதுவிட்டு 2
தூதுளங்கனி 2
தூதை 1
தூநலம் 1
தூபம் 5
தூம 2
தூமம் 7
தூமமும் 1
தூய் 1
தூய்மையும் 1
தூய 16
தூயவர் 1
தூயவன் 3
தூயவனும் 1
தூயோய் 1
தூயோர் 1
தூர் 1
தூர்க்கும்வகை 1
தூர்த்த 1
தூர்த்தர் 1
தூர்த்தன் 2
தூர்த்தன 1
தூர்த்தனர் 2
தூர்த்தார் 2
தூர்த்தாரே 1
தூர்த்து 2
தூர 2
தூரகாரி 1
தூரத்தே 1
தூரம் 1
தூரிய 1
தூரியம் 5
தூரியள் 1
தூரியும் 1
தூரில் 1
தூவவே 1
தூவாநின்ற 1
தூவி 8
தூவினர் 1
தூவினன் 1
தூவினார் 1
தூவு 2
தூவுதலும் 1
தூவும் 1
தூள 3
தூளம் 2
தூளி 9
தூளிகள் 3
தூளியால் 3
தூளியும் 1
தூளியே 1
தூறினான் 1
தூறு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  தூ (25)
தூ நிற கங்கையாள் சூழல் எய்தினான் - வில்லி:1 40/4
தூ_நகை மொழிப்படி சோரர் ஆகியே - வில்லி:1 70/1
சுதை நிலா எழு மாளிகை தலத்திடை தூ நிலா எழு முன்றில் - வில்லி:2 30/2
தூ நகர் முன்னோர் இருந்தது ஒன்று அந்த தொல் நகர் வைகுமா துணிந்தான் - வில்லி:6 6/4
கூடி இருவரும் ஒருவர் என இதயம் கலந்ததன் பின் குறித்த தூ நீர் - வில்லி:7 30/1
தூ நிறத்தன கபோதம் ஒத்தன இடையிடை எழும் சுடர் தூமம் - வில்லி:9 12/2
விரி துகில் வேறு உடாமல் விரை கமழ் தூ நீர் ஆடி - வில்லி:10 74/1
தோரணம் நாட்டுவாரும் தூ மலர் சிந்துவாரும் - வில்லி:10 75/4
தூ இலை பளிதம் ஏனை துணைவரை வழங்க சொன்னான் - வில்லி:10 101/4
தூ நிற முல்லைகள் மலர்ந்து தோன்றுமால் - வில்லி:11 116/2
தூ நகை உருப்பசி அரம்பை தொண்டை வாய் - வில்லி:12 50/1
செவ்விய தாதை-தானும் சேண் நதி தூ நீர் ஆட்டி - வில்லி:13 3/3
எரித்தது தூ நீர் ஆடி இவனிடம் தன்னில் வந்து - வில்லி:13 97/3
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் - வில்லி:16 21/3
தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் - வில்லி:16 48/4
தூ நிறத்து இளம் கன்றுடை தொறுக்களும் மீட்டான் - வில்லி:22 54/4
தூ நறும் தண் துளவோனை தூது விடுவதற்கு எண்ணி சுனைகள்-தோறும் - வில்லி:27 2/3
தூ நிலா மதியம் வந்து குண திசை தோன்றிற்று அம்மா - வில்லி:27 163/4
தூ இயல் நிலவு தோன்ற துணைவரை பிரிந்தோர் கண்கள் - வில்லி:27 164/1
தடாத அன்புடை கெடாத தூ மொழி பகர் தையலும் மையலன் தவிர்ந்து - வில்லி:27 248/2
சுருதி அன்ன தூ மொழி துரோணன் மேல் நடக்கவே - வில்லி:40 37/3
தூ நிழல் பொய்கையும் கொடுத்தி தோன்றலே - வில்லி:41 218/4
தூ நலம் திகழும் சோதி சோமியம் அடைந்து நின்றான் - வில்லி:43 16/3
தூ நானம் ஆடி மறைவாணர்க்கு அநேக வித தானம் சொரிந்து துகிலும் - வில்லி:46 7/2
தூ நாகம் உரும் ஒலி கேட்டு அயர்வது போல் வீழ்ந்து அழுதாள் சுபலன் பாவை - வில்லி:46 240/4

 மேல்
 
  தூ_நகை (1)
தூ_நகை மொழிப்படி சோரர் ஆகியே - வில்லி:1 70/1

 மேல்
 
  தூக்கி (3)
சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி
 இடு மணி கவசம் மெய்யில் எழில் உற புனைந்து தன்னை - வில்லி:13 20/2,3
சுரும்பு இமிர் மாலை தூக்கி தொழிலுடை விதானம் ஏற்றி - வில்லி:27 179/3
தெள்ளிய குமரர் சென்னி ஐந்தினையும் தேவரும் திகைத்திட தூக்கி
 வெள்ளிய குரு வந்து எழு முனே குருவின் மிகு குல வேந்தை வந்து அடைந்தான் - வில்லி:46 221/3,4

 மேல்
 
  தூக்கிய (2)
தூக்கிய பொன் துலையின் அநுராகம் மேன்மேல் தொடர அரும் பெரும் போகம் துய்த்தார் முன்னை - வில்லி:7 42/3
சூழ்தர நிரைத்து தூக்கிய முத்தின் சுடர் மணி தொடையல் போன்றனவே - வில்லி:9 37/4

