<<முந்திய பக்கம்

தொடர்பு கொள்ள

சென்னை முகவரிChennai Address
ப.பாண்டியராஜா
B4-அபினவ் கைலாஷ்
19, வேளச்சேரி சாலை
சின்னமலை, சைதாப்பேட்டை

சென்னை-15     600015
P.PANDIYARAJA
B4-ABHINAV KAILASH
19, VELACHERY ROAD
CHINNAMALAI, SAIDAPET

CHENNAI-15     600015
தொலைபேசி: 044-22201244 Phone: 044-22201244

மதுரை முகவரிMadurai Address
ப.பாண்டியராஜா
9,மீனாட்சி அவெனியூ
விவேக் ரெசிடன்சி
கலைநகர் முதல் சாலை
பழைய நத்தம் சாலை

மதுரை-17   625017
P.PANDIYARAJA
9,Meenakshi Avenue
Vivek Residency
Kalainagar Firat Main Road
Old Natham Road
Madurai-17     625017
தொலைபேசி: 0452-2537931 Phone: 0452-2537931

கைபேசி: 99944 89388
மின்னஞ்சல்: ppandiyaraja@yahoo.com
Cell: 99944 89388
email: ppandiyaraja@yahoo.com