<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

யோ - முதல் சொற்கள்
யோக 5
யோகத்து 1
யோகம் 3
யோகி 1
யோகிகள் 1
யோகிகளும் 1
யோகியாய் 1
யோகினை 1
யோகு 1
யோசனை 11
யோசனைக்கும் 1
யோதன 1
யோதனத்தில் 1
யோதனமே 1
யோனி 3
யோனி-தோறும் 1
யோனிகட்கும் 1
யோனிகள் 2
யோனிகள்-தம்மில் 1
யோனிகள்-தோறும் 1
யோனிகளும் 1
யோனியில் 2
யோனியிலும் 1
யோனியும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  யோக (5)
பற்று அற்ற யோக படையால் உட்பகைகள் ஆறும் - வில்லி:2 53/3
புரிந்த தொல் யோக மாக்கள் புந்தி நின்று உருக தொட்ட - வில்லி:2 93/3
பந்தனை இலாதான் யோக துயில் வர பள்ளிகொண்டான் - வில்லி:25 7/4
யோக ஞானியர் ஆகி அனைத்துளோரும் ஒருவரை போல் நிராயுதராய் ஒடுங்கி நின்றார் - வில்லி:43 36/4
ஆன கமல மலர் வாவியிடையே முழுகி ஆவி உதவு மறை யோக பரன் ஆகி மொழி - வில்லி:46 199/1

 மேல்
 
  யோகத்து (1)
அரும் தழல் மா மகம் புரிந்தும் கடவுள் கங்கை ஆதியாம் புனல் படிந்தும் அனில யோகத்து
 இருந்தும் அணி மலர் தூவி பூசை நேர்ந்தும் எங்கும் ஆகிய உன்னை இதயத்துள்ளே - வில்லி:45 246/1,2

 மேல்
 
  யோகம் (3)
சிவம் உற முகூர்த்தம் வாரம் தினம் திதி கரணம் யோகம்
 நவம் என வழங்கு கோளும் நல் நிலை நின்ற போதில் - வில்லி:2 66/1,2
யோகம் கொண்டே உயிரை ஓடாவண்ணம் நிறுவி - வில்லி:38 38/2
பல் நாளும் யோகம் பயில்வோரின் பதின்மடங்கா - வில்லி:46 105/1

 மேல்
 
  யோகி (1)
யோகி அம் கையின் அணைத்து உயக்கம் மாற்றியே - வில்லி:41 191/4

 மேல்
 
  யோகிகள் (1)
யோகியாய் இருந்தும் யோகிகள் முதலா உரைப்ப அரும் பல பொருளாயும் - வில்லி:12 78/2

 மேல்
 
  யோகிகளும் (1)
ஞான யோகிகளும் ஒவ்வா நரேசனும் தம்பிமாரும் - வில்லி:12 19/3

 மேல்
 
  யோகியாய் (1)
யோகியாய் இருந்தும் யோகிகள் முதலா உரைப்ப அரும் பல பொருளாயும் - வில்லி:12 78/2

 மேல்
 
  யோகினை (1)
அன்று அரன் இருந்த யோகினை அகற்றி அறிவு இலாது அநங்கனா வெந்த - வில்லி:12 66/1