 மேல்
 
  தூக்கினான் (1)
தூக்கினான் கறங்கின் நின்று சுழற்றினான் சிலரை எற்றி - வில்லி:14 98/2

 மேல்
 
  தூங்க (1)
சுந்தர முகில் ஒலி தூங்க தூங்குமால் - வில்லி:12 144/4

 மேல்
 
  தூங்கணங்குரீஇயின் (1)
தூங்கணங்குரீஇயின் மஞ்ச தலம்-தொறும் தூங்குகின்ற - வில்லி:5 22/3

 மேல்
 
  தூங்கு (1)
தூங்கு கண்ணினள் சுபத்திரை தோழியர் பலரும் - வில்லி:7 59/3

 மேல்
 
  தூங்குகின்ற (1)
தூங்கணங்குரீஇயின் மஞ்ச தலம்-தொறும் தூங்குகின்ற
 தேம் கள் மா தெரியல் வேந்தர் சேர்ந்த பேர் அவையில் ஆனார் - வில்லி:5 22/3,4

 மேல்
 
  தூங்குமால் (1)
சுந்தர முகில் ஒலி தூங்க தூங்குமால் - வில்லி:12 144/4

 மேல்
 
  தூசி (5)
திண் தூசி அணியாக நிரை கொண்ட வெம் சேனை சென்று எய்தினான் - வில்லி:22 11/2
சொற்ற பின் தூசியோடு தூசி சென்று உற்றது அன்றே - வில்லி:29 17/4
தூசி நின்ற வீரரோடு தூசி வீரர் வில் வளைத்து - வில்லி:30 8/3
தூசி நின்ற வீரரோடு தூசி வீரர் வில் வளைத்து - வில்லி:30 8/3
துன்றிய செருவில் தூசி பிளந்தே - வில்லி:42 100/4

 மேல்
 
  தூசிகள் (1)
பொரு பதாகினி இரண்டினும் முனை உற போர்_வலோர் தூசிகள் பொரவே - வில்லி:46 20/4

 மேல்
 
  தூசியாக (1)
சூடு தும்பை மண்டலீகர் தூசியாக நிற்கவும் - வில்லி:30 7/3

 மேல்
 
  தூசியில் (1)
தூசியில் முதல் நாள் வஞ்சினம் மொழிந்த துன்மருடணன்-தனை நிறுத்தி - வில்லி:42 6/1

 மேல்
 
  தூசியின் (2)
சுக்கிரனார் நிகர் என்ன வகை படு தூசியின் மா முறையே - வில்லி:41 4/2
தூசியின் வந்து முனைந்துமுனைந்து இரு தோலும் போர் செய்ய - வில்லி:44 11/3

 மேல்
 
  தூசியோடு (1)
சொற்ற பின் தூசியோடு தூசி சென்று உற்றது அன்றே - வில்லி:29 17/4

 மேல்
 
  தூசு (1)
தூசு ஆர் உரக கொடி நெடும் தேர் துரியோதனனும் தம்பியரும் - வில்லி:40 74/2

 மேல்
 
  தூசும் (4)
முக்கோலும் கமண்டலமும் செங்கல் தூசும் முந்நூலும் சிகையுமாய் முதிர்ந்து தோன்றும் - வில்லி:7 55/1
மத்தரை மயிர் கொய்து என்ன மணி கொடி தூசும் தூசும் - வில்லி:22 101/2
மத்தரை மயிர் கொய்து என்ன மணி கொடி தூசும் தூசும்
 உத்தரை வண்டல் பாவைக்கு உடுத்துதற்கு என்று கொய்தான் - வில்லி:22 101/2,3
நாடி உத்தரிக்க மாட்டா நராபதிபர் பதாகை தூசும்
 கோடி உத்தரியப்பட்டும் குழமகன்-தனக்கு நல்கி - வில்லி:22 135/2,3

 மேல்
 
  தூண் (10)
வேறு ஒருத்தரும் அறிவுறா விரகினால் ஒரு தூண்
 மாறுபட்டு நீ பறிக்கலாம்வகை வழி வகுத்தேன் - வில்லி:3 123/1,2
தொக்க சித்திர தூண் அடி துவாரமே வழியா - வில்லி:3 130/2
கண்ட கூடத்திற்கு அமைத்த செம்பவள காண் தகு தூண் திரள் காட்ட - வில்லி:9 38/2
மீது அடுக்கி பசும் பொன்னால் சுவர் செய்து மரகத தூண் வீதி போக்கி - வில்லி:10 6/1
தூண் தகு தோளின் மொய்ம்பால் நம் வலி தொலைத்து மேன்மேல் - வில்லி:13 2/1
மரகதத்தின் ஒரு கோடி தூண் நிரை வகுத்த மண்டப மருங்கு அரோ - வில்லி:27 100/4
தூண் பால் ஆகி சோர்தர உள்ளம் சோர்வுற்றாள் - வில்லி:32 39/4
நன் தூண் திகழ் மதியா நாகம் பரு மத்தா - வில்லி:45 174/1
பொன்னை அழகு எழ பூசி ஒளி பிறங்க நாட்டியது ஓர் பொன் தூண் ஒத்தே - வில்லி:45 258/4
அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா - வில்லி:46 249/4

