<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

வௌ - முதல் சொற்கள்
வௌவ 2
வௌவி 2
வௌவிய 1
வௌவினான் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    வௌவ (2)
மா வலான் வய மா பதினாயிரம் வௌவ
  கோ வலான் அவன் கொண்ட கோ மீளவும் கொண்டான் - வில்லி:22 20/3,4
வன்பினால் அவனி வௌவ என்று-கொல் என் மனையில் உண்டியை மறுத்தவன் - வில்லி:27 125/1

 மேல்
 
    வௌவி (2)
சால மிக்க தமனியமும் வௌவி உயர் சாரல் விந்த சயில புறத்து - வில்லி:10 58/2
பிறர் பெரும் தாரம் வௌவி அந்தரத்தில் பெயர்வது பெருமையோ பித்தா - வில்லி:15 9/2

 மேல்
 
    வௌவிய (1)
கனி என தினகரனை வௌவிய கடவுள் மாருதி துணைவனே - வில்லி:26 12/4

 மேல்
 
    வௌவினான் (1)
மன்னவா குருகுலத்திலே ஒருவன் மைந்தன் ஆர் உயிரை வௌவினான்
  என்ன வானவர் நகைப்பரே எனை உரைத்த நாவுடன் இருத்தியோ - வில்லி:27 127/3,4

 மேல்