<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

யு - முதல் சொற்கள்
யுகங்கள் 1
யுகம் 4
யுத்த 1
யுத்தம் 2
யுத்தமும் 2
யுத்தமே 1
யுதிட்டிரன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  யுகங்கள் (1)
பத யுகங்கள் அங்குலி தொட்டு உறுப்பு உள பலவும் என்புடன் தசை பற்று விட்டு அற - வில்லி:45 154/1

 மேல்
 
  யுகம் (4)
பத யுகம் அரசர் முடிகளால் சிவப்ப பகர் விதி முடித்த பின் பலரும் - வில்லி:6 4/3
நாரணன் வனச பத யுகம் பிரியா நலம் பெறும் மா தவர் ஒருசார் - வில்லி:6 16/4
பஞ்சி போன்றன அவரவர் பத யுகம் பற்றிய சிகை வன்னி - வில்லி:9 23/4
பத யுகம் மாறாடி வைக்கும் ஓதை-கொல் பணை பல சூழ்போத எற்றும் ஓதை-கொல் - வில்லி:46 172/3

 மேல்
 
  யுத்த (1)
முட்டி யுத்த நிலை கற்ற கற்ற வகை முற்ற முற்ற எதிர் முட்டினார் - வில்லி:4 57/4

 மேல்
 
  யுத்தம் (2)
தொடை பட பரிவுறு மனத்தொடு தொந்த யுத்தம் உடற்றினார் - வில்லி:10 135/2
தருக யுத்தம் திறலுடை தானவர் - வில்லி:13 45/3

 மேல்
 
  யுத்தமும் (2)
தான வானவர்கள் யுத்தமும் அரக்கரொடு சாகை மா மிருக யுத்தமும் நிகர்த்தனவே - வில்லி:46 68/4
தான வானவர்கள் யுத்தமும் அரக்கரொடு சாகை மா மிருக யுத்தமும் நிகர்த்தனவே - வில்லி:46 68/4

 மேல்
 
  யுத்தமே (1)
முதிர் சினம் கொளுந்தலின் முற்றும் விட்டிலர் முரணுடன் தொடங்கினர் முட்டி யுத்தமே - வில்லி:45 151/4

 மேல்
 
  யுதிட்டிரன் (1)
என் உடன்பிறந்தோன் தன்னை யுதிட்டிரன் இளவல் கொன்றான் - வில்லி:36 20/1

 மேல்