 மேல்
 
  தூண்கள் (1)
நீடும் கதிர் மா மணி தூண்கள் நிரைத்த பத்தி - வில்லி:5 90/3

 மேல்
 
  தூண்ட (6)
ஆய்ந்த வன் தொழில் பாகனும் அருணனில் அழகுறும்படி தூண்ட
 காய்ந்த சாயக நாழிகை கட்டி அ காண்டிவம் கரத்து ஏந்தி - வில்லி:9 8/2,3
துன்றிய உவகை தூண்ட சுருதியால் ஆசி சொல்லி - வில்லி:13 26/2
வீரனும் உவகை தூண்ட விண்ணவர் மலர்த்தாள் போற்றி - வில்லி:13 29/1
சாரதி தடம் தேர் தூண்ட தபனனில் விசும்பில் சென்றான் - வில்லி:13 29/2
நெஞ்சினில் அறிவு தூண்ட நிரைநிரை தடம் தேர் தூண்டி - வில்லி:13 86/2
அருணன் பொன் தேர் தூண்ட அருக்கன் குண-பால் அடைந்தான் - வில்லி:38 53/4

 மேல்
 
  தூண்டி (2)
நெஞ்சினில் அறிவு தூண்ட நிரைநிரை தடம் தேர் தூண்டி
 செம் சரம் சூலம் விட்டேறு எழு மழு திகிரி வாளம் - வில்லி:13 86/2,3
தூண்டினன் மேலாள் ஆகி துனை பரி தடம் தேர் தூண்டி
 மீண்டனன் காலாள் ஆகி விழுந்தனன் தெளிந்து மீள - வில்லி:41 103/1,2

 மேல்
 
  தூண்டிய (4)
தூண்டிய வெம் பரி நெடும் தேர் துரோணன் கை தொடையாலே - வில்லி:40 15/4
தூண்டிய துரோணன்_மைந்தன் தொடை ஒன்றால் தானும் வீழ்ந்தான் - வில்லி:45 118/4
முன் தூண்டிய தேரில் சென்றான் முனை வாளி - வில்லி:45 174/3
தூண்டிய கவன துரகத தடம் தேர் சுடர் தர தோன்றிய தோன்றால் - வில்லி:45 238/4

 மேல்
 
  தூண்டில் (1)
மின் தூண்டில் வீசி விடசேன மீன் படுப்பான் - வில்லி:45 174/4

 மேல்
 
  தூண்டின் (1)
பொரு பரி தூண்டின் இந்த பூதலத்து அரசர் ஒன்றோ - வில்லி:25 14/2

 மேல்
 
  தூண்டினன் (1)
தூண்டினன் மேலாள் ஆகி துனை பரி தடம் தேர் தூண்டி - வில்லி:41 103/1

 மேல்
 
  தூண்டினான் (1)
புரவி நான்மறை என பூண்ட தேர் தூண்டினான்
 விரவினான் வீமன் மேல் வில் கை ஆசிரியனே - வில்லி:34 7/3,4

 மேல்
 
  தூண்டு (4)
தூண்டு பரி துரியோதனன் முதலோர் - வில்லி:3 103/3
தூண்டு மா இவை சொரி மத களிறு இவை துரங்கம் - வில்லி:22 38/1
தூண்டு நீ என தோளில் அ துவக்கையும் விடுத்தான் - வில்லி:22 44/4
துளைத்தார் கிளைத்தார் விளைத்தார் அமர் தூண்டு தேரார் - வில்லி:36 28/4

 மேல்
 
  தூண்டுதி (1)
தூமம் நேர் பகழிக்கு ஆற்றார் தூண்டுதி இரதம் என்றான் - வில்லி:45 96/4

 மேல்
 
  தூண்டும் (3)
தூய நல் நெறி காட்டு என்று சூதன் தேர் தூண்டும் எல்லை - வில்லி:13 22/4
சொன்னான் அவனும் துனை தேர் நனி தூண்டும் எல்லை - வில்லி:13 104/4
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன் - வில்லி:28 13/3

 மேல்
 
  தூணங்கள் (1)
சண்ட தூணங்கள் போன்றன பரந்து தனித்தனி முகில் பொழி தாரை - வில்லி:9 38/4

 மேல்
 
  தூணம் (2)
செம் கையின் அமைத்த கோல சித்திர தூணம் நாட்டி - வில்லி:11 44/2
சுற்றினான் கறங்கு என தூணம் ஒன்றினோடு - வில்லி:21 71/2

 மேல்
 
  தூணி (3)
மரவுரி உடையன் சென்னி வகுத்த செம் சடையன் தூணி
 சரமுடன் அங்கி ஈந்த தனுவினன் தவத்தின் மேலே - வில்லி:12 29/1,2
கூற்று இயல் வெம் சிலை பாணம் தூணி நாணி குரக்கு நெடும் கொடி முன்னம் கொடுத்தேம் என்றோ - வில்லி:12 39/2
சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி - வில்லி:13 20/2

 மேல்
 
  தூணிடை (4)
ஏய்ந்த பொன் தூணிடை இலங்கும் மின் என - வில்லி:21 64/2
காலத்து அவன் அறைந்த கல் தூணிடை வந்தாய் - வில்லி:27 41/2
கை வழங்குக என நின்ற தூணிடை அறைந்து உரைக்கும் இவை காவலன் - வில்லி:27 118/4
நின்றது ஒர் தூணிடை வந்தனை யானை முன் நின்றனை கஞ்சனையும் - வில்லி:41 219/3