 மேல்
 
  யோகு (1)
யோகு செய் உனது உயிர் உண்ண எண்ணியே - வில்லி:12 125/4

 மேல்
 
  யோசனை (11)
யோசனை அளவும் கரை இரு மருங்கும் உயிர்க்கும் மெல் உயிர்ப்பு எதிர் ஓடி - வில்லி:1 97/2
சுருதி வாய்மையின் யோசனை பரப்பு எழு சுகந்தமும் எனக்கு ஈந்து - வில்லி:2 5/3
அழைத்து அடல் விசயன்-தனை துணை செய்க என்று ஆறு_பத்து யோசனை ஆகி - வில்லி:9 56/1
இந்த வனம்-தனக்கு எமை ஆள் உடையான் குன்றம் ஈர் ஐம்பது யோசனை என்று எடுத்து காட்டி - வில்லி:14 10/2
ஒன்றிய யோசனை ஓர் இருநூறு - வில்லி:14 62/2
சென்ற பின் யோசனை சிற்சில சென்றால் - வில்லி:14 62/3
எல்லை நீள் மதில் வட்டம் யோசனை எழுநூறாம் - வில்லி:27 69/3
செல்வ நாயகற்கு யோசனை இரண்டு எதிர் சென்றார் - வில்லி:27 72/4
எண் அறு பரப்பினிடை யோசனை களத்தினிடை இரு படையும் நிற்ப எவரும் - வில்லி:28 66/1
பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில் - வில்லி:42 5/1
பகைவன் நின்ற அ நிலம் பதிற்றிரண்டு யோசனை
 புகலுகின்ற பொழுது சென்றது என்று அவண் பொறாமல் மால் - வில்லி:42 15/2,3

 மேல்
 
  யோசனைக்கும் (1)
யோதனத்தில் இவன் என் கண் எதிர் இன்று அளவும் யோசனைக்கும் இடை நின்றிலன் முனைந்து சமர் - வில்லி:42 78/1

 மேல்
 
  யோதன (1)
புரி யோதன முனை வென்றமை புரி வில் முனி கருதா - வில்லி:41 109/2

 மேல்
 
  யோதனத்தில் (1)
யோதனத்தில் இவன் என் கண் எதிர் இன்று அளவும் யோசனைக்கும் இடை நின்றிலன் முனைந்து சமர் - வில்லி:42 78/1

 மேல்
 
  யோதனமே (1)
நாவலருக்கும் உரைப்பு அரிது அந்த நனம் தலை யோதனமே - வில்லி:44 63/4

 மேல்
 
  யோனி (3)
ஒன்றுபட காண்டவ கான் எரித்த நாளில் ஓர் உயிர் போல் பல யோனி உயிரும் மாட்டி - வில்லி:12 98/2
எந்தஎந்த யோனி பேதம் எங்கும் எங்கும் உள்ளன - வில்லி:30 1/1
திங்கள் அன்ன கும்ப யோனி சேனை-தன்னை இகழுவார் - வில்லி:40 35/2

 மேல்
 
  யோனி-தோறும் (1)
அந்தஅந்த யோனி-தோறும் ஆவி ஆன தன்மையை - வில்லி:30 1/2

 மேல்
 
  யோனிகட்கும் (1)
எ கோல யோனிகட்கும் உயிராய் தோற்றம் ஈர்_ஐந்தாய் பாற்கடலினிடையே வைகும் - வில்லி:7 55/3

 மேல்
 
  யோனிகள் (2)
தக்க பல யோனிகள் சராசரம் அனைத்தும் - வில்லி:23 1/2
பிறிந்த யோனிகள் அனைத்துமாய் முதலுமாய் பெருமிதம் மறந்து ஈண்டு - வில்லி:42 36/3

 மேல்
 
  யோனிகள்-தம்மில் (1)
உற்ற யோனிகள்-தம்மில் உற்பவியாமல் மானுட உற்பவம் - வில்லி:26 6/1

 மேல்
 
  யோனிகள்-தோறும் (1)
துன்றும் துணையாய் பல யோனிகள்-தோறும் எய்தி - வில்லி:5 78/2

 மேல்
 
  யோனிகளும் (1)
அமரரானவரும் அமர யோனிகளும் அமரருக்கு அதிபனானவனும் - வில்லி:45 245/1

 மேல்
 
  யோனியில் (2)
தேவினும் தேவ யோனியில் பிறந்த திரளினும் சிறந்த யாவர்க்கும் - வில்லி:6 10/1
இன்னம் பலபல யோனியில் எய்தா நெறி பெறவே - வில்லி:7 18/1

 மேல்
 
  யோனியிலும் (1)
எண் இல் பல யோனியிலும் யா அடி படாதன இருந்துழி இருந்துழி அரோ - வில்லி:12 107/4

 மேல்
 
  யோனியும் (1)
கட்புலனாக வேறு ஓர் யோனியும் காண்கலாத - வில்லி:16 33/1

 மேல்