 மேல்
 
  தூணியன் (2)
சுற்று அறாத வில்லினன் தொடை மிடைந்த தூணியன்
 கொற்ற வாகை வாளினன் கூர வீர வேலினன் - வில்லி:38 6/1,2
கோத்த தூணியன் வாள் முதல் பல கொற்றம் முற்றிய படையினன் - வில்லி:41 20/3

 மேல்
 
  தூணியும் (3)
துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் - வில்லி:9 7/4
வெய்ய பொன் தூணியும் வில்லும் மந்த்ரமும் - வில்லி:12 129/2
சாபமும் தூணியும் சரமும் வாழியே - வில்லி:12 132/2

 மேல்
 
  தூணில் (3)
அரி பிறந்தது அன்று தூணில் அரனும் வேயில் ஆயினான் - வில்லி:3 68/1
அரணியின் அழல் போல் நரஅரி உருவாய் அச்சுதன் தூணில் அங்குரித்து - வில்லி:10 146/3
ஆவி அழித்தனை தூணில் உதித்து அடல் ஆடகனை தலைநாள் - வில்லி:31 18/1

 மேல்
 
  தூணும் (1)
தூணும் விலங்கும் முறிப்பது பாகு பரிக்கோல் யாவும் தூரத்தே - வில்லி:44 10/1

 மேல்
 
  தூணொடு (1)
தூணொடு பறம்பு வாங்கும் சுடர் மணி கடக தோளான் - வில்லி:13 145/4

 மேல்
 
  தூதர் (6)
நதி அளித்தவன் ஏவலின் தூதர் போய் நயந்து உடன் காந்தார - வில்லி:2 22/1
தொறு நிரை மீட்டவாறும் தூதர் போய் தொழுது சொன்னார் - வில்லி:22 114/4
தூதர் வந்து உரைத்த சொல்லால் சோகமும் துனியும் மாறி - வில்லி:22 115/2
மா தூதர் மனம் களிக்க பொருது எனினும் பெறுவன் இது வசையும் அன்றே - வில்லி:27 8/4
தோத்திரம் மொழிவோர் மாதர் தூதர் என்று இவரை கொல்லின் - வில்லி:27 170/2
சூழ வந்து வளைந்தனர் அந்தக தூதர் தங்களினும் பெரு வஞ்சகர் - வில்லி:42 125/2

 மேல்
 
  தூதரின் (2)
திசையும் தமது செயல் தூதரின் செப்பி விட்டார் - வில்லி:23 16/4
புகுந்தவாறு எலாம் தூதரின் போக்கினான் ஓலையின் புறத்து அம்மா - வில்லி:28 2/4

 மேல்
 
  தூதருக்கு (1)
சொல்ல அரும் சிறையில் வைத்தல் தூதருக்கு உரிமை என்றான் - வில்லி:27 176/4

 மேல்
 
  தூதரை (2)
ஓடி நீர் சொல்-மின் என்று தூதரை ஓடவிட்டான் - வில்லி:22 110/3
மண்ணில் ஆர் இதற்கு முன்பு தூதரை வளைந்து கொன்றார் - வில்லி:27 169/2

 மேல்
 
  தூதன் (6)
என்று தூதன் இசைத்தது கேட்டலும் - வில்லி:13 46/1
இலங்கை நகர்-தன்னில் விறல் இராம தூதன் இகல் அரக்கன் சோலை எலாம் இறுத்தவா போல் - வில்லி:14 17/1
வரம் கொள் வார் சிலை இராகவன் மா பெரும் தூதன்
 தரங்க வாரிதி தாவும் என் தம்முன் வால் அன்றி - வில்லி:14 28/2,3
ஏவலின்-கண் வரு தூதன் ஆம் இடையன் இன்று நம் அவையில் எய்தினால் - வில்லி:27 102/2
உன்னில் இன்னம் உளது ஒன்று பஞ்சவர் உரைக்க வந்த ஒரு தூதன் யான் - வில்லி:27 106/3
தூதன் ஆகி வரு தன்மை சொல்லுக என மன்னர்_மன்னன் இது சொன்ன பின் - வில்லி:27 108/3

 மேல்
 
  தூதனும் (1)
போய தூதனும் செம்பொன் புரிசை சூழ் - வில்லி:13 44/1

 மேல்
 
  தூதனை (1)
தனி வந்து அகலும் தூதனை போய் தானே அணுகி தடம் சாப - வில்லி:27 225/1

 மேல்
 
  தூதா (1)
மேவி எங்கெங்கும் மயங்கலின் தம்தம் வேரியும் வாசமும் தூதா
 பூ இனம் சுரும்பை அழைக்கும் வண் பழன புது வளம் சுரக்கும் நாடு அனைத்தும் - வில்லி:6 25/2,3

 மேல்
 
  தூதால் (2)
புறம்தரும்படி புரிந்த பின் புரந்தரன் தூதால்
 மறம் தரும் கழல் மன்னவன் மண் மிசை அணைந்து - வில்லி:1 18/2,3
வெற்பின் வலிய திண் தோள் வேந்தன் ஏவும் தூதால்
 அற்பின் மிக்க சிந்தை அறம் சால் மொழி அ ஆசான் - வில்லி:3 33/1,2

 மேல்
 
  தூதான (1)
தூதான வண்டு துதை மாலை கொள் சோமகேசன் - வில்லி:5 88/4

 மேல்
 
  தூதின் (1)
தரணிபர்க்கு எல்லாம் ஓலை தனித்தனி தூதின் போக்கி - வில்லி:10 68/2

 மேல்
 
  தூதினால் (1)
தூதினால் தங்கள் தொல் பதி சேர்த்தினான் - வில்லி:5 108/2

 மேல்
 
  தூதினில் (1)
சொல்லினால் ஒரு தூதினில் அறியலாம் சுயோதனன் நினைவு என்று - வில்லி:24 2/3

 மேல்
 
  தூது (20)
வரும்படி தூது ஒன்று ஏவு உன் மைந்தரை விரைவின் என்றான் - வில்லி:11 47/4
தூது போக என போக்கி தொலைவு இலான் - வில்லி:13 40/4
சீர் உலூகனை தூது சென்று இவர் மனம் செப்பி மீள்க என போக்கி - வில்லி:24 5/3
புரோகிதன் தூது வந்து போன பின் புயங்க கேது - வில்லி:25 1/1
ஆயவர் தம்மை கூட்ட அடைவினின் தூது போக்கி - வில்லி:25 2/2
தூ நறும் தண் துளவோனை தூது விடுவதற்கு எண்ணி சுனைகள்-தோறும் - வில்லி:27 2/3
நீ தூது நடந்தருளி எமது நினைவு அவர்க்கு உரைத்தால் நினைவின் வண்ணம் - வில்லி:27 8/1
தணிந்து அறமும் கிளை உறவும் கொண்டாடி தான் இன்னம் தனி தூது ஏவி - வில்லி:27 14/3
தேடுகின்ற பதம் சிவப்ப திரு நாடு பெற தூது செல்ல வேண்டா - வில்லி:27 17/2
கோடுகின்ற மொழியவன்-பால் எனை தூது விடுக இனி கொற்ற வேந்தே - வில்லி:27 17/4
தொல் ஆண்மை பாண்டவர்க்கு தூது போய் மீண்டதன் பின் - வில்லி:27 47/1
மன்னர்க்கு மன்னவன்-பால் மாயோனும் தூது ஆகி - வில்லி:27 51/3
அன்று தூது கொண்டு இலங்கை தீ விளைத்தவன் ஐவர்க்கு - வில்லி:27 68/1
இன்று தூது வந்து எயில் புறத்து இறுத்தனன் என்னா - வில்லி:27 68/2
துன்று தூது வண்டு இனம் முரல் தொடையலான் தனக்கு - வில்லி:27 68/3
ஈண்டு அவர்க்கு உதவி ஆய தூது என இசைப்பவற்கு உலகம் எங்கணும் - வில்லி:27 128/1
தூது போய் அரவ துவசனோடு உறுதி சொன்னதும் மறுத்து அவன் சினந்து - வில்லி:27 261/1
தொடர்ந்து நான்மறை பின் செல பன்னக துவசன் மா நகர் தூது
 நடந்த நாயகன் கரு முகில் வண்ணம் என் நயனம் விட்டு அகலாதே - வில்லி:28 1/3,4
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன் - வில்லி:28 13/3
யான் ஒரு பொருளா தூது சென்றருளி எதிர் இலா விதுரன் வெம் சிலையும் - வில்லி:45 10/3

 மேல்
 
  தூதுவர் (4)
போன தூதுவர் வணங்கி இ மொழி புகன்றபோது மொழி பொய்யுறா - வில்லி:1 138/1
விரவிய தூதுவர் விருத்தர் வேதியர் - வில்லி:22 73/2
சென்று தூதுவர் இயம்பினர் சேவடி வணங்கி - வில்லி:27 68/4
தூதுவர் ஆழி அம் கை தோன்றலே துளப மாலே - வில்லி:27 184/2

 மேல்
 
  தூதுவிட்டு (2)
யான் வணங்கி மா மாயனை தூதுவிட்டு எனது பார் எனக்கு என்ன - வில்லி:28 9/3
யான் வணங்கி மா மாயனை தூதுவிட்டு எனது பார் எனக்கு என்ன - வில்லி:29 8/3

 மேல்
 
  தூதுளங்கனி (2)
தூதுளங்கனி வாய் மலர்ந்து இனிது அழைத்து சூடக செம் கையால் எடுத்தாள் - வில்லி:1 91/4
தூதுளங்கனி வாய் முத்த வாள் நகை சுதேட்டிணை பெயராளுழை துன்னினாள் - வில்லி:21 7/4

 மேல்
 
  தூதை (1)
தூதை ஏவி மணம் உற்று இரந்தனன் விசும்பு உலாவு நதி சுதனையே - வில்லி:1 137/4

 மேல்
 
  தூநலம் (1)
தூநலம் திகழ் பதி தோன்ற எய்தினார் - வில்லி:11 105/4

 மேல்
 
  தூபம் (5)
தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம் - வில்லி:6 32/1
தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம்
 அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம் - வில்லி:6 32/1,2
அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம் - வில்லி:6 32/2
அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம்
 விசும்புற நான்கு திக்கும் மிசை மிசை எழுதல் நோக்கி - வில்லி:6 32/2,3
சந்தனாகருவின் தூபம் தவழ் மணி தவிசின் ஏற்றி - வில்லி:6 40/2

 மேல்
 
  தூம (2)
குமரனும் நும்மால் உய்ந்தனன் தூம கொடியனும் கொண்டலுக்கு அவியான் - வில்லி:9 52/2
தூம வெம் கனல் தோன்றிய தோகை அம் தொடையல் சூட்டிய நாளில் - வில்லி:24 18/1

 மேல்
 
  தூமம் (7)
தூ நிறத்தன கபோதம் ஒத்தன இடையிடை எழும் சுடர் தூமம்
 கான மேதியும் கரடியும் ஏனமும் கட கரி குலம்-தாமும் - வில்லி:9 12/2,3
வானில் ஏறுவ போன்றன நிரைநிரை வளர்தரு கரும் தூமம் - வில்லி:9 12/4
நிரைத்து எழுந்த செம் மரகத கனக வாள் நீல வெண் நிற தூமம்
 தரை தலத்தினின்று அண்டகோளகை உற சதமகன் தடம் சாபம் - வில்லி:9 13/2,3
தூமம் படு செம் தழல் அவிய சோனை மேகம் சொரிவது போல் - வில்லி:11 228/3
தூமம் புடை சூழ் புவி வேந்தர் தொடையல் சூழ - வில்லி:23 28/2
தூமம் நேர் பகழிக்கு ஆற்றார் தூண்டுதி இரதம் என்றான் - வில்லி:45 96/4
தூமம் கிளர ஒரு கணத்தில் தொடுத்தார் எதிர் வந்து அடுத்தாரே - வில்லி:45 140/4

 மேல்
 
  தூமமும் (1)
தூமமும் எமது பவனனும் எமது தோழன் அ தோயமும் எமதே - வில்லி:9 32/1

 மேல்
 
  தூய் (1)
பைம் பொன் மலர் தூய் எதிர் போய் பணிந்து இறைஞ்சி என் செய்தான் பாண்டு மைந்தன் - வில்லி:10 9/4

 மேல்
 
  தூய்மையும் (1)
அறிவும் வாய்மையும் தூய்மையும் அன்பும் இன் அருளும் - வில்லி:14 44/1

 மேல்
 
  தூய (16)
தூய வெம் கணையால் அவன் இடி துவசம் துணித்து அமர் தொடங்கும் அவ்வளவில் - வில்லி:9 51/2
தூய மைந்தரை சொல்லி நீவிர் போய் - வில்லி:11 132/2
தூய செம் பரு மணி சுடரும் மாளிகை - வில்லி:12 143/3
தேடுதற்கு அரிய தூய அமுது செம்பொன் கலத்தில் - வில்லி:13 5/3
சீற்றமும் திறலும் மிக்க தீ கதி செலாத தூய - வில்லி:13 18/4
தூய நல் நெறி காட்டு என்று சூதன் தேர் தூண்டும் எல்லை - வில்லி:13 22/4
தூய வெண் புரி நூல் முனி திரு கழலில் ஒரு புடை தோய்தர தலை சாய்த்து - வில்லி:19 17/3
தூய சொல் விளைய பொருவதே உறுதி என்ன அ திரௌபதி சொன்னாள் - வில்லி:21 50/4
கல்வி தூய நெஞ்சு இலாத அ சுயோதனன் கழறிய மொழி கேட்டு - வில்லி:24 14/1
தூய நாகரின் அமைந்தது ஓர் துகிலால் துன்பம் உற்று என்பு உரு ஆனார் - வில்லி:27 247/4
தூய நல் அறிவன்-தன்னை தோற்றம் இன்றாக்கி வைத்தான் - வில்லி:29 2/2
தூய வரி சிலை வாளி கொடு தன தேர் கொடு அவர் எதிர் துன்னினான் - வில்லி:34 19/4
தூய துணைவோர்களொடு சுற்றம் என நின்றோர் - வில்லி:41 170/2
தூய நலம் தரு கங்கை என பல சுரரும் தோய் - வில்லி:46 103/1
தூய தண் துளவினானும் துணைவரும் சூழ்ந்து நிற்ப - வில்லி:46 130/3
தூய சிந்தை சுரர்களும் வல்லரோ - வில்லி:46 232/4

 மேல்
 
  தூயவர் (1)
தூயவர் இதயம் என்ன தொலைந்தது சூழ்ந்த மாயை - வில்லி:13 85/4

 மேல்
 
  தூயவன் (3)
தூயவன் பொலம் சுடர் பணிந்த பின் - வில்லி:11 148/2
தூயவன் உற்றன யாவும் தோன்ற சொன்னான் - வில்லி:14 123/4
தூயவன் நினைத்தலும் அவனும் தோன்றினான் - வில்லி:41 198/2

 மேல்
 
  தூயவனும் (1)
தூயவனும் மூலம் ஆம் தோற்றம் உணர்ந்து எ உலகும் - வில்லி:27 35/3

 மேல்
 
  தூயோய் (1)
தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே - வில்லி:27 223/4

 மேல்
 
  தூயோர் (1)
திரை கலங்க திசை கலங்க ஈறு இலாத செகம் கலங்க உகம் கலங்க சிந்தை தூயோர்
 உரை கலங்க உளம் கலங்க துளங்கி மெய்யில் ஊன் கலங்க விலங்கொடு புள் இனங்கள் யாவும் - வில்லி:14 20/2,3

 மேல்
 
  தூர் (1)
தூர் ஆறுமாறு நினையாமல் உங்கள் தொழிலே புரிந்த சுமடீர் - வில்லி:37 1/2

 மேல்
 
  தூர்க்கும்வகை (1)
வாளியே தூர்க்கும்வகை மலை வாங்கு சிலை வாங்கி - வில்லி:40 8/2

 மேல்
 
  தூர்த்த (1)
விரி திரை நெடும் கடல் விசும்பு தூர்த்த நாள் - வில்லி:30 16/3

 மேல்
 
  தூர்த்தர் (1)
தூர்த்தர் செய்த வஞ்ச மாயை சொல்லல் ஆகும் அளவதோ - வில்லி:13 127/4

 மேல்
 
  தூர்த்தன் (2)
தூர்த்தன் அன்புடன் கண்டு உவந்து தன் தொக்க அ சேனையின் பக்கம் எய்தினான் - வில்லி:31 24/2
தூர்த்தன் வெம் பரி தேர் விடும் அளவும் இ சுரபதி மகனோடும் - வில்லி:46 52/2

 மேல்
 
  தூர்த்தன (1)
அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே - வில்லி:42 201/4

 மேல்
 
  தூர்த்தனர் (2)
வெருவரும் இருள் உற விசும்பு தூர்த்தனர்
 பொரு அரும் அமர் நெடும் போது தாக்கியும் - வில்லி:22 78/2,3
தூர்த்தனர் விசும்பையும் தொடுத்தன தொடைகளால் - வில்லி:39 19/4

 மேல்
 
  தூர்த்தார் (2)
தூர்த்தார் சுடர் வெம் படைகொண்டு எவரும் - வில்லி:13 68/2
தூர்த்தார் துதித்தார் மதித்தார் நனி துள்ளுகின்றார் - வில்லி:13 99/2

 மேல்
 
  தூர்த்தாரே (1)
கூசாது எதிர்ந்து வெம் பகழி கோத்தார் விசும்பை தூர்த்தாரே - வில்லி:40 74/4

 மேல்
 
  தூர்த்து (2)
தூளியே அண்டம் உற தூர்த்து முதல் அகல் விசும்பை - வில்லி:40 8/1
சர வித படையால் விண்தலம் தூர்த்து தானை காவலன் முனை சார்ந்தான் - வில்லி:42 11/4

 மேல்
 
  தூர (2)
தூர வாளியும் வாளியும் தோய்ந்தவே - வில்லி:29 21/4
தூர நின்றவர் இருவரும் உடன்றமை சுயோதனன் கண்ணுற்றான் - வில்லி:42 139/4

 மேல்
 
  தூரகாரி (1)
சோகம் மிக்கு விழுதல் கண்டு தூரகாரி ஆதலால் - வில்லி:42 32/3

 மேல்
 
  தூரத்தே (1)
தூணும் விலங்கும் முறிப்பது பாகு பரிக்கோல் யாவும் தூரத்தே
 காணினும் நின்று கொதிப்பது தன் நிழல் கண்டு சீறும் கருத்தது - வில்லி:44 10/1,2

 மேல்
 
  தூரம் (1)
அந்த உரை செவிப்படலும் அதி தூரம் விழைவுடன் சென்று ஆடு தீர்த்தம் - வில்லி:7 34/3

 மேல்
 
  தூரிய (1)
தோரண வீதி-தோறும் தூரிய முழக்கம்-தன்னின் - வில்லி:10 90/1

 மேல்
 
  தூரியம் (5)
தூரியம் கறங்க நரபாலர் சங்கு இனங்கள் அணி-தோறும் நின்றுநின்று குமுற - வில்லி:38 30/1
கனம் செய் தூரியம் எழ வெகுண்டு எறி கால் எனும்படி கை வர - வில்லி:41 22/2
தூரியம் பல கோடி கோடி துவைப்ப வெம் சமரே - வில்லி:44 43/3
தூரியம் கறங்கு அமரிடை உடல் விழ சுரர் உலகு உயிர் எய்த - வில்லி:45 182/3
மேல் முழங்கின வானவர் தூரியம் மேல் விழுந்தது பூ மழை சாலவே - வில்லி:46 184/4

 மேல்
 
  தூரியள் (1)
செல்வி தூரியள் ஆய்விடும் சுற்றமும் சேனையும் கெடும் என்றான் - வில்லி:24 14/4

 மேல்
 
  தூரியும் (1)
தூரியும் பொருது அஞ்சி அவந்தியர் பூபனும் புறம் அன்று இட வெம் கணை - வில்லி:42 126/3

 மேல்
 
  தூரில் (1)
தூரில் ஆசை அற துறந்தருள் சுருதி மா முனி சொல்லவே - வில்லி:26 9/4

 மேல்
 
  தூவவே (1)
நின்ற சேனை நிருபன் மேல் நிரைத்து வாளி தூவவே - வில்லி:38 11/4

 மேல்
 
  தூவாநின்ற (1)
தூவாநின்ற ஏ அனைத்தும் துச்சாதனன் தன் தொடை பிழையா - வில்லி:45 144/1

 மேல்
 
  தூவி (8)
மின் ஆர் கணை தூவி வெகுண்டனனே - வில்லி:13 61/4
கொல் வளைத்த பகழி தூவி இன்ன நின்று கூறுவார் - வில்லி:13 121/4
தூவி வாசம் துளி மது சோலையில் - வில்லி:21 88/1
கூனல் வரி வில் பகழி தூவி இரதத்தின் மிசை கூவி அவரை குறுகினான் - வில்லி:30 28/4
தூவி உற்று எதிர் முனைந்தனன் அனந்த ஒளி தோய் கழல் தரணி மண்டல துரந்தரனே - வில்லி:42 83/4
மறம் இட்ட வாளி பல தூவி வருதல் நோக்கி - வில்லி:45 70/3
ஆனா வாளி மழை தூவி அடல் வெம் சிலையோடு அடுத்தாரே - வில்லி:45 135/4
இருந்தும் அணி மலர் தூவி பூசை நேர்ந்தும் எங்கும் ஆகிய உன்னை இதயத்துள்ளே - வில்லி:45 246/2

 மேல்
 
  தூவினர் (1)
இருவர் ஆண்மையும் நிலை பெறும்படி சென்று தூவினர் ஏவினால் - வில்லி:41 28/2

 மேல்
 
  தூவினன் (1)
சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே - வில்லி:38 31/4

 மேல்
 
  தூவினார் (1)
சூலம் நேமி சுடு சரம் தூவினார் - வில்லி:13 56/4

 மேல்
 
  தூவு (2)
புரண்டு விழ வாளி மழை தூவு புயல் போல்வான் - வில்லி:29 53/4
சோனை மேகம் என்ன வாளி தூவு திட்டத்துய்மனை - வில்லி:30 2/1

 மேல்
 
  தூவுதலும் (1)
துவனித்து அவர் வெம் படை தூவுதலும் - வில்லி:13 70/4

 மேல்
 
  தூவும் (1)
தன் முன்பு தூவும் மலர் போல் இரு தாளில் வீழ - வில்லி:41 83/2

 மேல்
 
  தூள (3)
தூள வண் சடை தோன்றல் அம்பாலிகை சுதன் ஒருவனை நல்க - வில்லி:2 13/2
தூள வண் புடை இருள் பிழம்பு எழ அருக்கனின் பெரிது சுடர் எழ - வில்லி:10 51/2
தூள மா முனி ஒருவனோடு அறிவு இலா சுயோதனன் உரைசெய்ய - வில்லி:16 4/2

 மேல்
 
  தூளம் (2)
தூளம் ஆக வடி வாளியால் எதிர் துணித்து வன்பொடு துரக்கவே - வில்லி:42 190/4
தூளம் உற்றிட முதுகிடும்படி தொட்டனன் கணையே - வில்லி:44 45/4

 மேல்
 
  தூளி (9)
தூளி கண் புதைத்த சென்று செவி புதைத்த துவனி போய் - வில்லி:3 75/2
ஏறுபட்டு அழிய சடையில் வார் நதியால் ஏறிய தூளி வான் நெறியும் - வில்லி:9 47/3
தூளி கொண்டிட மிடைந்து வந்தன நெடும் துரகதம் பல கோடி - வில்லி:11 81/4
ஒண் தூளி வானம் புதைக்க பல் இயசாலம் ஒலிபட்டிட - வில்லி:22 11/1
தூளி செய் தேரினை துரோணன் உந்தினான் - வில்லி:22 85/4
மண்ணும் குலுங்க வரையும் குலுங்க எழு தூளி மாதிரமும் மால் - வில்லி:37 9/3
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே - வில்லி:38 3/2
இடிஞ்சு மேல் எழு தூளி முற்பகல் வரும் இரவினை நிகர்த்தது அ இரவு - வில்லி:46 23/2
படிஞ்ச தூளி ஓர் நடம் பயில் அரங்கினில் பரப்பிய எழினி போன்றதுவே - வில்லி:46 23/4

 மேல்
 
  தூளிகள் (3)
எழுந்த தூளிகள் இடை விடாது எங்கணும் எழுந்து எழுந்து எதிர் ஓடி - வில்லி:11 86/3
தூளிகள் விசும்புற துன்றி ஓங்கலால் - வில்லி:11 99/2
தூளிகள் பட்டன துணிந்து வானிலே - வில்லி:46 61/4

 மேல்
 
  தூளியால் (3)
வரு நிலத்து எழும் தூளியால் வான யாறு நீர் வற்றவும் - வில்லி:36 2/3
சிந்துர தூளியால் திலகம் இட்டனன் என - வில்லி:39 26/2
அரியும் அஞ்சினன் தூளியால் அலை கடல் அடைய வற்றிடும் என்றே - வில்லி:45 186/4

 மேல்
 
  தூளியும் (1)
விழுந்த தூளியும் தடுத்தன நிலன் உற விசும்பு உறும்படி நின்றே - வில்லி:11 86/4

 மேல்
 
  தூளியே (1)
தூளியே அண்டம் உற தூர்த்து முதல் அகல் விசும்பை - வில்லி:40 8/1

 மேல்
 
  தூறினான் (1)
தூறினான் அபிமன் செம் கை தொடைகளால் எதிர்த்தல் அஞ்சி - வில்லி:41 102/3

 மேல்
 
  தூறு (1)
தூறு கொண்டு கணை பொழிந்து சோமகேசர் பொருதலால் - வில்லி:3 78/1

 மேல்